WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser

Deel 1: 21 Rederijen en 3 Scheepswerven te Dordrecht in de 19e eeuw
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl

REDERIJ / FIRMA GERRIT VAN HOOGSTRATEN TE DORDRECHT
(Archief 226 / firma v Hoogstraten/Boonen /van Eysden en Nierhoff, ondergebracht in het Stadsarchief Dordrecht)


(Een Dordtse fluitschip, 1783)

De Familie van Hoogstraten behoorde tot de Waalse kerk en was in ca 1590 naar Dordrecht gevlucht uit Vlaanderen wegens godsdienstvervolging.
In de 18e eeuw waren Jacob Staets (Staes) en Gerrit van Hoogstraten bekende reders van zeeschepen in Dordrecht. zoals :
Fluit ,,RIJNOORD,, 846 ton
Fluit ,,FORTUIN,, 728 ton
Fuit ,, BERLICUM,, 846 ton

Al deze drie schepen werd verhuurd aan de V.O.C. Amsterdam voor de vaart naar Oost Indie vanaf 1783.

Gehaalde zeebrieven Dordrecht 1757-1779 en 1780-1802 (bron: SAD 3-3417 en SAD 4-205) :

ít Huis de Merwede

* [ZEEBRIEF 14-04-1789] 14 do. Gerrit van Hoogstraten en Zoon voor Laurens Simons van Vriesland, ít Schip ít huis te Merwede, 212 lasten. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 24-03-1790] Uts. Gerrit van Hoogstraten en Zoon voor Sijbrand Hommes Bruinsma van Warns, ít Schip ít huis te Merwede, groot omtrent 212 lasten. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 31-03-1791] 31 do. Gerrit van Hoogstraten & Zoon, ít Schip ít Huis de Merwede, groot 212 lasten, Schipper Wigt Pieterzen Lap van Hinlopen. Eed gedaan.

Berlicum

* [ZEEBRIEF 08-04-1794] Den 8 April 1794 Gerrit van Hoogstraten en Zoon voor Frans Bremer van Rotterdam, ít Schip Berlicum, groot 180 lasten. Eed gedaan.

Biesbosch

* [ZEEBRIEF 12-04-1802] 12 dito Nicolaas Rodenburg voor zijne Maatschappij van Gerrit van Hoogstraten en Zoon voor Schipper Claas Hiddes Zeba van Ameland, ít Schip Biesbosch, groot 178 lasten. Eed gedaan.

díAnna en Pieter

* [ZEEBRIEF 04-04-1788] 4 April Gerrit van Hoogstraten en Zoon voor Sijbrand Homme Bruijns(ma) van Warns, ít Schip díAnna en Pieter, groot 212 lasten voor dezelven. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 24-03-1790] 24 do. Gerrit van Hoogstraten voor Wiggert Pieterse Lap van Friesland, ít Schip de Anna en Pieter, groot omtrent 212 lasten. Eed gedaan.

de 2 gesusters

* [ZEEBRIEF 03-04-1766] 3 do. Dirk Ritjes van Hindelopen, ít Schip de 2 gesusters, gt. 100 lasten, voor díhr. Hoogstraten. Eed gedaen.
* [ZEEBRIEF 31-10-1768] 31 do. Dirk Reitjes van Hindelope, ít Schip de 2 Gesusters, gt. 100 lasten, voor díhr. G. Hoogstraten & Zoon. Eed gedaen.

de 3 Goede Vrienden

* [ZEEBRIEF 22-04-1790] 22 do. Gerrit van Hoogstraten en Zoon voor Simon Claasz Rijnders van de Warder, ít Schip de 3 Goede Vrienden, groot 210 lasten. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 02-09-1791] 2 Septb. Gerrit van Hoogstraten & Zoon voor Cornelisse Jansz Rijnders van Warga in Vriesland, ít Schip de drie Goede Vrienden, groot 210 lasten. Eed gedaan.

de Batavia,

* [ZEEBRIEF 12-12-1774] 12 Decemb. Tjebbe Rinkes van Warns in Vriesland, ít Schip de Batavia, groot 75 lasten, voor díhr. Hoogstraten. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 04-12-1776] 4 Decemb. Aart Rijken van Zwijndrecht, ít Schip de Batavia, groot 76 lasten, voor díhr. J. van Hoogstraten. Eed gedaen.
* [ZEEBRIEF 29-11-1778] 29 Novb. 1778 Simon Koter van de Helder, ít Schip de Batavia, gt. 75 lasten voor de Heer van Hoogstraten. Eed gedaen.

de Dolphijn

* [ZEEBRIEF 30-10-1779] 30 do. Idts Pieters van Malquere, ít Schip de Dolphijn, gt. 65 lasten, voor díhr. van Hoogstraten. Eed bij Proc. door den Boekh. Muller gedaen.
* [ZEEBRIEF 03-02-1794] 3 febr. 1794 Sijmon Swaan van Texel, ít Schip Dolphijn, groot 51 lasten voor Gerrit van Hoogstraten en Zoon. Eed gedaan.

de goede Verwachting

* [ZEEBRIEF 29-06-1790] 29 do Gerrit van Hoogstraten & Zoon, ít Schip genaamt de goede Verwachting, groot ontrent 54 lasten. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 09-12-1773] 9 Decemb. Pieter Bendix van ít Eiland Hoge, ít Schip gent. de Goede Verwagting, gt. 140 lasten voor díhr. van Hoogstraten. Eed gedaen.
* [ZEEBRIEF 04-03-1784] 4 Maart 1784 Claas Aukes de Haan van Vriesland, ít Schip de Goede Verwagting, groot 52 lasten Eed gedaan door den Boekh. Mulder qq.
* [ZEEBRIEF 12-12-1785] 12 Decemb. Gerrit van Hoogstraten & Zoon voor Jan Hendriksz Coerten van Oostvriesland, -, groot 54 lasten. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 11-03-1788] 11 do. Gerrit van Hoogstraten en Zoon voor Jan Hendrik Koers van Oostvriesland, ít Schip de Goede Verwagting, groot 65 lasten. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 31-07-1789] 31 do. Gerrit van Hoogstraten en Zoon voor Jan Hendriksz Coerze van Oostvriesland, ít Schip de Goede Verwagting, groot 54 lasten. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 08-12-1792] 8 decb. Gerrit van Hoogstraten en Zoon voor Wiggert Bloot van Ouwerkerk, ít Schip de Goede Verwagting, groot 54 lasten. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 18-12-1792] 18 do. Gerrit van Hoogstraten en Zoon voor Wiggert Bloot van Ouwerkerk, ít Schip de Goede Verwagting, groot 54 lasten. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 13-09-1793] 13 dito Gerrit van Hoogstraten voor Jan Hendrik Koers van Dordrecht (ít Schip Zeevaart, groot 64 lasten) en Wiggert Bloot van Ouderk. op díIJssel (ít Schip de Goede Verwagting, groot 54 lasten). Eed gedaan.

de Hennep Baal

* [ZEEBRIEF 12-12-1761] 12 do. Hans Bandix de Jonge van ít Holstijnsse ít Schip de Hennep Baal voor de Heer Hoogstraten
* [ZEEBRIEF 26-07-1762] 26 do. Hans Bandix de Jonge ít Schip de Hennipbaal voor de Hr. Hoogstraten, die Eed gedaan heeft in de kamer;

de Hoop

* [ZEEBRIEF 29-05-1766] 29 do. Richard Lukas van Ďt Eiland Hooge, ít Schip de Hoop, gt. 53 lasten, voor díhr. Hoogstraten. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 04-09-1778] 4 Septemb. Klaas Hendrik van Molqueren, ít Schip de Hoop, gt. 75 lasten, voor díhr. Hoogstraten. Eed gedaan door den Boekh(ouder) Mulder bij procuratie.

de Hopbaal

* [ZEEBRIEF 07-11-1759] Hans Bandix de Jonge van ít eijland Hoge ít Schip de Hopbaal voor Hoogstraten; Eed gedaan als voren.
* [ZEEBRIEF 27-06-1763] do. Richard Lukas van ít Eijland Hoge ít Schip de Hopbaal voor díhr. Hoogstraten. Eed als voren
* [ZEEBRIEF 20-04-1764] 20 April Richard Lukas van ít Eijland Hoge, ít Schip de Hopbaal, gt. 43 L(asten) voor díhr. Hoogstraten. Eed in handen van díhr. de Wit als Praesidt.
* [ZEEBRIEF 14-10-1760] 14 do. Richard Lucas van Ďt Eijland Hoge ít Schip de Hopbael voor díhr. Hoogstraten; Eed int geregt gedaen.

