AANNEMING VAN EEN ACHTERNAAM IN 1811 TE DORDRECHT

Volgens een Franse wet moest vanaf 1811 iedere burger in Nederland beschikken over een geslachtsnaam, en moesten zich naar het gemeentehuis van zijn woonplaats begeven om zich daar te laten inschrijven.
De meeste Nederlanders gebruikten al een achternaam, maar de Joodse families gebruikte patroniem dus als tweede naam.(de naam van je vader).
Hoe zal dat gegaan zijn bij de Joodse families? Werden er onderlinge afspraken met de familie gemaakt wie welke naam zou nemen. Het was vreemd voor de Joodse gemeenschap, die achternamen tot nu toe sporadisch hadden gebruikt. Velen hebben een achternaam genomen die ook werd gebruikt als voornaam zoals Zadok, Hartog, Levie, of naar de plaats waar zij vandaan kwamen zoals Berenstein, of naar het beroep wat er werd uitgeoefend zoals Koster en Zanger.
De familiehoofden zullen wel contact met elkaar hebben gehad welke naam zij zouden aannemen. De Joodse gemeenschap was gewend te reizen en onderhielden veel contact met elkaar.
Een voor beeld is de familie van Straaten. Deze laten zich afzonderlijk inschrijven in Alblasserdam, Ridderkerk en Rotterdam.
Ook ontstond er naams verwarring zoals leden van de familie Cohen te Dordrecht. De vader besluit de naam de Heer aan te nemen, maar de zoons brengen later verwarring in deze familie doordat de eene zoon vasthoudt aan de naam Cohen, een andere zoon zich de Heer noemt en weer een andere zoon zich Cohen de Heer noemt.

De Joodse gezinshoofden in Dordrecht gingen naar het gemeentehuis om zich daar op 31 december 1811 te melden en een achternaam aan te nemen. De akten werden in het Frans opgesteld en vele van de gezinshoofden ondertekende nog in het Hebreeuws (GAD archief 4 nr 173).

ALLEMANS Jacob Abrahams (Naam in 1811 te Dordrecht)
Geb: 1780 's Hertogenbosch / overl 26-4-1832 te Dordrecht z.v. Abraham Moses en Mariana (Hendrina) Nathans /hij trouwt op 28-12-1809/ 13-1-1810 te Dordrecht met Dina Foks geb: 1785 /overl: 3-10-1832 te Dordrecht d.v Nathan Foks en Eva Levie Barends.
Het gezin woont in 1814 in de Wijngaartstraat te Dordrecht.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1811 BELIA
1819 BETJE
1821 SARA
1824 EVA

ALLEMANS Levie Hartog (Naam in 1811 te Dordrecht)
Geb: ca 1762 Westfalen / overl: 13-10-1835 te Dordrecht z.v. ? /hij trouwt in ca 1810 met Saartje Sanders geb: 1778 te Rotterdam/overl: 14-4-1821 te Dordrecht d.v. Levie Sanders en Klaartje Sanders/ het gezin woont in 1835 in de Vriesestraat D 885 te Dordrecht
Kinderen geboren te Dubbeldam:
1811 HARTOG (besn 26-8-1811) tr 1840 Dordrecht met Johanna Soesman
1815 NATHAN tr 1848 Dordrecht met Antje Kok
1817 ANNA tr op 14-11- 1849 Dordrecht met Herman Mozes Meyer (v Brakel) geb: 13-11- 1821 te Sliedrecht z.v. Mozes Meyer v Brakel en Kornelia v Hechten.

ALLEMANS Hartog Levie
(Slager te Dubbeldam) geb: 1811(besn 26-8-1811) te Dubbeldam/overl 12-5-1879 te Dubbeldam z.v. Levie Hartog Allemans en Saartje Sanders/hij trouwt op 26-2-1840 te Dordrecht met Johanna Soesman geb: 1809 te Zwartewaal /overl: 5-12-1866 te Dordrecht d.v. Wolf Soesman (overl: te Zwartewaal) en Saartje Merisko(woont te Dordrecht)
Kinderen geboren te Dubbeldam:
1840 LEVIE tr op 1-8-1866 Dordrecht met Klara Kadiks geb: 1840 te Hillegersberg d.v. Hendrik Kadiks en Helena v Aalten
1842 SARA
1845 WILLEM tr op 16-8- 1871 Dordrecht met Rozette Braadbaart geb: 9-10-1848 te Dordrecht d.v. Philip Nathan Braadbaart en Johanna Witstein
1847 JETJE
1853 MEYER tr met Pieternella Stokvis geb: 11-11-1854 te Dordrecht /in 1887 vertrokken naar Amsterdam

* Quotisatie ca 1799
woonplaats - naam - klasse - belasting
B063 F. Alemans 41 0-10-0
C0376 P. Alemans 40 1-0-0
C1132 Wed. Alemans 41 0-10-0
D1044 Jan Alemans 41 (regel doorgestreept) 0-10-0
D1005 N. Alleman 41 (regel doorgestreept) 0-10-0
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 374

ALLEMANS Nathan Levie
(Slager te Dordrecht) geb: 1815 te Dubbeldam/overl 19-9-1878 te Dordrecht z.v. Levie Hartog Allemans en Saartje Sanders / hij trouwt op 21-6-1848 te Dordrecht met Antje Kok geb: 1823 te Den Bosch d.v. Nathan Kok (overl te Den Haag) en Mietje de Beer (woont te Den Haag).
In 1860 woont het gezin aan de Voorstraat te Dordrecht.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1849 SOPHIA
1851 MARIA vertrekt in 1874 naar Rotterdam
1853 KAATJE tr op 13-8- 1871 Dordrecht met David v/d Bergh geb: 1842 te Eindhoven z.v. David v/d Bergh(overl te Breda) en Rachel Oppenheimer
1855 ELIZABETH tr op 2-11- 1883 Dordrecht met Isak de Gelder geb: 2-2-1855 te Rotterdam.
1859 ANNA tr op 7-6- 1882 Dordrecht met Jacob Isak Sanders geb:1859 te Rotterdam z.v. ISAK Jacob Sanders en Johanna v Minden.
1861 KLAARTJE
1864 ROZETTE
1867 LOUIS

joodse_008.jpg (44987 bytes)
(AFB  8 - Hendrik Bremer in 1831 lid v/h kerkbestuur v/d synagoge te Dordrecht (1e van links), geb. 1868 te Dordrecht, z.v. Levie Nathan Bremer en Kaatje Bremer, getrouwd met Rozetta Machiel den Hartog; 2e van links: Abraham den Hartog; 3e van links: Abraham Zadoks; 4e van links: Benjamin den Hartog)
joodse_008a.jpg (142507 bytes)
(AFB 8a - Trouwfoto 17 augustus 1921 te Dordrecht van Louis Bremer, z.v. Hendrik Bremer en Rozetta den Hartog en Bertha Cohen, d.v. Israel Joseph Cohen (de Heer) en Henriette uit de Tuinen)

ANDRIESSEN Andries Abrahams (Naam in 1811 te Dordrecht)
Geb: ca 1725 te Amsterdam / overl: v 1811 te Dordrecht /hij ondertr. op 9-3-1752/tr 1-6-1752 te Dordrecht met Sara Marcus Sluis geb: 1728 te Dordrecht / overl: 4-4-1827 te Dordrecht d.v. Marcus Levie Sluis.
In 1827 woont Sara Sluis in de Breestraat te Dordrecht.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1752 KRIJNTJE tr op 18-9 /30-9-1783 te Dordrecht met Saul Wolff (koopman te Dordrecht) geb: 1751 te Glogau /Silezieen /overl: 26--1-1827 te Dordrecht /ouders onbekend.
1755 JOHANNA ( woont te Amsterdam)

BERENSTEIN VAN Mozes Barends (Naam in 1811 te Dordrecht)
(koopman en bestuurder v Joodse gemeente te Dordrecht) geb: ca 1764 te ?
Kinderen geboren te Dordrecht:
1800 BENJAMIN (besn 4-4-1800)
1802 SOPHIA
1805 JOSEPH ( besn10-2-1805)
1806 HENRIETTE

* DORDRECHT paspoorten 1811
D184 (13-7-1811) David Wiener, geb. Rawitz, naar Amsterdam/Antwerpen, 26 jaar, 1.73 m.;
D185 (13-7-1811) Mozis Barends, geb. Rotterdam, naar Amsterdam, 45 jaar, 1.68 m.
Bron: Erfgoedcentrum DiEP archief 4, inventarisnummer 203d

BERGEN VAN Mozes Levie (Naam in 1811 te Dordrecht)
Geb: ca 1765 te Waalwijk/ getrouwd met Johanna geb: 1781 te ?
Kinderen geboren te Amsterdam:
1800 MARIA
1802 LEVIE
1803 WOLF
1806 ESTER
1807 ANDRIES

* DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren
waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)

Naam : Moses Levi van Bergen
Ouderdom : 15-03-1765 (-)
Beroep : koopman
Woonplaats : D1065
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 14
Titel lijst : Lijst van de gehuwde Manspersonen tusschen de 17 enn 50 Jaren wonende in de 14e Wijk binnen Dordrecht.
Datum lijst :
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345

BOAS Samuel (Naam in 1811 te Dordrecht)
(Commissaris der politie in het 1e arrondissement te Dordrecht) geb: 1773 te ? /overl: 1838 te Dordrecht / hij trouwt op 21-7-1811 te Dordrecht met Marianna Meijer uit Rotterdam.

BRAADBAART Nathan (Naam in 1811 te Amsterdam)
(Koopman te Dordrecht) geb: 14-1-1819 te Amsterdam z.v. Nathan Levie Meyer Braadbaart en Vrouwtje Philip Costina /hij trouwt 1e op 1-5-1844 te Dordrecht met Johanna Witstein geb: 17-5-1822 te Dordrecht /overl: 27-9-1852 te Dordrecht d.v. Isak Witstein (broodbakker) en Saartje Wijngaarden/hij trouwt 2e in 1853 te Dordrecht met een zuster van zijn 1e vrouw Saartje Witstein geb: 3-6-1834 te Dordrecht.
Kinderen geboren te Dordrecht 1e huwelijk:
1844 SARA
1846 FRANCINA
1848 ROOSJE tr op 16-8-1871 te Dordrecht met Willem Hartog Allemans geb:21-6- 1845 te Dordrecht z.v Hartog Levie Allemans en Johanna Soesman
1850 KAATJE
Kinderen geboren te Dordrecht 2e huwelijk:
1857 NATHAN
1860 ISAK tr 1880 te Dordrecht Esther Monasch
1863 JOHANNA
1865 JACOB
1868 SCHOONTJE
1871 HENRIETTE
1876 CAROLINA (overl: 1943/Dtsl)

BRAADBAART Isak Nathan
(Koopman te Dordrecht)geb: 14-3-1860 te Dordrecht/overl: 1943 Dtsl z.v. Nathan Levie Braadbaart en Saartje Witstein /hij trouwt op 23-6-1880 te Dordrecht met Esther Monasch geb; 30-12-1854 te Dordrecht d.v. Isac Monasch en Hester Olman.
Het gezin woont in de Voorstraat
Kinderen geboren te Dordrecht:
1881 SARA (overl:1944 /Dtsl)
1882 BETJE (overl: 1943 /Dtsl)
1883 JOHANNA (overl: 1943 /Dtsl)
1884 ROZETTA FRANCINA
1886 CAROLINA (overl: 1943/ Dtsl)
1887 JEANETTE
1888 HENRIETTE

BRAADBAART Nathan Hela
(Broodbakker te Dordrecht) geb: 23-3-1846 te Zaandam z.v. Hela Nathan Braadbaart en Schoontje Eliazar Friedman /hij trouwt op 3-9-1868 te Dordrecht met Theodora Witstein geb: 4-8-1844 te Dordrecht d.v. Isak Witstein (broodbakker) en Saartje Wijngaarden.
In 1868 woont het gezin aan de Groenmarkt te Dordrecht.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1871 ISAK
1872 ELIA
1872 BENSION
1877 JENETTE (overl: 1942/ Dtsl)
1879 SETJE (overl: 1942 /Dtsl)
1881 MIRJAM (overl: 1942 /Dtsl)
1883 REBECCA
1885 MAURITZ (overl: 1942 /Dtsl)
1887 LEENDERT (overl: 1942/ Dtsl)

BREMER Esther Mozes Bresner (naam in 1811 te Dordrecht)
Geb: ca 1758 te? (weduwe van Salomon Alexander(Sander) Bresner /Bremer/ overl: 22-3-1798 te Adam) huisvrouw van Abraham Isak.
Kinderen geboren te Amsterdam:
1782 SALOMON SANDER tr op 2-6-1825 te Dordrecht met Sara Munnikhof geb: 1790 te Amsterdan (wed v Salomon Isak Groen overl 12-12-1816 te Adam) d.v. Jacob Isak Munnikhof (overl: 9-4-1807 te Adam) en Leentje Simon Frankfort
1786 ELISABETH ontr op 18-2-1808 te Dordrecht met Levie Nathan Foks geb:1773 te Dordrecht z.v. Nathan Mozes Foks en Eva Levie Barends.
1789 NATHAN tr 1812 Dordrecht Hendrika Foks. 
1795 LEVIE tr 1826 Dordrecht met Maggeltje de Kok.

