SUIKERRAFFINADERIJ (AMSTERDAM)
Kalkhaven (Backer en Van der Elst, Backer en Rombouts)

(Het archief van de ,,SUIKERRAFFINADEURS FAMILIE BACKER TE DORDRECHT,, is ondergebracht in het gemeente archief te Vlaardingen in beheer van H.J. Luth archivaris te Vlaardingen Het bevat veel informatie over de 4 suikerraffinaderijen die zij in bezit hadden vanaf 1743; zie BACKER -inventarislijst-archief)

 

SUIKERRAFFINADERIJ,,AMSTERDAM,, AAN DE KALKHAVEN TE DORDRECHT 1743/1843
Een suikerraffinaderij die honderd jaar in bezit was van de Lutherse/Duitse familie Backer uit Holzhausen.
In 1725 kwam de Lutherse HILMAR BACKER dan 23 jaar oud als suikerkoker uit de suikerstad Lippstad in Duitsland naar Dordrecht om bij een van de vele Lutherse suikerraffinadeurs die in Dordrecht woonden in dienst te gaan om zijn opleiding af te maken als mr. suikerbakker.
In 1733 trouwt hij in de Lutherse kerk aan de Vriesestraat te Dordrecht met Maria Elselina Bomers.
(getuige van de bruid is Henryka van Wesel huisvrouw van Arnoldus van Galen haar moey (tante)
Als goed gevestigd burger van Dordrecht wordt hij in 1743 lid van het Groot koopmansgilde in Dordrecht.
De suikerraffinaderij ,, AMSTERDAM,, zal vernoemd zijn naar het pakhuis aan de Kalkhaven te Dordrecht ,dat in 1742 werd aangekocht door JACOB VAN BROEKHUYSEN voor f 2400,- om samen met de Lutherse mr suikerbakker Hilmar Backer uit Holzhausen in Duitsland er een suikerraffinaderij in te vestigen.
In 1743 lenen zij f 3000,- van Machteld Nering (1672 Dordrecht) d.v. Cornelis Nering en Elisabeth Schiff weduwe van Cornelis van Hombroek
In 1745 vestigt Jacob van Broekhuysen zich buiten Dordrecht en verkoopt hij zijn deel van de suikerraffinaderij op 11-5-1745 aan HILMAR BACKER en JACOB VAN DER ELST in compagnie kooplieden te Dordrecht (FIRMA BACKER & V/D ELST)
De suikerraffinaderij zal daarna tot 1805 in bezit blijven van de families Backer en van der Elst.
In 1806 wordt het FIRMA BACKER & ROMBOUTS
Eigenaren waren:
1743/1745
* JACOB VAN BROEKHUYSEN
*
HILMAR BACKER
Geb: 22-6-1702 te Holzhausen /Duitsland/Luth/ overl: 12-8-1776 te Dordrecht z.v. Johannes Herman Backer en Christina Elisabeth Summers
Hij trouwt Luthers in 1733 te Dordrecht met Maria Elselina Bomers ( 1708/1758 Dordrecht d.v. ? Bomers en Elselina v Galen (getuige van de bruid is Henryka v Wesel huisvrouw v Arnoldus v Galen haar tante)
In 1725 komt hij als suikerkoker met attest uit Lippstad/Duitsland naar Dordrecht
In 1743 wordt hij lid van het Groot koopmansgilde te Dordrecht
In 1743 richt hij samen met Jacob v Broekhuysen een suikerraffinaderij op ,,Amsterdam,, aan de Kalkhaven
In 1745 gaat hij een compagnonschap aan met Jacob v/d Elst in de Firma Backer en v/d Elst
In 1763 gaat hij een compagnonschap aan met Willem Hardus en Jan Melchior Dam in de Firma BACKER HARDUS& DAM en is hij mede eigenaar van de suikerraffinaderij ,,DEN TOELAST,, in de Wijnstraat te Dordrecht
Kinderen te Dordrecht:
1734 JOHANNES tr in 1759 met Christina Regina Veeger
1736 ARNOLDUS ongehuwd overl in 1766 (eigenaar van een suikerraffinaderij in de Wijnstraat )

1745/1781
* HILMAR BACKER
*
JACOB VAN DER ELST ( 1717/10-10 1781 Dordrecht) z.v. Francois v/d Elst en Ida v Ratingen
Hij tr in 1750 te Hooge Zwaluwe met Seya Kleyn (1724 Hooge Zwaluwe/1789 Dordrecht) d.v. Johannes Kleyn en Apolonia Spruyt
In 1745 wordt hij lid van het Groot koopmansgilde te Dordrecht
Kinderente Dordrecht:
1752 JOHANNES tr 1782 te Dordrecht met Helena Ouboter
1756 IDA tr in 1774 te Dordrecht Willem Hordijk(suikerraffinadeur te Dordrecht)
In 1754 koopt de Firma Backer & v/d Elst een 1/8 e deel in de suikerraffinaderijen ,,STOCKHOLM,, aan de Wolwevershaven en ,,DE RAAPKOEK ,, aan de boom van Adriaan Onder de Linden en Egbert v/d Sweth

1781/1805
* JOHANNES VAN DER ELST (1752/na 1817 Dordrecht) z.v. Jacob v/d Elst en Seya Kleyn
Hij tr 1e in 1782 te Dordrecht met Helena Ouboter ( 1752 Simonshaven/1793 Dordrecht) d.v Ds. Barthelomeus Ouboter en Anna Petronella Bruyn
Hij tr 2e in 1794 te Dordrecht met Soeta Beudt ( 1760/1831 Dordrecht )
In 1775 koopt hij de suikerraffinaderij ,,DE BRANTSPUIT,, aan de Kalkhaven van Paulus Ruben van Hoven en zijn vrouw Anna v Swyndregt en Cornelis Verlee. In 1811 is hij brander en distileur en mede eigenaar van ,,DE OOIEVAAR,, in de Voorstraat te Dordrecht samen met Willem Hordijk en Mattheus van Meeteren
Kinderen te Dordrecht:
1783 JACOB tr 1805 te Dordrecht met Ida Willemina Hordijk
1789 BARTHELOMEUS
* JOHANNES BACKER (1734/31-5-1799 Dordrecht) z.v. Hilmar Backer en Maria Elselina Bomers
Hij tr Luthers in 1759 te Amsterdam met Christina Regina Veeger ( 1735 Amsterdam/3-9-1783 Dordrecht) d.v. Christoffel Frederik Veeger (suikerraffinadeur mede firmant v/d Firma Wilkens en Veeger van de suikerraffinaderij,, de Ossekop,, aan de kuipershaven) en Petronella Veeger.
In december 1790 koopt hij voor f 40.000,- de suikerraffinaderij,,DE OSSEKOP,, aan de Kuipershaven en het WEST INDISCH HUIS aan de Wijnstraat van Johannes Theodorus Wilkens jr suikerraffinadeur te Dordrecht (ORA archief 9/840/fol 100v /SAD)
Kinderen te Dordrecht:
1762 CHRISTOFFEL FREDRIK tr in 1796 te Rotterdam met Apolonia Burmester
1764 HILMAR JOHANNES tr in 1788 te Dordrecht met Maria Dam
1768 PETRUS DIEDERICH tr in 1791 te Rotterdam met Dina Burmester
*
CHRISTOFFEL FREDERIK BACKER ((1762/ 20-6-1805 Dordrecht) z.v. Johannes Backer Hilmarz en Christina Regina Veeger
Hij tr Luthers in 1796 te Rotterdam met Apolonia Burmester ( 1764 Rotterdam/1828 Dordrecht) d.v. Albert Burmester en Ida v/d Masch
In 1795 is hij lid v/d gemeente raad te Dordrecht
Op 4-9-1797 wordt hij lid v/d Societeit v Negotie FIRMA BACKER& V/D ELST
(Not Telder 20/1366 akte nr 57)
Kinderen te Dordrecht:
MARIA ELSELINA
(1800 Dordrecht /1837 Amsterdam) tr 1824 te Dordrecht met Justus Dirks (1802 Groningen/1882 Dordrecht )z.v.Johannes J. Dirks en Anna Dorothea Dam
IDA ALBERTINA
(1803/1838 Dordrecht) tr 1824 te Dordrecht met Dr Stephanus H.W. van Trigt (1788 /1840 Dordrecht) z.v. Adrianus v Trigt en Catharina Hoffman
* JOHANNES CHRISTOFFEL BACKER (1804 Dordrecht /1853 Amsterdam) suikerraffinadeur tr 1827 te Rotterdam met Dina Spakler (1803 Rotterdam /1875 Hilversum) d.v. Johannes Christoffel Spakler en Catharina E. Burmester

1806/1845
FIRMA BACKER & ROMBOUTS AAN DE KALKHAVEN
* HILMAR JOHANNES BACKER
(1764/ 11-9-1828 Dordrecht) z.v. Johannes Backer (suikerraffinadeur te Dordrecht) en Christina Regina Veeger
Hij tr Luthers in 1788 te Dordrecht met Maria Dam ( 1767/1-1-1846 Dordrecht) d.v. Jan Melchior Dam en Maria C. Dorges
In 1806 is hij eigenaar v/d FIRMA BACKER & SELIS van de suikerraffinaderij ,,DEN TOELAST,, in de Wijnstraat (de 1e suikerraffinaderij in de regio die bietsuiker ging produceren)
Hij was ook eigenaar van de suikerraffinaderij ,,DE OSSEKOP,, aan de Kuipershaven,,
Kinderen te Dordrecht:
1. CHRISTINA REGINA (1789 /1858 Dordrecht) tr 1808 te Dordrecht met Med Dr Hendrik Onnen ( 1779 Utrecht/1812 Dordrecht) z.v. Marten Onnen en Johanna Moerkerk
2. JOHANNES (JAN)BACKER (GELDERSE TAK) (1790 Dordrecht/1872 Oosterbeek) suikerraffinadeur tr 1813 te Oosterbeek met Louise Jacoba v Ommeren
3. MARIA CATHARINA (1791/1880 Dordrecht) ongehuwd
4. JAN DAM BACKER (1793 /1863 Dordrecht) tr 1835 Dordrecht met Anna Christina Stenbith d.v. Lars Stenbith en Maria Vygh
5. MARGARETHA CATHARINA (1795/1871 Dordrecht) tr 1816 te Dordrecht Albert Backer (1795/1816 Dordrecht) z.v. Petrus Diederich Backer en Dina Burmester
6. LUCIA JUSTIANA (1796/1870 Dordrecht) ongehuwd
7. DINA PETRONELLA (1800 Dordrecht) tr Hilmer Marius Dirks
8. APOLONIA (1802 Dordrecht)
9. HILMAR JOHANNES BACKER (1804/1845 Dordrecht) tr 1834 te Dordrecht met Johanna Adolphina. v Oldenburg ( 1805 Willemstad) d.v. Johannes v Oldenburg (wijnhandelaar te Dordrecht) en Johanna Maria Vygh
*
PETRUS DIEDERICH BACKER
(1768 Dordrecht /13-12-1831 Zoeterwoude) z.v. Johannes Backer (suikerraffinadeur te Dordrecht) en Christina Regina Veeger
Hij tr Luthers in 1791 te Rotterdam met Dina Burmaster ( 1770 Rotterdam/ 1822 Dordrecht) d.v. Albert Burmester en Ida v/d Masch
In 1806 is hij mede eigenaar v/d FIRMA BACKER & SELIS van de suikerraffinaderij,,DEN TOELAST,, in de Wijnstraat
(de 1e suikerraffinaderij in de regio die bietsuiker ging produceren)
Hij was ook eigenaar van de suikerraffinaderij aan de HOOGE NIEUWSTRAAT/ BINNENWALEVEST A521
Kinderen te Dordrecht
1795 ALBERT (overl 1816) tr 1816 te Dordrecht met zijn nicht Margrita C. Backer (1795/1871 Dordrecht) d.v. Hilmar Johannes Backer en Maria Dam
( De erven familie Backer na 1831)
*
JOHANNES ROMBOUTS (1763 Dordrecht) z.v. Jan Rombouts en Catharina v Wel. Hij trouwt met Maria Hulst