de Jonge Bernarardus Borneman

* [ZEEBRIEF 07-02-1765 do. Poppe Teijes de Vries van Stavoren, ít Schip de Jonge Bernarardus Borneman, groot 62 Lasten voor díhr. Hoogstraten. Eed als voren.

de Jonge Elias

* [ZEEBRIEF 04-03-1788] 4 do. Sijmon Reijnders van Warder, ít Schip de Jonge Elias, groot 212 lasten voor Gerrit van Hoogstraten en Zoon. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 19-03-1789] 19 Maart Gerrit van Hoogstraten en Zoon voor Sijmon Rijnder van Warder, ít Schip de Jonge Elias, groot omtrent 237 lasten. Eed gedaan.

de Juff. Johanna en Maria

* [ZEEBRIEF 07-11-1759] 7 do. dubbelde zeebrieven voor Jacob Swaag van Aartswout ít schip de Juff. Johanna en Maria voor Hoogstraeten; Eed gedaan in handen van díhr. Praesident b. vand. Brandeler;

de Jufvr. Clara Maria

* [ZEEBRIEF 29-08-1769] 29 do. Barend Wopkes van Vriesland, ít Schip de Jufvr. Clara Maria, 58 lasten, voor díhr. Hoogstraten. Eed gedaen.

de Mercurius

* [ZEEBRIEF 30-05-1785] 30 Mei Gerrit van Hoogstraten en Zoon voor Christiaan Christiaanze, ít Schip de Mercurius, gt. 165 lasten. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 12-06-1787] 12 Junij Christiaan Christiaanze van Dordrecht, ít Schip de Mercurius, groot 105 lasten voor Gerrit van Hoogstraten en zoon. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 17-12-1789] 17 Decbr. Gerrit van Hoogstraten en Zoon voor Christiaan Christiaanze van Dordrecht, ít Schip de Mercurius, groot omtrent 165 lasten. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 15-01-1791] 15 Januari 1791 Gerrit van Hoogstraten en Zoon voor Schipper Jacob Nannings van Dordrecht, ít Schip Mercurius, groot 156 lasten. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 15-12-1791] 15 dito Gerrit van Hoogstraten en Zoon voor Simon Klaasze Rijnders van Warder, ít Schip Mercurius, groot 156 lasten. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 07-07-1792] 7 Juli Gerrit van Hoogstraten en Zoon voor Simon Klaasse Rijnders van Warga in Vriesland, ít Schip Mercurius, groot 156 lasten. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 31-05-1793] 31 do. Gerrit van Hoogstraten en Zoon voor Schipper Jacob Nannings van Langenes, ít Schip genaamt Mercurius, groot omtrent 156 lasten. . Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 06-11-1793] 6 Novb. Gerrit van Hoogstraten en Zoon voor Jacob Nannings van Langenes, ít Schip genaamt Mercurius, groot 156 lasten. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 25-11-1802] 25 do. Nicolaas Rodenburg voor zijne Maatschappij van Gerrit van Hoogstraten en Zoon voor Schipper Tjerk Joosten van Ameland, ít Schip Mercurius, groot 141 lasten. Eed gedaan.

NB.
# (folio 149 en 149vs)(Transport voor het watergerecht te Dordrecht) Actum den 25 September 1794.
Dat voor ons kwam de heer Nicolaas Roodenburgh, Koopman, wonende binnen deze Stad, voor- en in naam van zijn Comptoir van Negotie alhier, gaande op de firma van Gerrit van Hoogstraten en Zoon. En bekende de Comparant, namens als boven, verkogte te hebben, en dienvolgende te cedeeren, transporteeren, en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan- en ten behoeven van Schipper Jacob Nannings, Borger van Amsterdam:
Het tweedeks Pinkschip genaamt Mercurius, groot circa 300 Lasten met deszelfs Rondhout, opstaende en loopend Want, en verdere bijbehorende goederen, bij den Kooper ten genoegen ontfangen leggende thans [-].
Bekennende verders dat zijn Comptoir van Negotie voormeld van de Kooppenningen van dien voldaan en betaeld is met ene Somma van Tien duizent Guldens gereet en contant geld (waar van de 40 penning en 10 verhoging is betaeld volgens quitantie Ons Scheepenen vertoond). En belovende het voorsz. Pinkschip en toebehoren te zullen waeren en vrijen als recht is, op alle Wateren, Stroomen en Rivieren, voor allen kommer ende aanthael, onder verband als naar Rechten. In oirconde &c. (get.) Jacob Vriesendorp Als vervangende díHeeren (Jan) Hoeufft & (Pieter) van der Star.
# folio 120/120vs)(N. 30 transport) Actum den 27 van Somermaand 1809.
Dat voor ons kwam Nicolaas Roodenburg, Koopman wonende binnen deze Stad, voor en in naam van zijn Huis van negotie, Canterende op de firma van Gerrit van Hoogstraten en Zoon, Negocianten alhier gedomicileerd en gepatenteerd. En bekende de Comparant, in die qualiteit op den Vijftienden der verleden Bloeimaand verkogt te hebben en als nu te cedeeren, transporteeren en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeven van Joan Hinrich Korte, te Aschendorff.
Het Fregatschip Mercurius, thans te Amsterdam leggende, lang 11 voeten, wijdt 30 Voet en 6 duim, hol in ít ruim 14 voet 5 1/2 duim, tusschen deks 6 1/2 voet, alle Amsterdamsche maat, met deszelfs staande en lopend Want, Ronthout en verdere bijzijnde Goederen, zo het reilt en zeilt.

Bekennede verders van de Kooppenningen van dien voldaan en ebtaald te zijn met ene Somma van Agtien Duisend Guldens, gereet en contant geld en belovende het verkogte te zullen waeren, en vrijen als recht is, op alle Wateren, Stromen en Rivieren voor allen kommer ende aanthaal, onder verband, als naar Rechten. In oirconde &c. (get.) Dirk Vos Cz

de Nepthunis

* [ZEEBRIEF 30-09-1773] 30 Septb. Simon Sprenger van de Helder, ít Schip de Nepthunis, groot 101 lasten, voor díhr. Gerrit van Hoogstraten & Zoon. Eed gedaen.
* [ZEEBRIEF 10-09-1788] 1 Septb. Jacob Nannings van Hamburg, ít Schip de Nepthunus, groot 64 lasten voor Gerrit van Hoogstraaten en Zoon. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 15-04-1779] 15 do. Schipper Simon Springer, ít Schip Nepthunus, groot 100 last; Gerrit van Hoogstraten & Zoon als Boekhouders van ít Schip Nepthunus; Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 08-04-1784] 8 do. Jacob Daane, Burger van Dordrecht, ít Schip Nepthunus, groot 64 lasten [voor díhr. van Hoogstraten]. Eed gedaan door den Boekh. Mulder qq.
* [ZEEBRIEF 15-07-1786] 15 do. Jacob Daane borger der Stad Dordrecht, ít Schip Nepthunus, groot 64 lasten voor díhr. Hoogstraten & Zoon. Eed gedaan.

de Snelle Jager

* [ZEEBRIEF 28-06-1774] 28 Junij 1774 Itse Pieters van Malqeusne, ít Schip de Snelle Jager, groot 101 lasten voor de Heer Hoogstraate. Eet gedaan.

de Vriendschap

* [ZEEBRIEF 18-03-1776] 18 Maert 1776 Jan Slaak van Dordt. ít Schip de Vriendschap, gt. 205 lasten voor díhr. G. van Hoogstraten & Zoon. Eed gedaen.

de Vrijheid

* [ZEEBRIEF 30-04-1776] 30 April Jan Meijnerts van Vriesland, ít Schip de Vrijheid, groot 56 lasten, voor de heer Hoogstraten. Eed gedaan bij proc(uratie).
* [ZEEBRIEF 01-07-1776] 1 Julij Jan Meinerts van Vriesland, ít Schip de Vrijheid, groot 56 lasten, voor de Heer Hoogstraten. Eed gedaen
* [ZEEBRIEF 13-04-1778] 13 April Klaas Bolt van Dordt. ít Schip de Vrijheid, gt. 56 lasten voor díhr. Hoogstraten. Eed gedaan.

de Vrouw Anthonetta

* [ZEEBRIEF 08-11-1790] 8 Novb. Gerrit van Hoogstraten en Zoon voor Schipper Pieter Jacobs Schot, ít Schip genaamt de Vrouw Anthonetta, groot ontrent 63 lasten. Eed gedaan.

