SUIKERRAFFINADERIJ DE TOELAST
(periode: voor 1763 tot na 1807)
(nu: Wijnstraat 61-63 (wijnpakhuis Bordeaux))

(Gegevens van de suikerraffinaderij ,,De Toelast,, / ORA archief 9/ 1242 / o.a.kasboeken vanaf 1784 en correspondentie v/d suikerraffinaderij v/d firma Kuyser .Meijer & Backer /archief 9/1292 verkoop van de suikerraffinaderij in 1798 aan de Gebr v Meeteren / Stadsarchief te Dordrecht)

(Het archief van de ,,SUIKERRAFFINADEURS FAMILIE BACKER TE DORDRECHT,, is ondergebracht in het gemeente archief te Vlaardingen in beheer van H.J. Luth archivaris te Vlaardingen Het bevat veel informatie over de 4 suikerraffinaderijen die zij in bezit hadden vanaf 1743; zie BACKER -inventarislijst-archief)

 

SUIKERRAFFINADERIJ ,,DEN TOELAST,, WIJNSTRAAT ANNO 1763 (Nu pakhuis ,,Bordeaux,, Wijnstraat 61/63)
De suikerraffinaderij werd genoemd naar het pakhuis ,,Den Toelast,, in de Wijnstraat. dat op 17-3-1763 werd aangekocht voor f 4.000,- om er een suikerraffinaderij in te vestigen.
Deze suikerraffinaderij werd opgericht door de Lutherse HILMAR BACKER suikerraffinadeur aan de Kalkhaven te Dordrecht (suikerraffinaderij ,,Amsterdam,, Firma Backer & v/d Elst) de Lutherse JAN MELCHIOR DAM koopman te Dordrecht en de Waalse WILLEM HARDUS koopman te Dordrecht.
Eigenaren waren:
1763/1783
* HILMAR BACKER (1702 Holzhausen/Dtsl/Luth/1776 Dordrecht) z.v. Johannes Herman Backer en Christina Elisabeth Summers
Hij tr 1e Luthers in 1733 te Dordrecht met Maria Elselina Bomers (1708/1758 Dordrecht ) d.v. Bomers en Elselina v Galen.
Hij tr 2e Luthers in 1759 te Dordrecht met Margrieta van Galen (1722/1788 Dordrecht) d.v. Antonie v Galen en Antoina v Oort
In 1743 heeft hij samen met Jacob v Broekhuysen de suikerraffinaderij ,,Amsterdam,, aan de Kalkhaven na 1746 samen met Jacob v/d Elst
* JAN MELCHIOR DAM (1722/1781 Dordrecht /Luth) z.v. Jan Adolf Dam ( uit Soest/Westfalen) en Johanna Verheiden
Hij tr Luthers in 1753 te Dordrecht met Maria C. Dorges (1722 Hildesheim/dtsl Luth/na 1781 Dordrecht) d.v. M. Dorges
In 1763 heeft hij ook een Firma Dam en Hardus met een zoutkeet en de handel in zout
* WILLEM HARDUS (ca 1725/voor 1777 Dordrecht) z.v. Carel Hardus en Anna Margretha de Haan
Hij tr Waals in 1753 te Dordrecht met Maria Hardus (1730 Dordrecht) d.v. Jan Hardus en Maria v Wel. (Zij hertrouwt in 1777 met Jacob v Doeveren uit Hardinxveld). In 1761 is hij lid van het Groot koopmansgilde te Dordrecht en is hij koopman in zout en reder.
Op 30-8-1781 verkopen zij voor f 5000,- het galjootschip ,,De Hoop,, (80 voet lang/23 voet breed) aan kapitein Tobias Zimmerman (archief 9/1621 Waterschout te Dordrecht /SAD). Op 24-12- 1782 verkopen zij de suikerraffinaderij met 3 ziedpannen voor f 14.452,10 aan wed Hilmar Backer margrieta v Galen/ Jacob Meyer jr en Isaac de Kuyser. (ORA archief 9/836/fol 163/SAD)

1782/1803
* WEDUWE HILMAR BACKER MARGRIETA VAN GALEN (1722/1788 Dordrecht) d.v. Bomers en Elselina v Galen/Zij tr Luthers in 1759 te Dordrecht met Hilmar Backer suikerraffinadeur aan de Kalkhaven te Dordrecht
* JACOB MEYER JR (1754/voor 1803 Dordrecht) z.v. Jacob Meyer sr (suikerraffinadeur samen met Pieter v Volkom te Dordrecht) en Johanna Bimbergen
Hij tr Luthers in 1783 te Dordrecht met Johanna Dam (1755/ na 1803 Dordrecht) d.v. Jan Melchior Dam (suikerraffinadeur ,,Den Toelast,, te Dordrecht) en Maria C. Dorges
* ISAAC DEN KUYSER (1740/na 1803 Dordrecht) z.v. Samuel de Kuyser en Johanna Morje
Op 31-5-1803 verkopen zij voor f 12.100,- de suikerraffinaderij ,,Den Toelast,, aan de Gebr van Meeteren
(ORA archief 9/1292 /SAD / in dit archief zitten kasboeken en brieven van de suikerraffinaderij vanaf 1783 tot 1803)

1803/1806
* GEBR VAN MEETEREN
* DIRK WILHELMUS VAN MEETEREN (1745 Dordrecht) z.v. Mattheus van Meeteren(suikerraffinadeur te Dordrecht) en Susanna v Westerhoven
Hij tr in 1773 te Dordrecht met Antonetta Kouwen d.v. Willem Kouwen en Teuntje v Muyen.
Hij was ook eigenaar van de suikerraffinaderij in de Wijnstraat/Nieuwbrug
* JAN HENDRIK VAN MEETEREN (1751 Dordrecht/1838 Amsterdam) z.v. Mattheus van Meeteren en Susanna v Westerhoven
Hij tr 1e in 1787 te Dordrecht met Agatha v Wageningen d.v. Dr Jacob v Wageningen en A.C. de Bruyn
Hij tr 2e in 1791 te Dordrecht met Clara Constance Brouwer d.v. Prof Petrus Brouwer
Hij was ook eigenaar van de suikerraffinaderij in de Wijnstraat/Nieuwbrug
Op 23-10-1806 verkopen zij voor f 10.000,- de suikerraffinaderij ,,Den Toelast,, aan de Firma Backer en Selis