1845/1868
LEENDERT DUPPER (1790/1868 Dordrecht z.v. Willem Dupper en Jacomina Cornelia Rombouts (zuster van Johannes Rombouts)
Hij was ongehuwd. (Testament 1870 not Schulz v Hagen 6/855 blz 479)
................Hilmar Becker, genannt Feger. Hij werd geboren 22 Juni 1702 in Holtzhausenb en was de zoon van Johann Hermann Becker, genannt feger, en Christina Elisabeth Sümers, werd aldaar gedoopt 28 Juni 1702 en daar aangenomen tot lidmaat der Evangelische-Lutherse Kerk in 1717.
De juiste tijd, waarop de Stamvader in Nederland kwam is niet bekend. Alleen blijkt uit bovengenoemde attestatie dat hij toen dit stuk in 1725 afgegeven werd, reeds een zedere tijd, misschien eenige jaren, uitlandig was, want, sprekende van zijn christelijken levenswandel, wordt daarin gezegd: "Also habe die Hoffnung er werde auch in der Fremde davon nicht abgewichten seijn".
't Is ook waarschijnlijk dat hij zijn land verliet voor hij den leeftijd bereikt had waarop hij tot den militairen dienst geprest kon worden, daar dit toch bij de meeste Duitschers, die in dien tijd naar het rijke Holland (zooals zij het noemden) trokken, wel een der hoofdredenen van dat vertrek was.
.Hij verstigde zich in Dordrecht, dat vooral in de 17e eeuw een wijkplaats was voor hen, die wegens klasse- en geloofsstrijd hun land verlieten. Zoo ontstond daar b.v. een geheel door Luiksche kooplieden bevolkte wijk, doordat vele Luikenaren naar Dordrecht uitweken, o.a. de beroemde Louis de Geer, de Koning der Kooplieden in dien tijd. In de Augustijner Kerk te Dordrecht is het familiegraf de Geer's. Ook de voorvaderen van Johan de Witt waren uit Luik afkomstig en vestigden zich in Dordt.
Onze Stamvader was te Dordrecht werkzaam in een der vele suikerraffinaderijen. De suikerindustrie vestigde zich en kwam tot bloei in de 18e eeuw, speciaal in Dordt. Die raffinaderijen bepaalden zich uitsluitend tot zuivering van koloniale suiker. Weliswaar ontdekte in 1744 de Berlijnsche apotheker Marggraf het hooge suikergehalte der beetwortelen, doch eerst in 1801 richtte Achard de eerste beetwortelsuikerfabriek op in Pruisen op zijn landgoed Cuners (Silezië). 't Was toen nog in den tijd dat van ieder beroep een gilde bestond. Om lid te worden moest men als leerling gedurende een bepaald aantal jaren bij een meester werkzaam zijn om het ambacht te leeren en dan opgenomen te worden onder de gezellen. De gezel moest weer een zeker aantal jaren bij een en denzelfden meester werken alvorens zelf meester te kunnen worden.
Eind april of begin Mei 1743 begon Hilmar Backer voor eigen rekening te werken en kookte in de raffinaderij AMSTERDAM op de Kalkhaven te Dordrecht de eerste pan suiker in zijn kwaliteit van patroon of meester. Aan enkele oude panden te Dordrecht is nu nog te zien, dat daarin vorheen de suikerraffinaderij werd uitgeoefend.
[bron: familiekrantje van de familie Backer nr. 1 15 juni 1946 (initiatief van Jan Dam Backer (1872-1954))]

Eigenaren:

  1743 Agatha Gardenier wed wijle Boudewijn de Haan
1743 1745 Jacob van Broekhuijsen / Helmert Backer
(NB het pakhuis is van Van Broekhuijsen)
1745 - Helmer Backer / Jacob van der Elst
(NB Van Broekhuijsen verkoopt zijn onroerend goed (raffinaderij) aan het bedrijf van Backer en Van der Elst. De samenwerking van Van Broekhuijsen met H. Backer is kennelijk over.)
(voor 1755 - 1803/1809) raffinaderij Backer en Van der Elst
(1803/1809 - na 1870) raffinaderij Backer en Rombouts 

Een huis van Cornelis Verlengh (=Verlee?) op de Kalkhaven:
- 9-816 folio 61 (13-6-1730)
Actum den 13en Junij 1730.
Dat voor ons kwam Sr Adriaan Papegaaij borger deser Stad als last en procuratie hebbende van Sr Cornelis Verlengh de jonge houtcooper binnen dese stad volgens deselve procuratie daervan sijnde gepasseert voorden Notaris jacob Beudt en sekere getuijgen binnen dese stad, residerende in dato den 5 junij 1730 ons schepenen verthoont, ende bekende den Comp in sijne voors qualiteijt wel en deugdelijk schuldig te sijn aan ende ten behoeve van de Heer Pieter Keus, woonende binnen dese stad een Somma van 4.000 guldens tot xx stuijvers het stuck spruijtende uijt sake van deugdelijke geleende ende aangestelde penningen bij sijn Comp principaal ontfangen ende genoten, belovende wegens sijn voors principaal de voors 4.000 guldens voors aenden voorn. Heer Pieter Keus off desselfs regtverkrijgende, wederom te sullen restitueeren en voldoen een jaar naar dato deses, ende dat met de intrest vandien a drei gulden en tien stuijvers vande hondert guldens in 't jaar, ingaande denselven intrest met huijden dato deses en gedurende tot de volle ende effectuele voldoeninge van gemelte somma ende interessen toe, daer vooren verclaerde den Comp. specialijk te verbinden sijn principaale pakhuijs, en thans getimmert werdende Nieuw Woonhuijs, staende ende gelegen op de Kalkhaven deser stad, belent de wed van Adriaan 't Hooft aan de eene, ende de Erffgenamen van Francois Crillaert aan de andere zijde, ende voorts generalijk sijn compt principale persoon ende goederen present ende toecomende, deselve stellende ten bedwange van allen heeren Hoven Regten ende regteren ende specialijk de Ed Hove van Holland, in oirconde etc; (Johan van Neurenberg, Joan Brandwijk van Blokland)
* (kantlijn) Compareert ter Secretarie den Not en Procureur Pieter Venlo, den welke exhibeerde den originelen brieve deses met de volgende acte op den rugge vandien. Ik onderget Consenteren dat het Hypotheeck op het pakhuijs in desen brieve gemelt ter secretarije der stad Dordrecht wert geroijeert, Actum getijkend den 5 April 1736 (was get.) Pieter Keus.
* (kantlijn) Compareerde ter Secretarie Jacob Vermande nevens de Heer Jacob Keus, dewelke Exhibeerde den origenelen brieve deses met de volgende quiatantie op den rugge vandien. Also aan mij onderget als een soon en mede Erffgenaam van mijn moeder Cornelia de Groot wed Pieter Keus bij acte van schijding is aanbedeelt dese Schultbrieff, ende mij gebleken is dat mijn voors moeder in mindering vandien heeft ontf. een Somma van 2000 gulden, waervan Jacob Vermande segt de quiantantie niet te konne vindne, so verclare bij dese dat de voors somma van 2200 gl aan mijn moeder is voldaan, ende dat dese brieff mitsdien nog is inhoudende 1800 guldens consenteerende dat hetselve ten Dordregt den 7 Maart 1746 (was get) ;
* (kantlijn) Comp Joh van(den) Kieboom voor de not en Proc Huijbert van Wetten denwelke Exhibeert den origineelen brieve te deses met de volgende quiatantie daerop. Ik onderget bekenne vanden inhoude deses brieff voldaan te sijn selven Capt als verschenen intrest, en verzoeke dat dese ten prothocolle mag werden geroijeert. Actum Dordr den 14 maart 1750 (was get) C. Catharina Rijnders wed van Jacob Keus.

Een huis van Cornelis Verlengh (=Verlee) op de Kalkhaven
:

- 9-816 folio 184vs (29-8-1731)
Dat voor ons kwam Ewout Bosveld Majoor deser stad als last en procuratie hebbende van Sr Cornelis Verleng junior coopman binnen dese stad, ende sijne huijsvr Juffr. Maria Soeten, dewelke doorden voorn haaren man bij het passeeren der voors procuratie specialijk tot het passeren van desself behoorlijk is gequalifeceert, geauthoriseert ende geadsisteert, alles volgens deselve procuraite daervan sijnde gepasseert voor den notaris Gerard de Haan ende sekere getuijgen binnen dese stad residerende in dato den 17 Augustus 1731 ons schepenen verthoont, ende bekende den Comparant ingevolge de voors procuraite wegens sijn principalen, elx een voor al en ieder in solidum onder expresse renanitatie vande beneficien de duobus vel plunbus reis de beni, alsmede ordinis divisionis et excusfionis, mitsgrs in t requarg vande voorn Juffr..... Willem van Nispen f 2000.....verbinden sijn principale huijs en erve, met het pakhuijs daar annex staende ende gelegen binnen dese stad op de Kalkhaven, belent het Pakhuijs van Juffr de wed Abraham van den Bergh aen de eene ende het erff van Juffrouw de wed Adriaan 't Hooft aen de andere zijde, ende voorts generalijk sijn Compt principale persoonen ende goederen......etc.

- Datering 30-06-1733 Soort akte hypotheek
Naam object in de omgeving van wijnvat onderpand pakhuis de graeff in de omgeving van elbingh
Straatnaam kalkhaven
Schuldeiser adriaan braats, lid oudraad
Schuldenaar anthonij pennis, koopman
Overige personen maria jacoba van bochoven / isaak kimijser / Wouter michault / Abraham van den santheuvel
Bedrag f 4000
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht
Inventarisnummer 817 Folionummer 126v Aktenummer 1
Bijzonderheden het onderpand is tussen de pakhuizen elbingh en het wijnvat gelegen

- Datering 27-03-1736 Soort akte overdracht
Koper david crena, koopman
Verkoper cornelis verleng, koopman
Straatnaam kalkhaven
Buur jacobus van dongen / jacob vermande
Bedrag f 1600
Folionummer 85v
Aktenummer 1
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 818

- Datering 05-04-1736 Soort akte overdracht
Koper jacob vermande, koopman
Verkoper cornelis verleng, koopman
Straatnaam kalkhaven
Buur david crena / franchois krillaerts (erfgenamen van)
Schuldeiser pieter keur
Bedrag f 4000
Folionummer 85v
Aktenummer 2
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 818

- (1737) Datering 05-02-1737 Soort akte hypotheek
Straatnaam kalkhaven
buur jan gardenier / jacob jacobse / gerardus van pelt / johannes timmers/ pieter vervel (weduwe van) / huijbert vigters
Schuldeiser johan van den brandeler, burgemeester
Schuldenaar bastiaan gardenier / agata gardenier (weduwe)
Erflater jan gardenier (overleden)
Overige personen jacob van broekhuijsen / gerret van de crab / boudewijn de haan (overleden) / pieter de ruijter / jacob timmers
Bedrag f 3000
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht
Inventarisnummer 818 Folionummer 157 Aktenummer 2
Bijzonderheden het betreft vier onderpanden; de onderpanden in de voorstraat zijn naast elkaar bij de nieuwbrug gelegen.

