WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser

PAPENDRECHT EN ZIJN GESCHIEDENIS
door H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht) - contact per email

Bij gebruik van gegevens van de website vermeld dan:
"mw. H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht (website: blokland-visser.dordtenazoeker.nl)"

Inhoud
Deel 01 - Papendrecht en 300 jaar familie Visser boeren burgers en aannemers
Deel 02 - Papendrecht en de genealogie familie Visser
Deel 03 - Papendrecht en Visser & Smit en Schotel drinkwatermakers uit de Drechtstreek
Deel 04 - Papendrecht dorp aan de rivier anno 1105
Deel 05 - Papendrecht in de Drechtstreek Holland genoemd anno 1200
Deel 06 - Papendrecht en de Heerlijkheid en de Heren en Vrouwen van Papendrecht en Matena
Deel 07 - Papendrecht en het Huis te Papendrecht
Deel 08 - Papendrecht en zijn dijkdoorbraken en hoe men de voeten droog hield
Deel 09 - Papendrecht en zijn riviervisserij
Deel 10 - Papendrecht en zijn schippers/schuytenvoerders
Deel 11 - Papendrecht en 3 molens uit het wapen van Papendrecht 
Deel 12 - Papendrecht en zijn oude scheepswerven en scheepsbouwers
Deel 13 - Papendrecht  in de 2e Wereldoorlog 1944-'45


(boekpresentatie jubileumboek '150 jaar Visser & Smit Bouw' op 9 februari 2018 in de bibliotheek van Papendrecht;
eerst exemplaren worden overhandigd v.l.n.r. Anette Dekker van de bibliotheek Papendrecht, dhr. van Eijk, Directeur van Visser & Smit Bouw,
Christina Groenedijk-Visser uit Papendrecht, Riek van Blokland-Visser uit Papendrecht (mede samenstelster van het jubileumboek))
(deze foto is geplaatst in ,,De Klaroen,, door Bert Bons (klaroen.nl))

# [08-02-2020] Folder
[boek] Papendrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog (Hierin opgeomen het complete journaal van de Kijk- en Luisterdienst) - Pieter van Wijngaarden
Papendrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog
Herdenkingboek 75 jaar bevrijding 2020
In mei 2020 komt naar aanleiding van driekwarteeuw bevrijding een nieuw boek uit over de Tweede Wereldoorlog in Papendrecht.
In 1995 verschenen er een paar gedenkboekjes over dit onderwerp.
Deze publicaties zijn bijna foutloos geschreven met de kennis van toen.
In de afgelopen 25 jaar is er veel nieuwe informatie tevoorschijn gekomen.
Dit komt door de digitalisering van archieven en openbaarheid van gegevens in binnen- en buitenlandse archieven.
Het ongeveer 450 pagina's tellend BOEK over de Tweede Wereldoorlog in Papendrecht bevat veel informatie over het dagelijks leven uit die tijd, zoals: Luchtbeschermingsdient, EHBO-Rode Kruis, Politie en Marechaussee, Brandweer, Burgerwacht, Centrale Keuken, bedrijfsleven, boeren, etc. Maar het gaat ook over de strijd in mei 1940, het Nederlandse leger, Nederlandse en Duitse inkwartiering, Lineicorsers, evacuees, Merwedegijzelaars, dwangarbeid en werken in Duitsland, illegale kranten, krijgsgevangenen, het plaatselijk verzet, Opbouwdienst bombardementen, verraad, honger, burgermeesters, parachutisten, crashes etc.
Uniek in het boek is de opname van alle waarnemingen van de KIJK- EN LUISTERDIENST.
Hierdoor volgt de lezer ook alles wat er plaatsvond in het luchtruim van Papendrecht, genoemd per dag en minuut, en de naam van de waarnemer.

Het boek wordt rijkelijk geïllustreerd door tal van unieke foto's waaronder zeer exclusieve luchtfoto's waarop men vanaf grote hoogte neerkijkt over onze gemeente.
Bij inschrijving voor 17 APRIL 2020 bij de auteur voor de prijs van EURO 37.95. Na deze datum ook bij de boekhandel voor de prijs van EURO 44.95.
Let op! Beperkte oplage. Om verzekerd te zijn van dit herdenkingsboek verzoeken wij u een aanbetaling te doen van EURO 10.00 op rekening [....] t.n.v. P. v. Wijngaarden.
Pieter van Wijngaarden. E-mailL: elviravanwijngaarden@gmail.com of telefoon 06-25033699.


# [25-12-2018] Persbericht

Vanaf december 2018 verschijnt in de bekende blauwe-serie van de Papendrechtse auteur Pieter van Wijngaarden een driedelige serie boeken: “Logboek Aviolanda en het verdwenen vliegveld Papendrecht”.
In 1987 en 2013 zijn van de hand van deze auteur ook al twee boeken verschenen over de Papendrechtse vliegtuigfabriek maar die waren snel uitverkocht.
Het uitgangspunt van deze herziene uitgave is de vondst van de originele logboeken van het “Luchtvaartterrein Papendrecht”, waarin alles opgetekend staat over de productielijnen in de
fabriek en de vluchten die vanaf het (fabrieks)vliegveld uitgevoerd werden in de periode 1927-1970.