BREMER Nathan Salomon
(Koopman te Dordrecht )geb: 1789 te Amsterdam/ overl: 18-9-1879 te Dordrecht z.v. Salomon Alexander (Sander)Bremer(Bresner) overl 1798 te Amsterdam en Esther Mozes Bremer(Bresner) /hij trouwt op 8-7-1812 te Dordrecht met Hendrika Nathan Foks geb: 1793 te Dordrecht /overl: 9-8-1856 te Dordrecht d.v. Nathan Mozes Foks en Eva Levie Barends.
In 1850 wonen zij in de Kolffstraat te Dordrecht.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1816 ALEXANDER (overl: 1879 te Dordrecht)
1819 LENA tr op 1-11-1843 Dordrecht met Jerominus de Jong (kleermaker te Dordrecht) geb: 1816 te Dordrecht z.v. Albert de Jong en Jacomina Elisabeth v Lelieveld.
1825 MOZES
1827 SALOMON
1830 LEVIE tr 1856 Dordrecht met zijn nicht Kaatje Levie Bremer.
1835 HENDRIK

BREMER Levie Salomon
(Koopman te Dordrecht) geb: 1795 te Amsterdam/overl: 6-4-1853 te Dordrecht z.v. Salomon Alexander Bremer (Bresner) overl 1798 te Adam en Esther Mozes Bremer(Bresner)/hij trouwt op 26-7-1826 te Dordrecht (waarbij 5 van zijn kinderen worden geecht) met Magdalena v/d Vorm (Maggeltje de Kok) geb: 1790 te Dordrecht /overl: 1-1-1863 te Dordrecht d.v. Maggeltje de Kok.
Het gezin woont in de Raamstraat te Dordrecht.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1815 HELENA
1817 HEYMAN
1819 DINA
1822 HESTER
1824 SANDER tr 1851 met Sara Prins
1827 ABRAHAM
1830 KAATJE tr op 1-10- 1856 te Dordrecht met haar neef Levie Nathan Bremer geb: 1830 te Dordrecht z.v. Nathan Bremer en Hendrika Foks.

BREMER Levie Nathan
(Uitdrager te Dordrecht) geb: 9-3-1830 te Dordrecht /overl: 25-12-1888 te Dordrecht z.v. Nathan Salomon Bremer en Hendrika Foks / hij trouwt op 1-10-1856 te Dordrecht met zijn nicht Kaatje Levie Bremer geb: 14-6-1830 te Dordrecht /overl: 11-6-1895 te Dordrecht d.v. Levie Bremer en Maggeltje de Kok.
Het gezin woont in de Voorstaat te Dordrecht.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1858 SAARTJE tr op 18-9-1878 te Dordrecht met Marcus de Witt (sigarenmaker) geb: 1851 te Rotterdam z.v. Abraham de Witt en Johanna v Minden.
1863 NATHAN
1868 HENDRIK tr op 24-6-1890 te Dordrecht met Rozetta Machiel Hartog geb: 1869 te Mijnsherenland d.v. Machiel Hartog en Hester Boers.
1871 HENDRIKA tr op 24-6-1890 te Dordrecht (gesch 1892) met Hartog IsraŽl de Jong geb: 1867 te Almelo z.v. IsraŽl de Jong en Stijntje Feeldauer.

BREMER Sander Levie
(Uitdrager te Dordrecht) geb: 1824 te Dordrecht /overl: 16-5-1879 te Dordrecht z.v. Levie Alexander Bremer en Maggeltje de Kok/ hij trouwt op 16-7-1851 met Sara Prins geb: 12-9-1822 te Leiden d.v. Nathan Prins en Betje Logger (wonen te Leiden).
Het gezin woont in de Suikerstraat te Dordrecht.

- bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 (B1421)
1. Sander Bremer 31-07-1824 Dordrecht, van kaart B537, koopman, overl. 9-3-1913
2. Sara Prins 11-10-1922 Leiden, overl. 5-2-1895
3. Betje Bremer (dochter) 7-10-1851 Dordrecht, in scheepsgoederen
4. Levie Bremer (zoon) 7-11-1857 Dordrecht, koopman
5. Abraham Bremer (broeder) 30-1-1827 Dordrecht, van kaart B1417.
6. Sara Monasch (kleindochter) 4-2-1880 Dordrecht, uit Borgerhout 19 sept 1917, naar H228.
Wonende: Lange Geldersche Kade 10rood.

-  SAD 20-2156 (18-5-1900) akte 218 Kontrakt van verkoop en koop Den 18-5-1900 compareerde voor mij Nicolaas Pieter Jongkindt, Notaris gevestigd te Dordrecht in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen.  De Heer Sander Bremer, tangarijn en koopman wonende te Dordrecht, ter eenre, En Mejuffrouw Betje Bremer, particulier, wonende te Dordrecht ter andere zijde Beide comparanten zijn aan mij Notaris bekend En verklaarde de comparant ter eenre bij deze te hebben verkocht aan de comparant ter andere zijde, die verklaarde van hem te hebben gekocht: Een huis, waarin broodbakkerij en erf te Dordrecht aan de Bomkade No 4, met een gang uitkomende aan de Korte Kalkhaven aldaar geteekend no 6 op den perceelsgewijzen kadastralen legger dier gemeente bekend in sectie E no 601 ter grootte van 1 are 60 ca. Verklarende de comparant ter eenre: ....

- SAD 20-2180 (1-10-1913) akte 349
Den 1-10-1913 compareerden voor mij Nicolaas Pieter Jongkindt, Notaris gevestigd te Dordrecht in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen Mejuffrouw Betje BREMER, meerderjarige, ongehuwd, particulier, wonende te Dordrecht ter eenre, En De Heer Teunis Koldewijn Junior, papierhandelaar en drukker, wonende te Dordrecht, voor zich en als volgens zijne verklaring ten deze mondeling gemachtigde van de Heeren Teunis Koldewijn Senior en Jochem Jacobus Koldewijn, papierhandelaren en drukkers, respectievelijk wonende te Apeldoorn en te Dordrecht in welke laatstgemelde de gemeente de tweede comparant en zijne lastgevers te zal handelen onder de firma D en T Koldewijn, gevestigd te Dordrecht, ter andere zij. En verklaarde de comparanten ter eenre: ....

Kinderen geboren te Dordrecht:
1851 BETJE
1855 ROSETTA tr op 13-12-1877 te Dordrecht met Louis Monasch (reiziger te Den Haag). geb: 14-11-1853 te Dordrecht z.v. Isak Monasch en Betje Hartog.
1857 LEVIE
1859 HENDRIKA (gaat in 1882 naar Den Haag)
1861 NATHAN (gaat in 1883 naar Vlissingen)

DAM VAN Abraham Isak (Naam in 1811 te Dordrecht)
(Koopman /bestuurder v/d Joodse gemeente te Dordrecht) geb: ca 1752 te Bonn/ Dtsl overl: 5-4-1825 te Dordrecht z.v. Isak van Dam (overl: te Bonn overl) hij ondertrouwt op 1-11- 1787 te Dordrecht met Hendelina Witstein geb: ca 1761 te Dtsl (gewoond te Boxel) overl: 8-3-1837 te Dordrecht d.v. Machiel Witstein.
1-11-1787 Trouwbelofte te Dordrecht.
Abraham Isak(van Dam) J.M. geboren te Bonn in,t Keulse geassisteerd met zijn vriend Abraham Hartog /met Lena Machielse (Hendelina Witstein) J.D. geboren te Boxel geassisteerd met haar broeder Herme Machielse /beide wonen zij in de Wijngaartstraat /getrouwd op 24-11-1787 te Dordrecht.
Kinderen en kleinkind geboren te Dordrecht:
1788 MACHIEL ISAK tr ca 1810 te Oosterhout met Sara Hartog de Jong.
(1811 ABRAHAM MACHIEL besn 24/7/1811 kleinzoon).
1795 RACHEL tr op 8-3-1816 te Dordrecht met Emanuel Jonas v Praag (koopman te Dordrecht) geb: 1783 te Amsterdam /overl: 28-1-1840 te Dordrecht z.v. Jonas Hartog v Praag en Trijntje v Gelder.
1797 ISAK ABRAHAM tr ca 1830 te Zwartewaal met Jantje Soesman.

DAM VAN Machiel Isak
(koopman te Dordrecht) geb: 1788 te Dordrecht/overl: 8-6-1863 te Dordrecht z.v. Abraham Isak van Dam en Hendelina Machiel Witstein/hij trouwt in ca 1810 te Oosterhout met Sara de Jong geb:1789 te Oosterhout d.v. Hartog de Jong.
Woont in 1863 met zijn gezin in de Tolbrugstraat 311 te Dordrecht
Kinderen geboren te Dordrecht:
1811 ABRAHAM
1813 MOZES MACHIEL tr 29-8-1855 te Papendrecht met Feigje v Straaten geb: 28-4-1817 te Papendrecht d.v. Aron v Straaten en Saartje Elias de Vries.
1819 ISAK tr 1846 met Magdalena de Jong.
1821 HESTER
1823 JONAS MACHIEL tr op 22-11-1849 te Dordrecht met Flora Monasch geb:1821 te Gouda d.v. Mozes Monasch en Hester Olmans.
1827 GANAH
1832 LEENTJE
1834 JOEL

* DORDRECHT Paspoorten 1811
A005 (1-3-1811) Jacob Anthonij van Dam, dix neuf ans (19 jr);
A006 (1-3-1811) Michiel Izak Abrahamsz, geb. Dordrecht, 23 jaar;
Bron: Erfgoedcentrum DiEP archief 4, inventarisnummer 203a

DAM VAN Isak Machiel
(koopman te Dordrecht) geb: 1819 te Geertruidenberg /z.v. Machiel Isak v Dam en Sara Hartog de Jong /hij trouwt in ca 1846 te Oosterhout met Magdalena de Jong geb: 1814 te Loon op Zand.
Hij komt op 8-1-1850 met zijn gezin naar Dordrecht.
Kinderen geboren te Oosterhout:
1847 MOZES ISAK
1848 NATHANIEL ISAK
1850 GODSCHALK tr 1878 met Esther Coenraad
Kinderen geboren te Dordrecht:
1858 JOEL

DAM VAN Godschalk Isak
Geb: 19-6-1850 te Oosterhout z.v. Isak Machiel v Dam en Magdalena de Jong /hij trouwt op 14-8-1878 te Dordrecht met Esther Coenraad geb: 24-4-1852 te Rotterdam.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1879 ELIZABETH HESTER
1881 HESTER
1883 SAARTJE
1886 CALINA
1888 MIETJE

DAM VAN Isak Abraham
(koopman te Dordrecht) geb: 1797 te Dordrecht z.v. Abraham Isak van Dam en Hendelina Machiel Witstein/hij trouwt ca 1830 te Zwartewaal met Jantje Soesman geb: 19-7-1803 te Heenvliet d.v. Philip Wolff Soesman (overl te Zwartewaal) en Saartje Merisko( woont te Dordrecht).
Woont in 1850 met zijn gezin in de Voorstraat te Dordrecht /vertrekt in 1862 naar Rotterdam.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1831 ABRAHAM tr ca 1853 met Hanna Levie Rijnveld geb: 12-3-1830 te Noordwijk d.v. LEVIE Rijnveld
1832 PHILIP ISAK tr 1862 met Duifje v/d Heim
1834 MARIANNA
1839 HYMAN ISAK
1841 EMANUEL
1842 BENJAMIN WOLFF
1847 MOZES

* DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B-C-D-E incl woonplaats en beroep (verm. ca eind 1808)
Naam : Isak van Dam
Woonplaats : C0065 geheel
Beroep : winkelier
Belasting : 100
Folionummer : 04
NB. behoeftigen worden NIET bij naam genoemd; in de database onder NN
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

DAM VAN Abraham Isak
Geb: 12-5-1831 te Dordrecht z.v. ISAK Abraham v Dam en Jantje Soesman /hij trouwt in ca 1853 met Hanna Levie Rijnveld geb: 12-3-1830 te Noordwijk d.v. Levie Rijnveld.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1854 ISAK ABRAHAM
1856 SALOMON
1864 JANSJE tr in op 29-2-1888 te Dordrecht met Mozes Zwanenburg geb: 1864 z.v. Markus Zwanenburg en Sophia Rijnveld.