- (1743) 9-820 folio 94 (12-4-1742)
Actum uts.
Dat voor ons kwam Agatha Gardenier wed wijle Boudewijn de Haan woonende binnen dese stad, dewelke verclaerde vercoft te hebben dienvolgende te cederen transporteren ende in vollen vrijen eijgendom overtedragen aen en ten behoeve van Jacob van Broekhuijsen meerderjarig jongman woonende binnen dese stad
Een pakhuijs staande ende gelegen op de Kalkhaven binnen dese stad, belent het huijs en pakhuijs vande verkoopersse aan de eene en 't huijs van Johannes Timmers aande andere zijde ende dat met sadanige vrijdommen servituijten, ende geregtigheden van muijren, goten ligten waterloopen des anders als het voors pakhuijs hebbende ende lijdende is, volgens de oude brieven en beschijden daervan sijnde, bekennende de Comprarante vande kooppenningen vandien voldaan ende betaalt te sijn den laasten penning metten eersten ende dat met een Somma van twee duijsent en vier hondert guldens ende nog tot Rantsoen sestig guldesn en silk te same f 2460 gereet ende Contant gelt, belovende de Compt het voors pakhuijs te sullen waaren ende vrijen als een goet van allen kommer ende aanthaal onder verband als na regten. in oirconde.

- (1743) 9-821 folio 191vs/192  (16-7-1743)(akte is doorgestreept)
Actum den 16en Julij 1743.
Dat voor ons kwamen Jacob van Broekhuijsen en Helmert Backer, Coopluijden binnen dese stad, dewelke bekende samen ende ieder van hen in 't bijsonder onder renuntitaite vande beneficien ordinis dividionis et Excussionis, de kragt en werkinge vandien haar houdende voor onderrigt wel en deugdelijk schuldig te sijn aan en ten behoeve van Juffr Magtel Neereingh wed van Cornelis van Hombroek in sijn leve Coopman alhier een Somma van drie duijsent guldens van xx st het stuk, spruijtende intrest ter sake van deugdelijke geleende ende aangetelden gelde bijde Comparanten ten haaren genoege genoten ende ontfangen, renuntierende mitsdien ook de Exceptie van niet aangetelden gelde, Beloven de comparanten de voors drie duijsent guldens aende voors weduwe van Hombrok ofte haar tegt verkrijgende weder te sullen restiueeren en voldoen over thien jaaren naar dato deses (als mogende in die tusschentijt niet te werden opgeeijscht ende daervan Jaarlijks te sullen betalen intrest tegens drie percento in 't jaar ingaande denselven intrest met huijden dato deses en sullende geduren tot de volle en Effectueele voldoeninge toe, daer vooren verclaerde de Comparanten specialijk te verbinden Een geheel huijs, pakhuijs en Erve geapproproprieert tot een Suijker Raffinaderije genaamt AMSTERDAM met alle de gereedschappen daer toe behoorende, staande ende gelegen op de Kalkhaven off nieuwen uijtleg, belent het huijs van Agatha Gardenier wed Boudewijn de Haan aande eene, ende het huijs van Jan Timmers aande andere zijde, ende voorts generalijk haar Comparanten persoonen ende goederen present en toecomende, deselve stellende ten bedwange van alle Heeren Hoven Regten ende Regteren.
tevreden sijnde de Comparanten en overgevende bij dese Omme haar inde inhoude ende tot naarcominge deses voorde Hoogen Rade en Hove van Holland, mitsgrs voorde Camere Juditieel deser stad vrijwillig te doen en laten condemneren ten dien eijnde constiuerende en onwederroepelijke Procuratie gevende bij dese Willem Hoijer, Sebastiaan Thirij de Bije, Hugo van Son, Jacob Spruijt alle Procureurs voorden voors Hooge Rade en Hove van Holland, Item Bartholemeus en Pieter van Gelsdorp, Pieter Venlo, Huijbert van Wetten en Pieter van Well alle procureurs voor de Camere Juditeel deser stad, te same ende ieder van hen in het bijsonder so omme de Condemnatie te versoeken als daerinne te consentere resp met belofte van Approbatie ratificatie en onder verband als vooren In Oirconde. Xc.
KANTLIJN: Compareerdt ter Secretarie Cornelis van Hombrok den welke Exhibeertde den origineele brieve deses met de q(uitan)tie op den rugge vandien luijdende als volgt: Bekenne van den inhoud dese brieff nevens den verscheenen intrest voldaan en betaalt te sijn, so dat Consenteert deselve geroijeert werden den 13 Meij 1745 (was get.) Maghtel Nering wed Cornelis van Hombroek. Dus geroijeert enden francijnen brieve gecasseert den 13 Meij 1745.

- (1745) 9-821 folio 79 (11-5-1745)(NB. akte is doorgestreept / in de goede akte worden de gereedschappen vermeld en is het verkoopbedrag hoger)
Dat voor ons kwam Jacob van Broekhuijsen, meerderjarig jonkman altans woonende even buijten dese Stad, denwelke verklaarde verkogt te hebben dienvolgende te cederen en transporteeren en de in vollen vrijen Eijgendom overtedragen aan en de ten behoeve van Helmert Backer en Jacob vander Elst, in Compagnie, beijde woonende binnen dese Stadt
Een pakhuijs en Erve geapproprieert tot Een Raffinaderije, staande ende gelegen op de Kalkhaven binnen dese Stadt, belent het huijs en pakhuijs van Juffrouw Agata Gardenier wed van Boudewijn de Haan aande Eene, en 't huijs van Johannes Timmers aande andere sijde, ende dat met alle soodanige vrijdommen, Servituiten, ende gerechtigheden soo van muiren, Goten, Ligten, waterloopen als anders, als het voorz pakhuijs en Raffinaderije eenigsints hebbende ende lijdende is, volgens oude brieven en Beschijden daar van zijnde, Bekennende den Comp vande Cooppenningen vandien voldaan ende betaalt te zijn den laasten penning metten Eersten ende dat met een Somma van twee duijsend en Vier hondert guldens gereet ende Contant gelt, Beloovende hij Comparant daar omme het voorz: getransporteerde te sullen waaren en vrijen als een vrij eijgen goet, van allen Commer ende aanthaal onderden Verbande als naer Regten In oirconde Xa.

- (1745) 9-821 folio 80 (13-5-1745)
Dat voor ons kwam Jacob van Broekhuijsen, Coopman binnen dese stad, denwelke verclaerde vercogt te hebben dienvolgende te cederen en transporteeren en de in vollen vrijen Eijgendom overtedragen aan en de ten behoeve van Helmert Backer en Jacob vander Elst, Coopluijden in Compagnie binnen dese Stad
Een pakhuijs en Erve geapproprieert tot Een Suijker Raffinaderije met de vaste gereedschappen daertoe behoorende, staande ende gelegen op de Kalkhaven binnen dese Stadt, belent het huijs van Juffrouw Agata Gardenier wed van Boudewijn de Haan aande Eene, en het huijs van Jan Timmers aande andere zijde, ende dat met alle soodanige vrijdommen, Servituiten, ende gerechtigheden soo van muiren, Goten, Ligten, waterloopen als anders, als het voorz pakhuijs en Raffinaderije eenigsints hebbende ende lijdende is, volgens oude brieven en Beschijden daar van zijnde, Bekennende den Comp vande Cooppenningen vandien voldaan ende betaalt te zijn den laasten penning metten Eersten ende dat met een Somma van drie duijsend guldens gereet ende Contant gelt, Beloovende hij Comparant daar omme het voorz: getransporteerde te sullen waaren en vrijen als een vrij eijgen goet, van allen kommer ende aanthaal onder verband als na Regten In oirconde Xa.

- (1745) 9-821 folio 80vs/81 (13-5-1745)(akte is doorgestreept)
Actum uts.
Dat voor ons kwamen Helmert Backer en Jacob van der Elst, coopluijden in Comp binnen dese stad, dewelke bekken te samen ende ieder van hen in 't bijsonder onder renuntiatie vande beneficien ordinis divisionis et Ercussionis de kragt en werkinge vandien haar houdende voor onderrigt, wel en deugedelijk schuldig te sijn aan en ten behoeve van Juffr Magteld Neering wed van Cornelis van Hombroek in sijn leve Coopman binnen dese stad, een Somme van drie duijsent guldens van xx st het stuk spruijtende ter Sake van deugdelijke geleende ende aangetelden gelde, bijde Comparanten ten haren genoge genoten ende ontfangen, renuntieerende mitsdien ook de Exceptie van niet aangetelden gelden, Belovende Comapranten de voors drie duijsent guldens aende voors wed van Hombrok(sic) ofte haar regt verkrijgende weder te sulle restitueeren ende voldoen binnen de tijt van agt jaaren wanneer het de Comparant sal convenieeren. als sullende binnen de voors agt jaaren het voors capitaal met niet vermogt te werden opgeeijscht mits jaarlijx den intrest tegens drie percents in 't jaar prompt, ende sulx binnen veertien dagen naer den verschijndag werdende voldaan, ingaande denselven intrest met huijden dato deses, en sullende geduren tot de volle en Effectueele voldoeninge van het voors. Capt. toe, blijvende de Comparanten ook geobligeert in cas van afflossinge van het voors Capitaal daervan drie maanden voor den verschijndag aanden houder deses behoorlijke advertentie te doen, gelijk den houder deses na Expiratie vande voors agt jaaren in Cas van opeijscinge mede drie maanden te voore de Comparanten sal moeten waarschouwen daer voren verclaerde de Comparanten specialijk te verbinden Een Pakhuijs en Erff geapproprieert tot een Suijker Raffinaderije met alle de vaste en losse gereedschappen daerin en toebehoorende, staande ende gelegen op de Kalkhaven off nieuwe uijtlegging binnen dese stad, belent het huijs van Agata Gardenier wed Boudewijn de Haan aan de eene ende het huijs van Jan Timmers aan de andere zijde, ende voorts generalijk haar Comparanten persoonen ende goederen present en toecomende deselve stellende ten bedwange van allen Heeren Hoven Regten ende Regteren.
Te vreden sijnde de Comparanten en overgevende bij dese omme haar inden inhoude ende tot naarcominge deses voor den Hoogen Rade en Hove van Holland, mitsgaders voor de Camere Juditieel deser stad vrijwillig te doen en laten condemneeren, ten dien eijnde constitueerende en onwederroepelijke last en procuratie gevende bij dese Jacob Spruijt, Willem Hoijer, Sebastiaan Thierrij de Bije en Hugo van Son alle Procureurs voor den voors Hoogen Rade en Hove van Holland Item Pieter Venlo, Huijbert van Wetten, Pieter van Gelsdorp, Pieter van Well en Jan van der Star alle Procuratie voorde Camere Juditieel deser stad, te same ende ieder van hen in 't bijsonder, so omme de voors condemnatie te versoeken als daerinne te consenteere resp met belofte van approbatie ratificatie en onder verband als vooren, in oirconde Xa.
KANTLIJN: Compareerde ter Secretarie Jacob van der Elst en Exhibeerde den francijnen brieve met de volgende quitantie onder aan derzelver gestelt. Deze bovenstaande dreo duijsend geuld met den daar op verlopen intrest tot den 17 januarij 1756 voldaan. Consenteeren het selve ten Protocollen werde geroijeert (was getekend) Maghtel Nering weduw Hombroek. Dat geroijeert en den francijnen brieve gecasseert den 30 Janu: 1756. 