Helaas zullen zich nog maar weinig mensen herinneren dat er op het Hoge Stuk van het Slobbengors een vliegveld was. Een kleine grasstrip weliswaar maar toch een die van historische betekenis is geweest.
In 1930 waren het een aantal Amerikaanse vliegers onder leiding van majoor Jimmy Doolittle die hier de spits afbeten en het Amerikaanse leger sloot de gelederen in 1963 toen het vliegveld gesloten werd vanwege de verbreding van de rivier.
Allerlei bekende vliegers vlogen vanaf het vliegveld in Papendrecht, zoals de bekende privévlieger van prins Bernhard Gerben Sonderman, Hugo Burgerhout, Jimmy Doolittle, H.A. Burgerhout en tal van andere prominente
vliegers uit de Nederlandse, Europese en Amerikaanse luchtvaartgeschiedenis.

Bijzondere aandacht in het boek krijgt de Tweede Wereldoorlog en de vliegtuigproductie die in Papendrecht gaande was.
Door middel van vlijmscherpe luchtfoto’s van de geallieerden krijgt de lezer een beeld hoe de situatie in Papendrecht eraan toe was.

Het eerste einde van het vliegveld was in 1944 toen de startbaan met tientallen houten palen werd beveiligd om luchtlandingen te voorkomen.
Op “Dolle Dinsdag” verlieten de meeste Duitsers de fabriek. Een enkele bewaker en een deel van het personeel bleef nog achter.
Aan het eind van de Oorlog waren er van de oorspronkelijke duizend medewerkers nog 45 over die nauwelijks nog iets te eten hadden.

Na de oorlog vond de wederopbouw plaats. Aviolanda bouwde honderden autobussen en voor de Nederlandse Luchtstrijdkrachten ongeveer gelijkluidende aantallen vliegtuigen en helikopters die werden gereviseerd en ingevlogen.
Omdat Schiphol nog in puin lag werd het plan opgevat om in Papendrecht een groot vliegveld aan te leggen. Dat ging niet door maar het oude vliegveld werd wel hersteld en opnieuw in gebruik genomen.

De nieuwe driedelige serie over Aviolanda vormt de omvangrijkste studie die ooit over Aviolanda gepubliceerd is. De nieuwe serie sluit aan bij de vorige uitgaven maar bevat veel nieuwe details over de productielijnen, de
Tweede Wereldoorlog, onderhoud aan vliegtuigen en helikopters maar het geeft vooral het verhaal weer van het naast gelegen vliegveld “Luchtvaartterrein Papendrecht” en de mensen die op de fabriek werkten.

Elk deel van de serie bevat 200-250 pagina’s, 135 grams silk papier en hardcover. Deel I is vanaf december leverbaar. De volgende twee boeken volgen daarop z.s.m.
Deel I: 1920 - 1940 ISBN 978-94-6345-481-0
Deel II: 1940 - 1945
Deel III: 1945 - 1970
Voor meer informatie over de boeken kunt u zich wenden tot Pieter van Wijngaarden, e-mail: elviravanwijngaarden@gmail.com of telefoon 06-25033699.


DEEL 1:
PAPENDRECHT EN 300 JAAR FAMILIE VISSER: BOEREN, BURGERS EN AANNEMERS

 

  INHOUD (klik op het Visser-logo)
inleiding
Stamreeks Visser
I Jan Paulusz Visser (ca. 1640)
II Pieter Jansz Visser (ca. 1672)
III Mees Pietersz Visser (1707)
IV Pieter Mees Visser (1739)
V Mees Pietersz Visser (1770)
Enkele stamlijnen van Mees Pietersz Visser en Elisabeth Vermeulen
VIa Pieter Visser (1798-1874)
  VIIa Mees Visser (1835-1921)
    VIIIa Teunis Meesz Visser (1866-)
VIb Arie Visser (1804-1873)
  VIIb Arie Visser (1849-1914)
VIe Wouter Visser (1815-1847)
Aannemerstak Visser Papendrecht, 130 jaar aannemers, 1868-1998 (deel 1)
- Gerrit Visser (1812-1885)(VId )
Aannemerstak Visser Papendrecht, Gebroeders Visser 1868-1890 (deel 2)
- Mees Visser Gerritsz (1835-1908)
- Jan Visser Gerritzn (1851-1913)
Levensbeschrijving van:
- Adriaan Visser Gerritsz (1839-1913)
- Pleun Visser Gerritsz (1841-1922)
Tijdsbeeld van Papendrecht rond 1890/1900
Derde generatie aannemers Visser te Papendrecht, 1900-1930
Zoons Mees Visser Gzn:
- Teunis Johannes Visser Meeszn (1871-1953)
- Adrianus Visser Meeszn (1876-1940)
Derde generatie aannemers Visser te Papendrecht, 1900-1930
Zoons Pleun Visser Gzn:
- Teunis Visser Pleunzn (1875-1953)
- Mees Visser Pleunzn (1886-1945)
- Pleun Visser Pleunzn (1887-1963)
Zoons Jan Visser Gzn:
- Gerrit P.A. Visser (1881-1946)
VISSER EN SMIT (derde en vierde generatie 1890-1998)
- Martinus Visser Gerritsz (1845-1930), oprichter Visser en Smit Aannemingsmij te Papendrecht
- Jan Teunis Visser Martzn (1871-1946), aannemer/directeur van N.V. Visser en Smit aannemingsmaatschappij Papendrecht
Nawoord
  extra krantenartikelen (vanaf 1883 aannemers Visser en N.V. Visser en Smit te Papendrecht)