DAM VAN Philip Isak
(Koopman te Dordrecht) geb: 11-9-1832 te Dordrecht z.v. Isak Abraham v Dam en Jantje Soesman /hij trouwt op 9-10-1862 met Duifje v/d Heim geb: 5-12-1838 te Lekkerland.
In 1864 woont het gezin in de Tolbrugstraat te Dordrecht.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1863 MARIANNA
1867 HERMAN
1868 LION
1869 ISAK
1870 JOSEPH
1883 BERNARD
1885 ABRAHAM

DAVIDSON Jacob David (Naam in 1811 te Dordrecht)
(muziekmeester te Dordrecht) geb: 31-7-1786 Den Haag / overl: 27-4-1858 te Dordrecht z.v. Joseph Ezechiel David en Barendina Jacobs / hij ondertrouwt 19-7-1810 te Dordrecht met Aaltje Polak geb: 12-3-1790 te Dordrecht d.v. Mozes Benjamin Polak en Schoontje (Christina) Marcus Sluis.
In 1809 lid v/d vrijmetselarij Loge ,,Le Parfaite,, te Den Haag /in 1830 lid van vrijmetselaarsloge ..La Flamboyante,, te Dordrecht.
In 1850 woont hij aan de Riedijk 323/in 1868 vertrokken naar Amsterdam.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1811 MOZES JACOB (besn 17-10-1811)
1813 EZECHIEL
1816 HELENA
1819 SIENTJE
1822 ISAK (schoenmaker) vertrekt in 1850 naar Delft
1825 WOLFF(horlogemaker) tr 1840 Dordrecht Anna Allemans
1828 ALEXANDER vertrekt in 1852 naar Den Haag

* DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B-C-D-E incl woonplaats en beroep (verm. ca eind 1808)
Naam : Jacob Davidson
Woonplaats : D1000 geheel
Beroep : musikant
Belasting : 60
Folionummer : 41
NB. behoeftigen worden NIET bij naam genoemd; in de database onder NN
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

FIRST Abraham David (Naam in 1811 te Dordrecht)
(besnijder en bestuurder Joodse gemeente te Dordrecht) geb: 1774 te Rhijnberg/overl: 20-6-1833 te Dordrecht z.v.David First (overl te Rhijnberg) /getrouwd in Rotterdam met Betje Salomon Batenburg geb: ca 1776/overl : na 1833.

* DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (hoofdgeld 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Groenmarkt A041
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Abram Davids [First]
Ongehuwd: 1
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 2
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: 1 dienstbode
Handel, Beroep, of Handwerk: koopman
Classis: 35
Somma: 6-0-0
Aanmerkingen: 6-0-0
Folionummer en bron: 03 van archiefstuk SAD 5-894

* (brief dd 2-1-1812) Kerk Directeuren der Holl. Hoogd Joodsche gemeente binnen Dordrecht;
Aan De Mairie der Stad Dordrecht en van de Merwede;
WelEdele Heer!
Op Uwe Missive dato 31 decemb. 1811 hebbe d'Eer te rescribeeren, dat, in onze gemeente geen Doop, of besnijdenis Register gehouden nog voorhanden is, zijnde vorens tot op den 20 Julij 1804 deze plechtigheid naar verkiezing der ouders alhier verrigt door vreemde van andere plaatsen, welke niet-twijffel of zullen daarvan ieder in zijnen wel aantekening gehouden hebben, dog waarvan wij, bij dezen niets kunnen opgeven;
Zijnde naar bovengenoemde tijd, van den 20 Julij 1804 de besnijdenis plechtigheid, zo binnen deze Stad, als Elders uitgeoefend door de ondergetekende Ab. Davids en M.C. van Goch waarvan, eene Exacte Lijst int hunne aantekening boekjes, niet eene verklaring der Echtheid is opgemaakt, en bij den Heer Officier van de Civiele Staat, is overgelegd, benevens Eenige billetten van overledenen, waarvan mede, zo niet als van Trouwen, Enige aantekeningen voorhanden zijn.
Het Jammers ons zeer, in deze niet beter na uw verlangen te kunnen voldoen, hopende Echter het onvermogen voor onze goede wil zal plijten. Hebbe Inmiddels d'Eer ons met respect te tekenen
Kerkdirecteuren voor.d, A. David Fust
    Dordrecht 2 Januarij 1812
[Erfgoedcentrum DiEP 5-601 brieven 1812-1827]

*
DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren
waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)

Naam : A. David First
Ouderdom : 16-04-1771 (-)
Beroep : koopman
Woonplaats : A041
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 03
Titel lijst : Wijk No 3. Lijst der getrouwde Manspersonen in deze Wijk geboren zedert primo Januarij 1764 tot ultimo December 1796.
Datum lijst : 30-12-1813
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345

* DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B-C-D-E incl woonplaats en beroep (verm. ca eind 1812/13)
Naam : Ephraim Jonas Firts
Woonplaats : C0487 boven
Beroep : koopman
Belasting : 20
Folionummer : 20
NB. behoeftigen worden NIET bij naam genoemd; in de database onder NN
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

* DORDRECHT Kohier van het patent-regt over het jaar 1827 (2093 personen)
Artikelnummer: 0336
Afschrijvingen: 11 Julij f 29,84; 28 Aug.s f 7,46; 12 Nov. f 7,43
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
De Heer A.D. First (wonende in wijk A040)
is schuldig: Als: splitter in de loterij, 6B f 30,00 / koopman, 11B f 5,50
Bedrag der regten in hoofdsom: 35,50
26 opcenten: 9,23
Folionummer: 068
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855

FOKS Nathan Mozes (Naam in 1811 te Dordrecht)
Geb: ca 1750 te Amsterdam/overl: voor 1808 / hij trouwt in ca 1772 met Eva Levie Barends geb: 1747 te Amsterdam /overl: 2-12-1824 te Dordrecht d.v. Levie Barends.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1773 LEVIE tr 1808 Dordrecht met Elisabeth Salomon Bremer (Bresner).
1783 SARA tr 27-6/13-7-1805 te Dordrecht met Monna (Salomon) Raphael Ballabrega geb: te A.dam z.v. Raphael Ballabrega en Sara Cohen.
1785 DINA ontr op 28-12-1809/tr 13-1-1810 te Dordrecht met Jacob Abraham v Allemans geb: 1780 Den Bosch z.v. Abraham Mozes en Hendrina Nathans.
1793 HENDRIKA tr op 8-7 - 1812 te Dordrecht met Nathan Salomon Bremer(Bresner) geb: 1789 te Amsterdam z.v. Salomon Alexander Bremer (Bresner) en Esther Bremer (Bresner).

* DORDRECHT paspoorten 1811
D003 (19-6-1811) Benjamin Simons, geb. Amsterdam, wonende Dordrecht, naar Kuilenborg, 34 jaar, 1.66 m.;
D027 (22-6-1811) Lena Fox, geb./won. Dordrecht, marchand, naar Amsterdam, 20 jaar, 1.64 m;
D028 (22-6-1811) Sara Fox, geb./won. Dordrecht, marchand, naar Amsterdam, 26 jaar, 1.68 m.;
Bron: Erfgoedcentrum DiEP archief 4, inventarisnummer 203d

FOKS Levie Nathan
Geb: 1773 te Dordrecht /overl: 16-5-1827 te Dordrecht z.v. Nathan Mozes Foks en Eva Levie Barends/hij trouwt in 1808 te Dordrecht met Elizabeth Salomon Bremer (Bresner) geb: 1786 te Amsterdam d.v. Salomon Alexander Bremer (Bresner) en Esther Bemer (Bresner). De ondertrouw is op 18-2-1808 te Dordrecht: Levie Nathan Foks J.M.van Dordrecht geassisteerd door zijn moeder Eva Barends weduwe v Nathan Foks met Elisabeth Salomon Bremer J.D. van Amsterdam met haar moeder Esther Bresner (Bremer) weduwe van Salomon Sanders (Alexander Bremer)(overl: 22-3-1798 te Amsterdam) huisvrouw van Abraham Isak wonen beide achter het nieuwe Kerkhof.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1813 EVA
1815 ESTHER tr op 17-1-1849 met Joseph Mozes Monasch geb: 1819 te Gouda z.v. Mozes Joseph Monasch en Hesther Olman.
1810 NATHAN tr 1837 met Maria Spanbroek.

* DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (hoofdgeld 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Torenstraatje C0411
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Levi Foks
Ongehuwd: -
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 1
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: vischschoonmaaker
Classis: -
Somma: -
Aanmerkingen: -
Folionummer en bron: 032 van archiefstuk SAD 5-896

* DORDRECHT paspoorten 1811
D104 (29-6-1811) Levie Foks, geb./won. Dordrecht, 35 jaar, 1.66 m.;
D105 (29-6-1811) Abram Izak, geb. Amsterdam, 39 jaar, 1.67 m.;
Bron: Erfgoedcentrum DiEP archief 4, inventarisnummer 203d

FOKS Nathan Levie
(Koopman te Dordrecht )geb: 10-7-1810 te Dordrecht z.v. Levie Nathan Foks en Elizabeth Salomon Bremer / hij trouwt in ca 1837 met Maria Spanbroek
Hij woont aan de Riedijk te Dordrecht
Kinderen geboren te Dordrecht:
1838 ELIZABETH 1850 LEVIE

FRANK Barend Salomon (Naam in 1811 te Dordrecht)
Geb: ca 1777 te Frankendaal /overl: 9-8-1857 te Dordrecht, z.v. Salomon (overl. te Frankendaal) hij trouwt in 1805 te 's-Gravendeel met Helena Salomon Cohen geb :1780 's-Gravendeel /overl: 6-11-1866 te Dordrecht d.v. Salomon Cohen en Matje Verbeek
In 1866 wonen zij in de Lindegracht C1036 te Dordrecht.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1806 MATTHEA
1809 ROSETTE tr 1843 Dordrecht met Andries Machiel Polak, geb: 1817 te Dordrecht, zoon van Machiel Polak en Catharina Israel van Wijnbergen
1811 SALOMON (besn 30-5-1811)
1812 JACOB
1817 LEVIE ( geb te De Mijl)
1821 RACHEL (Roosje) (geb te s,Gravendeel), tr. 1842 te R.dam met Wessel Wessels

* DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren
waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)

Naam : Barend Salemon Frank
Ouderdom : 1765 (-)
Beroep : koopman
Woonplaats : E062
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 18
Titel lijst : Lijste der gehuwde Manspersoonen van 17 tot 50 Jaaren welke zijn woonachtigh gevonden in wijk No 18 te Dordrecht.
Datum lijst : 30-12-1813
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345

GELDER DE Aron Simon (Naam in 1811 te Dordrecht)
Geb: 1764 te ? / overl: voor 1846 / hij trouwt in ca 1796 met Kaatje de Gelder geb:?/overl: voor 1846
Kinderen geboren te Dordrecht:
1797 SIMON
1798 MANUEL
1799 ELISABETH
1802 SARA
1807 JACOB (besn 5-3-1807)

* DORDRECHT Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
Naam : A. van Gelder
Leeftijd : 33
Woonplaats : C0142
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167

GOGH VAN Moses Philip (Naam in 1811 te Dordrecht)
(koopman/ besnijder en bestuurder Joodse gemeente te Dordrecht)geb: 1778 te ? / hij trouwt in ca 1805 met Roosje Jacobs de la (v/d) Meuse geb: 19-5-1783 te Dordrecht d.v. Jacob Marcus de la Meuse en Eva Salomon.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1805 SARA tr op 7-1-1835 te Dordrecht met Jeremia Abr Polak (koopman te Rotterdam), geb 1804 te Rdam z.v. Abraham Jeremia Polak en Hester v Gogh.
1809 LEA tr op 7-1-1835 te Dordrecht met Joseph Abr Polak (fabrikant te Rotterdam), geb: 1811 te Rdam z.v. Abraham Jeremia Polak en Hester v Gogh.
1811 ABRAHAM (besn 19/5/1811).
1813 RACHEL tr op 7-1-1835 te Dordrecht met Philip Abr Polak (fabrikant te Rotterdam), geb: 1813 te Rdam z.v.Abraham Jeremia Polak en Hester v Gogh.
1814 PHILIP MOZES
1817 ESTHER tr op 6-3-1844 te Dordrecht met Joseph Abr Polak (fabrikant te Rotterdam), geb: 1811 te Rdam z.v. Abraham Jeremia Polak en Hester v Gogh.
1819 EVA tr op 19-3-1845 te Dordrecht met Nathan Abr Polak (koopman te Den Haag), geb: 1815 te Rdam z.v. Abraham Jeremia Polak en Hester v Gogh.