- (1750) Genoemd als belending:
 9_823 folio 21vs (16-4-1750)
Dat voor ons kwam Agata Gardenier wed en Boedelhouster van Boudewijn de Haan woonende binnen dese stad, dewelke verclaerde vercogt te hebben dienvolgende te cederen transporteeren ende in vollen vrijen eijgendom over te dragen aan ten behoeve van Helmer Backer, ende Jacob van der Elst, Suijker Raffinadeurs in Compagnie binnen dese stad.
Een geheel Huijs en Erff met alle sijnen toebehooren, staande ende gelegen op de Kalkhaven binnen dese stad, belent het huijs van Isack Kimijser aande eene, en het huijs off Raffinaderije vande koopers ten andere zijde, en dat met sodanige vrijdommen servituijten en geregtigheden so van muijren goten, ligten, waterloopen als anders als het voors Huijs en Erff hebbende ende lijdende is, volgens de oude brieven en bescheijden daervan sijnde, bekennende de Comparante vande kooppenningen vandien voldaan ende betaalt te sijn den laasten penningh metten eersten ende dat met een Somma van f 3000 gereet ende Contant gelt, belovende de Comparante het voors Huijs en erff te sullen waaren ende vrijen als een vrij goet van alle kommer ende aanthaal onde rverband als na regte, in oirconde. 

- (1751) Datering 09-03-1751 Soort akte overdracht
Koper dirk van meteren, koopman
Verkoper johan jacob timmers
Straatnaam kalkhaven
Buur jan backer / boudewijn bornwater
Bedrag f 1500
Folionummer 110
Aktenummer 1
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 823 

- Datering 21-09-1751 Soort akte overdracht
Koper hendrik van helmond, koopman / Cornelis kersse, koopman
Verkoper isaac kimijsen
Straatnaam kalkhaven
Buur helmert backer / jacob van der elst / Isaacq spaan
Overige personen abraham kimijsen, koopman / wouter michault, koopman
Bedrag f 5350
Folionummer 151v Aktenummer 1
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 823

Genoemd als belending (1755):
- 9-825 folio 149 (06-11-1755)
Dat voor ons kwam Dirk van Meteren Coopman binnen dese stad denwelke, verclaerde vercogt te hebben, dienvolgende te cederen transporteren ende in vollen eijgendom overtedragen aan en ten behoeve van Aaltje vander Salm wed van Hendrik Spits
Een geheel huijs en erff staande ende gelegen op de Kalkhaven binnen dese stad, belent de Raffinaderij van Backer en vander Elst in Comp aende eene, ende 't huijs van Boudewijn Bornwater aande andere zijde, ende dat met sodanige vrijdommen servituijten en geregtigheden so van muiren, goten, ligten, waterloopen als anders als het voors Huijs en erff hebbende ende lijdende is volgens de oude brieven en bescheijden daarvan sijnde, bekennende den Comp.t vande kooppeningen vandien voldaan ende betaalt te sijn den laasten penning metten eersten ende dat met een somma van f 1500 guldens gereet en contant gelt, belovende den compt het voors huijs en erff te sulle waren en vrijen als een vrij goet van alle kommer ende aanhtaal onder verband als na regt, in oirconde.
+    Dat voor ons kwam Aaltje vander Salm wed van Hendrik Spits woonende binnen dese stad dewelke verclaerde vercogt te hebben dienvolgende te cedeeren transporteren ende in vollen vrijen eijgendom voertedragen aan en ten behoeve van Roeland Makaaij, borger deser stad
Een geheel huijs en erff staande ende gelegen op de Kalkhaven binnen dese stad, belent de Raffinaderij van Backer en vander Elst in Comp aende eene, ende 't huijs van Boudewijn Bornwater aande andere zijde, ende....f 1800...;
+
Dat voor ons kwam Aaltje van der Salm wed van Hendrik Spits, woonende binnen dese stad dewelke verclaerde vercogt te hebben dienvolgende te cedeeren te transporteeren ende in vollen vrijen eijgendom overtedragen aanen te behoeven van Roeland Makaaij, Borger deser stad
Een geheel huijs en erff staande ende gelegen op de Kalkhaven binnen dese stad, belent de Raffinaderij van Backer en vander Elst aende eene ende 't huijs van Boudewijn Bornwater aande andere zijde, ende dat met sodanige Vrijdommen Servituijten en geregtigheden so van muijren, goten, ligten, waterlopen als anders als het voors Huijs en Erff hebbende ende lijdende is volgens de oude brieven en bescheijden daarvan sijnde, bekennende den Comp vande kooppenningen vandien voldaan ende betaalt te sijn den laasten penning metten eersten ende dat met een Somma van f 1800 gereet en contant gelt, belovende den Compt. het voors huijs en erff te sullen waren en vrijen als een vrij goet van alle kommer ende aanthaal onder verband als na regte, in oirconde.

- (1760) Datering 13-05-1760 Soort akte overdracht
Koper jesse de heer, koopman
Verkoper backus (zoon van) / backus (dochter van) / johanna elisabeth van wetten (weduwe)
Straatnaam kalkhaven
Buur isaacq spaan / troost (weduwe van)
Erflater nicolaas van batenburg (overleden)
Overige personen martinus backus, koopman
Bedrag f 8000
Folionummer 30v Aktenummer 1
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 827

- (1766) Actum uts.
Compareerde ter Secretarie der Stad Dordrecht den Notaris en Procureur Pieter van Gelsdorp denwelke Exhibeerde seekere Acte van Vertiging bij de Heer Pieter Bornwater voor hem als Notaris binnen dese Stad gepasseert in dato den 31 Januarij 1766 waerbij den voorn Pieter Bornwater aan zijn zoontje Boudewijn Bornwater, tot voldoening van zijn legitime portie inde nalatenschap van zijn overlede moeder Juffrouw Hendrina van Meurs is vertigtende met een Somma f 4.000. Waarvoor den voorn Pieter Bornwater speciaal affecteert desselfs Huijs en Erve staande en gelegen op de Kalkhaven binnen dese stad, belent het huijs vande Heer Martinus Cornelis Brouwer aande eene, en dat van Roeland Mackaij aande andere zijde, als sullende hetselve niet verkoopen belasten of beswaaren voor en alles zijn voorn zoon Boudewijn Bornwater van de voors f 4000 guldens zal zijn voldaan. Waar mede vermeent aande Publicatie van mijn Ed Heeren van den Geregte in dato 29 December 1764 te hebbe voldaan.
[SAD 9-829 folio 9v (13-2-1766)]

- (1767) Datering 10-09-1767 Soort akte overdracht
Koper isaac van beest, koopman
Straatnaam kalkhaven
Buur adriaan kersse / rens (weduwe)
Executeur-testamentair pieter van moerkerken / hendrik van moerkerken
Erflater bart van moerkerken (overleden)
Bedrag f 3850
Folionummer 112
Aktenummer 1
Bijzonderheden het object komt aan de achterzijde uit op de boom.
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 829

- (1768) Datering 06-12-1768 Soort akte hypotheek Plaatsnaam Dordrecht
Naam object onbekend Straatnaam kalkhaven
Buur adriaan van loon anthony stratenus
Schuldeiser anna heijnen (weduwe)
Overige personen jan rens (overleden) catharina rens
bedrag f 5000
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht
Inventarisnummer 829 Folionummer 205 Aktenummer 1
SCHULDENAAR/BUUR paulus ruben van hoven / jan hendrik scheffer

- (1768) Datering 06-12-1768 Soort akte overdracht
Straatnaam kalkhaven
Buur  den bandt (weduwe van) / isaac van beest / simon smits
Koper/Buur paulus ruben van hoven / jan hendrik scheffer
Erflater francois rens (overleden), koopman
Bedrag f 10000
Folionummer 205v
Aktenummer 1
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 829

- (1768) Datering 06-12-1768 Soort akte hypotheek
Straatnaam kalkhaven
Buur den bandt (weduwe van) / isaac van beest / simon smits
Schuldeiser jan rens, koopman / everhard van de wall, koopman
Overige personen francois rens (overleden), koopman / catharina rens
Bedrag f 10000
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht
Inventarisnummer 829 Folionummer 206 Aktenummer 1
Bijzonderheden het onderpand bestaat uit een raffinaderij en een pakhuis.
SCHULDENAAR/BUUR paulus ruben van hoven / jan hendrik scheffer

Eigendommen Dolhuisstraat (1774):
Actum uts [=3-5-1774]
Dat voor ons Kwam Leendert Spruit, smitsbaas binnen deze stad, denwelke verklaarde verkogt te hebben dienvolgende te cederen, transporteren ende in vollen vrijen eigendom over tedragen aan en ten behoeve van Jacob van der Elst, Rafinadeur binen dese Stad
Een geheel huis en Erve staande ende gelegen in de Dolhuisstraat binnen dese stad, belent aan den gemeene uitgang van Holtrop en Schaap aan de eene en 't Erf van de wed Jan van der Linden aan de andere zijde, en dat met zodanige vrijdommen, servituten ende geregtigheden.....f 400;
[SAD 9-832 folio 41 (3-5-1774)]