 

DEEL 2:
PAPENDRECHT EN DE GENEALOGIE FAMILIE VISSER

 

  INHOUD (klik op het Visser-logo)
2a. Genealogie Visser
2b. Parenteel familie Visser tot Marielle en Henriette Visser NEW mei 2012

 

DEEL 3:
PAPENDRECHT EN VISSER & SMIT EN SCHOTEL: DRINKWATERMAKERS UIT DE DRECHTSTREEK

(eerder gepubliceerd in het kwartaalblad van Hist Ver West Alblasserwaard (2005) n.a.v. het 900 jaar bestaan van Papendrecht)

  INHOUD (klik op het Visser-logo)
De watertoren te Dordrecht die werd gebouwd in 1882 door de aannemers Gebr Visser
Visser en Smit en Bottenberg en de handel in schoon drinkwater
- Oud-Beijerland laat het water stromen
- Oud-Beijerland en de handel in schoon drinkwater
- Johannes Smit Fopz (1857-1950)
- De geldschieters uit Oud-Beijerland voor de aanleg van waterleidingbedrijven
- Architecten Visser en Bottenberg en Visser en Smit
- Familie Bottenberg
- Familie Smit te Oud-Beijerland
- Beknopte geschiedenis Visser & Smit Aannemingsmij te Papendrecht
De watertorens ontworpen door de architecten Visser en Smit
Ir. Jan Schotel ontwerper van watertorens

 

DEEL 4:
PAPENDRECHT DORP AAN DE RIVIER ANNO 1105

(eerder gepubliceerd in het kwartaalblad van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard (www.hv-wa.nl), 1998-1 t/m 4, 1999)

  DORP AAN DE RIVIER ANNO 1105 (klik op het historie-logo)
Inhoud
- uitleg naam Papendrecht;
 - transciptie van het charter uit 1105 in het Latijn/Nederlands; 
- de parochies Houweningen en Sliedrecht; 
- onvrede tussen de parochies Alblasserdam en Oud-Alblas; 
- de bisschoppen van Utrecht en de Graven van Holland; 
- Utrecht; 
- kapittelkerken en kerkelijke vergaderingen; 
- charters, oorkonden, brieven, kronieken en boeken anno 1105 (perkament); 
- de Botteskerk en de familie Botte, Botter, Bot, But, Both v/d Eem; 
  1. de Grote Waard (Botsambacht / heerlijkheden van der Eeme en Van der Alm / kasteel Almstein); 
  2. Alblasserwaard; 
  3. Krimpenerwaard (Dordrecht); 
- pastoor Hugo van Papendrecht en zijn parochianen; 
- pas op voor het papewijf; 
- eerste parochiekerk 
- oude spreuken; 
- parochianen van Papendrecht; 
- dagelijks leven;
- de dorpsbewoners; 
- ruzie in het dorp; 
- het was slecht gesteld met de jeugd in de 13e eeuw; 
- jaargetijden; 
- stilzetten;

 

DEEL 5:
PAPENDRECHT IN DE DRECHTSTREEK HOLLAND GENOEMD ANNO 1200

 

  PAPENDRECHT IN DE DRECHTSREEK HOLLAND GENOEMD ANNO 1200 (klik op het historie-logo)
Inhoud
- Papendrecht in de
Drechtstreek ook Holland genoemd;
- de Egill saga, een verhaal over vikingen op de Merwede;
- koopman Tartoesji verteld over de Drechtstreek anno 1050;
- kroniek van een onbekende schrijver uit de 11e eeuw;
- Friezen, de eerste ontginners in de Drechtstreek;
- Matena bij Papendrecht;
- Vriesenpolder (Vinkenpolder) en Vriesenland bij Papendrecht;
- Vriesenpolder wordt Vinkenpolder;
- Vriesenland;
- de grote ontginning van
Holland;
- de verdeling van Holland;
- tienden;
- schout en schepenen;
- eigen land een een vrij man;
- wat overbleef uit de Middeleeuwen in Papendrecht;

 

DEEL 6:
PAPENDRECHT EN DE HEERLIJKHEID EN DE HEREN EN VROUWEN VAN PAPENDRECHT EN MATENA

 