1806
FIRMA BACKER EN SELIS
De 1e suikerraffinaderij in de regio die begon met het produceren van beetwortelsuiker
* HILMAR JOHANNES BACKER (1764/1828 Dordrecht) z.v. Johannes Backer Hilmarz (suikerraffinadeur te Dordrecht) en Christina Regina Veeger
Hij tr Luthers in 1788 te Dordrecht met Maria Dam (1767 Dordrecht) d.v. Jan Melchior Dam(suikerraffinadeur te Dordrecht) en Maria C. Dorges
Hij was ook eigenaar van de suikerraffinaderij ,,Den Ossekop,, aan de Kuipershaven en eigenaar v/d Firma Backer en Rombouts suikerraffinaderij aan de Kalkhaven
* PIETER DIEDERICH BACKER (1768/1831 Dordrecht) z.v. Johannes Backer Hilmarz en Christina Regina Veeger
Hij tr Luthers in 1791 te Rotterdam met Dina Burmaster ( ca 1770 Rotterdam/1822 Dordrecht) d.v. Albert Burmaster en Ida v/d Mast
Hij was ook eigenaar van de suikerraffinaderij in de Hooge Nieuwstraat A 521 en eigenaar v/d Firma Backer en Rombouts suikerraffinaderij aan de Kalkhaven
* HENDRIK SELIS (1773 Dordrecht) z.v. Abraham Selis (suikerraffinadeur te Dordrecht) en Pieternella Broere
Hij tr in 1798 te Dordrecht met Dina Ophorst uit Grevelduin/Capelle
Hij was ook eigenaar van de suikerraffinaderij in de Hooge Nieuwstraat /Buitenwalevest

 

suiker11_toelast_01.jpg (117941 bytes) suiker11_toelast_02.jpg (148120 bytes) suiker11_toelast_03.jpg (109094 bytes)
afbeelding 1
1 Mast galjoot "de Hopbaal', verkocht aan de eigenaren v/d suikerraffinaderij "De Toelast" te Dordrecht.
Op 20 oktober 1764 (archief 9/1620 nr 80 Waterschout SAD) Verkoopt Jacob Staats van Hoogstraten koopman te Dordrecht voor f 1.850 zijn 1 mast galjoot "De Hopbaal" Lang 75 voet / wijt 22 voet / hol 11 voet aan Jan Melchior Dam, Willem Hardus, kooplieden te Dordrecht eigenaren van de  suikerraffinaderij "De Toelast" te Dordrecht.
afbeelding 2 en 3
Uit het grootboek v/d suikerraffinaderij "De Toelast", te Dordrecht.
31 januari 1784 (archief 9/1242 firma De Keyser / Meyer & Backer SAD) afzender Gerard de Roever te Tiel. Met een leeg siroop vaatje en 2 halve kastjes gemerkt G.D.R.

 

suiker11_toelast_04.jpg (72542 bytes) suiker11_toelast_05.jpg (120472 bytes)
afbeelding 4
Buitenkant brief aan Fa. de Keyser/Meyer & Backer te Dordrecht suikerraffinaderij "De Toelast" te Dordrecht.
23 juli 1783 (archief 9/1242 firma de Keijser/Meijer & Backer SAD) afzender Gerard de Roever te Tiel. Met een leeg siroop vaatje en 2 halve kastjes gemerkt G.D.R.
afbeelding 5
Brief aan de firma de Kuijser Meijer & Backer te Dordrecht suikerraffinaderij
"De Toelast" te Dordrecht.
3 juli 1783 (archief 9/1242 firma de Keijser/Meijer & Backer SAD) Als ik van de weduwe Dam en Duffer een guitantie heb ontfangen en mij versogt hebbe is suijker of siroop nodig had u edele rekommanderende so neme de vrijheijt u edele toe te sende een leegh siroop vaatgen om selve tot de uijterste prijs mij toe te sende nevens 2 halve casjes tot losse suijker. Het eene mooij Bruijn van de alder bruijnste en andere casje van 2 groot witte nevens een Raffenade Brootje en 2 klijne Melis Brootjes Nevens de prijs Van de Best Bruijne Candij versoeke so u edele de Weduwe Dam of Duffers mogt sien.
Blijve met agting Mijn Heeren. U Edele Willige dienaar Gerard de Roever. Thiel den 23 Julij 1783.

 

suiker11_toelast_06.jpg (182383 bytes) suiker11_toelast_07.jpg (137432 bytes) suiker11_toelast_08.jpg (91659 bytes)
afbeelding 6
Akte van koop v/d suikerraffinaderij "De Toelast", Wijnstraat te Dordrecht (archief 9/1292 firma de Keijser/Meijer & Backer SAD)
Op 11 maart 1796 koopt Jan Hendrik van Meeteren koopman te Dordrecht voor f 12.100 de suikerraffinaderij "De Toelast" aan de Wijnstraat te Dordrecht van Isack de Kuijser/Jacob Meijer jr en Hilmar Johan Backer.
Eerste Rekening die doende zijn Jan Hendrik Schultz van Hagen Notaris en Procureur en Pieter Papillon gezworen klerk ter Secretarije binnen de stad Dordrecht aangestelde Curatoren in den insolventen Boedel van wijlen Jacob Meijer (Jr) geb. 1754 te Dordrecht/overl. voor 11-3-1796 z.v. Jacob Meijer (suikerraffinadeur) en Johanna van Bimbergen 1e getrouwd met Johanna Dam overl. voor 1792 te Dordrecht d.v. Jan Melchior Dam en Maria Catharina Donges 2e getrouwd met Paulina Christina Hanius.
afbeelding 7
Het Huijs en Erve met een Pakhuijs daar nevens staande ende gelegen in de Wijnstraat aan de Have zijde nabij 't Groothoofd.
Acte van koop van 11e maart 1796 verkogt aan Jan Hendrik van Meeteren koopman wonende binnen deze stad voor twaalf Duijsens een honderd guldens.
afbeelding 8
Akte van verkoop van de suikerraffinaderij "De Toelast", getekend door H. van Lidt de Heude en Hilmar Johan Backer

* * *
Eigenaren
:

voor 1760 27-03-1760 Mattheus, Rochus, Petronella, Johanna Rees
27-03-1760 17-03-1763 Damas van Slingeland en Pieter Meerman Johansz
17-03-1763 24-12-1782 Bakker, Hardus en Compagnie
(30-07-1771 Helmer Bakker verkoopt zijn vierde deel)
(03-07-1777 Gerrit Hardus verkoopt zijn vierde deel)
(24-12-1782 nazaten Jan Melchior Dam / Jan Jacob Hardus verkopen)
24-12-1782 Margrita van Galen weduwe Hilmer Bakker
Isaak de Kuijser
Jacob Meijer Junior

- Datering 03-05-1735 Soort akte overdracht
Koper willem bijen, kapitein marine
Straatnaam wijnstraat
Buur hermanus pippinghuijsen / Gerard vingerhoed (erfgenamen van)
Executeur-testamentair jan de bruijn, lid achten / philips van haarlem, lid veertigen / mattheus rees, lid oudraad
Erflater gerard vingerhoed (overleden), oud lid veertig en koopman
Bedrag f 10150
Folionummer 25 Aktenummer 1
Bijzonderheden het object is bij het groothoofd gelegen en komt van achteren uit op de kleine vismarkt.
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 818

