WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser

Deel 1: 21 Rederijen en 3 Scheepswerven te Dordrecht in de 19e eeuw
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl
 
REDERIJ GEORGE / THOMAS MATHIJS EN ABRAHAM SANDBERG EN CO.
(Van deze rederij is geen archief in het Stadsarchief Dordrecht bewaard gebleven)
 
De familie Sandberg/Santberg /Zandberg/Sanberry kwam uit Zweden/Engeland en behoorden tot de Schotse / Engelse kerk te Dordrecht.
De oudste melding van de familie Sandberg is uit 1767 in het doop en trouw register van de Schots/Engelse kerk te Dordrecht.

JOHN SANBERRY (Sandberg) en Nelly Hervey (later Helena Harvey /Harwe/Harve) laten op 13-9-1767 hun zoon JOHN (Johannes) dopen.
(archief 10/nr 1458 /Stadsarchief Dordrecht/ notaris van der Horst 20-6-1780 nalatenschap wed. John Sandberg Helena Harvey/Harve /op 3-9-1778 als voogden aangesteld voor haar nog minderjarige kinderen Herman Timmer en Arnold van Poulien te Dordrecht)

Kinderen gedoopt te Dordrecht: 
1767 JOHN
1769 ISABELLA tr. 1793 te Dordrecht (Luthers) met Iver Iverson
1773 GEORGE tr 1804 te Dordrecht met Sebilla M. Sax.
1774 THOMAS
1776 ANDERS tr ca 1800 te Lulea /Zweden met Anna Ronbeck.
1778 ERIC tr 1815 te Stockholm/ Zweden met Maria Hendrika Landholm.
Een deel van de familie woonden in Zweden als reders/zeilmakers.

GEORGE SANDBERG (SANTBERG)
(1773 /1845 Dordrecht) z.v. John Sanberry(Johan Sandberg) en Nelly Hervey (Helena Harvey). Hij trouwt in 1804 te Dordrecht met Sebilla Margareta Sax (1777 Utrecht /1844 Dordrecht) d.v. Jan Sax en Sara Rapelens (Repelius).
In 1807 is hij officieel vertaler voor de stad Dordrecht in de Deense en Zweedse taal (akte notaris v Steenbergen te Dordrecht).
In 1808: SAD 4-113 (folio 234vs-235) Commissie voor Een Translateur in de Deensche en Zweedsche Talen. De Raad der Stad Dordrecht en de Merwede, gelet hebbende op t verzoek van George Sandberg, om te worden geadmitteerd als gezworen Translateur uit de Deensche en Zweedsche Talen. Heeft denzelven zijn verzoek geaccordeert, en denzelven provisioneel gecommitteerd, zo als Provisioneel gecommitteerd wordt bij dezen en zulks tot wederopzeggens toe, als gezworen Translateur uit de de Deensche en Zweedsche Talen, mits zig daar in getrouwlijk gedragende en doende den Eed Conform het Ordinaire formulier, der Translateurs dartoe staande. Dordrecht den 13 Januarij 1808. In kennisse van mij Secretaris (was get.) Ps. Gevaerts.
In 1821 is hij mede eigenaar van het galjoen ,,Jonge Willem,, te Dordrecht.
In 1840 woont hij aan het Maartensgat A 93 te Dordrecht en is scheepsreder en cargadoor.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1804 JOHANNA HELENA
1806 JOHN/JAN GEORGE tr 1841 te Dordrecht met Henriette J.M. Annokkee (1816 Den Haag) d.v. Isaac H.Annokkee en Geertrui Cornelisse.
1808 THOMAS MATHIJS tr Maria Antonia Verster (1823 Millingen)
1809 ZEGURD/ZEGERWALD JOHANNES (ongehuwd)
1811 HELENA SARA(ongehuwd)
1812 MARIA ELIZABETH(ongehuwd)
1821 GEORGE(ongehuwd)
1825 SEBILLA MARGARETA(ongehuwd)
De familie rederij wordt voortgezet door zijn zoons en een neef.

THOMAS MATHIJS SANDBERG
(1808 /1868 Dordrecht) z.v. George Sandberg en Sebilla Margareta Sax . Hij trouwt met Maria Antonia Verster (1823 Millingen). Zij vertrekt in 1869 naar Vlaardingen.
In 1840 wordt hij lid van de vrijmetselarij Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
In 1850 woont hij in de Voorstraat D 372 en is cargadoor/commisionair/reder/vertaler.

GEORGE SANDBERG
(1821/1892 Dordrecht) z.v. George Sandberg en Sebilla Margareta Sax.
In 1860 woont hij aan het Maartensgat A 93 te Dordrecht en is kargadoor/reder., in1881 woont hij te Rotterdam.