  PAPENDRECHT EN DE HEERLIJKHEID EN DE HEREN EN VROUWEN VAN PAPENDRECHT EN MATENA (klik op het historie-logo)
- de heerlijkheid en heren en vrouwen van de Papendrecht en Matena;
- heerlijkheid van Papendrecht en Matena anno 1697;
- het veer van Matena;
- het veer van Nuyssenburg anno 1524;
- overzicht van de heren en vrouwen van Papendrecht en Matena;
- Willem van Brederode heer van Papendrecht en Matena en andere landeigenaren in de Alblasserwaard in 1277;
BOEK HEERLIJKHEDEN 2018 de heerlijkheid Papendrecht in het boek “Van macht naar folklore. Heerlijkheden in Zuid-Holland na de Franse Tijd” door Peter de Jong (november 2018);
FAMILIE VAN BREDERODE
- familie van Brederode en de heerlijkheid van Papendrecht en Matena;
- Dirk I van Brederode 1e heer van Brederode 1203-1236;
- Willem I van Brederode heer V Brederode 1236-1285;
- transcriptie v/d akte v Erfpacht halve tiende van Papendrecht uit 1251;
- Dirk II van Brederode de Goede Heer van Papendrecht en Matena 1285-1318;
- Hendrik van Brederode Heer van Papendrecht en Matena 1318-1345;
- Dirk III van Brederode  Heer van Papendrecht en Matena 1345-1377;
- Reinoud I van Brederode Heer van Papendrecht en Matena 1377-1390;
- Jan I van Brederode Heer van Papendrecht en Matena 1390-1402;
- Walraven I van Brederode Heer van Papendrecht en Matena 1402-1415;
- Willem III van Brederode Heer van Papendrecht en Matena 1415-1421;
FAMILIE VAN GENDT
- Ridder Willem van Gendt;
- Arend van Gendt Willemz Heer van Papendrecht 1421-1460;
FAMILIE VAN HEMERTEN/VAN HEMERT
- Reynier/Reijer van Hemert;
- Jan van Hemerten;
- Reynier (Reijer) van Hemerten/Hemert Janz Heer van Papendrecht 1460-1476;
- Gijsbert van Hemerten Reynierz Heer van Papendrecht en Matena 1476-1486;
FAMILIE OEM UIT DORDRECHT
- Tielman Oem Godschalkz Heer van Papendrecht en Matena 1485-1488;
- Godschalk Oem Tielmanz Heer van Papendrecht en Matena 1488-1499;
- Mabelia Oem Godschalks 1e Vrouwe van Papendrecht en Matena 1500-1534;
- Boudewijn Oem Tielmans Heer van Papendrecht en Matena 1534 -1541;
- Wouter Oem Boudewijns Heer van Papendrecht en Matena 1541-1570;
- Willem Oem Tielmans Heer van Papendrecht en Matena 1570-1584;
(HANDVEST PAPENDRECHT (PDF); transcriptie (G. Ouweneel))
FAMILIE VAN MUYLWIJK
-
 Mr. Jan van Muylwijk de Gorter;
- Tielman van Muylwijk Janz Heer van Papendrecht en Matena 1625-1648;
- Adriaan van Muylwijk Janz Heer van Papendrecht en Matena 1648-1652;
FAMILIE HOYNCK VAN PAPENDRECHT
- Cornelis Hoynck van Papendrecht Heer van Papendrecht en Matena 1652-1667;
- Otto Hoynck van Papendrecht Cornz Heer van Papendrecht en Matena 1668-1697;
FAMILIE ONDERWATER
- Hendrik Onderwater Boudewijnz Heer van Papendrecht en Matena 1697-1699;
- Boudewijn Onderwater Hendrikz Heer van Papendrecht en Matena 1699-1732;
- Johanna Onderwater Hendrikz Vrouwe van Papendrecht en Matena 1732-1744;
- De stad Dordrecht 1744-1865;
Familie van der Made uit Dordrecht en de Heerlijkheid van Papendrecht en Matena
- Ir. Johannes Marinus v/d Made Heer v Papendrecht en Matena 1865-1890;
- Pieter Anne v/d Made Johannesz Heer van Papendrecht en Matena 1890-1901;
Familie van Es uit Rotterdam en de Heerlijkheid van Papendrecht en Matena
- Gerardus Laurentius Maria van Es Heer van Papendrecht en Matena 1901-1948;

 

DEEL 7:
PAPENDRECHT EN HET HUIS TE PAPENDRECHT

 

  PAPENDRECHT EN HET HUIS TE PAPENDRECHT  (klik op het historie-logo)
Inhoud
- bewoners van het huis te Papendrecht 1645-1901;
- Huis te Papendrecht met een aanleg van tuinarchitect Gijsbert van Laar (door Jan Holwerda)

 

DEEL 8:
PAPENDRECHT EN ZIJN DIJKDOORBRAKEN EN HOE MEN DE VOETEN DROOG HIELD

 