- (1775) Dat voor ons kwam Arnoldus Kolster eerste Clercq ter secretarie dezer stad als bij procuratie gepasseert voor den notaris Leendert van der Horst en zekere getuigen binnen dese stad residerende in dato den 4 deser gesubstitueerde van Ds Johannes Kisselius kanunnik van het Kapittel ten Dom te Utrecht, en Johanna van Dungen, Egteluiden wonende alhier, als bij procuratie met magt van Substitutie den 29 mei 1775 voor voorn Notaris en getuigen verleden gevolmagtigd door Paulus Ruben van Hoven, en Anna van Zwijndregt mede wonende binnen deze stad, Eigenaars voor twee derde parten beide ons schepenen vertoont, en Cornelis VERLEE al mede wonende binnen dese Stad, Eigenaar voor een of het laatste derde part van na te melden Panden, dewelke verklaarde zo in voors qualiteit, als den twede Compt in zijn privé te cederen, tranporteren en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeve van Johannes van der Elst Jacobsz, insgelijk wonende binnen dese stad,
Een Suiker Raffenarij met alle 't geene daar in aart en nagelvast is, en gevolgen van dien, dan geene losse gereetschappen, staande en gelegen op of aan de Kalkhaven binnen deze stad, naast 't huis van Isaac van Beest aan de eene en natemelde woonhuis aan de andere zijde;
Een woonhuis en erf naast voorgemelde Raffinarij aan de eene en zekere gemene uitgang aan de andere zijde
En nog een Pakhuis en erf [=Keizershofskade)] met twee hoog zolders staande en gelegen op of aan de Kalkhaven binnen dese stad, naast 't huis van Frank van der Schoor aan de eene, en dat Anthonij de Raad aan de andere zijde, en dat met zodanig vrijdommen servituten en geregtigheden zo van muuren, goten, ligten, waterlopen, als anders als 't voors getansporteerde hebbende ende lijdende is volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde bekennende de Compt in qualiteit, als Privé van de Kooppeningen van dien voldaan en betaalt te zijn te weten voor de Raffinarij en woonhuis met een Somma van f 10.100 en over een halven stuiver rantsoen f 250 thien stuivers en voor 't pakhuis met een Somma van f 910 en tot rantsoen als voren, f 22 5 cent en dus te samen met f 11.285:5 en daat bij, of met bij de koop der Raffinarij de Brandspuit, alsmede alzulk aandeel of regt, als de verkopers in en aan 't brand Contract met Raffinadeurs hebben, geschikt Eens op twee duisent bijff hondert sestien guldens nege stuivers, alles gereet en contant gelt, belovende de Compt 't voors getransporteerde te zullen waren ende vrijen als een vrij goet  van allen Kommer ande aanthaal onder verband van des eerste Comparants gesubstitueerde principalen persoonen en goederen en de persoon en goederen van den tweden Comparant als na Regten. In Oirconde.
     + (doorgestreepte akte)
[bron: SAD 9.832 5-10-1775 (folio 188vs/189)]

- (17..) Ter voldoening van de dispositie van UEd Gr. Agtb omtrent het reguest van de Rafinadeurs BAKKER & VAN DER ELST, Soo hebbe ik geestuteerd met de fabrijk, een herhaalde Inspectie genomen in de rafinaderij van de Suppl: en bevonden dat derselver Schoorsteen die aengelegt is voor twee pannen buijten tegenspraek te naeuw is voor drie pannen waer voor egter dezelve tegenwoordig dinen moed, dat ook, deelve Schoorsteen maer van een halve Steen is opgemetseld, daer die volgens de keure moet zijn van een heele steen, en om na het een en ander na behoren te maken, Soo mankeert binnen in het pakhuijs de nodige ruijmten, dog is egter daerom niet nodig hier een uijtstek te maken van 3 1/2 voet maer Soude het werk op dese wijs konnen worden aengelegt, dat de demSchouw die dient om de waSem, van de Suijker pannen door op te trekken, niet ront de Schoorsteen gebragt, maer alleen van voren en ter weder sijde wiert gebragt en niet van agteren, dsu soude alleen de pijp van de Schoorsteen daer de rook van het vuur door opgaat (buijten uijt komen in de) in de diepte buijten uijtkomen, en den Soude moeten bestaen,
voor de agtermuur van een & een halve Steen 10 1/2 d.
                                en voor de wijtte van het gat 14 d.
                                                                   = 24 1/2 d.
dog gaet hier af voor het geen in de agtergevel van het huijs wort gewerkt 3 1/2 d.
dus Soude het in de diepte uijtspringen 21 d.
Dog Soude om de domSchouw de behoorlijke ruijmten te geven dit uijtstek in de breette moeten beslaen 6 1/2. Hetgeen met schuijne of lijn hoeken Souden moeten worden gemetseld, maer wat aengaet het bekleden van de Schoorsteen pijp met blauwe plavij steen, Souden de Suppl. Sulks geerne doen dog meent den fabrijk, en ook hun Metselaers baas, dat die door de hitte Springen Soude;
[BRON: SAD 3-959 Advies op een verzoekschrift van Bakker en Van der Elst betreffende de schoorsteen op hun raffinaderij, 18e eeuw]

Als belending genoemd 1776:
- Actum den 7e meij 1776.
Dat voor ons kwam Anthonij Bax Notaris en procureur binnen deze Stad, als bij Procuratie den 6 April 1776 voor Petrus Joannes van Steenbergen mede Notaris binnen deze Stad en twee gtuigen verleden, ons Schepenen vertoont, gevolmagtigd van de heer Arnout Gevers, oud President Schepen der Stad Rotterdam etc. etc. thans deszelfs verblijfhoudende te Krimpen over de Lek; en van de Heer Hendrik van Beeftingh, Raad in de Vroedschap en wonende te Rotterdam, als Executeurs van den Testamente van wijlen Cornelis Martinus Brouwer gewoond hebbende en den 18 Januarij 1776 overleden binnen deze Stad, ingevolge 't zelve Testament den 23 April 1762 voor wijlen Pieter van Well in leven notaris alhier en getuigen verleden, denwelke verkalarde in die qialiteit te cederen, transporteren en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeve van Jan Smak, Steenhouwer alhier,
Een geheel huis en Erf, met een pakhuis daar aan, en nevens, staande en gelegen op de Kalkhaven binnen deze Stad, belent 't huis van Pieter Bornwater aan de eene en Bakker & Van der Elst aan de andere zijde, en dat met zodanige vrijdommen servituten en gregtigheden zo van Muuren, goten, ligten, waterlopen als anders, als 't voors getransporteerde hebebnde ende lijdende is, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, in volge 't zelve bij openbare verkoping van 3 April 1776 ten voerstaan van voorn Notaris Bax, en twee getuigen gedaan, zijn verkogt, bekennende den Compt van de Kooppenningen van dien voldaan en betaalt te zijn met een Somma van f 4.600 Guldens en wegsn een halve stuijver van iedere gulden tot rantsoen f 115 en dus te samen f 4715 gereet en Contant gelt, Belovende den Comp in qual voors(chreven) 't voors getransporteerde te zullen waren en vrijen als een vrij goed van allen kommer ende aanthaal onder verband van den boedel en nagelaten goederen van wijlen voors Cornelis Martinus Brouwer als na regten. In oirkonde x; 
[bron: SA Dordrecht, 9-833 folio 28 7-5-1776]

Als belending genoemd 1802:
Actum den 14 October 1802.
Dat voor ons kwam Pieter Papillon, Eerste Klerk ter Secretarie dezer Stad, als last en procuratie hebbende, van Johanna Troost weduwe en Boedelhoudster van wijlen Pieter Bornwater wonende binnen dese Stad, volgens Procuratie den 11 dezer voor den Notaris Francois Pistorius en getuigen verleden, ons Schepenen vertoond, dewelke verklaarde in die qualiteit te cederen, transporteren en in vollen vrijen eigendom over te dragen aan en ten behoeven van Cornelis Bornwater, wonende binnen dese Stad.
Een Huis en Erve staande en gelegen op de Kalkhaven alhier te Dordrecht Lett. D N. 173, belent 't huis van Jan Smak Gregoor aan de eene, en 't volgende Pakhuis aan de andere zijde, als mede
Een Pakhuis en Erve staande en gelegen als voren Lett D N. 174, belent het voormelde Huis aan de eene en de Raffinarij van Bakker en van der Elst aan de andere zijde, met de vrijdom der kaaijen voor 't zelve huis en Pakhuis, en dat met zodanige vrijdommen servituten en geregtigheden zo van Muren, goten, ligten waterlopen als anders, als de voorschreve Panden hebbende en lijdende zijn, volgens de oude breiven en bescheiden daar van zijnde, Bekennende de Comparant van de Kooppenningen van dien voldaan en betaald te zijn, met een Somma van f 3.000 Guldens gereet en contant geld, bij zijne Principaal reeds ontvangen. Belovende de Comparant in voors qualiteit de voors panden te zullen waren en vrijen als een vrij goed van allen kommer en anathaal onder verband van zijne principale persoon en geoderen, als naar rechten. In oirconde;
[SA Dordrecht, archief 9-843 folio 289vs-290]

Als belending genoemd 1803:
- Actum den 27 Januarij 1803.
Dat voor ons kwam Cornelis Bornwater, wonende binnen dese stad, dewelke verklaarde verkogt te hebben, dienvolgende te cederen, transporteren en in vollen vrijen eigendom over te dragen aan en ten behoeve van Arnoldus de Groot, mede alhier woonagtig
Een Huis en Erve stande en gelegen op de Kalkhaven te Dordrecht getekend D173 belent met het Pakhuis op heden te transporteren aan Gerrit de Groot en Nicolaas van der Steen aan de eene, en 't huis van Jan Smak van Strij aan de andere zijde, en dat met zodanige vrijdommen servituten en geregtigheden zo van Muren goten ligten waterlopen als anders, als 't voors(chreven) Huis en Erve hebbende en lijdende is, volgens de oude brieven en ebscheiden daar van zijnde, Bekennende de Comparant van de Kooppenningen van dien voldaan en betaald te zijn, met een Somma van f 4.450 Guldens wegens een halven Stuiver van en dus te samen met f 4561:5:- gereed en contant geld, Belovende de Comparant het voors Huis en Erf te zullen waren en vrijen, als een vrij goed, van alle kommer en aanthaal onder verband, als naar rechten. In oirkonde;
* Actum den uts [=27-1-1803]
Denzelven cedeert nog aan Gerrit de Groot en Nicolaas van der Steen, Kooplieden alhier
Een pakhuis en Erve staande en gelegen op de Kalkhaven te Dordrecht, getekend D174 belent de Raffinaderij van Bakker en van der Elst aan de eene en 't huis op heden getransporteerd aan Arnoldus de Groot aan de andere zijde, met de vrijdom der Kaaije, zo voor het voors pakhuis als Huis N 173 en de vrijdom van een Erf gelegen aan 't Beerengevegt(Burengevegt?) aan de Kalkhaven, belent de Kalkhaven aan de eene en 't Kalkmetershuisje aan de andere zijde, mitsgaders een VLETSCHUIT en dat met zodanige vrijdommen, servituten en geregtigheden zo van Murren, goten, ligten, waterlopen als anders, als 't voors getransporteerde hebbende en lijdende is, volgens de odue breiven en bescheiden daar van zijnde Bekennende de Comparant van de Kooppenningen van dien voldaan en betaald te zijn met eene Somma van f 3.000 ofte wel met het verleiden van de volgende KUSTINGBRIEF ter gelijke Somma, Belovende de Comparant het voors getransporteerde te zullen waren en vrijen als een vrij goed, van allen kommer en aanthaal onder verband als naar rechten. in oirkonde;
* (Kustingbrief) Actum den uts [=27-1-1803]
Dat voor ons kwamen Gerrit de Groot en Nicolaas van der Steen, de laatste geadsisteerd met zijnen vader en voogd Albertus van der Steen, allen wonende binnen dese Stad, En bekende de Comparanten te samen en ijder in solidum en voor 't geheel, onder afstand van 't voorrecht dat twee of meer aan eene zaak schuldigen de schuld zonder vermogen te ....etc;
[SA Dordrecht, archief 9-843 folio 320]