- Datering 28-03-1747 Soort akte overdracht
Koper hendrik van den santheuvel anthonisz., lid oudraad
Straatnaam wijnstraat
Buur marcelis de raad / mattheus rees
Executeur-testamentair paulus gevaerts, lid oudraad / ocker repelaar, lid oudraad / abraham van den santheuvel, lid oudraad / huijbert van wetten, notaris
Erflater willem beijen (overleden), kapitein marine
Bedrag f 8120
Folionummer 18 Aktenummer 2
Bijzonderheden omtrent het groothoofd van achteren uitkomend op de rivier vismarkt
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 820

- (27-3-1760) Mattheus Rees en Rochus Rees, Gerard van Bevere als in huw Petronella Rees voor zichzelf en sterkmakende voor Johanna Rees huisvr Pieter Meerman => Damas van Slingeland en Pieter Meerman Johansz
Een groot hegt sterk packhuijs en wijnkelder, daar onder alsmede een plaats daar agter komende met een gangh op de Klijne Vismarkt, staande ende gelegen in de Wijnstraat omtrent het Groothooft, belent het huijs van mevr de wed Hendrik van den Sandheuvel en huis erven van Cornelia Kranenburgh in leve wed Hendrik de Jager (f 1800)
[BRON: SAD 9:827 f 14v]

- Actum den 17 Maart 1763.
Dat voor ons kwam de Wel Edele Gestrenge Heer Mr Damas van Slingeland, Raad en Oud-Burgemeester der Stad Dordrecht soo voor zig selven, ende nog als Last en procuratie hebbende vande Wel Ed Gestrenge Heer Mr. Pieter Meerman Secretaris der Stad Rotterdam als in Huwelijk hebbende Vrouwe Johanna Rees volgens deselve Procuratie daervan sijnde gepasseert voorden Notaris Cornelis van der Looij en seekere getuijgen tot Rotterdam resideerende in dato den 5 Maart 1763 ons scheepenen verthoonen, Ende verclaarde den Heer Comparant soo in zijn privé als voors qualitijt vercogt te hebben, dienvolgende te cedeeren, transporteeren en in vollen vrijen eijgendom overtedragen aan en ten behoeve van
Bakker, Hardus en Compagnie, Coopluijden binnen dese stad,
Een geheel Pakhuijs en Erve genaamt DEN TOELAST uijtcomende met een gang op de Klijne Vismarkt, staande en gelegen inde Wijnstraat omtrent het Groothooft binnen dese Stad, belent met het Huijs van Mevrouw de wed. vande Heer Hendrik vanden Sandheuvel aan de eenen en het huijs vande Erven van Cornelia van Kranenburgh wed de Jager aande andere zijde,
en dat met sodanige vrijdommen servituijten en geregtigheden soo van muijren goten ligten waterloopen als anders als het voors Pakhuijs en Erve hebbende ende lijdende is volgens de oude brieven en bescheijden daarvan sijnde, bekennende den Heer Comparant vande kooppeninngen vandien voldaan ende betaalt sijn den laasten penning metten eersten ende dat met een Somma van f 4.000 gereet en contant gelt, Belovende den Heer Comparant soo in sijn privé als voors qualitijt het voors Huijs en Erff te sulle waaren ende Vrijen als een vrij goet, van allen kommer ende aanthaal onder verband als na regten, in oirconde xc.
[BRON: Erfgoedcentrum DiEP (=stadsarchief Dordrecht), SAD 9-828 folio 14vs en 15]

- Actum den 30 Julij 1771.
Dat voor ons kwam Helmer Bakker, wonende binnen deze stad voor een vierde part mede geregtigt geweest in de Raffinarij gevolge en Negotie gegaan hebbende ten name van Bakker, Hardus en Compagnie, den welke verklaarde verkogt te hebben, dienvolgende te cederen transporteren  ende in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeve van
Hardus, Dam en Comp. alhier
Een Vierde part in bovengen. Raffinarij met alle de Losse en vaste gereetschappen, alsmede een vierde part in 't woonhuis naast dezelve Raffinarij en beide in de Wijnstraat binnen deze Stat staande in gevolgen overkomst den 11-2-1771 voor notaris Anthonij Bax als Notaris binnen deze stad en twee getuigen verleden, en dat met zodanige vrijdommen servituten ende geregtigheden, zo van muuren goten, ligten waterlopen als anders, als 't voors getransporteerde hebbende ende lijdende is, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, bekennende den Comparant van de Kooppenningen van dien voldaan ende betaalt te zijn met een Somma van F 4.918 agt stuivers gereet en Contant gelt, belovende den Comparant 't voors vierde part in Raffinarij met alle de Losse en vaste gereedschappen, alsmede een vierdepart in 't woonhuis te zullen waren ende vrijen als een vrij goet van allen jommer ende aanhtaal onder verband als na Regten; In oirconde.
[BRON: SAD 9:830 f. 259vs]

- Actum den 3 Julij 1777.
Dat voor ons Kwam Abraham Adrianus van den Oever Notaris alhier, als last en procuratie hebbende van Gerrit Hardus, wonende te Nijmegen, mede geregtigt geweest in de Suiker Raffinarij, Gevolgen, en handel gaande ten name van Hardus Dam & Comp volgens dezelve procuratie daar van zijnde gepasseert voor den Notaris Anthonij Bax, en zekere getuigen binnen dese Stad residerende in dato den 24 Junij 1777 ons Schepenen vertoont denwelke verklaarde in die qualiteit te cederen en in vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeve van
Jan Jacob Hardus, Koopman en woonende binnen dese Stad,
Een vierde Part in dezelve Suiker Raffinarij met alle de vaste en Losse gereedschappen; als mede een vierde Part in een woonhuis naast gemelte Raffinarij, beiden staande in de Wijnstraat omtrent 't Groothooft binnen deze Stad,
en dat met zodanige vrijdommen, servituten en geregtigheden, zo van muuren goten ligten, waterlopen als anders, als 't voors getransporteerde hebbende ende lijdende is volgens de oude brieven en bescheiden, daar van zijnde, bekennende den Comp in qualiteit voors van de Kooppeningen van dien voldaan en betaalt te zijn met een Somma van f 4.918 en agt stuivers, gereet en Contant gelt, belovende den Comp.t 't voors getransporteerde te zullen waren ende vrijen als een vrij goet van allen kommer ende aanthaal onder verband van zijn principaal Perzoon en goederen als na Regten; In Oirconde;
[BRON: SAD 9:833 f. 195vs]