de Vrouw Apollonia

* [ZEEBRIEF 23-10-1774] 23 Gauke Jelles van Vriesland, ít Schip gent. de Vrouw Apollonia, groot ontrent 70 lasten voor díhr. Hoogstraten. Eed gedaen.
* [ZEEBRIEF 02-07-1776] 2 do. Gouke Jelles van Herwen in Vriesland, ít Schip de vrouw Apollonia, groot 52 lasten, voor de Heer Hoogstraten. Eed gedaen
* [ZEEBRIEF 12-10-1771] 12 do. Gouke Jelles van Vriesland, ít Schip de Vrouw Appolonia, gt. ontrent 70 lasten, voor díhr. Hoogstraten. Eed gedaen.

de Vrouw Catharina

* [ZEEBRIEF 23-10-1783] 23 do. Idts Pieters van Dordt. ít Schip de Vrouw Catharina, groot ontrent 90 lasten voor díhr. Gerrit van Hoogstraten & Zoon.
* [ZEEBRIEF 27-04-1786] 27 do. Idts Pieters van Dordrecht, ít Schip de Vrouw Catharina, groot op lasten voor díhr. Gerrit van Hoogstraten & Zoon. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 23-06-1786] 23 do. Gerrit van Hoogstraten & Zoon voor Its Pieters van Dordrecht, ít Schip Vrouwe Catharina, groot 90 lasten, voor dezelve. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 29-11-1787] 29 November Gerrit van Hoogstraten en Zoon voor Adriaan Jongkees van Huijsduijnen, Schipper op ít Schip de Vrouw Catharina, groot omtrent 90 lasten. Eed gedaan.

de Zeelust

* [ZEEBRIEF 06-10-1774] 6 dito Aart Rijke van Swijndrecht, ít Schip ZeeLust, groot 90 lasten, voor díhr. Hoogstraaten. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 23-11-1776] 23 do. Tjebbe Rinkes van Warns in Vriesland, Schipper op ít Schip Zeelust, groot 90 lasten, voor de Heer J. van Hoogstraten. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 15-05-1779] 15 Mei Schipper Tjebbe Rinkes, ít Schip Zeelust, groot 100 last. Gerrit van Hoogstraten & Zoon als Boekhouders van ít Schip Zeelust. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 26-05-1784] 26 do. Jan Dalen van Dordrecht, ít Schip de Zeelust, groot ontrent hondert lasten voor díheer J. Staats van Hoogstraten. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 11-08-1784] 11 Augs. Jan Dalen van Dordrecht, ít Schip de Zeelust, groot omtrent 86 lasten voor Gerrit van Hoogstraten & Zoon bij proc. Eed gedaan door Muller.
* [ZEEBRIEF 30-03-1787] 30 do. Gerrit van Hoogstraten en Zoon voor Cornelis Dalen, Schipper op ít Schip Zeelust, groot omtrent 85 lasten. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 18-02-1791] 18 februari Gerrit van Hoogstraten en Zoon, ít Schip Zeelust, groot 90 lasten, Schipper Hendrik(Jan) Poppes van Amsterdam. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 24-03-1794] 24 Maart 1794 Gerrit van Hoogstraten en Zoon voor Jan Janse den Braassem van Delftshaven, ít Schip genaamt Zeelust, groot omtrent 90 lasten. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 24-10-1801] Uts. Nicolaas Rodenburg voor zijn firma van Gerrit van Hoogstraten en Zoon voor Schipper Jan Hendrik Coerse van Dordrecht, ít Schip Zeelust, groot 90 lasten. Eed gedaan.

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NB.
-
[www.brievenalsbuit.nl][Brief van de maand maart/april 2012]
Een Fries schrijft naar huis
Het kan soms raar lopen in de wereld. Toch ligt er verband tussen de Boston Tea Party in 1773 die twee jaar later tot de Amerikaanse Revolutie zou leiden en een brief die
Tjebbe Rinkes op 27 oktober 1780 van Lissabon naar zijn vrouw Fok Sierds in Warns stuurde. Wat was het geval?
# Mot met Engeland
......
# Opgebracht tegen wil en dank
Overal langs de kust van Europa, van de Oostzee tot de Levant, was een druk verkeer van kleinere vrachtschepen. Zoín schip was ook De Zeelust van schipper
Tjebbe Rinkes, een driemastgaljoot, een platbodem van ongeveer dertig voet lang. In het voorjaar had Rinkes in Porto Maurizio (niet ver van San Remo) olijfolie ingeladen waarna hij op weg ging naar Le Havre om de vracht daar af te leveren. Zo ver zou het schip voorlopig niet komen. Op 1 april werd een groepje Hollandse vrachtvaarders, waaronder De Zeelust, bij Kaap St Vincent (Algarve) aangehouden door twee schepen van het eskader van Commodore George Johnstone. De scheepspapieren en vrachtbrieven werden ingevorderd en de schepen opgebracht naar Lissabon en daar aan de ketting gelegd. Hoe de vertegenwoordigers van de Staten van Holland in Portugal ook protesteerden en argumenteerden dat de schepen allemaal geladen waren met ďvrye Goederen, niets inhoudende van ContrabandeĒ, volledig in overeenstemming met het handelsverdrag van 1674, met name ďarticul vier van hetzelve TractaetĒ, het mocht niet baten. Pas toen Johnstone in juli besloot de lading te verkopen, greep de Portugese overheid in. Hoewel de kwestie diverse malen ter vergadering van de Staten van Holland aan de orde werd gesteld, zit Tjebbe eind oktober nog steeds in Lissabon, wanneer hij zijn vrouw Fok weer eens een brief schrijft.
# Gelukkig is er post
Tjebbe was daar trouw in. In de ons overgeleverde brief maakt hij melding van de route die eerdere brieven hadden gevolgd. Op 26 september had hij een brief voor Fok kunnen meegeven aan vriend Atte Hilles Jager en 6 oktober had hij haar via Luitjen de Koe een brief gestuurd, samen met een ďmattie [=matje, mandje] vijgenĒ, als antwoord op ďue. aangenaameĒ brief van 30 augustus, die 29 september was aangekomen. Gedwongen tot nietsdoen, maakte Tjebbe van de nood een deugd: ook naar zijn broer Auke, die hem geschreven had op 17 oktober in ďgoede welstandĒ in ďMallegaĒ te zijn aangekomen, had hij al twee keer een brief gestuurd.
# ....
[http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/brieven-als-buit/archief-briefvandemaand/brief-van-de-maand-maart-april-2012.html]
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

de Zeevaart,
* [ZEEBRIEF 18-08-1774] 18 Augs. Imke Hessels Driest van Vriesland, ít Schip Zeevaart, groot 65 lasten voor díhr. Hoogstraten. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 22-02-1776] 22 Febr. Imke Hessels Dries van Vriesland ít Schip de Zeevaert, gt. 65 lasten voor díhr. Hoogstraten. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 06-05-1778] 6 do. Imke Hessels Dries van Vriesland, ít Schip de Zeevaart, gt. 65 lasten, voor díhr. G. van Hoogstraten & Zoon. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 04-04-1780] 4 April Imke Hessels Dries van Vriesland, ít Schip de Zeevaert, groot 65 lasten voor díhr. van Hoogstraten. Eed gedaan door den Boekhouder Mulder bij Procuratie.
* [ZEEBRIEF 19-02-1789] 19 feb. 1789 Adriaan Verzee van Dordt. ít Schip Zeevaard, groot 65 lasten voor díheeren van Hoogstraten & Zoon. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 25-11-1789] 25 do. Jacob Staats van Hoogstraten voor Adrianus Verzee van Krimpen op de Lecq, ít Schip Zeevaart, groot 80 lasten. Voor díhr. J. Staats van Hoogstraten Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 13-06-1791] 13 Junij Jacob van Hoogstraten en Zoon voor Schipper Adriaan Verzee van Crimpen, ít Schip de Zeevaart, groot omtrent 65 lasten. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 26-12-1792] 26 do. Gerrit van Hoogstraten en Zoon voor Jan Hendrik Coers van Dordrecht, ít Schip de Zeevaard, groot 65 lasten. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 13-09-1793] 13 dito Gerrit van Hoogstraten voor Jan Hendrik Koers van Dordrecht (ít Schip Zeevaart, groot 64 lasten) en Wiggert Bloot van Ouderk. op díIJssel (ít Schip de Goede Verwagting, groot 54 lasten). Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 12-04-1802] Uts. Nicolaas Rodenburg voor zijne Maatschappij van Gerrit van Hoogstraten en Zoon voor Schipper Nanne Willems van Warns in Vriesland, ít Schip Zeevaart, groot 88 lasten. Eed gedaan.
* verkocht op 18-2-1804;