- De Ondergeteekenden, den Handel en 't Raffineren van Suiker en Zout, gecanteerd hebbende op de Firma van Backer en van der Elst, geheel overgenomen hebbende voor hunne Rekening, zullen van heden af, dezelve zaken voortzetten op de Firma van BACKER en ROMBOUTS en recommanderen zig in de aanhoudende toegenegenheid hunner Vrienden; terwijl den laatst Ondergetekende, door gezamenlyke Geintresseerdens, van de vorige Compagnieschap is gequalificeerd, tot den ontfangst der Schulden en verëffening van alle nog lopende zaken, de Firma van Backer en van der Elst betreffende
 A. Burmester wed. C.F. Backer
 H.J. Backer
 P.D. Backer
 J. Rombouts

   Dordrecht, den 1 Meij 1806
[Dordrechtsche courant 01-05-1806]

Als belending genoemd 1806:
- 9.844 (29-7-1806) folio 292
Dat voor ons kwam Pieter Plukhooij wonende binnen dese stad, dewelke verklaarde verkogt te hebben dienvolgende te cederen transporteren en in vollen vrijen eigendom over te dragen aan en ten behoeve van den heer Johannes van der Elst Jacobszoon, in den raad dezer stad
Een Huis en Erve staande en gelegen op de KALKHAVEN binnen dese stad geteekend D156 belent met de Suiker Raffinaderij van den gemelden Heer Johannes van der Elst Jacobsz aan de eene en 't Pakhuis TERWAKKER van meergem Heer v.d. Elst aan de andere zijde en dat met zodanige vrijdommen, servututen en geregtigheden......met een Somma f 5500 gereed en contant geld en beloofd de Comparant het voors huis en erf te zullen waren en vrijen als een vrij goed.....

Als belending genoemd 1808:
- 9.845 19-1-1808 (folio 7) 
Gerrit de Groot -> Nicolaas van der Steen
de helft in een pakhuis en erve staande en gelegen op de KALKHAVEN te Dordrecht geteekend D174 belent met het huis van Arnoldus de Groot aan de eene en de SUIKER RAFFINADERIJ van Backer en Rombouts aan de andere zijde,
als mede de helft in een erfje aan 't einde van de Kalkhaven bij het Kalkmetershuisje, en dat met zodanige vrijdommen en servituten..etc.

Als belending genoemd (1809):
- Den 7 van Slagtmaand 1809.
Wij Simon de Jong van Son en Francois de Roo van Westmaas, Schepenen der Stad Dordrecht en de Merwede, oirconden en kennen, dat voors ons gecompareerd is Pieter Papillon, eerst klerk ter Secretarie dezer Stad, als ten dezen behoorlijk gevolmagtigd van Albert van der Steen, wonende binnen deze Stad, als bij appointement van de Kamer Judicieel der Stad Dordrecht en van de Merwede, van dato den 17 van Wijnmaand 1809, tot het doen van na te melden verkoop gequalificeerd, en welk appointement aan den Notaris Telders bij 't verleiden der Acte van Koop, is vertoond, gevolge volmagt vervat in eene acte vanKoop van dato 6 dezer verleden voor den Koninklijken Notaris Gerrardus Telders en getuigen, ons Schepenen vertoond, En verklaarde de Comparant in voorschreven qualiteit te cederen, transporteren en in vollen vrijen eigendom over te dragen aan en ten behoeve van Livienus de Groot, mede binnen dese Stad woonagtig,
Een Pakhuis en Erve, staande en gelegen op de Kalkhaven binnen deze stad, belent met de Raffinaderij van Backer en Rombouts aan de eene en 't Huis van Arnoldus de Groot aan de andere zijde, getekend oud D174 en nieuw 167, met de vrijdom der kaaije, zoo voor 't voorschreven Pakhuis, als 't Huis van voorn.t Arnoldus de Groot, als mede de vrijdom van Een Erf, gelegen aan het Beerengevegt aan de Kalkhaven, belent de Kalkhaven aan de eene, en 't Kalkmetershuisje aan de andere zijde, en dat alles met zodanige vrijdommen, servituten en geregtigheden zo van muren, goten, lichten waterlopen als andere, als 't voroschreven Pakhuis en erven hebbende en lijdende zijn, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde en speciaal ingevolge de voorwaarden van de voorgemelde Acte van Koop vervat. bekennden de Comparant in zijne voormelde qualiteit van de Kooppenningen van dien bedragende f 2.700 Guldens voldaan en betaald te zijn,
Daar mede dat de voornoemden Koper Levienus de Groot, die alhier mede compareerde verklaarde en bekende voor zijne Rekening en ten zijnen lasten te nemen, zodanige Schuld- en Kustingbrief groot per reste f 2.700 als Gerrit de Groot en Nicolaas van der Steen de laatste geadsisteerd met zijnen vader en voogd, den vornoemden Albertus van der Steen op den 27 Januarij 1803 onder speciaal verband van 't voorschreven getransporteerde, ten behoeve van Cornelis Bornwater hebben verleden dan waar van bij behoorlijk Transport in dato den 17 April 1804 Otto de Kat Eigenaar is geworden; En beloofde de Comparant in voorschreven qualiteit het voorschreven getransporteerde te zullen waren en vrijen als een vrij goed van allen kommer en aanthaal onder verband van de persoon en goederen van den voornoemden Nicolaas van der Steen, als naar regten. En zijn de quitantien der betaalde Anticipatien op de verponding over de beideTermijnen van den voorledenen Jare 1808 vertoond. In Oirconde xca;
[bron: SA Dordrecht, archief 9-846 folio 944 (7-11-1809) ]

- (1809)
(folio 9) H.J. Backer, firma H.J. Backer en Co, -, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 11) 30-1-1809 A. Kisselius (verboekt op A. Kisselius en Zoon), B50, hebbende een suikerraffinaderij; 1-17-0, f 20-1-0 + f 6-10-0;
(folio 28) 3-2-1809 M. van Meteren, firma van Meteren, B35, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 40) 7-2-1809 F. Duffer, firma Duffer, Morje en Kohn, B303, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 71) 16-2-1809 David Hordijk, firma Willem Hordijk en Comp, D853, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 151) 13-3-1809 Jacob van der Elst, firma Joh van der Elst en Zoon, D155, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
(folio 154) 13-3-1809 Johannes Rombouts, firma Backer en Rombouts, D175, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
(folio 159) W.J. de Bruijn  de Neve, firma W.J. de Bruijn de Neve en Comp, B300, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
[BRON: Nationaal Archief 3.01.29, inv.nr. 594 (patenten Dordrecht van 26 oktober 1808-1809)]


- (1812) Aan Mijn Heer de Maire der Stad Dordrecht.
Geven te kennen Backer & Rombouts, Kooplieden binnen dese Stad.
Dat zij in hunnen Suiker Fabriek werkende zijn ter Fabriceering van Suiker uit Mangelwortel, door dat zij hier toe gebrek aan de nodige ruimte in hunne Fabriek zijn hebbende.
Redene waar om zij requistranten zig keeren tot uw Mijn Heer de Maire met verzoek, dat hen verleent word de vrijheid om aan de binne zijde van de Kalkhaven op de Grond aan hun op recognitie uitgegeeven voor hunne Suiker raffinaderij L. D No. 175 op te mogen slaan een loots p afdek groot vij(f)tien bij agt & veertig voet.
   't welk doende Backer & Rombouts
+
Aan de Maire der Stad Dordt.
Wel Ed Geb Heer !
Na alle nodige informatien en Inspectie genomen te hebben op het bovenstaand versoek, zoo bleekt dat het zonder hinder zal kunnen werden geaccord. onder dese bepaling van niet hoger als vijftien voeten te mogen bouwen en dat tot weder opzeggend toe, wanneer u wel Ed mogt goedvinden ingevolge dit berigt te resolveren zoo Neme de vrijheid U wel Ed qualificatie te versoeken ten einde de Suppl het appointem uittegeven. Hebbe verders d Eeer met Hoog achting te bleiven
(Jan Hordijk) 27 8br 1812
[Erfgoedcentrum DiEP archief 4, inv. nr 358 verbouwingen huizen]

- (1817) Maandag den 31sten Maart 1817, s middags ten 12 uuren in het logement het Hof van Holland in het Kromhout even buiten de St. Jorispoort der Stad Dordrecht heb ik ondergetekende Gerrardus TELDERS, Openbaar Notaris te Dordrecht residerende, in tegenwoordigheid van mijnen Ambtgenoot, mede uit krachte van de authorisatie vervat in de hiervorengemelde Memorie van Lasten en na vertoon van het daar bij vermelde Permissie billet, aan de omstanders in een der vertrekken van voornoemt Logement bijeengekomen, dezelve Memorie van lasten nogmaals kennelijk gemaakt, gelijk mede het vorenstaande Proces Verbaal van veiling of Provisionele toewijzing en daar na overgegaan tot de finale verkooping of definitive toewijzing staande en gelegen zo binnen als buiten de Stad Dordrect, en wel Eerstelijk in de
PRINSE-STRAAT
[no 1] f 6100 opgehangen f 12000 afgeslagen f 6100 door Willem Smaasen, vlaskoper
[no 2] f 1700 opgehangen f 3000 afgeslagen f 1700 door Arnoldus en Levienus de Groot, timmerlieden
[no 3] f 1420 opgehangen f 1125 afgeslagen 1500 door Hendrik van Santen, boekhouder
Ten tweede in de SUIKERSTRAAT
[no 4] f 800 opgehangen f 2500 afgeslagen f 1230 Nicolaas Hooglander, timmerman tbv Pieter Balen
[no 5] f 400 opgehangen f 800 afgeslagen f 420 Bastiaan Johannes van Leer, broodbakker
[no 6] f 540 opgehangen f 1200 afgeslagen f 610 Nicolaas Hooglander, timmerman tbv Pieter Balen
[no 7] f 3050 opgehangen f 2500 afgeslagen f 15000 Pieter Plukhooij Bz, fabrijk tbv De Court en Comp, kooplieden
[no 8] f 2650 opgehangen f 9000 afgeslagen f 2650 Pieter Blusse Junior, boekhandelaar
[no 9] f 380 opgehangen f 1200 afgeslagen f 450 Jacob van der Elst, raffinadeur
[no 10] f 100 opgehangen f 600 afgeslagen f 100 Arnoldus de Groot
[no 11] f 1550 opgehangen f 530 afgeslagen f 1630 Cornelis Smits, vischkooper
[no 12] f 1175 opgehangen f 3000 afgeslagen f 1175 Ruben Vogelsang, koopman tbv Jacobus Roobol, tuinman
Combinatien in maniere als volgt:
Eerstelijk de Perceelen 8 en 9 te zamen opgebragt hebbende f 3100, opgehangen op f 10000 en in 't afslaan gedaald zijnde, tot op de voormelde somma van f 3100, zo zijn dezelve Perceelen daar voor gebleven aan de zodanige aan welke dezelve hier voor Conditioneel zijn toegewezen.
Ten tweede de perceelen 8, 9 en 10 te zamen opgebragt hebbende f 3200, opgehangen op f 7000 en in 't afslaan gedaald zijnde tot op f 3625, zijn voornoemde Perceelen daar voor gemijnd bij de Heer Bastiaan de GREEF, timmerman, wonende te Dordrecht, welke daar voor is kooper geworden en hem (voor zo verre deze Perceelen bij na te doene Combinatie met hoger word gemijnd of opgehouden) zijn toegewezen onder de lasten bedingen en bepalingen bij de memorie van laasten omschreven, en welke koop en toewijzing hij heeft geaccepteert wordende nu de kopers van de perceelen 8 en 9, hier door hunne gedane Conditionele koop geheel ontslagen en dezelve door deze buiten Effect gestelt, en na voorlezing alhier getekent.
Ten Derden de perceelen 8, 9 en 10 en 11, te zamen opgebragt hebbende f 5255, opgehangen op f 9000 en in 't afslaan gedaald zijne tot op de somma van f 5850 zijn voornoemde t dalen(?) daar voor gemijnd bij Jacob van Sluisdam, vischkoper wonende te Dordrecht, welke daar voor is kooper geworden en hem (voor zo verre deze Perceelenbijna te doen combinatie niet hoger word gemijnd of opgehouden) zijn toegewezen, onder de lasten bedingen en bepalingen bij de Memorie van lasten omschreven, en welke koop en toewijzing hij heeft geaccepteert, wordende nu hier door voornoemde Bastiaan de Graeff, van zijne conditionele koop geheel en al ontslagen, en deelve door deze buiten Effect gestelt na voorlezing heeft Jacob van Sluisdam alhier getekent.
Eindelijk ten vierden de Perceelen, 8, 9, 10, 11 en 12 te zamen opgebragt hebbende 7025 opgehangen op f 10000 en in 't afslaan gedaald zijnde tot op de voormelde somma van f 7025 en over zulks wat hoger gemijnd, zo zijn de voormelde vier eerste perceelen zijn de Acht, negen, Tien en Elf, invoegen voormeld gebleven aan voornoemde Jacob van Sluisdam, en eht 12de aan de heer Ruben Vogelsang, tbv Jacobus Roobol.
En na alzo van des s middags 12 uuren tot s namiddag 2 uuren…..
[bron: SAD 20-1389 akte 1301 (31-3-1817)]