- Actum den 24 December 1782.
Dat voor ons kwamen Samuel Crena en Adolph Stephanus Rueb beijden wonende binnen deeser stad als bij volmagt den 16 Augustus 1781 voor Anthonij BAX als notaris alhier en twee getuijgen verleeden gevolmagtigd
van Maria Hardus wed en boedelhouderesse eerst van Willem Hardus en laatste van Jacob van Doeveren
en van Maria Catharina Dorgis wed van boedelhouderesse van Jan Melchior Dam,
En eindelijk van Maria Gertruida van Hees weduwe van Jan Jacob Hardus
en van Gerrit Hardus en Maurits Lodewijk van Ossenburgh dese drie laatste als executrice en executerus van den testamente van gem Jan Jacob Hardus den 2 Augustus 1781 gestorven wonende de drie eerste volmagtigers binnen deeze stad, de vierde te Nijmegen en de vijfde, of laatste te IJsselstein, dewelke verclaaren in die qualiteit te Cedeeren transporteeren en in vollen vrijen eijgendom overtedragen aan en ten behoeve van
Margrita van Galen weduwe Hilmer Bakker, Isaak de Kuijser en Jacob Meijer Junior, alle drie wonende binnen deser stad.
Een Suiker Raffinarij van drie ziet pannen genaamt DE TOELAST met daar aan sijnde Pakhuijs en Gevolgen, staande en gelegen in de Wijnstraat binnen deese stad, belent 't huis van de wel Ed Geb Heer Mr Willem Bartholomeus van den Santheuvel aan de eene en dat van den schreinwerker van Gorssen aan de andre zijde, invoegen deselve bij openbare verkoping den 9 deser maant december ten overstaan van Anthonij Bax als notaris te Dordrecht en twee getuijgen onder opgevolgde Approbatie van dese kamere zoo veel de
minderjarige daar in geraakt belangt, bekennende de Compt in qual. voors. van de kooppeningen van dien voldaan en betaald te zijn met een Somma van 14.100 guldens, en wegens een halven stuijver Rantsoen drie hondert 52 guldens 10 stuivers en dus te samen met f 14452:10 gereet en contant geld belovende...etc
[BRON: SAD 9.836 24-12-1782 (folio 163)]

* ona 1070 (1785-1787)
maart 31 Backer Hilmer, testament;
30 april Marg. van Galen wed Hilmer Backer, Isaac de Kuijzer en Jacob Meijer Jr (contract)
* ona 1069 (1783-1784)
27-6-1783 Hardis, Dam en Comp, benevens Bakker, Hardus en Comp (proc. ad.neg.);
10-4-1783 Dam en Hardus (S. Crena en A.S. Rueb voor) (proc. ad.neg.);
2-4-1784 wed Dam en Duffer (proc. ad.neg.);
17-5-1784 wed Dam en Duffer (protest);
* ona 1068 (1781-1782)
13-1-1781 Johannes Backer en Corn Stratenus qq Jan Dam en Dirk Hardus en Davud Crena en Zn en Comp (conventie)
13-9-1781 Samuel Crena en A.S. Rueb qq wed van Doeveren en wed Dam geb Dorges (koopvoorwaarden);
* ona 1066 (1778-1779)
14-3-1778 Balthus en Comp (protest);
7-3-1778 wed Jan Melchior Dam (testament);
9-2-1778 Jacob van Doeveren en M.C. Dorges wed Jan Melchior Dam (contract);
* ona 1065 (1776-1777)
13-2-177 boedel Hilmar Bakker en wed (scheiding);
9-9-1777 Jacob van Doeveren en Maria Hardus wed Willem Hardus (huwelijkse voorwaarden);
[SAD, index 20.81 A. Bax]
* ona 1167 (1798)
28-8-1798 no 100 scheiding boedel wijlen Jacob van Doeveren en Maria Hardus
[SAD, index 20.86 notaris P.J. van Steenbergen]

- 61503 Abraham van Strij (I) Portret van de 18-jarige Petrus Diederich Backer (schilderij) 1786 gedateerd (Amsterdam, Sotheby's, 2002-05-14, lotnr. 56)
[BRON www.rkd.nl]

Niet genoemd als belending in 1787:
- Arn. Kolster als last en procuratie Cornelia Buitenhek wed en boedelhoudster Gijsbert de Kraaij (not A.A. v.d. Oever 31-3-1787) => Jan Haasloop, zeeschipper
Een geheel huis en erve st ende gelegen op de Boerevismarkt belent het huis van Cornelis Dura en het huis van de weledelgeb vrouwe van den Santheuvel (f 1800)
[BRON: SAD 9:839, folio 66vs (5-4-1787)]

- (1796) BAX en SCHULTZ VAN HAEGEN, Notarissen en procureurs te Dordrecht, zijn voorneemens den 22 Februarij 1796 's namiddags twee uuren voor natemelde Rafinaderij dezelve op te veilen, en den 29 daar aan volgende in het Venduhuis de Goude Molen 's morgens ten elf uuren finalijk te verkoopen:
EEN GROOTE, HEGTE STERKE EN BYZONDER WELGELEGEN SUIKERRAFFINARIJ, van Drie Zietpannen, genaamd DE TOELAST daar aan zynde Pakhuis en gevolgen, staande ende gelegen in de Wynstraat binnen Dordrecht, en van agteren uitkomende op de Haven by de Boere-Vismarkt; kunnende met het doen van de Transport werden aanvaard. Nader onderrigting is te bekomen by opgemelde Bax en Schultz van Haegen.
- (Schultz van Haegen) gerepudieerden boedel van wijlen JACOB MEIJER
huis en erf met nieuw betimmerd pakhuis dar neffens, zijnde hetzelve huis voorzien van verscheide behangen Vertrekken, daar onder twee geschilderd door den beroemden Konst-Schilder SCHOUMAN, en een groot zaal van agteren, het uitzigt hebbende op de Groothoofds Haven, staande ende gelegen in de Wijnstraat aan de Havezijde, naby 't Groothoofd, binnen Dordrecht.
[BRON: Dordrechtsche courant 23-1-1796]

- (1796) Bax en Schultz van Haegen, Notarissen en procureurs te Dordrecht, zyn voornemens den 29 Februarij 1796 's morgens ten 11 uuren in het venduhuis de Goude Molen, finalyk te verloopen: Een groote, Hegte, Sterke en byzonder Welgelegen SUIKER-RAFFINARY, van Drie Zietpannen, genaamd DE TOELAST, met daar aan zynde PAKHUIS en gevolgen, staande en gelegen in de Wynstraat binnen Dordrecht, en van agteren uitkomende op de Haven by de Boere-Vismarkt; kunnende met het doen van het Transport werden aanvaard. Nader onderrigting is te bekomen by opgemelde Bax en Schultz van Haegen. 
[bron: Dordrechtsche courant 27-2-1796]