  PAPENDRECHT EN ZIJN DIJKDOORBRAKEN EN HOE MEN DE VOETEN DROOG HIELD (klik op het historie-logo)
Papendrecht en zijn doorbraken en hoe men de voeten droog hield
- woon en vluchtheuvels in Papendrecht;
- wien het water deert-die het water keert;
- dijkpaaltjes en peilstenen Alblasserwaard;
- de schouw van de dijk;
- keurpaal ,,Alblasserwaert,,;
- enkele dijkpaaltjes met een vermelding in 1765;
Besturen in de Alblasserwaard en de dijk en polderbode
- de dijkbode van de Alblasserwaard in Papendrecht;
- dijkbode Cornelis Wapperom anno 1640 te Papendrecht;
- de polderbode en het polderbestuur;
- de bodebus;
- wielen of walen te Papendrecht;
- het ontstaan van een waal;
- de grote waal te Papendrecht;
- Noordhoekse wiel te Papendrecht;
- 't Waaltje te Papendrecht;
- de Kleine Waal te Papendrecht;
Dijkdoorbraken en hulpgaten in Papendrecht en de Alblasserwaard
- 1738 nieuwe watermolens bij Kinderdijk en Papendrecht;
- de spade steken in en reparaties aan de dijk;
- het laten drijven van het land;
- het rijshout en de eerste zinkstukken anno 1678;
- aannemers uit de Drechtstreek;
- het toemaeken van de dijcken anno 1659;
Mattheus van Nispen en Abel de Vries gezworen landmeters in de Drechtstreek
- Mattheus van Nispen;
- Abel de Vries;
- Mattheus de Vries;
- kaarten, afbeeldingen van Papendrecht 1544/1939;

 

DEEL 9:
PAPENDRECHT EN ZIJN RIVIERVISSERIJ

 

  PAPENDRECHT EN ZIJN RIVIERVISSERIJ (klik op het historie-logo)
Inhoud
- de zalmvisserij;
- Papendrecht en het visrecht van de Heeren van Papendrecht;
- kaart van Papendrecht anno 1664 met zalmsteken en visgebieden;
- Papendrecht  en de zondagsrust voor de vissers anno 1694;
- regels voor de visserij;
- Papendrecht en zijn vissers anno 1866;
- Arie Klop lid van een vissersfamilie in Papendrecht anno 1900;
- Bietjie rommel;
- vissen op de rivier de Merwede en Nieuwe Merwede;
- viswater gepacht;
- netten drogen en tanen in de Visschersbuurt;
- mannenzaak;
- Papendrechtse stopkorf en vissersmedicijn;

 

DEEL 10:
PAPENDRECHT
EN ZIJN SCHIPPERS / SCHUYTENVOERDERS

 

  PAPENDRECHT EEN ZIJN SCHIPPERS / SCHUYTENVOERDERS (klik op het historie-logo)
Inhoud
- inleiding;
- deel 1 schuytenvoerders en schippers genoemd tussen 1784 en 1856 in Papendrecht ;
- deel 2 de schippers van Papendrecht en hun schepen;
- deel 3 overzicht van schippers en schippersfamilies in Papendrecht uit het bevolkingsregister van 1900/1910
 * familie van den Adel
 * familie Borsje
 * familie de Borst
 * familie Dekker
 * familie van der Graaf
 * familie Hardam
 * van der Kevie
 * familie Kriens
 * familie Verdoorn
 * familie Vergeer
 * familie van Wijngaarden

 

DEEL 11:
PAPENDRECHT
EN DE 3 MOLENS UIT HET WAPEN VAN PAPENDRECHT

 

  PAPENDRECHT EN DE 3 MOLENS UIT HET WAPEN VAN PAPENDRECHT (klik op het historie-logo)
Inhoud
- inleiding;
- deel 1 de hoge en lage watermolen anno 1597 te Papendrecht;
- deel 2 de korenmolen "de Hoop" Kerlbuurt te Papendrecht anno 1664;
- deel 3 de trasmolen "de Ruyter" Veerdam te Papendrecht anno 1669;

* korenmolenaarsfamilie Rijshouwer te Papendrecht & Puttershoek;

 

DEEL 12:
PAPENDRECHT EN ZIJN OUDE SCHEEPSWERVEN EN SCHEEPSBOUWERS
(eerder verschenen (in verkorte versie) in het kwartaalblad van Hist Ver West-Alblasserwaard)

Dit is een overzicht van gegevens die ik in de loop der jaren bij elkaar heb verzameld uit diverse archieven en burgerlijke standen enz. (zonder intensief onderzoek in o.a. notariële archieven)
Het is een opzet om voor een ieder die daar belangstelling voor heeft kan worden aangevuld.
Historica-schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser, Frans Halsstraat 18, 3351VE Papendrecht.
email: hwg.blokland-visser@ziggo.nl
 

  PAPENDRECHT EN ZIJN OUDE SCHEEPSWERVEN EN SCHEEPSBOUWERS (klik op de delen)

deel 1
Deel 1 - DE BOUW VAN SCHEPEN IN PAPENDRECHT VANAF 1685
*  DE BOUW VAN SCHEPEN IN PAPENDRECHT
*  DE BOUW VAN KLEINERE SCHEPEN
*  DE OUDSTE SCHEEPSWERVEN IN HET CENTRUM VAN PAPENDRECHT
*  NA DE FRANSE TIJD
*  DE BINNENVAARTSCHEPEN GEBOUWD IN PAPENDRECHT
*  DE RIVIERCLIPPER "DE DUYVENDIJKER" UIT PAPENDRECHT
*  DE SCHEEPSBOUW TE PAPENDRECHT NA 1850
*  SCHEEPSBOUWMEESTERESSES IN PAPENDRECHT in de 19e EEUW
*  PAPENDRECHT IN ONTWIKKELING NA 1850
*  ARBEIDSWET UIT 1890
*  VEILIGHEIDSINSPECTIE IN 1890
*  MELDING VAN ONGEVALLEN
*  MEE GAAN MET DE TIJD
*  ZEESCHEPEN GEBOUWD IN PAPENDRECHT NA 1910
*  ENKELE GROOTVERDIENERS TE PAPENDRECHT ANNO 1917