* DORDRECHT quotisatie ca 1799 (SAD 4-374)
G.P. van Goch, C1755, klasse 33, belasting 16-0-0
d'wed. van Goch, E369, klasse  41, belasting 0-10-0

* DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (hoofdgeld 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Voorstraat C1755
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: G.P. van Goch
Ongehuwd: 1
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 1
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: 1 dienstbode
Handel, Beroep, of Handwerk: winkelier
Classis: 33
Somma: 16-0-0
Aanmerkingen: 10-0-0
Folionummer en bron: 140 van archiefstuk SAD 5-896

* DORDRECHT paspoorten 1811
A107 Mozes Philip van Goch, geb. Nijmegen, 32 jaar, 1.76 m;
Bron: Erfgoedcentrum DiEP archief 4, inventarisnummer 203a

* DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren
waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)

Naam : Moses Philip van Goch
Ouderdom : 15-04-1788 (35 jaar)
Beroep : koopman
Woonplaats : A005
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 04
Titel lijst : Wijk No 4. Lijst der getrouwde Mannen, welke op den Eersten Januarij 1814 den ouderdom van 17 Jaaren bereikt zullen hebben en nog geene vijftig Jaaren geworden zijn.
Datum lijst : 30-12-1813
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345

GODSLAAR (S)/GOSSELAAR) Jacob Nathan (Naam in 1811 te Dordrecht)
(Koopman te Rotterdam/Dordrecht) geb: ca 1733 te Rotterdam / overl: 23-7-1818 te Dordrecht z.v. Nathan Godslaar en Sara Joseph / hij trouwt in ca 1770 met Roosje Philip Levie van Leeuwarden geb: ? /overl: voor 1835 te Rotterdam.
Kinderen geboren te Rotterdam:
1771 SARA
1775 MEYER tr met Sara Beens geb: 1768 te ?
1776 DEBORA tr in 1808 te Dordrecht met Obadja Joseph Polak geb: 1771 te Warschau z.v. Joseph Polak en Hendrika Polak
1780 RACHEL tr in 1809 te Dordrecht met Machiel Abr Hemelraad geb: 1756 te Hemelraad z.v. Abraham Hemelraad
1781 ELISABETH
1782 ESTHER tr Levie Kemp.
1784 NATHAN
1787 REBEKKA

* DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B-C-D-E incl woonplaats en beroep (verm. ca eind 1808)
Naam : Meijer Goslaar
Woonplaats : C1421 beneden
Beroep : -
Belasting : 35
Folionummer : 55
NB. behoeftigen worden NIET bij naam genoemd; in de database onder NN
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

* DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren
waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)

Naam : Meijer Gosselaar
Ouderdom : 20-11-1771 ()
Beroep : koopman (godsdienst: jood)
Woonplaats : C1639
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 13
Titel lijst : Lijst der Gehuwde Manspersoonen in de Wijk N. 13.
Datum lijst :
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345

HEER DE Jacob Philip Cohen (Naam in 1811 te Dordrecht)
(later ook Cohen de Heer)
(Koopman te Dordrecht) geb: ca 1755 te Frankfurt a/d Main/overl: 17-6-1813 te Dordrecht. z.v. Philip Jacob Cohen en Belia Levie getrouwd op 8/4/ 1780 te Dordrecht met Sprijntje Levie Meyer geb : 1760 /overl: 16-3-1832 te Dordrecht d.v. Levie Meyer
Kinderen geboren te Rotterdam:
1781 PHILIP JACOB (woont te Eindhoven) ontr 4-10-1806 te Dordrecht Chrisje van Wijnbergen.
1782 BELIA tr 5-6- 1808 te Rotterdam met Philip Joseph van Gelder (Maassluis).
1783 MEYER tr 13-4-1814 te Dordrecht met Johanna Levie Pinto.
1785 ISRAEL
Kinderen geboren te Dordrecht:
1787 JUDITH tr op 17-8-1825 te Rdam met Abraham Samuel Meerlo.
1788 HENNE (Hendrika) tr 18-11- 1818 te Maassluis met Marcus Salomon Katan.
1790 JACOB tr 1840 met Grietje Lieffman Hertz.
1792 SARA
1795 MARIA tr 15-5-1822 Maassluis met Israel Salomon Katan.

* DORDRECHT Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten
teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven;
en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (december 1797, 1798)

Naam : Mozes Levi Cohen
Woonplaats (oude huisnummers!) : C0569
Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [tweede linie] declaratoir gegeven
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240

* DORDRECHT Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten
teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven;
en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (wijken A1-564, B1-356, C1-..., D1-.., E1-.., F1-...; december 1797)

Naam : de wed. Levij Meijer
Woonplaats (oude huisnummers!) : C1709
Naam in de eerste of twee kolom/linie (of arm) : [tweede linie] declaratoir gegeven
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240

HEMELRAAD Machiel Abraham (Naam in 1811 te Dordrecht)
geb: ca 1756 te Hemelraad /overl: 29/2/1834 te Dordrecht z.v. Abraham Abrahams (ouders beide overl te Hemelraad) / hij trouwt in 1809 te Dordrecht met Rachel Godslaar geb: 1777 te Rotterdam overl: 30-9-1833 te Dordrecht d.v. Jacob Nathan Godslaar en Roosje Philip Levie van Leeuwarden.
Kinderen te Dordrecht:
1810 ABRAHAM (besn 29-6-1810) tr 1847 te Dordrecht met Cornelia Duits.
1812 ROSETTA tr 1834 te Dordrecht met Joseph Obadja Polak geb: 1810 te Dordrecht z.v. Obadja Joseph Polak en Debora Godslaar.

* DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B-C-D-E incl woonplaats en beroep (verm. ca eind 1808)
Naam : Magchiel Hemelraad
Woonplaats : C1550 geheel
Beroep : -
Belasting : 15
Folionummer : 58
NB. behoeftigen worden NIET bij naam genoemd; in de database onder NN
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

* DORDRECHT paspoorten 1811
D083 (28-6-1811) Machiel Abrams, geb. Emelraadt, wonende Dordrecht, naar Amsterdam, 53 jaar, 1.70 m.;
Bron: Erfgoedcentrum DiEP archief 4, inventarisnummer 203d

HEMELRAAD Abraham Machiel
Geb: 26-6-1810/(besn 29-6-1810) te Dordrecht /overl: 21-6-1883 te Dordrecht z.v. Machiel Abraham Hemelraad en Rachel Godslaar/hij trouwt op 27-10-1847 te Dordrecht met Cornelia Duits geb: 18-6-1812 te Dordrecht /overl: 4-4-1888 te Dordrecht d.v. Benjamin Jacob Duits en Neeltje Hartog .
In 1864 wonen zij aam de Lindegracht 1064 te Dordrecht .
Kinderen geboren te Dordrecht:
1849 RACHAEL tr op 3-5-1882 te Dordrecht met Josua Cohen geb te Oud Beijerland z.v. Samuel Mozes Cohen en Hester Kooperberg.
1854 WILLEM tr in 1881 te Dordrecht met Rozetta Stranders.

HEYMANS/Hijmans/Hymans/Heimans Hendrik (Naam in 1811 te Dordrecht)
Geb te Breslau z.v. ? /hij trouwt in ca 1762 te Brelau met Kaatje Israels geb: te Breslau (beide overl te Breslau).
Kinderen geboren te Breslau:
1763 MOZES tr in ca 1797 met Saartje Boelens.
1762 SIMON tr in 17.. Judith Simons.
1767 ISAK tr in 17.. met Catharina Philip v Son.

HEYMANS/Hijmans/Hymans/Heimans Mozes Hendrik
(In 1817 bestuurslid v/d Joodse gemeente te Dordrecht )geb: ca 1763 te Breslau/overl: 6-7-1840 te Dordrecht z.v. Hendrik Heymans en Kaatje Israel /hij trouwt in ca 1797 met Saartje Boelens/Boeles/Boele/Boelen geb: 1760 te Rotterdam /overl: 21-8-1826 te Dordrecht d.v. Benjamin Boelens/Boeles/Boele/Boelen en Hester Lemans.
In 1840 woont hij aan de Groenmarkt A 16.

Kinderen geboren te Dordrecht:
1798 KAATJE tr op 20-9-1815 te Dordrecht met Eliazar Abraham Polak geb: 1792 te Heenvliet z.v. Abraham Polak en Jacomijn Hartog.
1802 HEYNE (Hesje) tr op 2-5-1827 te Dordrecht met Simon Pilip Zadoks geb: 1803 te Dordrecht z.v. Philip Abrham Zadoks en Sara Levie Meyer
1803 JETJE (Setje) tr op 1-11-1826 te Dordrecht met Isak Hartog v Straaten geb: 1804 te Rdam z.v. Hartog v Straaten en Mietje de Bok.

HEYMANS Simon Hendrik
(In 1817 bestuurslid v/d Joodse Gemeente te Dordrecht) geb: ca 1762 te Breslau /overl: 18-9-1835 te Dordrecht z.v. Hendrik Heymans en Kaatje Israel /hij trouwt in ca 1784 met Judith Simons geb: ? /overl: 29-3-1838 te Dordrecht.
In 1835 wonen zij in de Nieuwstraat te Dordrecht.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1785 KAATJE tr 18.. met Leon Gabriel (Gaberel) (tandmeester te Amsterdam) geb: 1790 te Amsterdam. 
1799 REBEKKA (wed v Juda Meijer Levieson overl: 1833 te Den Haag) tr op 8-8-1838 te Dordrecht met Nathan Abr Foks geb: 1802 te Adam z.v. Abraham Foks (overl te Habsheim).
18.  HENDRIK tr ca 1836 met Marianna Gabriel.

* DORDRECHT Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (wijken A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1171, E1-823, F1-50; december 1797, 1798) 
  Naam : S. Hijmans
  Woonplaats (oude huisnummers!) : D0011
  Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [tweede linie] niet gefourneerd
+
  Naam : P. Gabrell
  Woonplaats (oude huisnummers!) : B030
  Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [tweede linie] niet gefourneerd
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240

* DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B-C-D-E incl woonplaats en beroep (verm. ca eind 1808)
Naam : Simon Heijmans
Woonplaats : C1239 geheel
Beroep : koopman
Belasting : 125
Folionummer : 49
NB. behoeftigen worden NIET bij naam genoemd; in de database onder NN
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

HEYMANS Hendrik Simon
Geb: ca 1812 te Dordrecht z.v. Simon Hendrik Heyman en Judith Simons /hij trouwt in ca 1836 met Marianna Gabriel.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1837 SOPHIA
1840 SIMON
1841 JULIA
1842 MOZES

HEYMANS Isak Hendrik
Geb: ca 1767 te Breslau /overl: 13-6-1859 te Dordrecht z.v. Hendrik Heymans en Kaatje Israel (beide overl: te Breslau)/hij trouwt in ca 1807 met Catharina Philip van Son geb: 1771 te Oirschot /overl: 19-2-1852 te Dordrecht d.v. Philip v Son (overl te Lomme/Pruisen) moeder onbekend
Het gezin woont in Bergen op Zoom tot 1840, daarna in Dordrecht.
Kinderen geboren te Bergen op Zoom:
1808 BARUCH tr 1838 met Elisabeth v Straaten geb:1808 te Ridderkerk d.v. Emanuel Alexander v Straaten en Antje de Bok.
1811 GABRIEL tr ca 1840 met Heintje Lichtenstein.
1814 SAMUEL tr ca 1840 met Saartje Hartog.

HEYMANS Gabriel Isak
(Pettenmaker te Dordrecht)Geb: 14-11-1811 te Bergen op Zoom z.v. Isak Hendrik Heymans en Catharina Philip v Son /hij trouwt in ca 1840 met Heintje Lichtenstein geb: 1802 te Strijen d.v. ?
In 1850 woont hij in de Voorstraat 1049 te Dordrecht. In 1867 vertrekt het gezin naar Rotterdam.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1842 MOZES
1849 CAROLINA
1859 SUSANNA

HEYMANS Samuel Isak
(Pettenmaker te Dordrecht)Geb: 5-1-1814 te Bergen op Zoom z.v. Isak Hendrik Heymans en Catharina Philip v Son/hij trouwt in ca 1840 met Saartje Hartog geb: 5-10-1816 te Middelharnis /overl: 26-11-1871 d.v. Elias Hartog en Henriette Goslaar.
Woont tot 1841 te Bergen op Zoom /in 1841 te Dordrecht/in 1878 naar Den Haag.
Kinderen geboren te Bergen op Zoom:
1841 CATHARINA tr op 26-10-1864 te Dordrecht met Arnoldus Meyer Noach geb: 1833 te Dordrecht z.v. Meyer Noach en Johanna Boers.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1843 JETJE
1845 GRIETJE (in 1878 naar Den Haag)
1846 ISAK SAMUEL (in 1872 naar Amsterdam)
1851 ESTHER(in 1875 naar Den Haag)
1854 LENA SIENTJE

JONG DE Abraham Isak (Naam in 1811 te Dordrecht)
Geb: ca 1770 te Amsterdam / overl: 31-12-1846 te Dordrecht z.v. Isa de Jong /hij trouwt met Hester Mozes geb:ca 1760 te Amsterdam, overl: 28-6-1831 te Dordrecht d.v. (ouders onbekend).

* DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren
waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Levij de Jong
Ouderdom : 1785 (-)
Beroep : koopman
Woonplaats : E159
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 19
Titel lijst : Wijk No. 19 1764-1796 Lijst van ongehuwde Mannen van 17-45 Jaren.
Datum lijst :
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345

* DORDRECHT paspoorten 1811
B091 (29-4-1811) Abraham Izak, geb. Coblentz, wonende Dordrecht, 52 jaar, 1.70 m;
B146 (17-5-1811) Nicolaas Aalmans, charpentier, geb. Breda, 39 jaar, 1.60 m;
B195 (20-5-1811) Ephraim Jonas Cohen, geb. Rijnberg, wonende Dordrecht, 47 jaar, 1.73 m;
Bron: Erfgoedcentrum DiEP archief 4, inventarisnummer 203b

KOSMAN(CORSTIAAN) Barend Samuel
Geb: te ? /overl: na 1783 z.v. Samuel Barend /hij trouwt in ca 1749 met Esther Abraham.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1750 MOZES tr 1783 met Judith Salomon Sluis.
1752 ABRAHAM /overl: 10-11-1847/tr 17.. Grietje Polak geb: 1755 te Amsterdam.
1760 DAVID ongehuwd (overl: 17-6-1837 te Dordrecht).