NB.
- (watergerecht Dordrecht) TRANSPORTAKTE 30-3-1804 (SAD 9-1623)
(folio 46) Actum den 30e maart 1804.
Dat voor ons kwam Nicolaas Roodenburg, voor en in naam van zijn Huis van Negotie canteerende op de firma van Gerrit van Hoogstraten en Zoon, Kooplieden alhier te Dordrecht, zo voor hun zelven als voor hunne mede Reeders en Eigenaars van natemelde Schip.
Dewelke bekende op den Agtiende Februari dezes Jaars verkogt te hebben, en als nu volgens daartoe bekomen Permissie van het Staatsbewind der Bataafsche Republiek bij Hoogst derzelver Besluit van den Vijftiende dezer Maand, Ons Schepenen geexhibeertd, te cedeeren, transporteeren en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan Captein Claas J. de Boer van Norden, en zulks ten behoeven van zijnen Boekhouder Berend C. de Boer, te Norden, aan wien hetzelve nu in Reederij is toebehorende:
het Cofschip genaamd geweest Zeevaard, nu genaamd de Jonge Neupert, laast gevoerd bij voornoemde Capitein Claas J. de Boer, lang over Steven 109 1/2 voeten, hol 14 1/2 voeten, wijt 25 voeten met zijn staande en lopend Want, en verder toebehoren, zo het reilt en zeilt, bij den Koper ten genoegen ontfangen. En bekende verders van de Kooppenningen daar van tot Vijftien Duisend Guldens (waar van de 80 penning en 10 verhoging is betaeld volgens quitantie Ons Schepenen vertoond) voldaan en betaald te zijn, en daar van ten vollen, en zonder enige voorbehouding te kwijten met aannemen van het als boven verkogte, aan den Koper of Recht verkrijgende altoos al om en zulks op alle Stromen, Wateren en Rivieren te zullen waren en vrijen onder verband van de goederen van voorsz. firma van Negotie als naar Rechten. In oirconde &c. (get.) Aart van der Kaa.

Dordrechts Welvaren

* [ZEEBRIEF 09-12-1777] 9 decb. Jan Hillis Koten van Warna in Vriesland, ít Schip Dordrechts Welvaren, groot 65 lasten, van de heeren G. van Hoogstraaten en Zoon. Eed gedaan.

Rhijnoord

* [ZEEBRIEF 01-06-1790] 1 Junij Gerrit van Hoogstraten & Zoon voor Tjebbe Rinkes van Warga, ít Schip Rhijnoord, groot 180 lasten. Eed gedaan.

Rusthoff

* [ZEEBRIEF 03-04-1792] Uts. Gerrit van Hoogstraten & Zoon voor Pieter Tjebbes van Warder in Vriesland, ít Schip Rusthoff, groot 180 lasten. Eed gedaan.

Seldenrust

* [ZEEBRIEF 14-07-1772] 14 Julij 1772 Barend Wopkes van Vriesland (11 Augs. duplicaat), ít Schip genaemt Seldenrust, gt. 58 l., voor díhr. Hoogstrate. Eed gedaen.
* [ZEEBRIEF 22-09-1774] 22 Septb. Barend Wopkes van Friesland, ít Schip genaamt Seldenrust, groot 58 lasten, voor díhr. Hoogstraeten. Eed gedaan.

St. Petersburg

* [ZEEBRIEF 09-10-1773] 9 do. Barend Foppes van Ameland, ít Schip St. Petersburg, gt. 53 lasten, voor díhr. Hoogstraten en Zonen. Eed gedaen.
* [ZEEBRIEF 16-02-1776] 16 Febr. 1776 Barend Foppes van Ameland ít Schip St. Petersburg, gt. 53 lasten voor díhr. van Hoogstraten & Zoon. Eed gedaen.
* [ZEEBRIEF 23-03-1779] 23 Schipper Barent Foppes, ít Schip St. Petersburg, groot 50 lasten, De Heer Gerrit van Hoogstraten & Zoon als Boekhouders van ít Schip St. Petersburg. Eed gedaan.

Zorg & Vlijt
* [ZEEBRIEF 17-07-1779] 17 Juli Hotse Tjeerds van Leeuwaarden, ít Schip Sorg & Vlijt, gt. 65 lasten, voor díhr. J. van Hoogstraten. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 05-05-1772] 5 Meij 1772 Opke Knosses van Dort op ít Schip genaemt Zorg en Vlijt, gt. 26 l. voor díhr. Hoogstraten
* [ZEEBRIEF 12-02-1777 12 do. Hotse Tjeerd van Leuwarden, ít Schip Zorg en Vlijt, groot 65 lasten, voor díhr. Hoogstraten en Zoon. Eed gedaen.

heeren Boonen en Nierhof

Huijs de Merwede
* [ZEEBRIEF 09-04-1768] 9 do. Sijbrand Hilkes van Warns in Vriesland ít Schip de Merwede, gt. 212 lasten, Boonen en Nierhof. Eed gedaen.
* [ZEEBRIEF 27-03-1771] 27 do. Sijbrand Hilkes van Warns in Vriesland ít Schip ít Huis de Merwede, groot 212 lasten voor Bonen & Nierhof. Eed gedaen.
* [ZEEBRIEF 15-03-1774] 15 Maart Sijbrand Hilkes van Warns in Vriesland, ít Schip gent. Huis de Merwede, groot 212 lasten voor díhr. Boonen & Nierhof. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 13-03-1777] 13 Maert Sijbrand Hilkes van Warns in Vriesland, ít Schip ít Huis de Merwede, groot 212 lasten, voor díheeren Bonen & Nierhoff. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 30-06-1778] 20 do. Auke Tjeers van Warns in Vriesland, ít Schip Huis de Merwede, gt. 112 lasten voor díhr. Bonen en Nierhof. Eed gedaen.
* [ZEEBRIEF 18-03-1779] 18 do. Sijbrand Hilkes van Warns in Vriesland, ít Schip ít Huis de Merwede, gt. 212 lasten, voor díhr. Bonen & Nierhof. Eed gedaen.
* [ZEEBRIEF 20-03-1780] 20 d. Jacob Liewes van Amsterdam, ít Schip ít Huijs de Merwede, groot 206 Lasten voor de heeren Boonen en Nierhof. Eed gedaan.

díStad Dordrecht
* [ZEEBRIEF 19-03-1770] 19 do. Jacob Liewes van Amsterdam ít Schip de Stad Dordrecht, gt. 202 lasten voor díheer Jan Boon & Nierhoff. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 19-03-1772] 19 Maert Jacob Liebes van Amsterdam ít Schip de Stad Dordrecht, gt. 202 lasten, Bonen & Nierhof. Eed gedaen.
* [ZEEBRIEF 17-03-1778] 17 do. Jacob Lieves van Amsterdam, ít Schip genaamt de Stad Dordrecht, groot 202 lasten, voor díhr. Boonen en Nierhoff. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 20-03-1780] Uts. Sibrand Hommes Bruij(n)sma van Wa(r)ns in Vriesland, ít Schip díStad Dordrecht, grt. 206 lasten voor de heeren Boonen en Nierhof. Eed gedaan. (16 juli 1781 duplicaat)

Maria Appolonia
* [ZEEBRIEF 01-04-1760] 1 April Hendrik Hackman van Dordt. ít Schip Maria & Appolonia voor Boon & Nierhoff; Eed als voren
* [ZEEBRIEF 16-06-1760] 16 Junij Hendrik Hackman van Dordt. ít Schip de Maria Appolonia voor Boon en Nierhoff; Eed gedaan in burg.k.