Genoemd als belending in 1798:
- Jan Haasloop, zeeschipper => Gebroeders van Meeteren, kooplieden
Een geheel huis en Erve staande ende gelegen op de Kuipershaven bij de Palingstraat belent 't huis van de Juf Santheuvel en den uitgang van de Raffinaderij DEN TOELAST B 317 (F 1875)
[bron: SAD 9-842 folio 176 (6-3-1798)]

Genoemd als belending in 1802:
- Mathheus van den Santheuvel als met en benevens Mattheus Hendrik van Oosterzee, wonende in Willemstad, executeur in den boedel van wijlen Johannes Diderica van den Santheuvel gewoond hebbende en onder de Heiningen overleden en Agneta Sabina van den Santheuvel binnen Dordrecht overleden … etc => Nicolaas Willem van Duuren
* Een huis en Erve st./gel. in de Wijnstraat na bij 't Groothooft en van agteren uitkomende op de zogen. Boerenvismarkt B 141 belent 't huis van Simon Basjouw aan de eene en 't volgende huis aan de andere zijde,
* Nog een Huis en Erve st./gel. naast 't voorgaande B 142 belent 't vorige huis en de raffinaderij van de Gebrs. Van Meeteren (F 5500)
[BRON: SAD 9-843 folio 208 (9-2-1802)]

- (1806) Pieter Papillon, klerk ter secr als last en proc. vrouwe Antoinetta Kouwens wed en boedelhoudster Dirk Willem van Meeteren + Jan H. van Meeteren en Matheus van Meeteren, samen eigenaar van na te melden raffinaderij en pakhuis = > Hilmar Johan Backer
* Een suikerraffinaderij genaamd DE TOELAST met al het geen daar toe eenige relatie heeft,
* En nog een Pakhuis, beide staande en gelegen naast elkanderen in de Wijnstraat nabij 't Groothooft en uitkomende op de zogen. Boerevischmarkt zijnde get. Letter B no. 143-144, belent in de Wijnstraat het huis van W.H. van Duuren aan de eene en dat van de wed van Efferen aan de andere zijde (F 10.000)
[bron: SAD 9:844 folio 317 (23-10-1806)]

- (1807) De NEGOTIE in het RAFFINEREN van SUIKER en STROOP in de Raffinadery, toebehoord hebbende aan de Heeren Gebroeders VAN MEETEREN, wordt wederom voorgezet onder de Firma van BACKER & SELIS
[
bron: Dordrechtsche courant 17-2-1807]

Genoemd als belending in 1807:
- Dat voor ons kwam de Heer Mattheus van Meeteren DWzn wonende binnen dese Stad, voor zijne Compagnieschap onder de firma van de Gebroeders van Meeteren alhier, dewelke verklaarde te cedeeren transporteeren en in volle vrijen eigendom over te dragen aan en ten behoeve van
Wessel Krul, wonende binnen dese Stad,
Een Huis en Erve, staande en gelegen op den Boerevismarkt binnen dese stad, geteekend B N 317 belend 't huis van N.W. van Duuren aan de ene en den uitgang van de Raffinaderij DEN TOELAST aan den andere zijde, en dat met zodanigge vrijdommen servituten en gerechtigheden als 't zelve heeft en onderworpen is en voorts op zodanige Conditien als waarop het zelve den 10 Januarij 1807 ten voerstaan van den Notaris Julius Dominicus Schultz van Haegen en getuigen publiek is verkogt, Bekennende de Comparant van de Kooppenningen van dien voldaan en betaald te zijn, met enen Somma van f 1425 en wegens een halven stuijver van de Gulden tot rantsoen f 35 12 stuijvers en agt penningen en dus samen met f 1460:12:8 gereed en contant geld; Belovende de Comparant 't voorschreve Huis en Erve te zullen waren en vrijen als een vrij goed, van allen Kommer en aanthaal onder verband als naar rechten. In oirconde &ca.
(P. Emaus de Micault, C. van Someren Brand)
[BRON: SAD 9.844 5-3-1807 (folio 396)]

- Quotisatie ca 1808 (SAD 4-375)

B032 rafinaderij
B046 rafinaderij
B127/129 rafinaderijen
B281/282 rafinaderij & pakhuis
B284/285 rafinaderij & Stal
B297/298 rafinaderij & pakhuis
C0163 rafinaderij
D0151/152 rafinaderijen
D0793 rafinaderij

DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B-C-D-E incl woonplaats en beroep (verm. ca eind 1808)
Naam : Hilm Johs. Bakker
Woonplaats : B135 geheel
Beroep : koopman
Belasting : 425

Naam : wed. Christoffel Frederik (geb. Apolina Burmeister) Bakker
Woonplaats : D0861 geheel
Beroep : rentenierster
Belasting : 125
Folionummer : 33


- (1809)
(folio 9) H.J. Backer, firma H.J. Backer en Co, -, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 11) 30-1-1809 A. Kisselius (verboekt op A. Kisselius en Zoon), B50, hebbende een suikerraffinaderij; 1-17-0, f 20-1-0 + f 6-10-0;
(folio 28) 3-2-1809 M. van Meteren, firma van Meteren, B35, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 40) 7-2-1809 F. Duffer, firma Duffer, Morje en Kohn, B303, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 71) 16-2-1809 David Hordijk, firma Willem Hordijk en Comp, D853, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 151) 13-3-1809 Jacob van der Elst, firma Joh van der Elst en Zoon, D155, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
(folio 154) 13-3-1809 Johannes Rombouts, firma Backer en Rombouts, D175, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
(folio 159) W.J. de Bruijn  de Neve, firma W.J. de Bruijn de Neve en Comp, B300, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
[BRON: Nationaal Archief 3.01.29, inv.nr. 594 (patenten Dordrecht van 26 oktober 1808-1809)]


- (1811) DORDRECHT, den 22 mei. In de
Suiker-raffinaderij van de heeren BACKER en SELIS alhier, heeft de heer Hendrik Selis, die in den gepasseerden winter met de heeren Backer en Spakler mede werkzaam geweest is, aan de aanvankelijk fabriceering van krooten- en mangelwortel-suiker, terwijl de twee laatstgenoemde heeren aan den Oorsprong bezig zijn met den aanleg der nieuwe fabriek, de rafinering van de gemelde suiker voortgezet, en daarvan reeds zeer fraaije monsters van candij geleverd.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.17/Dordrechtse_Courant_1811-05-25_001.pdf]