- (1820) Datering 05-08-1820 Soort akte overdracht
Koper isaac van beest holle, koopman / hendrik kuipers az., koopman
Verkoper hermanus van beest, particulier
Straatnaam kalkhaven
Folionummer 17 Aktenummer 3
Bijzonderheden het betreft twee panden: wijk d 181, d 182
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7

- (1825) 31-10-1825
Backer+Rombouts, houdende een verzoek om zekere gang loopende naast of door een bij hen aangekocht erf en pakhuis in de RAAMSTRAAT, voorheen bezet door een PAARDEMOLEN voor hunne rekening te mogen sluiten. / looijerij.
[Bron : Stadsarchief Dordrecht Archief : 218 Dienst openbare werken en stadsontwikkeling van de gemeente Dordrecht; Inventarisnr. : 40 Uittreksels uit de notulen van de vergaderingen van het College van burgemeester en wethouders betreffende door de directeur uit te voeren werken (1824-1830)]

- (1829) De ondergeteekende adverteeren bij deze: dat zij op heden hunne Suikerraffinadeurs-Affaires, onder de Firma van JOH VAN DER ELST & ZOON, doen ophouden, en dezelve alleen zullen voortzetten in hunne Raffinaderij, gaande ten name van GEBS. VAN DER ELST;
terwijl zij tevens kennis geven: dat de heer J. KOLDEWEIJ, die voor zijne rekening, het debiteren van SUIKER en STROOP, in hunne voormalige Suiker-Raffinaderij, op de Kalkhaven, zal blijven continueren, door hen gemagtigd is tot het incasseren van, ebn geven van kwitantie uit hunnen naam voor de, ten behoeve der geeindigde Firma, nog in te vorderen gelden.
     J. VAN DER ELST (Dordrecht 31 Jan 1829)
[http://files.archieven.nl/46/f/569.35/Dordrechtse_Courant_1829-02-03_002.pdf]

- (1834) 5751 29-10-1834 transport
Ida Alb. Backer echtg. S.H.W. van TRIGT -> Johannes Rombouts,
1/3 suikerraffinaderij D168 en pakhuis Elbing;
[BRON: stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 20 inv.nr 1524 (repertoire notaris Julius Dominicus Schultz van Haegen)]

- (1834) PUBLIEKE VERKOOPING
Ten overstaan van den Heer Vrederegter van het 2de kanton Dordrecht, door het ministerie van den Notaris Schultz van haegen in het Nederlandsch Koffijhuis bij Zahn, binnen gemelde stad, op Zaturdag den 27 september 1834 des voormiddag ten half 12 ure, van
(1) een derde gedeelte in eene SUIKER-RAFFINADERIJ, met een WOONHUIS annex, staande en gelegen binnen de stad Dordrecht, aan de Kalkhaven D 168
(2) een derde gedeelte in een PAKHUIS genaamd ELBING, binnen gemelde stad aan de Kalkhaven D174
Zijnde te bezigtigen met een consent-biljet van voornoemden notaris, bij wien mede nadere informatie te bekomen is.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.40/Dordrechtse_Courant_1834-09-23_002.pdf]
[of http://files.archieven.nl/46/f/569.40/Dordrechtse_Courant_1834-09-16_002.pdf]

- (1836) 026 Backer en Rombouts;
[Erfgoedcentrum DiEP 20-1725 notarisakten over het jaar 1836]

- (1857) [Stadsarchief Dordrecht/DiEP archief 209:37]
* (1-4-1857) 38
AANVRAAG De ondergeteekende in de verpligting zijnde om ten behoeve van den WelEdele Heer L. Dupper / Backer & Rombouts eigenaar van het pakhuis staande aan de Kalkhaven genaamd ELBURG wijk D no 163, de navolgende werken te verrigten, als: het zetten van eene stelling op de buiten Kalkhaven ten einden de gootsenalen en lijsten te vernieuwen, vraagt daartoe de vereischte vergunning, Dordrecht den 1 April 1857.
Toegestaan onder de bepaling ....
*  (7-8-1857) 86
D168 raffinaderij staande op de kalkhaven
de heeren Backer en Rombouts, het opgraven der havenput liggende op de buiten Kalkhaven ten einde dezelve schoontemaken en de nodig reparatien aan te verrigten (7-8-1857)

- PUBLIEKE VERKOOPING.
Op WOENSDAG den 20 Julij 1870, des voormiddags ten half elf uren, voor en achter de SUIKER-RAFFINADERIJ staande en gelegen aan de Kalkhaven te Dordrecht, geteekend D no 168 ten overstaan van den Notaris Schultz van Haegen, door S.J. Mak van Waay, ondernemer van Publieke Verkoopingen te Dordrecht,
van alle de LOSSE GEREEPSCHAPPEN tot gemelde SUIKER-RAFFINADERIJ behoorende,
Als: Acht goed onderhouden Koperen Koelbakken, Koperen Buizen, Trechters en Pannen, Koperen Bekkens en lepels, dito Kandijpotten, Voorzetsels, Suiker-Raspen en Trechters, Schalen en Balancen, eene groote partij IJzer gewigt, Zeeften, Stook-, Kuipers- en Timmermans-Gereedschappen, nieuwe en gebruikte Melisvormen en Potten, Wijnwagen, Krui- en Rolwagens, Vijs en Vaatwerk, Slijpsteen, Thermometers en Suikerwegens, eene partij Graauw en Blaauw Papier, kluwen Touw en Oud IJzer.
Voorts: Kantoor-Lessenaar, Stoelen en Kantoorbehoeften, twee Ijzeren Geldkisten, Knechts-Bedden en wat er meer ter Verkoop zal worden aangeboden.
Te bezigtigen daags voor de Verkooping.
[Dordrechtsche_Courant 13-7-1870][http://files.archieven.nl/46/f/569.76/Dordrechtsche_Courant_1870-07-13_002.pdf]

- Blijkens Akte den 23 Julij 1870 voor den Notaris J.H. SCHULTZ VAN HAEGEN, te Dordrecht verleden, behoorlijk geregistreerd, en op heden ingeschreven ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht, is door de gezamentlijke Erfgenamen van den Heer LEENDERT DUPPER WILLEMSZOON, Suikerrafinadeur, gewoond hebbende te Dordrecht en aldaar overleden den 4 Maart 1870, toestemming en vergunning verleend aan den Heer HENDRIK VAN SANTEN PIETERSZOON, te Dordrecht, voor zich, zijne erven en regtverkrijgenden, zoo in als buiten gemeenschap met anderen, om onder eigene aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid, en voor eigene rekening en risico, en buiten eenige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van voormelde Erfgenamen hunne erven en regtverkrijgenden, de Firma "BACKER EN ROMBOUTS" gevestigd te Dordrecht waaronder wijlen voornoemden Heer Leendert Dupper Willemszoon als Suikerraffinadeur heeft handel gedreven, te mogen voeren en gebruiken voor Zaken tot dus verre door die Firma uitgeoefend.
      Dordrecht, 29 Julij 1870.,
- Ingevolge bovenvermelde Akte heeft de ondergeteekende de eer te berigten, dat hij wegens Echt Oud Fabricaat bekende SUIKERRAFINADERIJ van wijlen zijnen Patroon, den Heer L. DUPPER Wz, op dezelfde voet, en onder dezelfde Firma, zal voortzetten, en neemt hij de vrijheid zich beleefdelijk aan te bevelen tot het leveren van Stroop en Suiker.
   H. VAN SANTEN Pz.
   Kalkhaven, D168.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.76/Dordrechtsche_Courant_1870-07-30_002.pdf]

- OPENBARE VERKOOPING. BIJ HERVEILING
Door Notaris SCHULTZ VAN HAEGEN in het Koffijhuis van Zahn, te Dordrecht, bij Veiling op Woensdag 28 December 1870, en bij Afslag op Woensdag 4 Januarij 1871 telkens 's morgens 11 1/2 ure van eene in volle werking zijnde, goed beklantte SUIKER-RAFINADERIJ met Drie Pannen en vaste Gereedschappen met WOONHUIS daarnevens en ERF, get. D 168, aan de Kalkhaven te Dordrecht - Grondlasten 1870 f 104,44.
Te aanvaarden bij de betaling der Kooppenningen, en te bezigtigen 2 dagen voor Veiling en Afslag, 's morgens 9 tot 12 ure.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.76/Dordrechtsche_Courant_1870-12-17_002.pdf]

- (definitieve toewijzing) Door Notaris Schultz van Hagen in het koffijhuis vna Zahn te Dordrecht op wo 4-1-1871 van de SUIKER-RAFFINDERIJ met woonhuis en erf D168 te Dordrecht aan de Kalkhaven; - ll Woensdag geveild;
[bron: Dordrechtsche courant, 01-01-1871]