ABRAHAM SANDBERG
(1810 Lulea /Zweden /1873 Dordrecht) z.v. Anders Sandberg en Anna Ronbeck (beide overl: te Lulea).Hij trouwt met Adriana van Schelt (1819 Dubbeldam/1880 Dordrecht)d.v. Zegert v Schelt en Johanna Wilhelmina Metz.
Op 2-10-1838 monstert hij aan te Dordrecht (monsterrol nr 900) als 2e zeilmaker 28 jaar /gage f 32,- p.m. (woont te Amsterdam) aan boord van het fregat ,,Orion,, reder BLUSS van Oud Alblas,, te Dordrecht en vertrekt voor een reis naar Batavia /kapitein is Jacob v/d Linden
In 1850 woont hij aan de Binnen Kalkhaven D 175 te Dordrecht en is hij reder/koopman en heeft hij een zeilmakerij.
In 1855 wordt hij lid van de vrijmetselarij loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
Hij wordt opgevolgd door zijn zoon:

ZEGERT SANDBERG (1842 Dordrecht) z.v. Abraham Sandberg en Adriana v Schelt. Hij trouwt op 24-1-1872 te Dordrecht met Emely Adelaide Potter (1849 Corves /Engeland) d.v. Edwin Potter (overl te Corves) en Maria Well.
Kinderen te Dordrecht: Abraham(1872) Maria (1874).
Enkele schepen van de rederij zijn in mede eigendom van Hendrik Brunner / Pieter van der Slik / Jan.Wolter van Herwaarden(zeilmakerij) uit Dordrecht en de Bossche rederij uit Den Bosch.

 

SCHEPEN VAN DE REDERIJ SANDBERG EN V/D SLIK/VAN HERWAARDEN CO/
(21 schepen waarvan 11 nieuw gebouwd / 4 schepen zijn vergaan).

Galjoen,,JONGE WILLEM,,/ 114 last /koopbrief nr 19 / 7-3-1821 / 2/16e deel George Sandberg.
Kapitein Poppe Strating / 1e reis MRD nr 18 / 13-3-1820/ met 10 man naar Bergen.

Bark ,,PICTURA,, 317 last / bijlbrief nr 97/ 3-5-1839/ werf Barend van Limmen te Dordrecht / samen met reder Hendrik Brunner / kiel: 26-3-1838 / te water: 15-3-1839.
1e Kapitein Dirk Varkevisser/ vlag D 14 (1798-1846 Katwijk).
1e reis MRD nr 924/ 22-3-1839 / op zee 19-5-1839 uit Hellevoetsluis met 30 man naar Batavia/ terug in Holland op 15 april 1840.

Kofschip ,,JANA,, (Vesta) 72 last /koopbrief nr 111/ 112 / 28-7-1841, voor f 2.400, - reder George Sandberg te Rotterdam.

Fregat ,,S'HERTOGENBOSCH,, 820 ton /geen bijlbrief te Dordrecht (1842) werf Barend van Limmen te Dordrecht / reder George Sandberg en de Bosche rederijen.
1e Kapitein Johannes Jacobus van Westerouen van Meteren/ vlag D 47 (1808 Dordrecht). 1e reis MRD nr 1109/ 16-3-1842 / op zee 18-5 -1842 uit Hellevoetsluis met 41 man naar Batavia/terug in Holland/Middelburg op 13 mei 1843/ het schip werd afgekeurd in 1854 te Zuid Afrika.

Bark ,,JUNO 1,, 353 last /bijlbrief nr 120 / 30-9-1843 / werf Jan Schouten te Dordrecht. Reder Thomas Mathijs Sandberg / kiel: 1-3-1841
1e Kapitein Willem Jacob Chevalier/ vlag D 61 (1815 Dordrecht).
1e reis MRD nr 1181/6-10-1843 / op zee 2-11-1843 uit Hellevoetsluis met 30 man naar Batavia/terug in Holland op 15 september 1844. 
Het schip verongelukt in maart 1852 voor de kust van Zuid Afrika.