- (akte 3088) Den 29-12-1828 compareerde voor Huibert Struijk, openbaar Notaris, residerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van Christiaan de Visser en Cornelis Ponte, schoenmakers, beide wonende te Dordrecht in de Augustijnenkamp als Getuigen, hiertoe verzocht.
* Mejufvrouw Maria Dam, zonder beroep, wonende te Dordrecht weduwe van wijlen den Heer Hilmar Johannes Backer, zoo voor haar zelve krachtens de Gemenschap van Goederen tusschen haar en haren gemelden overledenen Echtgenoot bestaan hebbende en nog in kwaliteit als mede Erfgename in zijne Nalatenschap als hierna te zeggen.
* Vrouwe Christina Regina Backer, weduwe van wijlen dne Heer Hendrik Onnen, zonder beroep, wonende te Dordrecht.
* Mejufvrouw Maria Catharina Backer, zonder beroep meerderjarig en ongehuwd, wonende te Dordrecht
* Den Heer Jan Dam Backer, koopman, wonende te Dordrecht, zoo voor zich zelve en nog als gevolmachtigde van zijnen Broeder de Heer Johannes Backer, wonende te Oosterbeek in de gemeente Renkum, volgens onderhandsche procuratie in dato den 23-12-1828 behoorlijk geregistreerd staande onder dezelve Procuratie f 1.01 Geregisteerd te Dordrecht den 27-12-1828 deel 15 folio 158 verso vak 1 en 2 houdende eene role zonder envooij ontvangen met de verhooging eene gulden een cent de ontvanger (getekend) W.B. van den Santheuvel. en welke procuratie na door den Geconstitueerde echt erkend te zijn, en behoorlijke onder aan de tegenwoordige Minute is gehecht, na dat daarop vandie aanhechting door voormelde Notaris Struijk was melding gemaakt.
* Mejufvrouw Lucia Justina Backer, zonder beroep, meerderjarig en ongehuwd, wonende te Dordrecht;
* Mejufvrouw Margareta Catahrina Backer, weduwe van wijlen den Heer Albert Backer, zonder beroep, wonende te Dordrecht;
* Mejufvrouw Dina Petronella Backer, zonder beroep Echtgenote van den Heer Hilmar Marius Dirks, wonende ten dezen mede comparerende en dezelve zijne echtgenote adsisterend en tot het passeeren en uitbrengen dezes autoriserende, beide wonende te Dordrecht;
* Mejufvrouw Apolonia Frederika Backer, zonder beroep, meerderjarig en ongehuwd, wonende te Dordrecht;
* Mejufvrouw Johanna Maria Elizabeth Backer, zonder beroep, meerderjarig en ongehuwd, wonende te Dordrecht; 
* En den Heer Hilmar Johannes Backer, steendrukker, wonende te Dordrecht; 
zijnde voormelde Christina Regina Backer, Maria Catharina Backer, Jan Dam Backer, Johannes Backer, Lucia Justina Backer, Margarita Catharina Backer, Dina Petronella Backer, Apolonia Frederika Backer, Johanna Maria Elizabeth Backer en Hilmar Johannes Backer, de eenige nagelate kinderen van wijlen voormelde Hilmar Johannes Backer gewoond hebbende en overleden te Dordrecht enb van zijne nagelaten weduwe voormelde jufvrouw Maria Dam, en als zoodanig met en benevens dezelve hunne worden de eenige Erfgenamen van gemelde Heer HILMAR JOHANNES BACKER, volgens Mutueel Testament den 20-9-1788 voor den Notaris Jan Hendrik Schultz van Haegen en getuigen te Dordrecht verleden en aldaar geregistreerd den 24 september 1828.
Welke voormelde compareerden bij dezen in hunne voorn.de(?) relatien verklaarde te geven pure, simple en difinitieve Main levée van de Inschrijving ten behoeve van nu wijlen voormelde Heer
Hilmar Johannes Backer (destijds) Suiker Raffinadeur te Dordrecht in de Wijnstraat, ten kantore der Hypotheken te Dordrecht den 20-12-1821 Boekdeel 22 Nummer 3 tegen Adriaan Singels wonende binnen gemelde Stad genomen consenteerende mitsdien dat dezelve Inschrijving worde beschouwd als nietig en niet gedaan, dat daarvan melding worde gemaakt op alle de Registers waarop dezelve mogt zijn gebragt en dat de Heer Bewaarder der Hypotheeken, dit doende daarvan wil en willig zal zijn Ontslagen.
Waarvan Akte.
Gepasseerd te Dordrecht ten huize van de eerste comparant en van voormelde Heer Hilmar Marius Dirks in tegenwoordigheid van gemelde Notaris Struijk en van voornoemde getuigen, en is de tegenwoordige Minute die gebleven is in bewaring en ebzit van denzelve Notaris Struijk op behoorlijke aanmaning na gedane voorlezing geteekend door de comparant voornoemde getuigen en den Notaris Struijk.
[Erfgoedcentrum DiEP=stadsarchief Dordrecht, archief 20, inv.nr. 1597 notarisakten 1828]


Raffinaderijen te Dordrecht (1832)

kadaster wijk eigenaar     kad.
legger
 
G 35 C 163 de gebroeders van der Elst - Dordrecht 404 suikerraffinaderij
F 76 A 496 Hendrik Selis en Consort. suikerraffinadeur Maartensgat 1398 raffinaderij
F 749 B 297 Maria Dam wed. Hilmar Johannes Backer - Dordrecht 290 suikerraffinaderij ... en gebouw
F 845 B 46, 42 Johannes Kisselius suikerraffinadeur Wijnstraat 737 suikerraffinaderij
E 18 D 168 Wed. Christoffel Frederik Backer en Cons. - Dordrecht 38 suikerraffinaderij, geb:, huis


De huizen in de buurt van deze suikerraffinaderij
.


Zijde Wijnstraat:

                     
1655       Johannes Abels Mathijs Pompe heer v. Slingelant => Cornelis v. Overstege Barth Dames Schipper   Johan van Diemen Sam -> Gerard Vingerhoet, Hendrick Penninck
1683                

x

x

1690 Johan van Gelen Johan Gelsdorp Herman Vingerhoet, voor/agter Vaster de Ram Abel Ouboter N. van Wingerden Aart Teggers Gerard Vingerhoet Gerard Vingerhoet Hendrik Penning
1693        

x

Maria van Wingaerden Aart Teggers -> Vingerhoet  Vingerhoet    
1704         Abel Ouboter Maria van Wingerden -> de Jager (pakhuis/wijnkelder)
mr Gerrard Vingerhoet 
     