- (watergerecht Dordrecht) TRANSPORTAKTE 31-3-1768 (SAD 9-1620)
(folio 123vs) Actum den 31e Maart 1768.
Dat voor ons kwam de WelEd. Gestr. heer Mr. Pieter Hendrik van de Wall, Raad  in de Vroedschap en Schepen dezer Stat. Dewelke bekende verkogt te hebben, en dienvolgende te cederen, transporteren en in volle vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeve van de WelEd. Gestr. Heer Mr. Pieter Jan Marcus, Raad in de vroedschap te Lijden,
Een Twee en dertigste in twee Fluitschepen het ene genaamt de Stat Dordrecht en het andere genaamt ít Huis de Merwede, met zijn toebehoren en gevolgen van dien varende onder de directie van de Heren Johannes Boonen en Nicolaas Nierhoff als Boekhouders
.
Bekennende de Heer Comparant van de Kooppenningen van dien voldaan en betaalt te zijn met Twe Duizend Zes hondert en twintig Guldens, gereet en contant Gelt (waarvan de 40e penning en 10e verhoging is betaalt, volgens Quitantie aan ons vertoont). En belovende de voorsz. Een Twee en dertigste Portien in voormelte Twee Fluitschepen te zullen waren en vrijen, als Recht is op alle Wateren, Stromen en Rivieren voor allen kommer ende aanthaal onder verbant, als naar Rechten, in oirconde &c. (get.) C. Brender ŗ Brandis en als vervangende de Heer Buck.

NB.
- Passage Sont
10-8-1771 Claas Jansen de Boer Norden KÝnigsberg - Embden
13-6-1800 Claas J. de Boer Norden Amsterdam - Riga
29-7-1800 Claas Jansz de Boer Norden Riga - Lissabon
10-9-1801 Claas J. de Boer Norden Memel - Dublin
21-4-1803 Claas J. de Boer Norden Vlissingen - Riga
28-6-1803 Claas Jans de Boer Norden Riga - Schiedam
[http://dietrich.soundtoll.nl/public]

De firma en rederij Gerrit van Hoogstraten en Zoon bestond uit diverse deelgenoten en bedrijven van families, die onderling verwant waren. in 1-1- 1809 gingen de firmanten Carel Willem Boonen /Hendrik Boonen en Jan Boonen van de firma Boonen en v Eysden en co een vennootschap aan met de firma Gerrit v Hoogstraten en zn te Dordrecht.
Op 1-1-1829 gingen de firmanten Gerrit v. Hoogstraten / Nicolaas Roodenburg en Leendert Roodenburg een nieuwe vennootschap aan met Jacob Staats Boonen / Elias Boonen /Jean Pierre Maria Boonen en weduwe J. Boonen van Hoogstraten.
De Firma en rederij stonden onder leiding van o.a.


GERRIT VAN HOOGSTRATEN
(1763 Dordrecht) z.v. Gerrit van Hoogstraten en Helena van Lexmond. Hij trouwt in 1792 te Dordrecht met Cornelia Maria Baseman uit Rumpt.
In 1819 koopt hij een kofschip ,,DE GOEDE VERWACHTING,,van 64 last voor f 5.000, - Dit schip werd op 11-5-1819 onder nr 1 in geschreven in het register van bijl en koopbrieven te Dordrecht.
In 1825 is hij met zijn Firma Gerrit van Hoogstraten mede oprichter van de rederij Maatschappij der Dordrechtsche scheepsrederij.
In 1831 woont hij in de Grote Kerksbuurt te Dordrecht, hij is dan reder en heeft een touwslagerij met 18 knechten in dienst.

* GERRIT V HOOGSTRATEN Jacob Staetsz
(1715/1762 Ddr)Mr. touwslager/koopman/reder
Hij bezat een grote touwslagerij aan de Vest ter hoogte v/d het Museum/Martenshof en de Vriese brug te Dordrecht
Enige zoon uit het 1e huwelijk van Jacob Staes v Hoogtraten staetsz en Hester Hardus Gerards
Hij trouwt op 27-11-1735 te Dordrecht met CORNELIA ROOS (1714/1787 Ddr)
Hij krijgt maar een zoon
JACOB STAATS V HOOGSTRATEN laatste telg van deze tak van Hoogstraten
geb: 8-10-1736 Dordrecht /0verl: 1-3-1813 te Den Haag
Hij trouwt op 26-6-1757 te Dordrecht met APOLONIA V EYSDEN (1739/1792 Ddr)
Dit echtpaar kreeg 4 kinderen die allen jong overleden
In 1759 richt Gerrit v Hoogstraten een compagnie op Fa. G.v Hoogstraten & zn
deze Firma werd in 1794 een Handelshuis en bleef in naam tot 1920 bestaan en
was in het einde v/d 18e eeuw de grootste
rederij in Dordrecht met 45 schepen en die zijn fluitschepen verhuurde aan de V.O.C. van 1782/1795

* GERRIT V HOOGSTRATEN Thomasz
(1722-1803 Ddr) Mr. touwslager /koopman
Hij is de stamvader van de nu nog bestaande familie v Hoogstraten
Hij trouwt in 1752 te Dordrecht met HELENA VAN LEXMOND.1732/1797 Ddr)
d.v. Jan v Lexmond en Geertrui de Bruijn
Hij bezat samen met GERARD,t HOOFT Abramz een Touwslagerij aan de Vest te Dordrecht
Hij wordt opgevolgd in de touwslagerij door zijn zoon
JOHANNES V HOOGSTRATEN (1755/1834 Ddr) in 1786 getrouwd met Johanna Vrieswoudt
zijn zoon
JURIANUS (HENSBERGEN toegevoegd per 2-10- 1810) (20-1-1792 Ddr/1872 Zutphen) op 24-7-1822 Ddr
getrouwd met Maria Vierweg
(1801 Zutphen/1865 Zutphen) d.v. Cornelis Vierweg en Gijsberta Gatee
Hij verkoopt in 1833 zijn aandeel in de touwslagerij aan Ds. Gerardus Cornelis 't Hooft en Cornelis Gerardus 't Hooft
In 1840 is hij Commies der Posterijen te Dordrecht.
Zijn nakomelingen wonen o.a. in Groningen (van deze tak heb ik geen schip kunnen traceren)

 

Mede deelgenoten in de rederij Gerrit van Hoogstraten.

NICOLAAS ROODENBURG
(1761 Dordrecht) z.v. Leendert Roodenburg en Elisabeth v Groeneveld. Hij trouwt in 1784 te Dordrecht met Antonetta de Jongh uit Dordrecht.
In 1825 mede oprichter van de Maatschappij der Dordrechtsche scheepsrederij en directeur samen met Jacob Staets Vriesendorp en Johan Christiaan de Klerk.
In 1829 mede firmant in de firma Gerrit van Hoogstraten. Hij heeft een zoutziederij, houthandel en touwslagerij te Dordrecht.

LEENDERT ROODENBURG
(1793 / 1829 Dordrecht) z.v. Nicolaas Roodenburg en Antonetta de Jongh. Hij trouwt in 1814 te Dordrecht met Helena Johanna Hordijk (1793 Dordrecht) d.v. Willem Hordijk en Ida van der Elst.
In 1829 woont hij in de Wijnstraat B 27 te Dordrecht.
Hij wordt opgevolgd door zijn zoon.

NICOLAAS ROODENBURG
(1823/1881 Dordrecht). z.v. Leendert Roodenburg en Helena Johanna Hordijk Hij trouwt in 1847 te Dordrecht met Jeanette Vos (1820-1860 Dordrecht) d.v. Adriaan Vos v Hagestein en Heiltje v Buul.

FAMILIE BOONEN
De familie Boonen kwam in de 17e eeuw uit Keulen naar Dordrecht en behoorde tot de Waalse kerk.
De oudst bekende voorvader is Arent Boone koopman/houthandelaar uit Keulen. Deze trouwt in 1665 te Dordrecht met Lijsbeth Gijssen.

JOHANNES BOONEN
(1673-1738 Dordrecht) z.v. Arent Boone en Lijbeth Gijssen .Hij trouwt in 1698 te Dordrecht met Catharina v Loon en hij is houthandelaar te Dordrecht

HENDRIK BOONEN
(1705-1779 Dordrecht) z.v. Johannes Boonen en Catharina v Loon .Hij trouwt in 1728 te Dordrecht met Neeltje Bootsman ( 1704-1781 Dordrecht) d.v. Jan Bootsman houthandelaar te Dordrecht.
In 1744 heeft hij een vennootschap met zijn zwager Dionisius v Eysden (getrouwd met Janna Bootsman ) de firma Boonen en van Eysden.
Deze firma verhandelde het merendeel van de aangevoerde houtvlotten via de Merwede voor haar opdrachtgevers via houtveilingen te Dordrecht o.a.van de familie Terwen te Rotterdam(oorspronkelijk een Dordtse familie) Anthonie Terwen was in 1785 de grootste houthandelaar in Nederland en liet zijn hout veilen in Dordrecht door de firma Boonen en van Eysden.
Hij wordt opgevolgd door zijn zoon

JOHANNES BOONEN
(1731-1780 Dordrecht) z.v. Hendrik Boonen en Neeltje Bootsman.Hij trouwt in 1762 te Dordrecht met Elisabeth Hardus (1735 Tiel-1808 Dordrecht ) d.v. Carel Hardus (woont aan de Wolwevershaven te Dordrecht) en Anna Margretha de Haan
In 1768 heeft hij een houthandel en rederij samen met Nicolaas Nierhoff ,de firma Boonen en Nierhoff , zij kopen voor hun handel in 1768 hun 1e zeeschip een fluitschip ,,De Waakzaamheid,, voor f 20.500,- van Gerrit v Hoogstraten te Dordrecht en in 1770 het fluitschip ,, Huis de Merwede,, van 149 voet (ca 45 meter)
Na het overlijden van haar man in 1781 neemt de weduwe Boonen Elizabeth Hardus de zaken waar als scheepsrederesse en draagt in 1787 de zaken over aan haar 2 zoons

CAREL WILLEM BOONEN
(1763 Dordrecht) z.v. Johannes Boonen en Elisabeth Hardus.
Hij trouwt in 1788 te Dordrecht met Magdalena Wendorp (geb te Amsterdam) d.v. David Wendorp reder te Amsterdam.