KOSMAN Mozes Barend (Naam in 1811 te Dordrecht)
Geb: ca 1750 te Dordrecht / overl: 15-7-1839 te Dordrecht z.v. Barend Samuel Kosman(Corstiaan) en Ester Abrahams / hij ontr op 22-5 -1783/ tr op 7- 6-1783 te Dordrecht met Judith Sluys geb: ca 1751 te Dordrecht / overl: 16-8-1833 te Dordrecht d.v. Salomon Sluys en Margaretha (Matje) Cohen.
22-5-1783 trouwbelofte te Dordrecht.
Corstiaan Barend Samuel j.m. woont op de Gevoldegracht geassisteerd met zijn vader Barend Samuel en
Judith Salomon Sluis j.d. mede wonend op de Gevoldegracht geassisteerd met haar zuster Clara Salomons Sluis huisvrouw v Jacob Salomon
.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1786 SAMUEL (besn 16-2-1786) tr 1805 te Dordrecht Lena Elkan (Leentje Elian).

KOSMAN Samuel Mozes (Naam in 1811 te Dordrecht)
Geb: 1789 (besn 16-2-1786) z.v. Mozes Barend Kosman en Judith Salomon Sluis /hij ontr op 17-7-1805 te Dordrecht met Lena Elkan (Leentje Elian) geb: 1786 te Amsterdam /overl 25-5-1824 te Dordrecht d.v. Elkan Barend (overl te A.dam) en Tamar Levie overl te Dordrecht.
In 1824 woont het gezin in de Steenstraat te Dordrecht.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1806 ELKAN (besn 18-9-1806) tr Cornelia Slier (Maassluis)
1808 BAREND (besn 13-4-1808)
1818 SALOMON

* DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren
waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)

Naam : Samuel Kosman
Ouderdom : 23 nov (29 jaar)
Beroep : koopman
Woonplaats : C1446
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 12
Titel lijst : Naamlijst der Gehuwde Persoonen woonende in wijk No. 12 van 17 tot 50 Jaaren.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345

* DORDRECHT paspoorten 1811
B012 (25-4-1811) Isaac Runckel, geb. Oggersheim, wonende Dordrecht, naar Amsterdam, 64 jr, 1.79 m;
B060 (25-4-1811) Barend Elcan, geb. Zitz en Opper Silezien, wonende Dordrecht, 50 jaar, 1.64 m;
B062 (25-4-1811) Samuel Kosman, geb./won. Dordrecht, 27 jaar, 1.74 m;
Bron: Erfgoedcentrum DiEP archief 4, inventarisnummer 203b

KOSMAN Elkan Samuel
Geb :1806 (besn 18-9-1806) z.v. Samuel Mozes Kosman en Lena Elkan /hij trouwt in ca 1834 met Cornelia Slier.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1835 LOUISA
1837 SAMUEL
1838 AALTJE

K(C)OSTER Isak Isakz (Naam in 1811 te Dordrecht)
(godsdienstleraar en koster van de synagoge te Dordrecht) geb: ca 1758 te Hielkenbag /Beyeren /overl: 11-11-1849 te Dordrecht (ouders onbekend) Hij trouwt in ca 1796 met Gannah Elkan (Johanna Elian) geb: ca 1764 te Zultz /Siberie/ overl: 4-7-1828 te Dordrecht. d.v. Elkan Barend (overl: te Rusland) en Eva Levie (overl te Dordrecht).
Kinderen geboren te Dordrecht:
1797 ELIZABETH
1799 JETJE
1800 SUZANNA
1803 MEYER (besn 14-3-1803) tr 1835 te Dordrecht met Elizabeth Levie Pardo

* DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B-C-D-E incl woonplaats en beroep (verm. ca eind 1808)
Naam : Isak Koster
Woonplaats : C0729 geheel
Beroep : onderwijzer
Belasting : 40
Folionummer : 28
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

KOSTER Meyer Isak (Naam in 1811 te Dordrecht)
(koopman te Rotterdam/ Dordrecht) geb: 1803(besn 14-3-1803) te Dordrecht z.v. Isak Isakz Koster en Gannah Elkan/hij trouwt op 25-2-1835 te Dordrecht met Elizabeth Pardo geb: 6-4-1803 te Dordrecht /overl: 7-11-1877 te Dordrecht (weduwe in 1833 van Mozes Zangers) d.v. Levie Simon Pardo (tandmeester te Dordrecht) en Rachel Simon Rubens.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1835 SIMON
1837 ANETTE tr 1870 te Dordrecht met ?
1840 ROSETTE

MEUSE DE LA/ (VAN DER) Jacob Marcus (Naam in 1811 te Maassluis)
Geb: te? z.v. Marcus de la Meuse / hij ontr op 5-9-1782 te Dordrecht met Eva Salomon.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1781 REBECCA
1782 BELIA
1783 ROSIE tr ca 1805 te Dordrecht met Moses Philip v Gogh.
1784 SALOMON
1796 JUDITH tr met Salomon Katan.
Kinderen geboren te Maassluis:
1798 MARCUS
1800 DEBORA
1802 SALLY

MEUSE DE LA/ VAN DER Salomon Barend
(veearts te 's-Gravendeel) geb: 1780 te Grevenbich/Dtsl/overl: 1-4-1870 te Dordrecht z.v. Barend v/d Meuse en Hester Mozes (beide overl te Grevenbich) hij trouwt ca 1809 te 's-Gravendeel met Sara Cohen geb:1791 te 's-Gravendeel /overl: 4-4-1883 te Dordrecht d.v. Salomon Cohen en Rosette v Beek.
Kinderen geboren te 'sGravendeel:
1810 ESTHER in 1835 naar Nieuw Lekkerland.
1814 ROZETTA tr in 1842 te Nieuw Lekkerland met Jacob Boers geb: 1805 te Nieuw Lekkerland z.v. Salomon Boers en Hester Zwart.
1816 HESTER tr in 1850 te Nw Lekkerland met Levie Salomon Boers (Veehandelaar).
1819 ADRIANA ongehuwd.
1826 SALOMON tr in ca 1859 met Mietje de Levieta.

* DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B-C-D-E incl woonplaats en beroep (verm. ca eind 1808)
Naam : Samuel van der Meilen(Mulen?)
Woonplaats : B118 boven agter
Beroep : zakkedrager
Belasting : 30
Folionummer : 07
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

MEUSE DE LA / VAN DER Salomon Salomon
(koopman te Dordrecht/Rotterdam) geb: 12-11-1826 te Dordrecht z.v. Salomon Barend v/d Meuse en Sara Cohen /hij trouwt in ca 1859 met Mietje de Levieta geb: 18-10-1836 te Rotterdam.
Hij vertrekt met zijn gezin in 1863 naar Rotterdam.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1860 KLAARTJE
1861 SALOMON
1863 JACOB

MEYER Levie (Naam in 1811 te Dordrecht)
(koopman te Dordrecht) geb:ca 1728 te Mannheim /overl: 1794 te Dordrecht z.v. ?
Hij trouwt 2e keer op 14-4-1764 te Dordrecht met Bruintje Simons geb: ca 1728 te Frankfurt/Dtsl overl: 3-7-1812 te Dordrecht (ouders onbekend).
Op 5-1-1764 ondertrouw te Dordrecht
Levie Meyer weduwnaar v Manheym woont in de Kromme Elleboog geassisteerd met Hester Hartig huisvrouw v Abraham Meyer
met Bruintje Simon j.d. van Frankfurt woont in de Kromme Elleboog geassisteerd met Lena Maghielse huisvrouw van Salomon Ruben
Hij woont in 1784 met zijn gezin in de Kromme Elleboog te Dordrecht, zijn zaak die hij samen met zijn broer Casparus Meyer heeft gaat dan failliet
(archief 9/1221 Stadsarchief Dordrecht)

Joods koopman Levie Meyer en zijn vrouw Bruintje Simons failliete boedel opbrengst van het huisraad f 121,16 .
Kinderen geboren te Dordrecht:
1760 SPRIJNTJE (uit het 1e huw Levie Meyer) ontr 2-3-1780/ tr 8-4-1780 te Dordrecht met Jacob Philip (Cohen) de Heer geb: te Frankfurt aan de Main woont in de Sarisgang te Dordrecht.
1765 JUDITH
1767 SARA ontr 21-12-1797/tr 24-3-1798 te Dordrecht met Philip Abraham Zadoks geb: 1773 te Amsterdam z.v. Abraham Zadok en Hester Abraham.
1769 MARIA (ongehuwd) overl: 20-8-1854 te Dordrecht.

* DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (quotisatie/hoofdgeld 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Nieuwstraat C1397
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Levie Meijer
Ongehuwd: 1
Gehuwd: -
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: kooplieden
Classis: 41
Somma: 0-10-0
Aanmerkingen: 0-10-0
Folionummer en bron: 115 van archiefstuk SAD 5-896
joodse_009.jpg (192808 bytes)
(AFB 9 - Uit de verlaten boedel van Levie Meyer, joods koopman te Dordrecht (handtekening); Stadsarchief Dordrecht archief 9, nr. 1221)
joodse_010.jpg (29314 bytes)
(AFB 10 - Copie brief uit de verlaten boedel van Levie Meyer 1784; Brief aan De Heer Levie Meyer, Joode Coopman woonend in de Kromme Elboog af te geven aan de huysdogter Judik Levie te Dordrecht (afz in Hebreeuws))(SAD 9-1221)

MEYER Noach Meyer (Prijzig) (Naam in 1811 te Dordrecht)
Geb: 1762 (besn 17-5-1762) te Dordrecht/overl: 13-5-1821 te Dordrecht z.v. Meyer Prijzig en Cornelia Prijzig (beide overl te Dordrecht) hij trouwt in ca 1802 met Eva Sluis geb: 1769 te Dordrecht /overl: 6-6-1849 te Dordrecht d.v. Marcus Salomon Sluis en Belia Meyer
In 1849 wonen zij aan de Riedijkstraat te Dordrecht.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1803 BELIA ongehuwd /overl 1860.
1806 MEYER (NOACH als achternaam)(besn 16-9-1806 ) tr 1832 met Johanna Salomon Boers.
1812 MARCUS ongehuwd /overl 1860.
1815 ABRAHAM (MEYER als achternaam) tr 1852 met Deborah Monasch.
1818 MATJE ongehuwd.

* DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (quotisatie/hoofdgeld 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Krommen Elleboog C1658
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Noach Meijer
Ongehuwd: -
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 3
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: negotie
Classis: -
Somma: -
Aanmerkingen: behoeftig

MEYER Abraham Noach
Geb: 30-6-1815 te Dordrecht/overl: 13-4-1870 te Dordrecht z.v. Noach Meyer en Eva Marcus Sluys /hij trouwt op 23-6-1852 te Dordrecht met Debora Monasch geb: 5-5-1817 te Gouda d.v. Mozes Monasch en Hester Olmans.
In 1856 woont het gezin in de Houttuinen te Dordrecht.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1853 NOACH tr ca 1883 te Dordrecht met Saartje uit de Tuinen geb: 1852 te Dordrecht d.v. Machiel Mozes uit de Tuinen en Vogeltje Suikerman 1854 MOZES tr 1878 te Dordrecht met Elisabeth Barkelau geb: 1853 te Nijmegen d.v. Marcus Samuel Berkelau en Elisabeth Speelman.

MONASCH Mozes Joseph (Monatz) (Naam in 1811 te Gouda)
Geb: te Breslau/overl: v 1849 te Gouda z.v. Jospeh Monatz /hij trouwt op 5-2-1809 te Gouda met Hester Olmans geb te Vianen/overl: voor 1849.
Kinderen geboren te Gouda:
1817 DEBORA tr op 23-6-1852 te Dordrecht met Abraham Noach Meyer geb: 1815 te Dordrecht z.v. Noach Meyer en Eva Marcus Sluis.
1819 JOSEPH (koopman te Bleskensgraaf)tr op 17-1-1849 te Dordrecht met Esther Levie Foks geb: 1815 te Dordrecht d.v. Levie Foks en Elisabeth Bremer.
1821 FLORA tr op 22-11-1849 te Dordrecht met Jonas Machiel v Dam geb: 1823 te Dordrecht z.v. Isak v Dam en Sara Hartog de Jong.
1825 ISAK tr 1852 te Dordrecht met Betje Hartog.