NB.
* Dordrecht - Overlijdensaktes uit 1852
(akte no. 523)
Copij Acte van Overlijden, wij ondergeteekende gezagvoerder en stuurlieden van de Nederlandsche Bark Juno, verklaren, bij deze dat den 2de Maart 1852 bij het stranden van voorgemelde bodem nabij Kaap Aguilhas, zijn verdronken de navolgende Vrouwen, als
- Mathilda Carolina Sussanna Hancke, Echtgenoote van den Heer Joanne Marie Hageman, zij is geboren den 1 Junij 1826 te Bonn alsmede haar 3 kinderen genaamd,
- Stephanie Mari Hageman, geboren te Batavia den 3 Januarij 1848, en
- Annette Carolina Augusta Hageman, geboren te Ngamie (Eijland Java) den 25 Junij 1849,
- en Henriette Mathilda Hageman, geboren te Ngamie (Eijland Java) den 19 October 1850
- alsmede Agnes Clementine Carolina Hancke, weduwe van den Heer Carl Ludwig Marie Anton Schwaner. Zij is geboren te Bonn, den 18 Augustus 1833,
en dat deze begraven zijn op Kaap Aguilhas, nabij de Vuurtoren aldaar hetgeen bij ondergeteekende ten alle tijd met Eeden willen bevestigen. Kaap Aguilhas, den 5 maart 1852
(geteekend) Kaptein W.J. Chevalier, 1ste stuurman W. v.d. Mark, 3de stuurman S.S. de Jong
(ter zijde stond) Ontvangen voor zegelregt vijftig cents Zwolle den 29sten Mei 1852. De ontvanger (geteekend) A.L. van Cittenborg (aan ommezijde stond) Geregistreerd een Blad zonder renvooij te Zwolle den 20sten Mei 1852 deel een en veertig folio een honderd zes verso vak 4. Ontvangen voor regt 80 cents met 38 opcenten Eene gulden en een halve cent.
De Ontvanger (geteekend) A.L. van Letterberg (nog stond) Gezien bij het waterschuits Ambt te Dordrecht voor legalisatie der op omme zijde voorkomende handtekeningen van W.J. Chevalier, Kapitein, W. v.d. Mark 1e stuurman en S.S. de Jong, 3de stuurman, allen van het te Kaap Aguilhas gestrande Nederlandsche Barkschip JUNO, Dordrecht den 22 Julij 1852 (onder stond) De waterschuit (geteekend) C.V. Moulin (nog stond)
gezien voor Legalisatie, der bovenstaande handtekening van den Heer C.V. Moulin, waterschout der Stad Dordrecht 's-Gravenhage den 16 Augustus 1852 de secretaris Generaal bij het Departement van Marine (geteekend) Muller.
Voor Copij Conform De Wethouder, Ambtenaar van de Burgerlijke Stad van Dordrecht. Van de Elst van Bleskensgraaf. (De gedrukten woorden in deze acte voorkonmende door gehaald Van de Elst van Bleskensgraaf)

[https://www.dordtenazoeker.nl/HulpbronnenDordrecht/overlijdensakten_1921]
+
* (fragment e-mail (maart 2018)) ... the drowning of Mathilda Susanna Constantia Hageman (geb. Hancke) on 2 March 1852. This event is documented at the Bredasdorp Shipwreck Museum, where the "black cloth" is kept. A Mr. Lambinon was also aboard the doomed Dutch barque JUNO. He had attempted to save either the before-mentioned ancestor or her sister, Agnes Clementine Caroline HANCKE (SCHWANER) ...;
+
* (e-mail (maart 2018) Lucas van Heeren) Johannes Lambertus Lambinon (1827-1886):
"Johannes Lambinon was a keen sailor and in his early 20s decided to sail around the Cape of Good Hope to Batavia during the spice trade. The ship was called the Juno and they set sail from Rotterdam Holland in 1851. Johannes Lambinon was the 2nd helmsman of the ship and the Captain was Willem Jacob Chevalier. On their way back from Asia they were approaching the eastern coast of the southern Cape on the 2nd March 1852 when there boat hit the rocks off Cape Agulhas a few hundred meters from shore and just below the Agulhas light house. It was around 14.30 in calm seas but heavy mist. They decided to lower the small boats and get the woman and children on board. When the woman and children were in the small boats a wave crashed over the boat causing it to capsize and the woman and children were thrown out. The men tried to save the woman and children but some lives were lost. Johannes Lambinon managed to swim to shore after having tried to save a woman and he had a piece of her dress in his hand. Johannes decided to stay in South Africa. He wrote to his father Lambertus Lambinon in Dordrecht Holland giving him the news about the ship wreck and saying that he wanted to stay in South Africa. Johannes Lambinon lived and worked on the farm Renosterkop in Bredasdorp and eventually settled on the farm Ezelshoek in Burgersdorp Cape Colony."
Deze Johannes stichtte een gezin in Zuid-Afrika, waar nog nakomelingen van hem wonen, met 1 van hen, Wayne heb ik zelfs enige tijd contact gehad via email.

2 mast/Schoener ,, DIANA,, 99 last / bijlbrief nr 155/ 7-12-1847 werf Cornelis Gips te Dordrecht..
1e Kapitein Adriaan Johannes v Nouhuys/ vlag D 37 (1819 Ossendrecht).
1e reis MRD nr 1356 /18-12-1847 op zee 3-3-1848 uit Hellevoetsluis met 11 man naar Lissabon /Rio de Janeiro / terug in Holland op 12-9-1848.

Kofschip ,,CATHARINA JOHANNA,, 115 ton /bijlbrief nr 169 / 5-6-1850 /werf Johannes Gerrits Ledeboer te Oude Pekela /.Reder Abraham Sandberg.
1e Kapitein B.B.Kunen Rz (1810 Delfzijl)
1e reis MRD nr 1466/ 19-11-1850 met 6 man naar Belfast.

Bark ,,FLORA,, 172 last / bijlbrief nr 174 /5-4-1851/werf Jan Schouten te Dordrecht /reder Abraham Sandberg.
1e Kapitein Meynard Frederik Tijdeman/ vlag D 55/R 53 (1815 Harlingen-1852 op zee a/b van zijn schip bark ,,Flora,,).
1e reis MRD nr 1490 /19-4-1851 met 13 man naar New York/Java. In 1857 verongelukt.

Schoener kof ,,ENGELINA PIETERNELLA,, 67 last /bijlbrief nr 183 / 24-3-1853 / werf Jan v/d Werf te Hoogezand.
1e Kapitein: H.H. Kuiper /vlag D 78.