HENDRIK BOONEN
(1768 Dordrecht) z.v. Johannes Boonen en Elisabeth Hardus.
Hij trouwt in 1787 te Dordrecht met Arnoldina Mauritz (1766-1801 Dordrecht) d.v. Elias Mauritz en Johanna van Poulien.

Hij wordt opgevolgd door zijn zoon

ELIAS BOONEN
(1793 /1854 Dordrecht) z.v. Hendrik Boonen en Arnoldina Mauritz. Hij trouwt in 1815 te Dordrecht met Jvr Catharina M. Gevaerts (1793 Dordrecht) d.v. Mr.Jhr Paulus Gevaert van Geervliet en Cornelia Wilhelmina van Hoorn.
Hij heeft een Houthandel samen met zijn broer Jan Boonen.
In 1814 wordt hij lid van de vrijmetselarij Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
In 1829 is hij lid van vennootschap Firma Gerrit van Hoogstraten.
In 1850 woont hij in de Steegoversloot C975 en is makelaar en houthandelaar.

 

SCHEPEN VAN DE REDERIJ GERRIT VAN HOOGSTRATEN
(9 schepen waarvan 3 nieuw gebouwd en 1 schip vergaan)(in 1858 namen zij 5 schepen over van de rederij Jacob Buys 't Hoofd en Deking Dura te Dordrecht)

Kofschip ,,DE GOEDE VERWACHTING,,/ 64 last /koopbrief nr 1 /11-5-1819 / voor f 5.000, -
Kapitein Bouke Simons Stoffels / vlag D 3 (1758 Grauw).
1e reis MRD nr 14 / 6-5-1819 met 7 man naar de Bocht van Frankrijk.

Kofschip ,,DE HOOP,,/ 217 ton /bijlbrief nr 38 / 17-3-1827 / werf Cornelis Gips.
1e Kapitein Jan Harms Mugge/ vlag D 28 (1795 Pekela / 1861 op zee ).
1e reis MRD nr 221 / 24-3-1827 met 9 man naar Liverpool.

Schoener ,,TRITON,,/ 159 ton /koopbrief nr 78 / 9-3-1836 / voor f 7.100, -
Kapitein Berend Hendriks Schuring / vlag D 5 (1778 Zuidbroek/1839 op zee).
1e reis MRD nr 774/ 9-3-1836 / met 8 man naar Belfast.

Kofschip ,,ANTHONIE,, (ex ,,Zeemeeuw,,) / 100 last /lang 25.86 ellen/wijd 4,72 ellen/hol 2.73 ellen/koopbrief nr 87 /13-6-1837 / voor f 10.600, -
Kapitein Eldert Harms Mugge / vlag D 10 (1803 Pekela /1853 op zee).
1e reis MRD nr 825/14-6-1837.

Brik ,,MERCURIUS,,/ 126 last / koopbrief nr 125 / 21-4-1845 / voor f 12.300,-

,,VASCO DE GAMA ,,/bark/ koopbrief nr182 /16-2-1853 /werf Lissabon/ voor f 13.850, -
Kapitein Eppo J. Sap / vlag D 80 (1817 Veendam).

In 1858 namen zij 5 schepen over van de rederij Jacob Buys 't Hooft en Deking Dura te Dordrecht nl. de barken
de ,,BOMMELWAARD,, / de,,AEGIDDA en PAULINA,, / de,,HELLEVOETSLUIS,, / de,, ZWIJGER,, en de,, JEANETTE CORNELIA ,,
(bark 'Aegidia Pauline' 395 last / bijlbrief nr 217 16-6-1856 / werf Cornelis Gips te Dordrecht. Vast in ijs in de haven van Dordrecht in 1865. Kapitein Pieter P. Hoogland vlag D66. Reder Gerrit van Hoogstrten te Dordrecht. M/4507 G.A.D.)


(scheepsbel van de bark 'Aegidia Pauline' M/5037. 
Opgedoken in 1965 voor de kust van Mexico. (G.A.D.)
)
 

Clipper/fregat ,,DORDRECHT 1,,/ 399 last /bijlbrief nr 240 /15-10-1863/ werf Cornelis Gips.
Te water: 31-7-1863.
1e Kapitein F.H.A. Loos/ vlag D 90.
1e reis MRD nr 2060/ 13-11-1863 / met 25 man naar Batavia.
Het schip vergaat op zijn 4e reis het vertrekt op 8-9-1868 uit Batavia met kapitein Johannes Verhoeven vlag D 79 en vaart in 83 dagen naar Holland en vergaat dicht bij huis op 30-11-1868 in een storm op de kust van Zeeland op de zandbank ,,Banjaard,, Schouwen/Duiveland.
Aanboord was een lading van koloniale waren. Daarnaast 40 militairen en 28 passagiers die allen werden gered. De lading en het schip gingen verloren.
dordrecht.jpg (170241 bytes)

Bark ,,SAMARANG,, (ex ,,EUTERPE,, (1852) werf Cornelis Gips) 505 ton / koopbrief nr 247 / 16-1-1865 /voor f 31.000, -
Kapitein Hendrik Bartels de Groot / vlag D 4 (1830 Delfzijl).
1e reis MRD nr 2120 /11-2-1865 met 17 man naar Sidney /Australie.
samarang.jpg (62392 bytes)

Clipper/fregat ,,DORDRECHT 2,,/ 468 last /bijlbrief nr 262 / 3-5-1869/ werf Cornelis Gips.
Kapitein Cornelis Jan Rotgans/ vlag D 37 (1819 Terschelling/ 1880 Amsterdam) overleden aan de roodvonk op 23-4-1880 aan boord van zijn schip ,,Dordrecht 2,, bij terugkeer in Amsterdam. 1e reis MRD nr 2368 / 27-5-1869 met 25 manaar Batavia

TOEGEVOEGDE GEGEVENS:

Lijst van ontvangen adviesgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-40 (1814-1830)]
22-06-1818 B. Stoffels 38 [Courier van Dordrecht] f 3,00
26-08-1818 B.S. Stoffels 38 [Courier van Dordrecht] f 3,00
18-12-1818 G.S. Stoffels 64 [Goede Verwachting] f 6,00
14-05-1819 G.S. Stoffels 39 [Courier van Dordrecht] f 3,00
02-08-1819 B.S. Stoffels 64 [Goede Verwachting] f 6,00
16-11-1819 S.G. Stoffels 39 [Courier van Dordrecht] f 3,00
31-12-1819 B.S. Stoffels 64 [Goede Verwachting] f 6,00
22-12-1826 Bauke Stoffels 80 f 6,00
06-08-1827 B.S. Stoffels 60 f 6,00
12-12-1827 B.S. Stoffels 80 f 6,00
09-04-1829 Bauke S. Stoffels (Dublin) 80 f 6,00
03-08-1829 Bauke Simon Stoffels (Marennes) 80 f 6,00
10-12-1829 Bauke S. Stoffels (Liverpool) 80 f 6,00
02-07-1830 B.S. Stoffels (Liverpool) 80 f 6,00
27-11-1830 Baukes S. Stoffels (Archangel) 80 f 6,00

- inv. nr. 621 Brief van kapitein B.S. Stoffels vanaf zijn schip te Calais aan Jan Hordijk te Dordrecht met zakelijke en persoonlijke mededelingen 1817 februari 12; met als briefhoofd een ingekleurde gravure van Calais;
[bron: SAD archief 150 Collectie van handschriften]