deel 2

Deel 2 - EEN OVERZICHT VAN SCHEEPSBOUWERS, SCHEEPSMAKERS, SCHEEPSTIMMERLIEDEN WERKZAAM IN PAPENDRECHT VANAF 1685.
o.a.
* SCHEEPSBOUWERS en SCHIPPERS FAMILIE VAN DEN ADEL TE PAPENDRECHT
* SCHIPPERS UIT DE FAMILIE V/D ADEL TE PAPENDRECHT
* SCHEEPSBOUWERS FAMILIE BALDE TE PAPENDRECHT
* SCHEEPSBOUWERS EN SCHIPPERS FAMILIE BORSJE TE PAPENDRECHT
* SCHIPPERS UIT DE FAMILIE BORSJE TE PAPENDRECHT
* FAMILIE VAN DALEN TE PAPENDRECHT
* TAK 1 VAN DE FAMILIE VAN DALEN TE PAPENDRECHT
* TAK 2 VAN DE FAMILIE VAN DALEN TE PAPENDRECHT
* SCHEEPMAKERS UIT DE FAMILIE VAN DALEN TE PAPENDRECHT
* SCHEEPSBOUWERS UIT DE FAMILIE VAN DUYVENDIJK TE PAPENDRECHT
* SCHEEPSBOUWERS FAMILIE VAN DER ESCH TE PAPENDRECHT
* SCHEEPSBOUWERS FAMILIE VERHEUL TE PAPENDRECHT


deel 3
Deel 3 - DE OUDSTE SCHEEPSWERF TE PAPENDRECHT 250 JAAR AAN HET OUDE VEER/WESTEIND 1685-1918 (FAMILIE DE JONGH/POT /VAN DER ESCH)
* SCHEEPSWERF VAN JAN DE JONGH/POT CAT BASTIAANZ TE PAPENDRECHT 1685-1719
* SCHEEPSWERF VAN BASTIAAN DE JONGH JANZ TE PAPENDRECHT 1719-1755
* SCHEEPSWERF VAN JAN DE JONGH BASTIAANZ TE PAPENDRECHT 1755-1777
* SCHEEPSWERF VAN WILLEM VAN DER ESCH GERRITZ TE PAPENDRECHT 1777-1831
* SCHEEPSWERF VAN BASTIAAN VAN DER ESCH WILLEMZ TE PAPENDRECHT 1831-1864
* SCHEEPSWERF VAN WILLEM V/D ESCH BASTIAANZ TE PAPENDRECHT 1864-1900
* SCHEEPSWERF VAN BASTIAAN V/D ESCH HENDRIKZ 1900-1909
* SCHEEPSWERF VAN ADRIANUS JACOBUS VERWEY TE PAPENDRECHT 1909-1917

deel 4
Deel 4 - DE SCHEEPSBOUWERSFAMILIE POT/DE JONGH UIT PAPENDRECHT.
* JAN SEBASTIAAN (DE CAT)
* JAN DE JONGH (POT, DE CAT) BASTIAANZ TE PAPENDRECHT
* JAN DE JONGH (POT, DE CAT) BASTIAANZ 
* JAN DE JONGH (POT) JANZ TE PAPENDRECHT
* BASTIAAN DE JONGH(POT) JANZ TE PAPENDRECHT
* JOOST(I) POT JANZ UIT PAPENDRECHT EN "DE OUDE WERF” TE KINDERDIJK 1650-1858
* JAN BLASERIS, BLASIUS, BLEYSEN TE KINDERDIJK
* ARIE BLASIUS JANZ TE KINDERDIJK
* CORNELIS BLASIUS JANZ TE KINDERDIJK
* JOHANNES SCHOP PHILIPZ TE KINDERDIJK
* JOOST (I) POT JANZ TE PAPENDRECHT EN “DE OUDE WERF” KINDERDIJK
* ARY (I) POT JOOSTZ “DE OUDE WERF TE KINDERDIJK
* JOOST (II) POT ARYZ “DE OUDE WERF“ TE KINDERDIJK
* JAN (I) POT JOOSTZ “DE OUDE WERF” TE KINDERDIJK
* ARY (II) POT JOOSTZ TE BOLNES / RIDDERKERK
* JOOST (III) POT ARYZ TE SLIKKERVEER EN TE VLAARDINGEN
* BASTIAAN (I) POT JOOSTZ “DE NIEUWE WERF” TE KINDERDIJK
* ADRIAAN POT BASTIAANZ “DE NIEUWE WERF” TE KINDERDIJK
* AART POT JOOSTZ TE LEKKERKERK