Bark ,,JUNO 2,, 350 last /bijlbrief nr 187 / 26-6-1853/ werf Jan Schouten te Dordrecht. Reder Abraham Sandberg.
1e Kapitein Willem Jacob Chevalier/ vlag D 61 (1815-1884 Dordrecht).
1e reis MRD nr 1588/1-8-1853/ op zee 10-8-1853 uit Hellevoetsluis met 22 man naar Londen/Australie /terug in Holland op 20-11-1854.
Het schip is verongelukt in augustus 1860 bij Macassar.

Bark ,,TWEE JEANNE,S ,, 359 last /bijlbrief nr 201 / 28-11-1854 / werf Jan Schouten te Dordrecht. Reder Abraham Sandberg
1e Kapitein J.W. Noordziek/ vlag D 85(1817 Den Haag).
1e reis MRD nr 1667/ 28-11-1854 met 28 man naar Australie.
Het schip verongelukt op 16 oktober 1860 op reis van Hongkong naar Batavia.

Bark ,,JOHANNA WILHELMINA,, (ex ,,VLASHANDEL,,) 250 last /koopbrief nr 203 / 21-3-1855 / f 9.000,- Abr. Sandberg/Pieter v/d Slik.
Kapitein: H de Groot /vlag D 72.

Bark ,,VERENIGING,, bijlbrief nr 218 / 30-8-1856/ werf Jan Schouten /reders
Abraham Sandberg/Pieter v/d Slik te Dordrecht.
1e Kapitein Frederik Julius van Gijzel/ vlag D 38 (1818 Appingedam).
1e reis MRD nr 1766/ 13-9-1856/ met 21 man naar New Castle/Golf van Mexico.

Bark ,,JOHANNA WILHELMINA,, geen koop of bijlbrief (1856) reders Abraham Sandberg /Pieter van der Slik.

Schoener ,,NEPTUNIS,, 90 last /bijlbrief nr 223 / 11-3-1857 /werf Harmanus Nijhuis te Sappemeer.
Kapitein: W.J. Nipperius/vlag D 10.

Schoener ,,TRITON,, (ex ,,ARNOLDINA CATHARINA,,) 159 ton /koopbrief nr 236 / 2-10-1860 /voor f 9.000, -
Kapitein Eric Robert Sandberg /vlag D 26 (1834 Stockholm /1879 Dordrecht).
1e reis MRD nr 1924/ 26-10-1860 naar Barcelona en New Castle.

((L. Renault, aquarel 1871) Het schip is voorgesteld, met halve wind zeilende, in de Middellandse Zee. Bij staan: fok, mastzeil (gereefd), grootzeil (gereefd), voorstengestagzeil, kluiver, twee stagzeilen tussen de masten. Van de grote top waait de Hollandse vlag. In de verte een bergachtig eiland. Het schip werd in 1850 te Pillau gebouwd. Het komt voor het eerst voor in Veritas van 1852 als "Arnoldina Catharina", toebehorende aan de reder A. van Lier te Rotterdam en gevoerd door Kapitein J.H. van Wijngaarden. De "Triton" was 84 lasten of 159 ton groot. In 1855 had kapitein J.F. de Jonge het commando. In 1860 behoorde het schip aan P. Rademakers & Co te Delfshaven (kapitein in 1858: M. Rademakers.) Deze verkochten het in 1860 voor 9000 gulden aan A. Sandberg te Dordrecht, bij welke gelegenheid het de naam "Triton" kreeg. Het schip is in 1872 verongelukt, op welke wijze is in Sweijs niet vermeld. (Maritiem Museum Rotterdam  P1011))

Brik ,,ZEEVAART,, (eerst ,,Nagasaki,,) 146 last koopbrief nr 252 / 22-3-1867 / voor f 14.000, -
Kapitein Dirk Jans Mulder/ vlag D 10 (1824 Veendam).
1e reis MRD nr 2284/ 19-9-1867/ met 10 man naar Cardiff/Brazilie.

Bark ,,BULGERSTEIN,, /koopbrief nr 253 / 13-5-1867 /voor f 15.000, - / In 1852 gebouwd te Lekkerkerk
Kapitein Johannes Hendrik van Wijngaarden/ vlag D 104 (1817-1895 Dordrecht).
1e reis MRD nr 2261/ 21-5-1867 / met 15 man naar Wyborg.