*

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-40 en 41]
20-05-1823 Harm J. Mugge [=zijn vader] 43 [Anna Wilhelmina] f 3,00
16-06-1828 Jan H. Mugge 140 f 6,00
22-07-1829 J. Mugge (Liverpool) 114 f 6,00
03-06-1830 J.H. Mugge (Liverpool) 114 f 6,00
04-08-1830 J.H. Mugge (Liverpool) 115 f 6,00
27-11-1830 Jan H. Mugge (Liverpool) 115 f 6,00
16-05-1831 J.H. Mugge (Liverpool) 115 f 6,00
01-08-1831 J.H. Mugge (Liverpool) 115 f 6,00
08-11-1831 J.H. Mugge (Liverpool) 115 f 6,00
07-02-1832 Jan H. Mugge (Liverpool) 115 f 6,00
10-05-1832 J.H. Mugge (Liverpool) 115 f 6,00
01-08-1832 J.H. Mugge (Engeland) 115 f 6,00
20-10-1832 Jan H. Mugge (Engeland) 115 f 6,00
22-07-1833 Jan H. Mugge 115 f 6,00
04-09-1833 Jan H. Mugge 115 f 6,00
03-03-1834 Jan H. Mugge 115 f 6,00
05-06-1834 Jan H. Mugge 115 f 6,00
01-10-1834 Jan H. Mugge 115 f 6,00
11-12-1834 Jan H. Mugge 115 f 6,00
13-12-1836 de Hoop Jan H. Mugge 115 f 6,00
18-02-1839 de Hoop Jan H. Mugge 115 f 6,00
10-10-1839 de Hoop Jan H. Mugge 115 f 6,00
10-12-1839 de Hoop Jan H. Mugge 115 f 6,00

- De W.W. etc Certificeren bij deze, dat het aan bekend is en wij ten vollen overtuigd houden dat het in bovengem. acte vermelde kofschip genaamd de Hoop, alhier bij den Scheepsbouwmeester Cornelis Gips is gebouwd, en op den 17 Aug. 1826 van Stapel geloopen.
     Dordrecht den 17 Maart 1827.
+ Overlegging van den bijlbrief gesterkt door eene daarop te stellen verklaring van het bestuur der Gemeente, alwaar dezelve is afgegeven houdende dat hetzelve besluit kennisdraagt of zich overtuigd houdt, dat het in den bijlbrief vermeld Schip waarlijk daar ter plaatse is gebouwd of van Stapel geloopen bij den Scheepstimmerman, en ten hare daarbij opgegeven of op te geven.
(Geextraheerd in 't Z.M. Besluit dd 29 October 1823 No. 81)
[bron: SAD archief 5 inv.nr. 1931 verklaringen 1827]

- Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht Certificeren bij deze ten behoeven van Schipper J.A. van de Wal voerende het kofschip 'Broederlijke Liefde' groot ongeveer 32 Rogge lasten, bestemd naar Bergen in Noorwegen, bevaren door 3 Man benevens hem schipper dat alhier ter stede geenen cholera morbas of andere aanstekent Ziekte is heerschende.
    Dordrecht den 13 Julij 1833.
+ een van gelijke inhoud als voren gegeven aan P.E. Boer, varende het kofschip Maria, groot ongeveer 39 Lasten, bestemd naar Noorwegen bevaren door 4 Man, benevens hem schipper en aan boord hebbende deszelfs huisvrouw en drie kinderen, den uts.
+ een van gelijke inhoud aan J.H. Mugge, voerende het kofschip De Hoop gr. ongeveer 45 lasten bestemd op avontuur door 7 man benevens hem schipper.
+ een dito aan D.T. de Jonge, voerende het kofschip de 3 Zusters gr. 44 last op avontuur bevaren door 4 man benevens hem Schipper;
+ Een dito voor H. Pothoff, voerende het kofschip Elisabeth gr. 56 Last bestemd naar Lissabon bevaren door Vijf man benevens hem Schipper
+ Een dito voor H.J. Dick, voerende het kofschip De Jonge Anna gr. 48 lasten bestemd naar Nerva bevaren door 4 Man benevens hem Schipper
+ Een dito voor Jacob Strobuur, voerende het kofschip Mercuur gr. 70 lasten, bestemd naar Bergen in Noorwegen bevaren door 4 Man benevens hem schipper & vrouw, den 13 Julij 1833;
+ Een dito aan R. Oliver, voerende het Brikschip Twins groot 102 lasten bestemd naar Sunderland bevaren door 5 Man benevens hem Schipper en aan voord hebbende 14(?) passagiers, den 13 Julij 1833.
[bron: SAD archief 5 inv.nr. 1977 verklaringen 1815-1837]

- BUITENLANDSCHE SCHEEPVAART TE HARLINGEN.
Binnengekomen:
Den 14 Julij het tjalkschip '2 Gebroeders', kapt. B.H. v.d. Werff, met hout van Noorwegen;
het schonerschip 'St Thomas', kapt. N.M. Lindegaard, met steenkolen van Newcastle;
Den 15 dito het kofschip 'Concordia', akpt. J. Keun, met hout van Noorwegen;
Den 16 dito het schoenerschip 'Orwell', kapt. R. Cubitt, met krijt van Londen;
het kofschip 'Vriendschap', kapt. P.N. Huzing, met steenkolen van Newcastle;
Den 17 en 18 niets.
Den 19 dito het galjootschip 'de Hoop', kapt. J.H. Mugge, met zout van Liverpool;
het kofschip 'Egbertus', kapt. L.E. Tiktak, met hout van Noorwegen;
en het kofschip 'Eendragt', kapt. G. Haverbult met hout van Dantzig.
Uitgezeild:
Den 13 Julij de schoenrschepen 'Union', kapt. A. Gallawaij en Flora, kapt. J. Mauldon, beiden met boter naar Londen;
het brikschip 'Wilhelm Fredrik', kapt. H. Sundbij, met ballast naar Norowegen;
Den 14 dito het kofschip 'Jacoba', kapt. E.M. de Jong, met ballast op avontuur;
Den 15 dito het kofschip '3 Gezusters', kapt. P.P. Dijkstra met ballast op avontuur;
Den 16 dito de kofschepen 'Antje', kapt. D.K. de Groot en 'Gerberdina', kapt. K.D. de Groot, beiden met ballast op avontuur;
Den 17 dito het kofschip 'Sophia', kapt. H.L. Kok, met ballast op avontuur;
Den 18 dito de smakschepen 'Alida', kapt. H.B. Drok en de 'Jonge Cornelis', kapt. R.A. Oortjes, beiden met ballast op avontuur;
het bomschip OAK, kapt. Dickson, met haver naar Londen;
[bron: Leeuwarder Courant 22 juli 1834]

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Anthonij' :
26 nov. t/m 31 dec. 1843 zeevaart (inkomend), J.H. Mugge, Anthony, van Grangemouth, ijzer, 148 Tonnen f 20,00