deel 5
Deel 5 - DE SCHEEPSBOUWERSFAMILIE VAN DUYVENDIJK UIT PAPENDRECHT/LEKKERKERK.
* JAN VAN DUYVENDIJK DIRCKZ
* DIRK (I) VAN DUYVENDIJK JANZ TE LEKKERKERK
* TEUNIS (I ) VAN DUYVENDIJK DIRKZ TE LEKKERKERK
* JAN (II) VAN DUYVENDIJK DIRKZ TE LEKKERKERK
* TEUNIS (II) VAN DUYVENDIJK JANZ TE LEKKERKERK
* CORNELIS VAN DUYVENDIJK JANZ TE LEKKERKERK
* LEENDERT VAN DUYVENDIJK CORNELISZ TE OUDEKERK A/D IJSSEL
* ROELAND VAN DUYVENDIJK LEENDERTZ TE OUDEKERK A/D IJSSEL
* AART VAN DUYVENDIJK ROELANDZ TE GOUDERAK
* JAN VAN DUYVENDIJK CORNELISZ TE LEKKERKERK
* CORNELIS VAN DUYVENDIJK JANZ TE LEKKERKERK, HENDRIK IDO AMBACHT
* HUIG VAN DUYVENDIJK CORNELISZ TE HENDRIK IDO AMBACHT, PAPENDRECHT.
* ARNOLDUS CORNELIS VAN DUYVENDIJK HUIGZ TE PAPENDRECHT
* JACOB VAN DUYVENDIJK HUIGZ TE PAPENDRECHT
* CORNELIS ANTONIE V DUYVENDIJK HUIGZ TE PAPENDRECHT
* HENDRIK VAN DUYVENDIJK HUIGZ TE PAPENDRECHT
* JACOB VAN DUYVENDIJK JANZ TE PAPENDRECHT
* LEENDERT VAN DUYVENDIJK JACOBZ TE PAPENDRECHT
* AART VAN DUYVENDIJK JACOBZ TE PAPENDRECHT
* HERMEN VAN DUYVENDIJK AARTZ TE PAPENDRECHT
* JACOB VAN DUYVENDIJK AARTZ TE PAPENDRECHT
* ARIE CORNELIS VAN DUYVENDIJK AARTZ TE PAPENDRECHT

deel 6

Deel 6 - 100 JAAR SCHEEPSWERF "DE HOOP GELEIDT ONS" NOORDHOEK te PAPENDRECHT 1839-1939
              (CORNELIS SMIT JZ, FAMILIE VAN DUYVENDIJK, GEBR VAN DRIEL, N.V.SCHEEPSBOUWWERF V/H FA D. DE GROOT & A. VAN VLIET)
* SCHEEPSWERF VAN CORNELIS SMIT JANZ TE PAPENDRECHT 1839-1854
* SCHEEPSWERF VAN JACOB V DUYVENDIJK JANZ TE PAPENDRECHT 1854-1866
* SCHEEPSWERF VAN LEENDERT VAN DUYVENDIJK JACOBZ TE PAPENDRECHT 1866-1887
* SCHEEPSWERF VAN AART VAN DUYVENDIJK JACOBZ TE PAPENDRECHT 1887-1895
* SCHEEPSWERF VAN WED. AART VAN DUYVENDIJK, JANSJE TROMP TE PAPENDRECHT 1895-1908
* N.V. SCHEEPSWERF V/H WEDUWE A. V DUYVENDIJK aan de NOORDHOEK TE PAPENDRECHT van 1908-1913
* SCHEEPSWERF I VAN DUYVENDIJK - N.V. SCHEEPSWERF V/H WEDUWE A. VAN DUYVENDIJK & GEBR. VAN DRIEL, NOORDHOEK TE PAPENDRECHT 1913-1926
* SCHEEPSWERF II - N.V. SCHEEPSWERF V/H WEDUWE A. VAN DUYVENDIJK & GEBR VAN DRIEL "DE BUITENWERF" VEERDAM TE PAPENDRECHT 1919-1927
* SCHEEPSWERF NOORDHOEK TE PAPENDRECHT VAN N.V.SCHEEPSBOUWWERF V/H FIRMA DANIEL DE GROOT & ANTHONY VAN VLIET vanaf 1926


deel 7
Deel 7 - 100 JAAR .SCHEEPSWERF,,DE BUITENWERF,, VEERDAM te PAPENDRECHT (FAMILIE VERHEUL, VAN DUYVENDIJK, GEBR V DRIEL, AVIOLANDA-H.A.BURGERHOUT) 1830-1929

deel 8

Deel 8 - 90 JAAR SCHEEPSWERF FAMILIE VERHEUL WESTEIND te PAPENDRECHT 1800-1892


deel 9
Deel 9 - 60 JAAR SCHEEPSWERF FAMILIE VAN DEN ADEL WESTEIND TE PAPENDRECHT 1864-1925

 deel 10
Deel 10 - SCHEEPSWERF "DE DORDRECHTSCHE SLEEPHELLING" ("DE SLEEP") VEERDAM-OOST TE PAPENDRECHT 1855-1900

deel 11

Deel 11 - 120 JAAR SCHEEPSWERF en MACHINEFABRIEK ,,PIET HEIN,, v/h FA W.SCHRAM & ZN NOORDHOEK / HOOGENDIJK TE PAPENDRECHT