 
Bark ,,WAMPOA,,/bark/koopbrief nr 256 / 10-7-1868 /voor f 12.000, - Abr Sandberg / J.W.van Herwaarden. In 1848 gebouwd werf Fop Smit te Ridderkerk.
Kapitein Eric Robert Sandberg/ vlag D 26 (1834 Stockholm-1879 a/b schip te Dordrecht)
1e reis MRD nr 2323/ 15-7-1868 naar Sunsval. Het schip verongelukt in november 1873 bij een storm voor de kust van Ameland de gehele bemanning is verdronken, met kapitein Evert Hendrik Vogelensang /vlag D 16 geboren in 1831 te Kampen z.v. Cornelis Vogelensang en Anna Petronella v/d Veen /in 1864 te Dordrecht getrouwd met Bastiaantje Franken.
Ameland 24 november 1873: Gistermiddag is in de buitengronden vermoedelijk een groot schip verbrijzeld. Er is althans veel wrakhout en delen oostzeesche balken aangespoeld en zeemanskisten /een borsbeeld met zwarte knevel en blauwejas en geel afgezet /2 potretten gemaakt door fotograaf H v Houwelingen te Dordrecht /een zeilmakersnotitieboek waarin een brief van Albertina Goedkoop geadresseerd aan matroos C.Schiebaan 34 jaar uit Rotterdam aan boord van het barkschip ,,Whampoa,, van reder Abraham Sandberg te Dordrecht.
Amsterdam 26 november 1873: volgens een telegram uit Dokkem van gisteren is op Ameland een naambord aangespoeld waarop ,,WHAMPOA,, Dordrecht staat.
Kapitein Vogelensang kwam van Riga naar Dordrecht en is op 13 november te Elseneur gepasseerd / de gehele equipage is omgekomen.
Op de monsterrol nr 48 / van 20-9-1873 te Dordrecht hebbn aangemonsterd:
    Kapitein: Evert Hendrik Vogelensang/ 42 jaar /te Dordrecht
    1e stuurman; H.C. Ouwehand / 30 jaar/ te Dordrecht / gage f 45,- p.m.
    2e stuurman: L.C.H. Schneider/ 29 jaar/ te Schmiegel / gage f 38 p.m.
    Matroos: Eduard Larsson/ 24 jaar/ te Flikkefjord/ gage f 36,-
    Kok: J Sarto / 38 jaar / te Amsterdam/ gage f 38,- p.m.
    Matroos: August Ringer/ 39 jaar/ Libau / gage f 36,- p.m.
    Matroos: J v/d Wal / 39 jaar /te Rotterdam /gage f 36,- p.m.
    Matroos: Cornelis Schiebaan / 34 jaar/ te Rotterdam/ gage f 36,- p.m.
    Matroos: F Mante/ 23 jaar / te Rotterdam / gage f 36,- p.m
    Matroos.: Gunther Jorssen/ 23 jaar/ te Danzig/ gage f 36,- p.m.
    Matroos: W Surgtehenberg /33jaar/ te Danzig/ gage f 36,- p.m.
    Ligtmatroos: J.M. Bonte/ 22 jaar/ te Dordrecht /gage f 28,- p.m.
 
Brik ,,BENGALEN,,/ 23 ton /koopbrief nr 257 / 16-7-1868 /voor f 8.000, - Abr. Sandberg / J.W.van Herwaarden / in 1854 gebouwd te Rotterdam
Kapiten Hugo Cornelis de Goede/ vlag D 55 (1821 Vlaardingen.)
1e reis MRD nr 2326/ 20-7-1868 / naar Oostzee.

Kalkhaven te Dordrecht 1870
.
Links de brik 'Bengalen' rechts een bark uit Purmerend;
reder Abraham Sandberg en c.s. te Dordrecht; Kapitein Hugo Cornelis de Goede vlag D55;
 
 

Bark ,,ADRIANA,, (eerst L.K.C.) 767 ton/ koopbrief nr 268 / 2-10-1869/voor f 18.000, - Abr. Sandberg / van Herwaarden / in 1860 gebouwd te Archangel
Kapitein Evert Hendrik Vogelzang/ vlag D 16 (1831 Kampen/1873 op zee).
1e reis MRD nr 2390/ 9-10-1869 / met 18 man naar West Indie.


TOEGEVOEGDE GEGEVENS:

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-40 (1813-1830)]
15-11-1815 P.L. Strating 36 f 3,00
25-04-1816 P. Strating 36 f 3,00
10-08-1816 P. Strating 36 f 3,00
19-11-1816 P. Strating 36 f 3,00
03-06-1817 P. Strating 48 f 3,00
22-05-1818 P. Strating 48 f 3,00
11-08-1818 P. Strating 48 f 3,00
05-12-1818 Poppe Strating 48 f 3,00
21-07-1819 Poppe Strating 114 [=Jonge Willem] f 6,00
03-11-1819 P. Strating 114 [=Jonge Willem] f 6,00
18-10-1821 P. Strating 114 [=Jonge Willem] f 6,00

- Poppe Lucas Stratingh, geb. 10-10-1790, stuurman (1815), scheepscommissionair (1838), zoon van Lucas Stratingh (koopman) en Zwaantje Poppes, tr. Delfzijl 12-01-1815 Annechien Vos, geb. 27-09-1795, dochter van Jan Pieters Vos (belastingontvanger) en Johanna Haijinks.
Kinderen:
1. Johanna Stratingh, geb. Delfzijl 12-09-1818, overl. Borger 18-04-1885, tr. Delfzijl 30-10-1838 Aukens Jans Smaal, geb. Delfzijl 02-08-1809, logementhouder.
[bron: GENLIAS]