MONASCH Isak Mozes
(Koopman te Dordrecht) geb: 15-9-1825 te Gouda z.v. Mozes Monasch(Monatz) en Hester Olman/hij trouwt op 26-8-1852 te Dordrecht met Betje Hartog geb: 1828 te Gouda d.v. Henderijntje Hartog.
In 1850 woont hij aan de Lindegracht te Dordrecht.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1853 LOUIS (koopman te Den Haag) tr op13-1-1877 te Dordrecht met Rosette Bremer geb: 1855 te Dordrecht d.v. Sander Bremer en Sara Prins.
1854 HESTER tr op 23-6-1880 te Dordrecht met Isak Nathan Braadbaard geb: 1860 te Dordrecht z.v. Nathan Braadbaard en Saartje Witstein.
1856 MOZES tr 1878 te Dordrecht met Sara Zwart.
1868 ROOSJE tr op 19-10-1893 te Dordrecht met Alexander v Duren(weduwnaar v Sophia Brandel).

joodse_011.jpg (70936 bytes)
(AFB 11 - Weer een van die oude foto's van zeker 75 jaar geleden, waarop we tussen een groep Sleidrechters weer de lappenkoopman Moos Monaz herkennen. De handkar die hier achter het groepje mensen staat bevatte waarschijnlijk de handel van Monaz. Oude Sliedrechters hebben de koopman zelf wel herkend, maar zijn niet helemaal zeker of de hier afgebeelde kar inderdaad de kar met lappen stof is. Deze foto is ook weer in de omgeving van Baanhoek gemaakt, maar de rechterzijde is hier hu de rivierkant van de dijk. Ter hoogte van het huisje rehcts is tegenwoordig het bedrijf Van Santens Constructie en Scheepsbouw geverstigd. (Bron: .....))
joodse_011a.jpg (46723 bytes)
(AFB 11a - Foto uit ca 1900 van Mozes Monasch (Moos Monas), de lappen koopman uit Dordrecht op de dijk Baanhoek te Sliedrecht (met bolhoed op) 1856/1932 Dordrecht, zoon van Isak Mozes Monasch en Betje Hartog en getrouwd met Sara Zwart)

MONASCH Mozes Isak
(Koopman te Dordrecht) geb: 1-9-1856 te Dordrecht /overl: 8-1-1932 z.v. Isak Mozes Monasch en Betje Hartog /hij trouwt op 19-6-1878 te Dordrecht met Sara Zwart geb: 27-8-1856 te Alblasserdam /overl: 9-6-1911 te Dordrecht d.v. Jacob Zwart en Helena v/d Sluis.
In 1879 woont hij in de Voorstraat te Dordrecht.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1879 JACOB MOZES (overl: 1942 Dtsl) tr met Roosje Pino geb: 18-3-1884 te Sneek.
1880 ISAK (in 1903 naar Amsterdam).
1884 LEENTJE tr op 16-5-1911 te Dordrecht met Abraham Tobias den Hartog, geb: 1879 te Zwijndrecht z.v. Tobias den Hartog en Jetje den Hartog.
1885 LOUIS (koopman te Keulen) tr 1917 te Keulen met Golda Lowenstein.
1887 ROSETTA (in 1905 naar Amsterdam).
1888 BETSY (overl: 1943 Dtsl).
1890 CATHARINA (over: 1943 Dtsl).
1891 GABRIEL (overl: 1943 Dtsl).

MONASCH Louis Isak
(Koopman/reiziger te Den Haag/ Dordrecht) geb: 14-11-1853 te Dordrecht /overl: 18-3-1914 te Dordrecht z.v. ISAK Mozes Monasch en Betje Hartog /hij trouwt op 13-12-1877 te Dordrecht met Rosette Bremer geb: 7-10-1855 te Dordrecht /overl: 30-7-1885 te Dordrecht d.v. Sander Bremer en Sara Prins.
In 1878 woont hij in de Weeshuisstraat te Dordrecht.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1878 ANNA
1880 SARA tr op 18-12-1907 te Dordrecht met Salomon Hartog.
1882 BETJE

MONASCH Louis Mozes
(Koopman te Keulen/Dordrecht/Den Haag) geb: 15-11-1885 te Dordrecht z.v. Mozes Isak Monasch en Sara Zwart /hij trouwt op 30-11-1917 te Keulen met Golda Lowenstein geb: 8-11-1882 te Stolzenau/Keulen
In 1933 wonen zij in de Voorstraat 115 te Dordrecht, en komen uit Keulen/ vertrekken in 1933 naar Den Haag.
Kinderen geboren te Keulen:
1920 Herbert

MUG DE Samson Salomon Cohen (Naam in 1811 te Dordrecht)
Geb: ca 1728 te ? overl: 1815 te Dordrecht (ouders onbekend) getrouwd met Jacomijntje Mozes overl 22-5-1816 te Dordrecht.
Kinderen:
17.. Judith te Giessendam

NOACH Meyer Noach (Neemt als achternaam Noach i.p.v.Meyer)
Geb: 1806(besn 16-9-1806) te Dordrecht /overl: 31-1-1859 te Dordrecht z.v. Noach Meyer en Eva Marcus Sluis /hij trouwt op 30-5-1832 te Dordrecht met Johanna Boers geb: 1798 te Nw Lekkerland/overl: 10-1-1882 te Dordrecht d.v. Salomon Boers en Hester Zwart.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1833 ARNOLDUS tr 1864 te Dordrecht met Catharina Samuel Heymans.
1835 SAMUEL SALOMON (slager) in 1862 naar Arnhem.
1840 LEVIE tr 1875 te Roermond met Bertha Cappel.

NOACH ARNOLDUS MEYER
(Koopman te Londen/Dordrecht/Rotterdam)geb: 20-3-1833 te Dordrecht z.v. Meyer Noach en Johanna Boers /hij trouwt op 26-10-1864 te Dordrecht met Catharina Samuel Heymans, geb: 9-8-1840 te Bergen op Zoom, d.v. Samuel Isak Heymans en Saartje Elias Hartog.
Komt in 1864 uit Londen in Dordrecht en vertrekt in 1877 naar Rotterdam.
Kinderen geboren te Londen:
1863 JOHANNA (geecht bij het huwelijk in 1864).
Kinderen geboren te Dordrecht:
1865 SAMUEL MEYER
1867 MEYER
1869 SARA
1871 ISAK
1874 JACOB
1877 LOUIS

NOACH Levie Meyer
(Leerlooier te Dordrecht) geb: 13-5-1840 te Dordrecht z.v. Meyer Noach en Johanna Boers/hij trouwt op 17-8-1875 te Roermond met Bertha Cappel, geb: 8-7-1847 te Bruggen/Pruisen.
In 1884 woont hij in de Lombardstraat te Dordrecht.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1884 JOACHIM
1886 JACOB

OUDEMANS Abraham Samuel (Naam in 1811 te Dordrecht)
Geb: ca 1733 te Worms/Dtsl overl: 17-3- 1817 te Dordrecht z.v. Samuel Abrahams (moeder onbekend) hij ontr op 9-2-1786/tr op 25-2-1786 te Dordrecht met Judith Abraham geb: ? d.v. Abraham Samuel.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1783 ROSETTE (uit 1e huwelijk)
1794 BELIA

* DORDRECHT Kohier van het patent-regt over het jaar 1827 (2093 personen)
Artikelnummer: 0207
Afschrijvingen: 6 Jan. f 2,52
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
De Heer Judith Abrahams (wonende in wijk C0217)
is schuldig: Als: Inl. kraamster, 16A
Bedrag der regten in hoofdsom: 2,00
26 opcenten: 0,52
Folionummer: 042
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855

PARDO Levie Simon (Naam in 1811 te Dordrecht)
(Tandmeester te Dordrecht) geb: 1758 te Amsterdam /overl: 18-9-1845 te Dordrecht z.v. Simon Joseph Pardo en Elisabeth Cohen (beide overl te Utrecht) hij ontr op 9-9-1784 /tr op 30-9-1784 te Dordrecht met Rachel Salomon Rubens geb: 1764 te Dordrecht /overl: 23-12-1829 te Dordrecht d.v. Salomon Rubens en Lena Machielse (beide overl te Dordrecht).
Hij woont in 1784 aan de Riedijk en Rachel in de Kolfstraat te Dordrecht.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1785 SARA tr Dordrecht met Hartog Abr Zanger geb 1782 te Dordrecht z.v. Abraham Hartog Zanger en Henderijntje Hartog.
1790 HESTER (naar Middelburg).
1793 SALOMON (tandmeester te Dordrecht) tr 1833 Dordrecht met Ester Polak.
1794 SIMON
1797 LENA
1799 ELISABETH
1802 BELIA, tr. 1e op 20-6-1827 te Dordrecht met Mozes Zanger geb: 1792 te Rdam /z.v. Abraham Hartog Zanger en Hendrijntje Hartog /tr 2e op 25-2-1835 te Dordrecht met Meyer ISAK Koster, geb: 1804 te Rdam z.v. Isak Koster en Gannah Elian.
1804 MARIA
1807 JUDITH (ongehuwd) In 1841 zoon Jacob Pardo te Dordrecht.

* DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren
waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)

Naam : Levi Sijmons Pardo
Ouderdom : 06-12-1763 (50)
Beroep : koopman
Woonplaats : C1362
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 11
Titel lijst : Lijst van Gehuwde Manschappen van de 17 tot 50 Jaren In Wijk No. 11.
Datum lijst : 24-12-1813
  +
Naam : Simon Pardo
Ouderdom : 10-04-1795 (18)
Beroep : koopman
Woonplaats : C1362
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 11
Titel lijst : Lijst van Ongehuwde Manschappen van de 17 tot 50 Jaren In Wijk No. 11.
Datum lijst : 24-12-1813
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345

PARDO Salomon Levie
(Tandmeester te Dordrecht )geb: 1793 te Dordrecht /overl: 8-2-1860 te Dordrecht z.v. Levie Simon Pardo en Rachel Rubens /hij trouwt 1e in 1833 met Esther Marcus Polak geb: 1810 te Amsterdam d.v. Marcus Polak (veearts te Dordrecht) en Naatje Kant/ hij trouwt 2e 1849 met Anna de Haan geb: 10-3-1813 te Haarlem / zij vertrekt in 1864 naar Amsterdam
Kinderen geboren te Dordrecht 1e huwelijk:
1831 RACHEL
1836 NAATJE
Kinderen geboren te Dordrecht 2e huwelijk:
1850 LION

* DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren
waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)

Naam : Marcus Polak
Ouderdom : 06-12-1771 (-)
Beroep : koopman (godsdienst: jood)
Woonplaats : C1580
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 13
Titel lijst : Lijst der Ongehuwde Manspersoonen in de Wijk N. 13.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345

* DORDRECHT Kohier van het patent-regt over het jaar 1827 (2093 personen)
Artikelnummer: 0796
Afschrijvingen: 12 Sept. f 1,12; 13 Dec. f 0,52=f 1,64
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
De Heer Saartje Pardo (wonende in wijk C0044)
is schuldig: Als: winkelier ben. f 2000, 16A
Bedrag der regten in hoofdsom: 1,30
26 opcenten: 0,34
Folionummer: 160
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855

POLAK Machiel Jonas ( Naam in 1811 te Dordrecht)
(koopman te Dordrecht), geb: 1766 (besn 6-2-1766) te Dordrecht / overl: 5-8-1819 te Dordrecht z.v. Jonas Machiel (Polak) en Catharina Marcus Sluis / hij trouwt in ca 1805 met Catharina van Wijnbergen geb: 16-7-1786 te Einhoven/Woensel /overl: 1-1-1870 te Dordrecht d.v. Israel v Wijnbergen (moeder onbekend).
Kinderen geboren te Dordrecht:
1805 ENGELTJE tr op 2-3-1842 te Dordrecht met Levie Meyer Cohen de Heer geb: 1819 te Dordrecht z.v. Meyer Jacob Cohen de Heer en Johanna Levie Pinto.
1811 ISRAEL (besn 26-3-1811) tr ca 1844 met Helena Swaab, geb: 5-7-1807 te Nijmegen, d.v. Sebastiaan Swaab en Sibilla Arend Pinnas.
1813 MARCUS tr in ca 1841 met Rebekka Rekkendorp.
1815 ELISABETH, tr. 1840 te Dordrecht met Joseph Meyer Cohen de Heer, z.v. Meyer Jacob Cohen de Heer en Johanna Levie Pinto.
1816 ANDRIES, tr. 1843 met Roosje Frank.
1817 SIMON, tr. 1863 met Debora Roos, geb: 14-5-1824 te Amsterdam.

POLAK Marcus Machiel
Geb: 6-7-1813 te Dordrecht /overl: 6-12-1875 te Dordrecht z.v. Machiel Jonas Polak en Catharina Israel van Wijnbergen / hij trouwt in ca 1841 met Rebecca Rekkendorp, geb: 30-11-1814 te Poortugal /Rebecca vertrekt na overlijden van haar man in 1875 naar Brussel.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1843 ESTHER (in 1862 naar Zwijndrecht).
1845 ALIDA (in 1863 naar Brielle).
1850 HELENA (in 1874 naar Amsterdam).
1852 JOEL (overl: 1920 te Anderlecht) .

POLAK Andries Machiel
Geb: 26-4-1817 te Dordrecht z.v. Machiel Jonas Polak en Catharina Israel v Wijnbergen /hij trouwt op 20-12-1843 te Dordrecht met Roosje Frank geb: 24-8-1809 te Dordrecht d.v. Barend Frank en Lena Cohen.
In 1901 vertrokken naar Rotterdam.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1845 MICHAEL, tr. ca 1875 met Klaartje de Gelder, geb: 23-3-1846 te Schoonhoven.
1847 HELENA (in 1881 naar Rotterdam).
1848 BAREND
1851 CATHARINA (in 1878 naar Tilburg).

POLAK Schoontje (Christina) Marcus Isak Sluis (Naam in 1811 te Dordrecht)
geb te Rotterdam/ wed van Mozes Benjamin Polak, geb te Den Haag /getrouwd op 24-6- 1788 te Dordrecht.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1789 MARIA (woont te Rotterdam).
1790 ALIDA, tr. op 19-7-1810 te Dordrecht met Jacob Davidson, geb: 31-7-1786 te Den Haag, z.v. Joseph Ezechiel Davidson en Barendina Jacobs.