1705       Jacob Maertens Veen Abel Ouboter->Hermanus de Bruijn de Jager        
1738       Jacob Maartense Veen Johannes van Gemert => Pieter Egter wed Hendrik de Jager        
1742       Maarten Veen Pieter Egter ->Obbe de Heer wed de Jager        
1760         x wed de Jager (pakhuis)
Rees -> Slingelandt, Meerman
Santheuvel    
1763         x wed de Jager TOELAST Santheuvel    
1772       Willem Kramers Obbe de Heer -> vd Gorssen van Dam en Hardus  

x

   
1782         Gorssen

TOELAST

Santheuvel    
1802             raffinaderij van de Gebrs. Van Meeteren Santheuvel ->van Duuren Santheuvel ->van Duuren Simon Basjouw
1806         wed van Efferen (pakhuis)
Van Meeteren -> H.J. Backer
(suikerraffinaderij 
TOELAST)
Van Meeteren -> H.J. Backer
van Duuren x  
oud       B146 B145 B144 B143 B142 B141 B140
1829           x x NW -> Abraham van Duren NW -> Abraham van Duren  
1831       Nicolaas van Bunningen    x x x x  
1832 huis B134 kad F752)
Adolph Stephanus Rueb
stal B133 (kad F750)
Adolph Stephanus Rueb
huis B132 (kad F753)
Catharina Maria Bemolt wed. J. Sax
huis B131 (kad F758)
Lambertus van Winkel
*THEEBOOM*
huis/steendrukkerij B130 (kad F759)
Maria Dam wed. Hilmar Johannes Backer
*HENNEKE*
pakhuis B129 (kad F760)
Maria Dam wed. Hilmar Johannes Backer
pakhuis B128 (kad F761)
Maria Dam wed. Hilmar Johannes Backer
*BORDEAUX*
huis B127 (kad F766)
Abraham van Duren
huis, pakhuis B126 (kad F765,767)
Abraham van Duren
huis B125 (kad F768)
Marinus Cornelis van Riemsdijk

- Adriaen van de Graeff als last heeren Arent Boot, Henricus .. en Johan .. als voochden over de onmondige kintskinderen en erfgen van wijlen Joffr Maria Boots van Wesel wed van za Barthlomeus van Beverwijk mitsgrs heer Dillaert als getrouwd hebbende Anna van Beverwijk (notaris Johan Schoormans 22-8-1655) => Mathijs Pompe heer van Slingelant
Een ledich erff leggende t eijnden de drappierskade aen de oostsijde van de brugge omtrent het "print" vant Blauw Bolwerk tegensover de cleijne vischmerct aen de mont van(de) have aldaar streckende van(de) 'neck' van de selve brugge tot aent voors. Blaeu Bolwerk, omme daer op te mogen timmeren een huijsinghe tot zijne woonplaetse gelijck in 'de' sij heere cooper achter op 't 'print' van voors Blaue Bolwerck sal .. te timmeren een speelhuijs als mede voor sijnen huijsinghe buijten t voors erff een bordes ter groote van 20(?) voeten als mede eene stallinge jegen(?) stadt … lanck xl voeten en … 13 voeten mitsgrs het stellen van een hecken welck .. sal .., dat den heere cooper zal gehouden zijn te maecken eene deurganck daer .. bequamelijck dervan noode zijnde het kanon(?) te allen tijden op ende van het voors Bolwerck sal comen brengen den dat den … etc.
[SAD 9-780 folio 2 (9-1-1655)]

- Mathijs Pompe heer v. Slingelant => Cornelis v. Overstege
Den huijs en erve met sijn toebehooren genaempt Het Henneke tusschen de huijse van Johannes Abels en Barth Dames Schipper, streckende voor van 's heere straete tot ontrent de halve(?) middelplaets toe mette op begin en eijnde een koorehuijs die aan ... vercooper zijn blijvende de dat den geene vercoop het eijnde en .. en opmetselen …
[SAD 9-
780 folio 67, 28-10-1655]

- Abraham Sam als last en procuratie hebbende van hr Cornelis van den A..(?) coopman wonende tot Londen(?) in Engelant(?) en Sara Norden(?) deszelfs huijsvr laest wed van za. Andries Sam, blijckende bijdezelve .. op den 29-9-1682 notaris Abraham de Smits te Londen => Hr. Gerard Vingerhoet, coopman
Een geheel huijs ende erve met cleijn huijsken daer neffens staende ende gelegen in de Wijnstraet alsulx omtrent het Groothooft streckende van vooren de straet tot achter op de Cleijne Vismarct tusschen den huijse van Johan van Diemen aen de eene en t huijs van Hendrick Penninck aen de andere zijde (F 9.450)
[SAD 9-793 f. 2 (13-1-1683)]

- Juffr Anna van den Abeele weduwe van wijlen Aart Teggers in sijn leven pacgter van verscheijde gemeenelands middelen ende hr Jan De… binnen deselve stad als bijde Hove van Holland aengestelden vooght over de minderj. kinderen van gemelte Aart Teggers ende in deze q[ualitei]t. etc ….. => Hr. Gerrard Vingerhoet, coopman
Een geheel huijs ende Erve met sijne toebehoren staande ende gelegen in de Wijnstraat omtrent het Groote Hooft binnen dese stad tusschen 't huijs van den cooper aen d'eene ende 't huijs van Maria van Wingaerden aen d'andere zijde (F 1600)
[SAD 9-798 f 25v (7-5-1693)]

- Maria van Wingerden bejaarde dogter woonende binnen dese stad => Hendrick de Jager, mr. kuijper
Een geheel huijs en erve staende ende gelegen omtrent het Groot Hooft belent 't huijs van Abel Ouboter aen(de) eene en het huijs geappropreert tot een wijnkelder en packhuijs van mr Gerrard Vingerhoet aen de andere zijde (f 900)
[SAD 9-804 f. 153 vs (9-12-1704)]
NB.
- Hendrick de Jager, j.m. van Dordrecht geass. met desselfs broeder (1692), wedn. woont aen ’t Groothooft (1709), otr. (1) Dordrecht 3-8-1692 Helena Speijckers, j.d. van Dordrecht geass met Anneke van Leent desselfs broeders huijsvr (1692), otr. (2) Dordrecht 14-7-1709 Cornelia van Cranenburgh, j.d. woont in den Augustijnenkamp (1709).
- 10.30 weesboek f. 178 (17-3-1709) In den aam des Heeren Amen, op huijden den 23 Aug.1708 compar. voor mij comparant Cornelis van Aansurgh openb. not. D'eerbare Maria van Wingerden, bejaerde ongehouden dogter woonen binnen dese stad d'eijnde verclaerde de testatrice tot executuer van de haer testamente voogden of de minderjarige die bevinden in den .. daer in geregtigt te sijn bij desen te stellen en eligeeren haere schout neve de hier voor meergenoemde Johannes van Ophemert en Jacob Maarten Veen haeren goeden bekenden vrient sonder gehouden te sijn eenigen staat off inventaris van den testatrices boedel in naer te laten goed te leveren aen d'Ed hr. Weesmr dese ofte andere steede, daer haer sterffhuijs sal komende vallen desselve sulkx andere des noods uijt haer voorn.boedel buijten sluijten de bij dese en was get. Corn. van Aansurgh.