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Pictura' :
5 apr. t/m 18 mei 1840 zeevaart (inkomend), N.H. Brouwer, Batavia, koffij suiker, 662 Tonnen f 50,00
18 juli t/m 31 aug. 1841 zeevaart (inkomend), G. Herdersche, Pictura, Passarang, koffij suiker, 662 Tonnen f 50,00
12 juni t/m 6 aug. 1843 zeevaart (inkomend), N.H. Brouwer, Pictura, Batavia, koffij suiker, 662(162) Tonnen f 50,00
12 juli t/m 31 aug. 1846 zeevaart (uitgaand), M.F. Tijdeman, Picturie, Batavia, kolen, 657 Tonnen f 25,00
1 aug. t/m 30 sept. 1847 zeevaart, M.F. Tijdeman, Pictura, Passaroeang, 661 Tonnen f 50,00
1 nov. t/m 31 dec. 1848 zeevaart, M.F. Tijdeman, Pictura, Batavia, Koffij & Suijker, 661 Tonnen f 50,00
1 jan. t/m 31 mrt. 1849 zeevaart (uitgaand), Tijdeman, Pictura, Batavia, Steenkolen, 661 Tonnen f 25,00
1 jan. t/m 30 apr. 1850 zeevaart (inkomend), M.F. Tijdeman, Pictura, Samarang, Koffij & Suijker, 661 Tonnen f 50,00

- De Ondergeteekenden hebben het genoegen bij deze aan hunnen geeerde Stadgenooten kennis te geven, dat zij voornemens zijn om het Barkschip PICTURA, aanstaanden Vrijdag den 15 dezer, des namiddags ten 3 1/2 ure, zoo
het water de vereischte hoogte bereikt, van hunnen werf te water te laten.
Dordrecht, den 13 Maart 1839.
B. van Limmen en Co.
[bron: SAD 569-45, Dordrechtsche Courant 14 maart 1839]

- Heden namiddag is alhier, van de werf van de heeren B. van Limmen en Co, met het beste gevolg van stapel gelaten het barkschip Pictura, en onmiddelijk daarna de kiel opgehaald voor een dergelijk schip, genaamd Bernhard hertog van Saxe-Weimar;
[bron: SAD 569-45, Dordrechtsche Courant 16 maart 1839]

- Te DORDRECHT ligt in Lading
Naar Batavia, het nieuw gebouwde gekoperd tweedeks BARKSCHIP, PICTURA, Kapitein D. Varkevisser. Hebbende uitmuntende inrigting voor Passagiers en is voorzien van een gexamineerde Doctor. Adres bij SANDBERG en Co, Scheepsmakelaars.
[bron: SAD 569-45, Dordrechtsche Courant 23 april 1839]

- Te DORDRECHT ligt in lading naar BATAVIA
Het nieuw gebouwd gekoperd tweedeks BARKSCHIP PICTURA, Kapitein D. Varkevisser, om den 15 dezer te Helelvoetsluis gereed te liggen. Hebbende uitmuntende inrigting voor Passagiers en is voorzien van een geexamineerden Doctor. Adres bij SANDBERG en Co, Scheepsmakelaars.
[bron: SAD 569-45 Dordrechtsche Courant 11 mei 1839]

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 's Hertogenbosch' :
1 okt. t/m 30 nov. 1846 zeevaart, F.J. Mathijsse, 's Hertogenbosch, Batavia, 820 Tonnen f 50,00
1 okt. t/m 30 nov. 1846 zeevaart, F.J. Mathijsse, 's Hertogenbosch, Batavia, 820 Tonnen f 25,00
1 jan. t/m 30 april 1852 zeevaart (inkomend), S.J. van den Braak, 's Hertogenbosch, Java, koffij, 820 Tonnen f [..]

- Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd hebben dat het Fregatschip genaamd 's Hertogenbosch Lang 41 Ellen 32 duimen, wijd 7 Ellen 63 duimen en hol 5 ellen 85 duimen, makende 820 belasten tonnen, alhier op de Werf van de Scheeps Bouwmeester B. van Limmen is gebouwd en op den derden Julij 1841 van hunne Werf is te water gelaten.
   Dordt den 22 Januarij 1842.
   Burgemeester-Wethouders Voornd.

[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Verzoeke Certificaat van Oorsprong van acht vaatjes gemerkt M & P No. 1 8 inhoudende ieder Zestig Nederlandsche ponden netto koperem huis spijkers om te verzenden naar Java per het Fregatschip 's Bosch, Kapitein J.J. Westrouwen van Meeteren welke in onze Koper & Metaalgieterij vervaardigd zijn
   Dordrecht 11 April 1842.
   Molenaar & Penn
   Ferdinand Jan Penn
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- verzoeken van Certificaat van Oorsprong
T / MvM & Zn 7 kisten Wijn 269 K 350 fl
B / MvM & Zn 7 kisten Wijn 269 K 350 fl
J / MvM & Zn 7 kisten Wijn 269 K 350 fl
A / MvM & Zn 6 kisten Wijn 232 K 300 fl
G / MvM & Zn 2 kisten Wijn 76 K 100 fl
MvM & Zn 19 kisten Wijn 731 K 950 fl
                                              46 400
inhoudende 1846 kannen op 2400 flesschen
te lading in het Fregatschip s Hertogenbosch Captn. J.J. Westerouwen van Meeteren bestemd naar den Oost Indien.
  Dordt, 9 April 1842
  M. van Meeteren & Zn 
  Gijsbert Elisa Westerouen van Meeteren voor de firma van