- akte 2309 (04-01-1871) scheiding
der nalatenschap van den Wed Edelen Heer Leendert Dupper Willemszoon, gewoond hebbende te Dordrecht en aldaar overleden
- akte 2310 (04-01-1871) definitieve toewijzing bij herverdeling
Ten verzoeke van de heeren Vincent Thierens Junior qq Johannes Petrus Backer qq, Jacobus Johannes Bernardus Josephus Bouvij qq, Hendrik Kuijl Thomaszoon voor zich en qq Jacobus Dorrenboom qq allen te Dordrecht, van een gebouw, waarin Suikerraffinaderij wordt uitgeoefend, met woonhuis aan ..(?) te Dordrecht aan de Kalkhaven D168 en den heer Johannes Hendrik Lebret te Dordrecht voor f 12.700;
[bron: Erfgoedcentrum DiEP Archief 20 Inventarisnummer 1925 (repertorium notaris Schultz van Haegen over het jaar 1871)]

- te koop een groot siroopvat met koperen kraan. Kalkhaven D168.
[bron: Dordrechtsche courant 4-2-1871]

- Op de wekelijksche verkooping van zaturdag den 11 februarij 1871, des namiddags een uure, in de Vischstraat, zal er onder meer andere Goederen Verkocht worden, een buitengewoon groot Siroop-Vat met Koperen Kraan, Staande en te bezigtigen in de voormalige Suiker-Raffinaderij aan de Kalkhaven te Dordrecht.
[bron: Dordrechtsche courant 10-2-1871]

Raffinaderijen te Dordrecht (1832)

kadaster wijk eigenaar     kad.
legger
 
G 35 C 163 de gebroeders van der Elst - Dordrecht 404 suikerraffinaderij
F 76 A 496 Hendrik Selis en Consort. suikerraffinadeur Maartensgat 1398 raffinaderij
F 749 B 297 Maria Dam wed. Hilmar Johannes Backer - Dordrecht 290 suikerraffinaderij ... en gebouw
F 845 B 46, 42 Johannes Kisselius suikerraffinadeur Wijnstraat 737 suikerraffinaderij
E 18 D 168 Wed. Christoffel Frederik Backer en Cons. - Dordrecht 38 suikerraffinaderij, geb:, huis

Uit de adresboeken na 1854 (D 168)

Adresboek 1854:
Wijk D Binnen Kalkhaven No. 168 [Suikerraffinaderij
Adresboek 1860:
Backer en Rombouts, Firma, Wijk D Kalkhaven No. 168, suikerraffinadeurs
Poots, A.C., Wijk D Kalkhaven No. 168, suikerraffinadeursknecht
Dupper Wzn. L. Wijk D Prinsenstraat No. 206 suikerraffinadeur
Adresboek 1865:
Backer en Rombouts, Firma ,Wijk D Kalkhaven No. 168, suiker-raffinadeurs
Poots, A.C., Wijk D Kalkhaven No. 168, suiker-raffinadeurs-knecht
Dupper Wz. L. Wijk D Prinsenstraat No. 206 suiker-raffinadeur
Adresboek 1868:
Backer en Rombouts, Firma, Wijk D Kalkhaven No. 168, suikerrafiinadeur
Poots, A.C., Wijk D Kalkhaven No. 168, suiker-raffinadeursknecht
Poots, C., Wijk D Kalkhaven No. 168, kleermaker
Dupper Wz. L. Wijk D Prinsenstraat No. 206 suiker-raffinadeur
Adresboek 1873:
Bouten, R. Eikenkroon J. [Jacob Bouten, geb. Veendam 3- 6-1816, overl. Hees 14- 2-1894] Wijk D Kalkhaven No. 168, directeur der stoomvaartreederij Dordrecht en Londen en der stoomsleepreederij DORDRECHT;
Adresboek 1879:
Posthumus, Dr. L., Wijk D Kalkhaven No. 168, Leeraar H.B. School

[draai - > kade kalkhaven - > bomhaven]

                         
1751                 boudewijn bornwater johan jacob timmers->dirk van meteren jan backer
1755                   (huis)
Boudewijn Bornwater
Dirk van Meteren=>wed Hendrik Spits=>Roeland Makaaij (raffinaderij) Backer en vander Elst in Comp
1766                 (huis)
Pieter Bornwater
(huis)
Martinus Cornelis Brouwer
(huis) Roeland Mackaij  
1776                 (huis)
Pieter Bornwater
wijlen Cornelis Martinus Brouwer -> Jan Smak Bakker & Van der Elst  
1803             Raffinaderij van Bakker en van der Elst (pakhuis)
Cornelis Bornwater=>
de Groot en vd Steen
(huis)
Cornelis Bornwater->
Arnoldus de Groot
(huis)
Jan Smak van Strij 
   
1809             Raffinaderij van Backer en Rombouts (pakhuis)
Albert van der Steen =>L.de Groot
(huis)
Arnoldus de Groot
     
oud nummer             D175 D174 D173   D  
1816   jesse de heer  -> pieter de kanter jesse de heer  -> pieter de kanter jesse de heer  -> pieter de kanter       L.de Groot- > de Koning A. de Groot- > de Koning      
1825   pieter de kanter-> cornelia de kanter pieter de kanter-> cornelia de kanter pieter de kanter-> cornelia de kanter       x x      
1826   x x x Bornwater -> Donker     x x      
1832 pakhuis D174 (kad E12)
Jan Schouten
Loots en Erf D173 (kad E13)
Cornelia de Kanter huisvr Jacob van Dorssers
Loots en Erf D172 (kad E14)
Cornelia de Kanter huisvr Jacob van Dorssers
huis en Erf D171 (kad E15)
Cornelia de Kanter huisvr Jacob van Dorssers
huis D170 (kad E16) 
Cornelia Romijn wed. Cornelis Justinus Donker
huis en pakhuis D169 (kad E17)
Izaak van Beest Holle
suikerraffinaderij, gebouw, huis D168 (kad E18)
Wed. Christoffel Frederik Backer en Cons.
pakhuis D167 (kad E19)
Anthonij de Koning
huis D166 (kad E20)
Anthonij de Koning
huis en werkplaats D165 (kad E21)
Erven Hendrik van der Koogh
pakhuis
ELBING
  D164 (kad E22)
Wed. Christoffel Frederik Backer en Cons.
pakhuis D163  (kad E21) 
Maria Dam wed. Hilmar Johannes Backer en cons
1834           Izaak van Beest Holle 1/3 suikerraffinaderij met woonhuis
Ida Alb. Backer ev. van Trigt -> Joh. Rombouts
Abraham de Koning x overleden Van der Koogh 1/3 pakhuis Elbing wed H.J. Backer en cs
1835               A. de Koning -> Abram de Koning A. de Koning -> Abram de Koning      

- Kalkhaven verponding 1731
[Het elfde kwartier begint bij het kapmolentje, dat aan het eind van de Kalkhaven stond. De namen Binnen- en Buiten Kalkhaven worden niet genoemd. Bijna alle panden zijn nooit eerder aangeslagen. De molen wordt gehuurd door wed. Bos.]
11001 Kalkhaven Jan Reus
11002 Kalkhaven Jan Reus
11003 Kalkhaven Jan Reus
11004 Kalkhaven Jacob van Dongen
11005 Kalkhaven Ad. t Hooft
11006 Kalkhaven Cornelis Verlengh
11007 Kalkhaven Cornelis Verlengh
11008 Kalkhaven mr. & Van den Bergh & Comp. Troost
11009 Kalkhaven Nicolaas van Batenborg
11010 Kalkhaven Nicolaas van Batenborg
11011 Kalkhaven Isack Spaan
11012 Kalkhaven Jan Bosman
11013 KalkhavenGardenier
11014 KalkhavenGardenier
11015 Kalkhaven Johannes Timmers
11016 Kalkhaven B. Bornwater
11017 Kalkhaven Weduwe van Gijsbert van Driel
11018 Kalkhaven W. Brouwer
11019 Kalkhaven Weduwe Cornelia t Hooft-Beens
11020 Kalkhaven Ad. Jacobsz Braets
11021 Kalkhaven Weduwe van Govert Braets
11022 Kalkhaven Johannes Timmers
11023 Kalkhaven Weduwe van Cornelis van der Putten
11024 Kalkhaven Johannes Timmers
11025 Kalkhaven Johannes Timmers
11026 Kalkhaven Johannes Timmers
11027 Kalkhaven Johannes Timmers
11028 Kalkhaven Jan Gront
11029 Kalkhaven Weduwe van Jacob Braets
11030 Kalkhaven Weduwe van Govert Braets
11031 Kalkhaven Arie de Jager
11032 Kalkhaven Jan Reus
11033 Kalkhaven Jan Reus
11034 Kalkhaven Weduwe Reus
11035 Kalkhaven Weduwe Reus
11036 Prinsenstraat Antony van Aspere

- Te huur tegen mei aanstaande: (1) een huis staande op de Kalkhaven gem D no 173 en 166 voorzien van verscheidene behange benden en bovenkamers, keuken, kelder, en verdere commoditeiten een .. uitizgt hebebnde over de rivier de maze. te bevragen bij A. de Groot in het Kromhout (2) buitenwoning K 187 ..etc;
[http://files.archieven.nl/46/f/569.16/Dordrechtse_Courant_1810-02-06_002.pdf]

- Datering 11-05-1816 Soort akte overdracht
Koper pieter de kanter Beroep huisbaas
Verkoper jesse de heer Beroep handelaar
Folionummer 88 Aktenummer 4
Opmerking het betreft drie panden: wijk d 171, d 172, d 173
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 2

- Datering 18-11-1816 Soort akte overdracht
Koper anthony de koning, koopman
Verkoper arnoldus de groot, koopman
Straatnaam kalkhaven
Folionummer 100
Aktenummer 4
Bijzonderheden wijk d 166
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 2

- Datering 18-11-1816 Soort akte overdracht
Koper anthony de koning, koopman
Verkoper levienus de groot, koopman
Straatnaam kalkhaven
Folionummer 100
Aktenummer 3
Bijzonderheden wijk d 167
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 2

- Datering 03-09-1825 Soort akte overdracht
Koper cornelia de kanter, huisbaas
Verkoper pieter de kanter, huisbaas | Overige personen jacob van dorsser
Straatnaam kalkhaven
Folionummer 116 Aktenummer 8
Bijzonderheden het betreft drie panden: wijk d 171, d 172, d 173
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7

- Datering 03-01-1826 Soort akte overdracht
Koper cornelis justinus donker, cargadoor
Verkoper jan theodorus bornwater, particulier
Straatnaam kalkhaven
Folionummer 119 Aktenummer 2
Bijzonderheden wijk d 170
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7

- Datering 13-07-1833 Soort akte overdracht
Koper abraham de koning, koopman
Verkoper anthonij de koning, particulier
Straatnaam kalkhaven
Folionummer 268 Aktenummer 4
Bijzonderheden het betreft twee panden: wijk d 166, d 167, kad e 19, kad e 20
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7

- (nots H. Schuyten) (1) dubbel heerenhuis en erf aan de Kalkhaven D169 (kad E17) bevattend beneden:Pakhuis, groot, geplafonneerd en goed betimmerd kantoor, met schoorsteen en kasten; 3 vertrekken, waarvan 1 gelafonneerd en behangen; voorts bergplaatsen, rivierpomp, kelder en ....;
[http://files.archieven.nl/46/f/569.53/Dordrechtse_Courant_1847-11-11_002.pdf]

(c) Dordrecht EvD / Papendrecht H.W.G. van Blokland 2009.