POLAK Benjamin Simon (Naam in 1811 te Dordrecht)
Geb: ca 1777 te Dordrecht z.v. ? / hij trouwt in ca 1808 met Elisabeth den Hartog.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1809 JACOB (besn 28/9/1809).
1812 BAREND

POLAK Obadia Joseph Polak (Naam in 1811 te Dordrecht)
Geb: ca 1771 te Warschau/Polen / overl: 26-1-1831 te Dordrecht, zoon van Joseph Polak en Hendrika Polak (beide overl te Warschau) hij trouwt in ca 1807 met Debora Godslaar, geb: 1779 te Dordrecht, dochter van Jacob Nathan Godslaar en Roosje Philip Levie van Leeuwarden.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1810 JOSEPH tr op 17-12-1834 te Dordrecht met Rozetta Michiel Hemelraad, geb: 1812 te Dordrecht, dochter van Machiel Hemelraad en Rachel Godslaar.
1812 HENDRIKA
1817 MICHIEL JACOB

* DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B-C-D-E incl woonplaats en beroep (verm. ca eind 1808)
Naam : Obadja Joseph Polak
Woonplaats : C1596 geheel
Beroep : klein koopman
Belasting : 15
Folionummer : 60
NB. behoeftigen worden NIET bij naam genoemd; in de database onder NN
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

* DORDRECHT paspoorten 1811
F061 (17-9-1811) Mozes Levi, geb. Walewijk, 46 jaar, 1.735 m.;
F197 (22-10-1811) Obadia Joseph Polack, geb. Warschau, naar Amsterdam, 51 jaar, 1.59 m.;
Bron: Erfgoedcentrum DiEP archief 4, inventarisnummer 203f

RUBENS Joseph Moses (Naam in 1811 te Dordrecht)
geb: 1772 te ?
Kinderen geboren te Aken:
1812 ROSA
1817 ISAK
Kinderen geboren te Gorinchem:
1820 MARIANNA
1822 JETTE
1825 ANDRIES

* DORDRECHT Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten
teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven;
en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (december 1797 of 1798)

Naam : Abm. Salomon Rubens
Woonplaats (oude huisnummers!) : C1270
Naam in de eerste of twee kolom/linie (of arm) : [tweede linie] declaratoir gegeven
 +
Naam : S. Rubens
Woonplaats (oude huisnummers!) : C1740
Naam in de eerste of twee kolom/linie (of arm) : [tweede linie] declaratoir gegeven
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240

SLUIS Markus Salomon (Naam in 1811 te Dordrecht)
Geb: ca 1737 te Dordrecht / overl: 17-11-1813 te Dordrecht z.v. Salomon Levie Sluis en Margaretha (Matje) hij trouwt 2e op 9/8/1765 Dordrecht met Delia Abrams weduwe van Abraham Nathan geb: ? overl: voor 1813.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1768 SALOMON tr 1798 Rebekka Creveld.
1769 EVA tr ca 1797 met Noach Meyer.
1770 SCHOONTJE tr 1788 Mozes Benjamin Polak.

* DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (quotisatie/hoofdgeld 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Agterom D0832
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Marcus Sluijs
Ongehuwd: 1
Gehuwd: -
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: -
Classis: 41
Somma: 0-10-0
Aanmerkingen: -
Folionummer en bron: 60 van archiefstuk SAD 5-897

SLUIS Salomon Markus (Naam in 1811 te Dordrecht)
Geb: ca 1768 te Dordrecht z.v. Markus Salomons Sluis en Delia Abrams/ hij trouwt in ca 1798 met Rebekka Krefeld, geb: ca 1769 te Oud Beyerland / overl: 6-4-1853 te Dordrecht, dochter van David Krefeld en Johanna Nathan.
NB.
- (19-2-1807) HYPOTHEEKBRIEF op een Zegel van f 10,-. 
Dat voor ons kwam Joseph Leijsen wonende alhier dewelken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en van behoeve van Salomon Marcus Sluijs, wonende alhier f 700 ter zaken van deugdelijk geleende en aangetelde gelden bij de Comaprant ten zijnen genoegen ontvangen en genoten, afstaande mitsdien van de uitvlugt van niet aangetelden gelden, en beloofde de Comparant de voors(chreven) f 700 aan den voorn(oemde) Salomon Marcus Sluijs ofte zijn recht verkrijgende, te zullen voldoen en wedergeven bij termijnen van f 100 s jaars, wel meerder maar niet minder, en daar van inmiddels te zullen betalen Intressen tegen 6 % in 't jaar, zo van 't aftelossen als staan blijvende Capitaal, en welke termijnen van afleg en Interessen, reeds zijn ingegaan met den 15 November 1806, en mitsdien Jaarlijks op den 15 November verschijnen, en alzo geduren zullen tot de volle voldoeninge toe, dan ingeval hij comparant in gebreke kwam te blijven voorn. Termijnen van afleg en Intressen op zijn tijd te voldoen, zal het den houder dezer vrijstaan 't geheele, of dan nog resterende Capitaal, in eens op te eisschen, en de Comparant verpligt zijn, 't zelve als dan terstond te voldoen met de kosten, daar voren verklaarde de Comparant speciaal te verbinden: Een Huis en Erve staande en gelegen in de GRAVESTRAAT binnen deze stad, belent met de huizen van de Heer H. Hering aan de beide zijden, en getekend B191, zo even aan den Comparant getransporteerd, en voorts generalijk zijn Persoon en verdere goederen, dezelve stellende ten bedwange van alle Regten en Regterren, met overgifte, omme hem in den inhoude en tot nakomings dezes, vrijwillige ten zijnen kosten te zullen doen en laten condemneren voor de Kamere Judicieel dezer Stad en de Merwede ten dien einde constituerende en onwederroepelijke Procuratie gevende bij deze aan alle de Procureurs voor de gemelde Kamere postulerende of zullende postuleren, te samen en ijder van hen in 't bijzonder, zo om de condemnatie te verzoeken als daar in te consenteren resp. met belofte van apporbatie ratificatie en onder verband als voren.
In Oirkonde.
     (get.) S. de Jongh van Son B.
     (get.) P. Emaus de Micault

(kantlijn - afgegeven 2 April)
[bron: Stadsarchief Dordrecht 9-844 folio 382]

Kinderen geboren te Dordrecht
:
1799 BELIA
1801 LEVIE
1802 MARCUS
1806 NATAHAN
1808 HENDRIKA
1810 DAVID

* DORDRECHT quotisatie ca 1799 (SAD 4-374)
S.M. Sluijs, C1610, klasse 41, belasting 0-10-0 (regel doorgestreept)
M. Sluis, D0832, klasse 41, belasting 0-10-0
wed. A. Sluis, D1081, klasse 37, belasting 3-0-0

* DORDRECHT Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing,
als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50

Naam : Samuel Sluis
Woonplaats (oude huisnummers!) : C0734
Biljet (of arm) : arm
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

* DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (quotisatie/hoofdgeld 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Kolfstraat C1610
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Salomon Marcus Sluijs
Ongehuwd: -
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 5
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: koopman
Classis: -
Somma: -
Aanmerkingen: -
Folionummer en bron: 130 van archiefstuk SAD 5-896

SLUIS Sara Marcus (Naam in 1811 te Dordrecht)
Geb: 1728 te Dordrecht/overl: 4-4-1827 te Dordrecht /99 jaar, dochter van Marcus Levie Sluis /ontr 9-3-1752/ tr op1-6-1752 met Andries Abraham Andriesse, geb: 1725 te Amsterdam/overl: voor 1811/woonde in 1752 in de Vriesestraat te Dordrecht.

VRIES DE Tobias Nathan (Naam in 1811 te Amsterdam)
(Medisch Docter en lid bestuur Joodse gemeente te Dordrecht), geb: 1755 te Dordrecht /overl: 22-10-1829 te Dordrecht, zoon van Nathan de Vries (overl te Amsterdam) en Belia Machielse/hij trouwt in ca 1784 met Esther Nehemia Cohen, geb: 1748 te Rotterdam /overl: 17-7-1829 te Dordrecht d.v. Nehemia Cohen en Sara Heyman.
In 1793 woont hij in de Vriesestraat, in 1817 in het Steegoversloot C 993 te Dordrecht.
Kinderen geboren te ?:
1785 SALOMON (besn 18-11-1785), tr. 1813 met Theodora Emanuel Nijkerk.
17.. NEHEMIA, tr. Jetje Nathan Deutz.

* DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B-C-D-E incl woonplaats en beroep (verm. ca eind 1808)
Naam : Tobias Nathan de Vries
Woonplaats : C0993 geheel
Beroep : med. doctor
Belasting : 100
Folionummer : 37

Naam : Nathan de Vries
Woonplaats : C1087 boven
Beroep : graveur
Belasting : 50
Folionummer : 43
NB. behoeftigen worden NIET bij naam genoemd; in de database onder NN
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

* DORDRECHT paspoorten 1811
A127 Nathan de Vries, graveur, 21 jaar, 1.74 m, naar Amsterdam;
Bron: Erfgoedcentrum DiEP archief 4, inventarisnummer 203a

* DORDRECHT paspoorten 1811
C047 (27-5-1811) Abraham Louwers fils Abraham, acolier, geb. Biervliet, wonende Dordrecht, naar Biervliet, 15 jaar, 1.40 m;
C056 (27-5-1811) Philip Abraham Zadok, geb. Amsterdam, wonende Dordrecht, naar Anvers/Middelburg, 40 jaar, 1.62 m;
C141 (08-6-1811) Asser Levie, geb. Amsterdam, naar Middelburg, 37 jaar, 1.62 m;
C142 (08-6-1811) Jacob Abraham, geb. Rotterdam, naar Middelburg, 28 jaar, 1.69 m;
C149 (11-6-1811) Tobias Nathan de Vries, med. docter, geb. Amsterdam, 55 jaar, 1.63 m.;
C161 (14-6-1811) Isac Abraham, geb/wonende Zwijndrecht, naar Medemblik, 49 jaar, 1.759 m;
C170 (15-6-1811) Philip Mozes, geb. Amsterdam, naar Delft, 17 jaar, 1.56 m;
C178 (17-6-1811) Jacob Mozes, negociant, geb. Amsterdam, naar Kuilenborg/Amsterdam, 25 ans, 1.665 m;
C191 (18-6-1811) Bruintje Mozes, geb. Amsterdam, naar Kuilenborg, 45 jaar, 1.46 m;
C192 (18-6-1811) Cecilia Mozes, geb. Amsterdam, naar Culomborg, 25 jaar, 1.55 m;
C194 (19-6-1811) Levi Jacobs, geb. Middelharnas, wonende Zwijndrecht, 22 jaar, 1.705 m;
Bron: Erfgoedcentrum DiEP archief 4, inventarisnummer 203c

VRIES DE Salomon Tobias
(Medisch Docter te Dordrecht), geb: 1785 (besn 18-11-1785) te Dordrecht, zoon van Tobias Nathan de Vries en Esther Nehemia Cohen /hij trouwt in 1813 te ? met Theodora Emanuel Nijkerk.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1815 EDUARD
1816 EMANUEL
1817 TOBIAS (Med Docter te Dordrecht), tr. 18.. te ? met Mietje Davis v Zon geb: 3-5-1813 te Groningen.
1819 DAVIS
1820 ESTHER
1824 ABRAHAM SALOMON (in 1859 commisionair te Amsterdam).
1826 JOSUA
1829 JACOB
1832 ELIZABETH

* DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B-C-D-E incl woonplaats en beroep (verm. ca eind 1808)
Naam : Salomo de Vries
Woonplaats : B047 geheel
Beroep : med. doctor
Belasting : 200
Folionummer : 03
NB. behoeftigen worden NIET bij naam genoemd; in de database onder NN
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

WEZEL VAN David Joseph (Naam 1811 te Dordrecht)
Geb: 1754 te Amsterdam/ overl: 21-11-1816 te Dordrecht, zoon van Joseph Moses van Wesel (moeder onbekend) /hij trouwt in ca 1779 met Rebecca Samuel (van Wezel) Outs, geb: 1746 te Dordrecht /overl: 9-7-1833 te Groningen, dochter van Samuel Levie en Betje.
In 1816 woont het gezin in de Wijngaartstraat te Dordrecht.
Kinderen geboren te Dordrecht :
1780 RACHEL (woont te Groningen), tr. te Groningen met Hartog Mozes van Hasselt.
1782 SAMUEL
1783 CATHARINA, tr. 1812 te Groningen met Liepman Marcus Cohen.
1786 ELISABETH, tr. 1820 te Delfzijl met Arend Philip Goudsmit.
1791 HELENA, tr. op 31-5- 1815 te Dordrecht met Jacob Hartog Polak, geb: 1787 te Adam, zoon van Hartog Joel Polak en Aaltje Jacob de Jong.

WITSTEIN Heijman Machiel (Naam in 1811 te Dordrecht)
Geb: ca 1754 te Dtsl /overl 30-7-1812 te Dordrecht z.v. Machiel Heyman (Witstein) moeder onbekend / woonde voor 1787 te Boxtel getrouwd met Johanna Abrahams van Beek.
In 1787 woont hij in de Wijngaartstraat te Dordrecht/in 1812 woont het gezin in de Raamstraat C 403 te Dordrecht.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1790 MACHIEL tr 1e 18.. Elizabeth v/d Broek/tr 2e 18.. Saartje Soesman.
1791 JOHANNA tr 1826 te Dordrecht met Isak Hartog v/d Graaf geb: 1795 te Bleskensgraaf z.v. Hartog Abraham v/d Graaf en Sara Levie.
1794 ABRAHAM (besn 12-2-1794) tr op 10-10-1825 te Dordrecht met Betje Elkan Beer geb: 1790 te Dordrecht d.v. Elkan Beer en Eva Levie.
1796 ISAK (besn 31-1-1796) tr 1821 te Dordrecht met Saartje Wijngaarden.