[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- (Gijsbert Eliza van Meeteren firma van Meeteren en Zn)
Een Certificaat van Oorsprong van 
MvM&Zn
20 kisten rode wijn inh. 800 kannen
2 kisten rhijnwijn inh. 78 kannen
3 fusten riden wijn inh. 600 kannen
geladen in het Ned. fregatschip s Hertogenbosch Capn. F.J. Matthijssen, bestemd naar Java.
   Dordt Augs. 1845
   M. van M. & Zn
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Catharina Johanna' :
1 nov. t/m 31 dec. 1850 zeevaart (uitgaand), Kuijper, Catharina Johanna, Belfast, zaadt, 115 Tonnen f 6,00
1 aug. t/m 31 okt. 1851 zeevaart (uitgaand), Kuijper, Catharina Johanna, Belfast, l(ijn)zaadt, 115 Tonnen f 6,00
31-08-1855 zeevaart (inkomend), z.i. no. 169 B.H. Kuiper, Catharina Johanna, 6 cent per ton, 115 Tonnen f 6,90
31-08-1855 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 42 B.H. Kuiper, Catharina Johanna, 6 cent per ton, 115 Tonnen f 6,90
31-10-1855 zeevaart (inkomend), z.i. no. 270 Kuiper, Catharina Johanna, 6 cent per ton, 115 Tonnen f 6,90
31-03-1856 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 13 J. Kuipers, Catharina Johanna, 6 cent per ton, 115 Tonnen f 6,90
31-10-1861 zeevaart (inkomend), z.i. no. 175 D.J. Mulder, Catharina Johanna, 6 cent per ton, 115 Tonnen f 6,90
31-01-1862 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 1 D.J. Mulder, Catharina Johanna, 6 cent per ton, 115 Tonnen f 6,90
31-07-1863 zeevaart (inkomend), z.i. no. 114 D.J. Mulder, Catharina Johanna, 6 cent per ton, 115 Tonnen f 6,90

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Engelina Pieternella' :
28-02-1861 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 3 H.J. Nagel, Engelina Pietronella, 6 cent per ton, 126 Tonnen f 7,56
30-11-1865 zeevaart (inkomend), z.i. no. 339 H.A. Brouwer, Engelina Pieternella, 8 cent per ton, 126 Tonnen f 5,04
30-06-1869 zeevaart (inkomend), z.i. no. 142 H.A. Brouwer, Engelina Pietronella, 8 cent per ton, 126 Tonnen f 10,08

*

Havengeld Dordrecht voor de schepen 'Juno 1' en 'Juno 2' :
29 juni t/m 30 aug. 1844 zeevaart (inkomend), W.H. Chevalier, Juno, Batavia, koffij & suiker, 700(?) Tonnen f 50,00
10 mei t/m 6 juni 1846 zeevaart (inkomend), W.J. Chevalier, Juno, Proboringo, koffij & suijker, 664 Tonnen f 50,00
12 juli t/m 31 aug. 1846 zeevaart (uitgaand), W.J. Chevalier, Juno, Batavia, steenkolen, 669 Tonnen f 25,00
1 juni t/m 31 juli 1847 zeevaart, W.J. Chevalier, Juno, Batavia, koff. en Suijker, 669 Tonnen f 50,00
1 juni t/m 30 aug. 1848 zeevaart, W.S. Chevalier, Juno, Batavia, koffij & Suijker, 669 Tonnen f 50,00
1 apr. t/m 31 mei 1849 zeevaart (uitgaand), Chevalier, Juno, Batavia, Steenkolen, 669 Tonnen f 25,00
1 jan. t/m 30 apr. 1850 zeevaart (inkomend), W.J. Chevalier, Juno, Java, Koffij & Suijker, 669 Tonnen f 50,00
1 mei t/m 31 juli 1850 zeevaart (uitgaand), W.J. Chevalier, Juno, Valparuzo, Stukgoed & Hout, 669 Tonnen f 25,00
30-11-1854 zeevaart (inkomend), z.i. no. 272 Chevalier, Juno, 15 cent per ton, 662 Tonnen f 99,30