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Mercurius' :
1 april t/m 9 mei 1846 zeevaart (uitgaand), W. Kleindiek, Mercurius, naar Liverpool, schors, 120 Tonnen f 6,00
7 juni t/m 11 juli 1846 zeevaart (inkomend), W. Kleindiek, Mercurius, Liverpool, zout & katoen, 120 Tonnen f 2,00
12 juli t/m 31 aug. 1846 zeevaart (uitgaand), W. Kleindiek, Mercurius, Liverpool, schors, 120 Tonnen f 6,00
1 okt. t/m 30 nov. 1846 zeevaart, G. Kleindiek, Mercurius, Liverpool, 120 Tonnen f 4,00
1 okt. t/m 30 nov. 1846 zeevaart, G. Kleindiek, Mercurius, Liverpool, 120 Tonnen f 6,00
1 t/m 31 dec. 1847 zeevaart, G. Kleindiek, Mercurius, Belfast, Lijnzaadt, 120 Tonnen f 6,00
1 juni t/m 30 aug. 1848 zeevaart, W. Kleindiek, Mercurius, Liverpool, Zout, 120 Tonnen f 6,00
1 nov. t/m 31 dec. 1848 zeevaart, W. Kleindijk, Mercurius, Liverpool, Zout, 113 Tonnen f 6,00
1 jan. t/m 31 mrt. 1849 zeevaart (uitgaand), W. De Haan, Mercurius, Paarde & Duw Bonen, 122 Tonnen f 10,00
17 aug. t/m 31 dec. 1849 zeevaart (uitgaand), W. de Haan, Mercurius, Liverpool, Bruinsteen, 122 Tonnen f 10,00
1 jan. t/m 30 apr. 1850 zeevaart (inkomend), W. de Haan, Mercurius, Liverpool, Zout, 122 Tonnen f 4,67
1 jan. t/m 30 apr. 1850 zeevaart (uitgaand), W. de Haan, Mercurius, Liverpool, graan, 122 Tonnen f 10,00
1 mei t/m 31 juli 1850 zeevaart (inkomend), W. de Haan, Mercurius, Liverpool, Zout, 122 Tonnen f 10,00
1 mei t/m 31 juli 1850 zeevaart (inkomend), W. de Haan, Mercurius, Liverpool, Zout, 122 Tonnen f 6,67
1 mei t/m 31 juli 1850 zeevaart (uitgaand), W. de Haan, Mercurius, Liverpool, Zout, 122 Tonnen f 10,00
1 nov. t/m 31 dec. 1850 zeevaart (inkomend), W.D. Haan, Mercurius, Liverpool, zout, 122 Tonnen f 10,00
1 jan. t/m 30 apr. 1851 zeevaart (uitgaand), W. de Haan, Mercurius, liverpool, bruinsteen, 122 Tonnen f 10,00
1 mei t/m 31 juli 1851 zeevaart (inkomend), W. de Haan, Mercurius, Liverpool, zout, 122 Tonnen f 10,00
1 mei t/m 31 juli 1851 zeevaart (inkomend), W. de Haan, Mercurius, Liverpool, zout etc, 122 Tonnen f 10,00
1 mei t/m 31 juli 1851 zeevaart (uitgaand), W. de Haan, Mercurius, Liverpool, bruinsteen, 122 Tonnen f 10,00
1 mei t/m 31 juli 1851 zeevaart (uitgaand), W. de Haan, Mercurius, Liverpool, bruinsteen, 122 Tonnen f 10,00
1 nov. t/m 31 dec. 1851 zeevaart (inkomend), W. de Haan, Mercurius, Liverpool, zout & kattoen, 122 Tonnen f 6,67
1 jan. t/m 30 april 1852 zeevaart (uitgaand), W. de Haan, Mercurius, Liverpool, boomschors, 122 Tonnen f 10,00
1 mei t/m 30 juni 1852 zeevaart (inkomend), W. de Haan, Mercurius, Liverpool, zout, 122 Tonnen f 10,00
1 mei t/m 30 juni 1852 zeevaart (uitgaand), W. de Haan, Mercurius, Liverpool, boomschors, 122 Tonnen f 10,00
1 juli t/m 31 okt. 1852 zeevaart (inkomend), W. de Haan, Mercurius, Liverpool, zout, 122 Tonnen f 6,67
1 juli t/m 31 okt. 1852 zeevaart (uitgaand), W. de Haan, Mercurius, Liverpool, schors, 122 Tonnen f 10,00
1 juli t/m 31 okt. 1852 zeevaart (uitgaand), W. de Haan, Mercurius, Liverpool, boomschors, 122 Tonnen f 10,00
1 nov. t/m 31 dec. 1852 zeevaart (inkomend), W. de Haan, Mercurius, Liverpool, zout, 122 Tonnen f 10,00
1 nov. t/m 31 dec. 1852 zeevaart (inkomend), W. de Haan, Mercurius, Liverpool, zout, 122 Tonnen f 6,67
1 nov. t/m 31 dec. 1852 zeevaart (uitgaand), W. de Haan, Mercurius, Liverpool, boomschors, 122 Tonnen f 10,00
1 jan. t/m 31 mei 1853 zeevaart (uitgaand), De Haan, Mercurius, Liverpool, boomschors, 119 Tonnen f 6,00
1 okt. t/m 31 dec. 1853 zeevaart (uitgaand), De Haan, Mercurius, Liverpool, bruinsteen, 120 Tonnen f 6,00
14-03-1854 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 14 W. de Haan, Mercurius, ŗ 6 cent per ton, 115 Tonnen f 6,90
19-05-1854 zeevaart (inkomend), z.i. no. 65 W. de Haan, Mercurius, ŗ 6 cent per ton, 115 Tonnen f 6,90
27-05-1854 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 41 W. de Haan, Mercurius, ŗ 6 cent per ton, 115 Tonnen f 6,90
31-07-1854 zeevaart (inkomend), z.i. no. 139 W. de Haan, Mercurius, ŗ 6 cent per ton, 115 Tonnen f 6,90
31-07-1854 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 72 W. de Haan, Mercurius, ŗ 6 cent per ton, 115 Tonnen f 6,90
31-08-1854 zeevaart (inkomend), z.i. no. 161 W. de Haan, Mercurius, ŗ 6 cent per ton, 115 Tonnen f 6,90
30-09-1854 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 83 W. de Haan, Mercurius, ŗ 6 cent per ton, 115 Tonnen f 6,90
31-03-1855 zeevaart (inkomend), z.i. no. 5 W. de Haan, Mercurius, ŗ 6 cent per ton, 115 Tonnen f 6,90
30-04-1855 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 11 W. de Haan, Mercurius, ŗ 6 cent per ton, 122 Tonnen f 7,32
31-05-1855 zeevaart (inkomend), z.i. no. 76 W. de Haan, Mercurius, ŗ 6 cent per ton, 122 Tonnen f 7,32
30-06-1855 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 4 W. de Haan, Mercurius, ŗ 6 cent per ton, 122 Tonnen f 7,32
31-10-1855 zeevaart (inkomend), z.i. no. 241 W. de Haan, Mercurius, ŗ 6 cent per ton, 122 Tonnen f 7,32
27-02-1854 zeevaart (inkomend), z.i. no. 22 W. de Haan, Mercurius, ŗ 6 cent per ton, 115 Tonnen f 6,90
30-04-1856 zeevaart (uitgaand), z.i. 25 W. de Haan, Mercurius, ŗ 6 cent per ton, 122 Tonnen f 7,32
31-07-1856 zeevaart (inkomend), z.i. no. 141 W. de Haan, Mercurius, ŗ 6 cent per ton, 122 Tonnen f 7,32
30-08-1856 zeevaart (inkomend) z.i. no. 208 W. de Haan, Mercurius, ŗ 6 cent per ton, 122 Tonnen f 7,32
30-04-1858 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 6 W. de Haan, Mercurius, ŗ 6 cent per ton, 122 Tonnen f 7,32
31-10-1859 zeevaart (inkomend), z.i. no. 148 W. de Haan, Mercurius, ŗ 6 cent per ton, 122 Tonnen f 7,32

*

- Verzoeken Certificaat van Oorsprong van
500 Goudsche Kazen wegende 244 ld Ned
100 klein Ed. kazen wegende 178 ld Ned
om te worden verzenden naar Rochefort per het Schip Merwede Kaptijn C.J. van Driesten
   Dordt 29 October 1849
   Pieter & Jan Hordijk
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Vasco da Gama' :
30-09-1860 zeevaart (inkomend), z.i. 132 H.B. de Groot, Vasco de Gama, ŗ 6 cent per ton, 261 Tonnen f 15,66
26-11-1864 zeevaart (inkomend), z.i. no. 234 H.B. de Groot, Vasco Da Gama, ŗ 8 cent per ton, 261 Tonnen (half) f 10,44
05-04-1867 zeevaart (inkomend), z.i. no. 030 van Gelden, Vasco de Gama, ŗ 8 cent per ton, 261 Tonnen f 20,88

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Samarang' :
24-06-1867 zeevaart (inkomend), z.i. no. 117 B.H. de Groot, Samarang, ŗ 12 cent per ton, 506 Tonnen f 60,72
17-09-1868 zeevaart (inkomend), z.i. no. 218 H.B. de Groot, Samarang, ŗ 12 cent per ton, 506 Tonnen (half) f 30,36

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Dordrecht 2' :
16-03-1871 zeevaart (inkomend), z.i. no. 010 C.J. Rotgans, Dordrecht II, ŗ 12 cent per ton, 773 Tonnen f 92,76
25-03-1872 zeevaart (inkomend), z.i. no. 022 C.J. Rotgans, Dordrecht II, ŗ 12 cent per ton, 773 Tonnen f 92,76
27-03-1873 zeevaart (inkomend), z.i. no. 022 D.J. Rotsgans, Dordrecht, ŗ 12 cent per ton, 773 Tonnen f 92,76

(C) Papendrecht 2007-2008 H.W.G. van Blokland-Visser
(C) Dordrecht 2007-2008-2012 EvD (http://genbook.dordtenazoeker.nl)