deel A
Deel A - SCHEEPSWERF VAN JAN SMIT CORNELISZ NOORDHOEK / HOOGENDIJK TE PAPENDRECHT 1856-1880

deel B

Deel B - SCHEEPSWERF & MACHINEFABRIEK FA. C.J. WILTON VAN REEDE & ZN NOORDHOEK / HOOGENDIJK TE PAPENDRECHT ca. 1864-1896


deel C
Deel C - SCHEEPSWERF & MACHINEFABRIEK FIRMA JOHN KIEVITS & A.A.WILTON VAN REEDE NOORDHOEK / HOOGENDIJK TE PAPENDRECHT 1896-1905

deel D

Deel D - SCHEEPSWERF & MACHINEFABRIEK van N.V. SCHEEPSWERF V/H J & A V/D SCHUYT NOORDHOEK /HOOGENDIJK TE PAPENDRECHT 1905-1926


deel E
Deel E - SCHEEPSWERF & MACHINEFABRIEK N.V. SCHEEPSWERVEN "PIET HEIN" V/H FIRMA W. SCHRAM & ZN NOORDHOEK /HOOGENDIJK TE PAPENDRECHT 1940-1976

deel 12

Deel 12 - SCHEPEN GEBOUWD TE PAPENDRECHT

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland februari-mei-juli 2011. 

DEEL 13:
PAPENDRECHT IN DE 2e WERELDOORLOG 1944-'45
(eerder verschenen (in verkorte versie) in het kwartaalblad van Hist Ver West-Alblasserwaard)

Dit is een overzicht van gegevens die ik in de loop der jaren bij elkaar heb verzameld uit diverse archieven en burgerlijke standen enz. (zonder intensief onderzoek in o.a. notariële archieven)

Het is een opzet om voor een ieder die daar belangstelling voor heeft kan worden aangevuld.
Historica-schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser, Frans Halsstraat 18, 3351VE Papendrecht.
email: hwg.blokland-visser@ziggo.nl


(in het boek "De Biesbosch in de Tweede Wereldoorlog" (Leen Fijneman en Alfons van Bokhorst, mei 2021) wordt Pieter de Koning vermeld)

(woning familie W.M.C. Visser, Bosch 51, Papendrecht)

(griendhandelaar Pieter de Koning)

 
  PAPENDRECHT IN DE 2e WERELDOORLOG 1944-'45 (klik op de delen)

deel 1

deel 1 - CROSS-LINE DOOR DE HOLLANDSE BIESBOSCH VANUIT PAPENDRECHT "HET LIJNTJE VAN DE KONING"


deel 2

deel 2 - OP WEG NAAR DE VRIJHEID EN DE VERLOREN LEVENS VAN MR. GERRIT MARTEN VISSER EN GERARD ANDRIES SCHRIKKER


deel 3

deel 3 - PIETER DE KONING ONDERSCHEIDEN OP 18 JANUARI 1947


deel 4

deel 4 - AANVULLINGEN


deel 5

deel 5 - DE  HERINNERINGEN UIT DE OORLOGSJAREN 1943/1945
             verteld door de jonge verzetsstrijder Cees de Koning Pz uit Papendrecht
(bewerkt door H.W.G. van Blokland-Visser)


deel 6
deel 6 - VERHALEN OVER DE 2E WERELDOORLOG 1943/1945
             
verteld door de jonge verzetsstrijder Cees de Koning Pz uit Papendrecht (bewerkt door H.W.G. van Blokland-Visser)

deel 7
deel 7 - EEN SPANNENDE TOCHT VAN DE JOODSE KOERIERSTER BLANCA WIENER alias ZR OLZINGA MET DE CROSSLINE VAN DE KONING UIT PAPENDRECHT DOOR DE BIESBOSCH NAAR LAGE ZWALUWE 1944/45
             
verteld door de jonge verzetsstrijder Cees de Koning Pz uit Papendrecht (bewerkt door H.W.G. van Blokland-Visser)

deel 8

deel 8 - HERINNERINGEN AAN DE CROSSLINE  UIT PAPENDRECHT EN SLIEDRECHT DOOR DE DORDTSE BIESBOSCH NAAR BEVRIJD BRABANT  1944/45
              door Cees de Koning Pz (bewerkt door H.W.G. van Blokland-Visser)


deel 9
deel 9 - KERSTTIJD IN DE HONGERWINTER 1944/1945 IN ONS KLEINE HUIS AAN DE DIJK IN PAPENDRECHT
             door ir. W.M.C. Visser

deel 10

deel 10 - ,,DE PAPENDRECHTSCHE COURANT,, 19 + 21 DECEMBER 1944

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland februari-mei 2011. 

* * * * *


(C) Papendrecht 2007-2009-2010-2011-2012- februari 2018 H.W.G. van Blokland-Visser Frans Halsstraat 18 3351VE Papendrecht.