WITSTEIN Helena Machiel (Naam in 1811 te Dordrecht)
Geb: 1761 te Dtsl /overl: 8-3-1837 te Dordrecht, dochter van Machiel Witsteyn (moeder onbekend) zij trouwt 1-11/24-11-1787 te Dordrecht met Abraham Isak van Dam, geb: 1752 te Bonn /overl: 1-4-1825 te Dordrecht, zoon van Isak v Dam/ Lena woont in 1787 te Boxtel

WITSTEIN Machiel Heyman
Geb: 1790 te Dordrecht z.v. Heyman Machiel Witstein en Johanna Abraham van Beek /hij trouwt 1e in ca 1816 met Elizabeth v/d Broek, geb: 1793 te Scherpenisse /overl: 13-8-1833 te Dordrecht, d.v. Levie Lazerus v/d Broek en Hester Levie/ hij trouwt 2e in ca 1835 met Saartje Soesman, geb: 9-11-1802 te Den Haag /overl: 12-11-1866 te Dordrecht, dochter van Wolf Soesman.
In 1833 woont hij in de Raamstraat te Dordrecht.
Kinderen geboren te Dordrecht 1e huwelijk:
1817 HEYMAN MICHAEL
1819 LEVIE MICHAEL
1821 HANNA
1822 ELISABETH
1826 ANDRIES
1827 YSAK
1828 MOZES
Kinderen geboren te Dordrecht 2e huwelijk:
1836 ROSALINA
1840 MARIANNA
1841 HELENA

* DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B-C-D-E incl woonplaats en beroep (verm. ca eind 1808)
Naam : Magiel Hijman Witstijn
Woonplaats : D0597 geheel
Beroep : koopman
Belasting : 20
Folionummer : 23
NB. behoeftigen worden NIET bij naam genoemd; in de database onder NN
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

WITSTEIN Isak Heyman
(dansmeester en broodbakker te Dordrecht) Geb :1796 (besn 31-1-1796) te Dordrecht /overl: 2-5-1875 te Dordrecht, zoon van Heyman Machiel en Johanna Abraham v Beek /hij trouwt op 3-10-1821 te Dordrecht met Saartje Wijngaarden, geb: 17-5-1803 te Den Haag /overl: 9-5-1861 te Dordrecht, dochter van Ezechiel Samuel Wijngaarden en Roosje Hartog Falds.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1821 REBEKKA
1822 JOHANNA, tr. op 1-5-1844 te Dordrecht met Nathan Braadbaard, geb: 1819 te Amsterdam z.v. Nathan Levie Meyer Braadbaard en Vrouwtje Philip Costima.
1825 ROOSJE
1827 HENDRIK
1829 EZECHIEL
1831 MARGARETHA
1834 SAARTJE
1836 CAROLINA
1839 HARTOG
1842 SAMUEL

ZADOKS Philip Abraham Zadok (Naam in 1811 te Dordrecht)
(koopman te Dordrecht) geb ca 1774 te Amsterdam/ overl: 11-2-1837 te Dordrecht z.v. Abraham Zadok en Hester Abraham (getr 1766 te A.dam) hij ontr op 25-12-1797 te Dordrecht/tr op 4-3-1798 te Dordrecht met Sara Levie Meyer, geb: ca 1767 te Dordrecht /overl 3-2-1821 te Dordrecht d.v. Levie Meyer en Bruintje Simons.
Kinderen te Dordrecht:
1798 CATHARINA PHILIPPINA tr ca 1835 met Mozes Monnickendam.
1800 LEVIE tr 1829 te Dordrecht met Netje Rippe.
1802 ABRAHAM (besn 28-11-1802) tr te 1833 Dordrecht met Rachel Jonassen.
1803 SIMON (besn 18/7/1803) tr 1827 te Dordrecht met Heyer Heymans.
1807 MEYER (besn 10-9-1807) tr ca 1837 met Naatje Monnikdam.

* ona 1166 (1797)
26-6-1797 no 86 contract huwelijk Philip Abraham Sadok en Saartje Levij Meijer;
[SAD, index 20.86 notaris P.J. van Steenbergen]

* [1804] DORDRECHT Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing,
als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50

Naam : Philip Abram Sadok
Woonplaats (oude huisnummers!) : C1709
Biljet (of arm) : billet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

* [1808] DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (hoofdgeld 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Krommen Elleboog C1709
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: P.A. Zadok
Ongehuwd: 2
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 5
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: koopman
Classis: -
Somma: -
Aanmerkingen: -
Folionummer en bron: 137 van archiefstuk SAD 5-896

* DORDRECHT paspoorten 1811
C047 (27-5-1811) Abraham Louwers fils Abraham, acolier, geb. Biervliet, wonende Dordrecht, naar Biervliet, 15 jaar, 1.40 m;
C056 (27-5-1811) Philip Abraham Zadok, geb. Amsterdam, wonende Dordrecht, naar Anvers/Middelburg, 40 jaar, 1.62 m;
C141 (08-6-1811) Asser Levie, geb. Amsterdam, naar Middelburg, 37 jaar, 1.62 m;
C142 (08-6-1811) Jacob Abraham, geb. Rotterdam, naar Middelburg, 28 jaar, 1.69 m;
C149 (11-6-1811) Tobias Nathan de Vries, med. docter, geb. Amsterdam, 55 jaar, 1.63 m.;
C161 (14-6-1811) Isac Abraham, geb/wonende Zwijndrecht, naar Medemblik, 49 jaar, 1.759 m;
C170 (15-6-1811) Philip Mozes, geb. Amsterdam, naar Delft, 17 jaar, 1.56 m;
C178 (17-6-1811) Jacob Mozes, negoeiant, geb. Amsterdam, naar Kuilenborg/Amsterdam, 25 ans, 1.665 m;
C191 (18-6-1811) Bruintje Mozes, geb. Amsterdam, naar Kuilenborg, 45 jaar, 1.46 m;
C192 (18-6-1811) Cecilia Mozes, geb. Amsterdam, naar Culomborg, 25 jaar, 1.55 m;
C194 (19-6-1811) Levi Jacobs, geb. Middelharnas, wonende Zwijndrecht, 22 jaar, 1.705 m;
Bron: Erfgoedcentrum DiEP archief 4, inventarisnummer 203c

* DORDRECHT paspoorten 1811
E076 (10-8-1811) Isac Mosis van Hun(Hen), naar Amsterdam, 21 jaar, 1.67 m.;
E097 (17-8-1811) Nathan Sanders, 24 jaar;
E157 (03-9-1811) Isak Isakse, instructeur, geb. Higenborg, 52 jaar, 1.66 m.;
Bron: Erfgoedcentrum DiEP archief 4, inventarisnummer 203e

* [1812/1813]
DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B-C-D-E incl woonplaats en beroep (verm. ca eind 1812/1813)
Naam : Philip Abram Zadok
Woonplaats : C1565 geheel
Beroep : klein koopman
Belasting : 25
Folionummer : 59
NB. behoeftigen worden NIET bij naam genoemd; in de database onder NN
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

* [1813] DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren
waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)

Naam : Felix Zadoks
Ouderdom : 1770 (-)
Beroep : koopman (godsdienst: jood)
Woonplaats : C1709
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 13
Titel lijst : Lijst der Gehuwde Manspersoonen in de Wijk N. 13.
Datum lijst :
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345

* DORDRECHT paspoorten 1811
C047 (27-5-1811) Abraham Louwers fils Abraham, acolier, geb. Biervliet, wonende Dordrecht, naar Biervliet, 15 jaar, 1.40 m;
C056 (27-5-1811) Philip Abraham Zadok, geb. Amsterdam, wonende Dordrecht, naar Anvers/Middelburg, 40 jaar, 1.62 m;
C141 (08-6-1811) Asser Levie, geb. Amsterdam, naar Middelburg, 37 jaar, 1.62 m;
C142 (08-6-1811) Jacob Abraham, geb. Rotterdam, naar Middelburg, 28 jaar, 1.69 m;
C149 (11-6-1811) Tobias Nathan de Vries, med. docter, geb. Amsterdam, 55 jaar, 1.63 m.;
C161 (14-6-1811) Isac Abraham, geb/wonende Zwijndrecht, naar Medemblik, 49 jaar, 1.759 m;
C170 (15-6-1811) Philip Mozes, geb. Amsterdam, naar Delft, 17 jaar, 1.56 m;
C178 (17-6-1811) Jacob Mozes, negoeiant, geb. Amsterdam, naar Kuilenborg/Amsterdam, 25 ans, 1.665 m;
C191 (18-6-1811) Bruintje Mozes, geb. Amsterdam, naar Kuilenborg, 45 jaar, 1.46 m;
C192 (18-6-1811) Cecilia Mozes, geb. Amsterdam, naar Culomborg, 25 jaar, 1.55 m;
C194 (19-6-1811) Levi Jacobs, geb. Middelharnas, wonende Zwijndrecht, 22 jaar, 1.705 m;
Bron: Erfgoedcentrum DiEP archief 4, inventarisnummer 203c

* DORDRECHT paspoorten 1811
E076 (10-8-1811) Isac Mosis van Hun(Hen), naar Amsterdam, 21 jaar, 1.67 m.;
E097 (17-8-1811) Nathan Sanders, 24 jaar;
E157 (03-9-1811) Isak Isakse, instructeur, geb. Higenborg, 52 jaar, 1.66 m.;
Bron: Erfgoedcentrum DiEP archief 4, inventarisnummer 203e

Naam : Philip Abram Zadok
Woonplaats : C1565 geheel
Beroep : klein koopman
Belasting : 25
Folionummer : 59
NB. behoeftigen worden NIET bij naam genoemd; in de database onder NN
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

* [1813] DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren
waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)

Naam : Felix Zadoks
Ouderdom : 1770 (-)
Beroep : koopman (godsdienst: jood)
Woonplaats : C1709
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 13
Titel lijst : Lijst der Gehuwde Manspersoonen in de Wijk N. 13.
Datum lijst :
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345

* [1827] DORDRECHT Kohier van het patent-regt over het jaar 1827 (2093 personen)
Artikelnummer: 0260
Afschrijvingen: 8 Junij f 16,38
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
De Heer Kaatje Philips Zadoks (wonende in wijk D0987)
is schuldig: Als: Inl. kraamster, 12A
Bedrag der regten in hoofdsom: 13,00
26 opcenten: 3,38
Folionummer: 052
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855

ZANGER Abraham Hartog (Naam in 1811 te Dordrecht)
(voorzanger in de synagoge te Dordrecht) geb: ca 1750 te Hamburg/overl: 23/10/1833 te Dordrecht, zoon van Hartog Abraham Hirsch (moeder onbekend) beide overl te Hamburg / hij trouwt op 16-12-1775 te Dordrecht met Hendrijntje Hartog, geb: 1750 te Vianen /overl: 27-6-1836 te Dordrecht, dochter van Hartog Meyer en Blommetje Levie.
In 1833 woont hij in de Hofstraat C1230.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1776 CORNELIA (woont in 1811 te Rotterdam).
1783 RAPHAEL LEON (woont in 1811 te Middelburg), tr met Sara Levie Pardo geb: 1785 te Dordrecht, dochter van Levie Simon Pardo en Rachel Salomon Rubens.
1785 REBEKKA
1787 LEON MICHAEL (woont te Dordrecht), tr. op 13-5-1813 te Dordrecht met Betje Meyer, geb: te Oud Beijerland, dochter van Jacob Meyer en Mendele Elkan.
1791 BELIA
1792 MOZES GABRIEL (woont te Middelburg), tr. op 20-6-1827 te Dordrecht met Betje Levie Pardo, geb: 1802 te Dordrecht d.v. Levie Simon Pardo en Rachel Salomon Rubens.

joodse_012.jpg (15584 bytes)
(AFB 12 - Litho uit 1832 van Abraham Hartog ZANGER (voorzanger in de synagoge te Dordrecht tot 1818), geb. ca 1750 te Hamburg / overl. 1933 te Dordrecht), z.v. Hartog Abraham Hirsch)

* DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B-C-D-E incl woonplaats en beroep (verm. ca eind 1812/13)
Naam : Raphael Hartog Zangers
Woonplaats : D0028 geheel
Beroep : coopman
Belasting : 60
Folionummer : 02
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

* DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : M.C. Zanger
Ouderdom : - (26 jaar)
Beroep : koopman
Woonplaats : C1446
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 12
Titel lijst : Naamlijst der Gehuwde Persoonen woonende in wijk No. 12 van 17 tot 50 Jaaren.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345

* DORDRECHT paspoorten 1811
A039 (5-3-1811) Michael Leon Hartog, 23 jaar, 1.69 m;
A040 (5-3-1811) Jacob Meijer, geb. Nieuw-Beijerland, 23 ans, 1.69 m;
Bron: Erfgoedcentrum DiEP archief 4, inventarisnummer 203a

(C) Papendrecht 2008 H.W.G. van Blokland-Visser