- Abel Ouboter, schipper = > Hermanus de Bruijn, bevarende de marktschuijt van dese stadt op Rotterdam
Een huijs en erve genaamt De Hen staende ende gelegen omtrent het Groothooft schijn over den Matte Stijger hier ter stede belent het huijs van Jacob Maertens Veen aen d'eene ende het huijs van .. de Jager mr Kuijper aen d'andere zijde(F 1425).
[SAD 9-805 f. 72vs (10-11-1705)]

- Johannes van Gemert => Pieter Egter, horlogemaker
Geheel huijs en erff staande ende gelegen in de Wijnstraat omtrent het Groothooft binnen dese stadt belent het huijjs van Jacob Maartense Veen aan de eene en t huijs van de wed Hendrik de Jager aan de andere zijde (F 1575)
[SAD 9-819 f. 70 (9-10-1738)]

- Pieter Egter, mr. horologiemaker => Obbe de Heer Gerritsz, schipper
Een huijs en Erve staande ende gelegen in de Wijnstraat bij 't Groothooft belent het huijs van Maarten Veen aan de eene en 't huijs van de wed de Jager aan de andere sijde (F1060)
[SAD 9-820 f. 105v (10-5-1742)]

- Obbe de Heer Gerritsz, schipper => Huijbert van der Gorssen, schijnwerkersbaas
Een geheel huijs en Erve staande ende gelegen in de Wijnstraat bij 't Groothooft belent 't huis van Willem Kramers aan de ene en 't huijs van Dam en Hardus aan de andere zijde (f 2300)
[SAD 9-831 f. 39 (9-4-1772)]

- Datering 01-05-1829 Soort akte overdracht
Koper abraham van duren, koopman
Verkoper nicolaas willem van duren, huisbaas
Straatnaam wijnstraat Folionummer 189 Aktenummer 7
Bijzonderheden het betreft twee panden: wijk b 126, b 127
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7

Zijde Boerenvischmarkt (Kuipershaven):

                 
1787           Cornelis Dura de Kraaij -=>Jan Haasloop van den Santheuvel
1798           (uitgang toelast) Jan Haasloop ->van Meeteren Juf Santheuvel
1806           (uitgang toelast) van Meeteren -> Wessel Krul N.W. van Duuren
1790       weduwe Dam Jan B. -> Gijsbert Buitenhek- Adriaan Eikelenboom    
oud nummer         B315 B316 B317  
1805       wed Dam Gijsbert Buitenhek->
Nicolaas van Bunningen
Nicolaas van Bunningen    
1816         Nicolaas van Bunningen->
Willem van Rekum
     
1832         huis B298 (kad F757)
Lambertus van Winkel
huis B299 (kad F763)
Wouter de Bruijn
huis B300 (kad F764)
Wessel Krul
huis B301 (kad F769)
Cornelis de Jaager

- Geleijn Cloot, coopman als voogt over weeskinderen van za Catharina Bareuts wed Aert Sijmons van Hegge en 20-10 deser vertoont => Jacob Maerten Veen, revierviscooper
Een geheel huis en erf met sijne toebehooren staende ende gelegen op de nieuwe haven omtrent de kleijne reviervismarct alhier tusschen den huijse van de weduwe van hr. Herman Vingerhoet aen eene en 't huijs van Wesels Willems aen andere sijde (f 1850)
[SAD 9-798 f. 55 (18-11-1693)]

- Jan Buijtenhek, schipper wonende alhier --> Gijsbert Buijtenhek, zeilmaker.
Een huis en Erve st/gel op de Boerevismarkt belent het huis van weduwe Dam en 't huis van Adriaan Eikelenboom aan de andere zijde F 800.
[SAD 9-840, folio 9, 28-1-1790]

- Pieter Papillon als last en proc Frederikus Gerardus Dercksoon (proc., notaris Barth. van der Star 10-5-1790) => schuld f 700 weleerw Heer Jan Hendrik Schiefbaan, Roomsch Pastoor
Verbinden => Huis en Erve st ende gelegen op de Boere Vischmarkt belent het huis van den zeylmaker Jan Korthals en het huis van Wilm Barth. van de Santheuvel
[SAD 9-840, folio 45 (18-5-1790)]

- [Archief 9, inventarisnr. 1646 (archief reetrekkers) schoorstenen]
1802 : Folio 155 - N. van Beuning bij de Damiatebrug, 1 schr. en 1 cachel [1-4-0/1-4-0].
1803 : Folio 159 - N. van Beuningen bij de Damiatebrug, 1 Eest en 1 oven [2-8-0].
1803 : Folio 161 - N. van Beuningen, 1 cachel, 1 Forn [1-4-0/1-4-0].
1805 : Folio 169 - Klaas van Buningen aan de Galgebrug, 1 Fornuis [1-4-0].
1806 : Folio 175 - Klaas van Bunningen op de Boer.vism[ark]t, 1 schoorsteen [1-4-0].
1807 : Folio 180 - Klaas van Bunningen op de Boerevism[ark]t, 1 Forn. [1-4-0].
1808 : Folio 188 - Van Bunningen aan de Galgebrug, 1 schr. [1-4-0].
1809 : Folio 195 - Van Bunningen bij de Damiatebrug, 1 schoorst. [1-4-0].

- Adriaan Moermans in huwelijk Pieternella Wagemakers bevorens weduwe Gijsbert Buitenhek -> Nicolaas van Bunningen.
Een huis en Erve staande ende gelegen op de Boerenvismarkt belend met het huis van de wed Dam aan de eene en dat van koper aan de andere zijde, geteekend B315 voor F 1500.
[ SAD 9-844, folio 177, 30-7-1805]

- In 1816 wordt 'Den Theeboom' (Wijnstraat B131 huidige 75/77) en het achterliggend huis aan de Boerenvismarkt (B298) geveild uit de failliete boedel van koopman Nicolaas van Bunningen. Het huis aan de Kuipershaven wordt omschreven als: Een huis en erve met een plaats daar achter tegen voorgemelde huis of pakhuis aankomende, zijnde eene herberg, staande en gelegen binnen dezelve stad, op de BoerenVischmarkt getekend B 315/298 door eene gemene gang op gemelde Vischmarkt uitkomende, belend het huis van Daniel Bloot aan de eene en 't achterhuis van Mejuffrouw DAM aan de andere zijde.
Het huis (een herberg) wordt gekocht door herbergier Willem van Rekum voor F 1100. Het huis in de Wijnstraat wordt verkocht voor maar F 310

(c) Dordrecht EvD / Papendrecht H.W.G. van Blokland 2009.