- (juli 1846) 1 Kist inhoudende 51 Kistjes zeskante flesschen Eau de Cologne double om door kapitein W. Chevalier per het Schip de JUNO naar Java te worden medegenomen van K.G.W. de Bosson voor zijne firma van de Bosson & Zoon, Apothekers
de kist gemerkt J.M. Farina
in hun laboratorium is gestookt en verder in gereedheid gebragt.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van vijfentwintig kisten gemerkt AS WYN N 1-25 inhoudende twaalf honderd vijftig flesschen of 1000 Kannen Roode wijn van de moer te verzenden naar Batavia per het Nederlandsch Barkschip Juno, kapitein W.J. Chevalier.
   Dordt den 2 Julij 1846.
   A. Schotman en Zoon (Mijndert Schotman)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (juli/aug 1847) De ondergeteekende verzoekt een Certificaat van Oorsprong voor een Kist gemerkt IMF inhoudende zestig Kistjes met zes zeskante flacons reukwater zonder etiquetten door hen te verzenden met het Nederlandsch Fregat/BarkSchip de JUNO gevoerd door kapitein W.J. Chevalier gedestineerd naar Java in hunne apotheek vervaardigd.
    Karel Georg Willem de Bosson
    voor zijne firma van de Bosson & Zoon
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (juli/aug 1847) De Wed. H. van Sluisdam verzoek Certificaat van Oorsprong van
2 Geemballeerde stukken Root Vleesch wgd 12 Nlb gemerkt O.N.
6 Geemballeerde Hammen wgd. 32 N lb gemerkt C.B.
4 Vatjes Rolpens wgd. No. 20 Nlb gemerkt C.E.
1 Vatje Saucijse wgd. 5 Nlb gemerkt C.S.
1 Vatje Saucijse wgd. 5 Nlb gemerkt C.W.
1 Stuk gerookt Vleesch wgd 6 Nlb gemerkt C.A.
2 Geemballeerde Hammen wgd. 10 Nlb gemerkt C.F.
2 Vatjes osse tongen 8 stuks gemerkt C.R.
1 pak osse tongen 12 Stuks gemerkt C.O.
1 Vatje osse tongen 4 Stuks gemerkt C.T.
1 Vatje Gezoute Vleesch wgd 25 Nlb gemerkt C.H.
1 Vatje Gezoute Spek wgd 25 Nlb gemerkt C.V.
Naar Batavia per Nederl. Barkschip JUNO, de Heer Kapt. W.J. Chevalier
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van de navolgende wijnen te vervoeren naar Batavia per het Nederlandsche Barkschip JUNO, Kapt. W.H. Chevalier als
12 fusten inhoudende 1320 Kannen Roode wijn van de moer gemerkt AS WYN;
4 kisten inhoudende 96/2 flesschen of 40 kannen Roode wijn van de moer gemerkt AS WYN B;
1 Kist inhoudende 28/2 flesschen of 20 kannen Portwijn gemerkt AS WYN P;
4 Kisten inhoudende 100 flesschen of 80 kannen Madera wijn gemerkt AS WYN M;
   Dordrecht den 7 Augustus 1847
   A. Schotman & Zoon (Mijndert Schotman)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (mei 1849) Adriaan Singels Az om te verzenden met het Fregat Schip Juno, kapitein W.J. Chevalier naar Batavia een Marmersteen groot 4 El 8 palm in ene kist gemerkt A.S. in zijne steenhowuerij vervaardigd.
alsmede 300 stuks witte gebakke tiggeltjes in drie kisten elk van duizend stuks gemerkt A.S.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Twee Jeannes' :
31-12-1857 zeevaart (inkomend), z.i. no. 315 J.W. Noordzick, Twee Jeannes, 15 cent per ton, 679 Tonnen f 101,85

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Triton' :
31-10-1860 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 47 E.R. Sandberg, Triton, 6 cent per ton, 169 Tonnen f 10,14
31-03-1864 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 10 E.R. Sandberg, Triton, 6 cent per ton, 159 Tonnen f 9,54
24-11-1864 zeevaart (inkomend), z.i. no. 232 E.L. Sandberg, Triton, 8 cent per ton, 159 Tonnen (half) f 6,36
31-10-1860 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 47 E.R. Sandberg, Triton, 6 cent per ton, 169 Tonnen f 10,14
30-09-1861 zeevaart (inkomend), z.i. no. 144 E.R. Sandberg, Triton, 6 cent per ton, 169 Tonnen f 10,14
30-11-1861 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 54 E.R. Sandberg, Triton, 6 cent per ton, 169 Tonnen f 10,14
27-09-1865 zeevaart (inkomend), z.i. no. 242 Sandberg, Triton, 8 cent per ton, 159 Tonnen (half) f 6,36
28-12-1866 zeevaart (inkomend), z.i. no. 361 E.R. Sandberg, Triton, 8 cent per ton, 159 Tonnen (half) f 6,36
30-03-1867 zeevaart (inkomend), z.i. no. 021 R. Sandberg, Triton, 8 cent per ton, 159 Tonnen (half) f 6,36
31-10-1867 zeevaart (inkomend), z.i. no. 337 E.R. Sandberg, Triton, 8 cent per ton, 169 Tonnen f 13,52
30-11-1867 zeevaart (inkomend), z.i. no. 366 E.R. Sandberg, Triton, 8 cent per ton, 169 Tonnen f 13,52
31-08-1868 zeevaart (inkomend), z.i. no. 189 E. Vogelensang, Triton, 8 cent per ton, 169 Tonnen f 13,52
31-12-1868 zeevaart (inkomend), z.i. no. 330 Vogelzang, Triton, 8 cent per ton, 159 Tonnen f 6,36
09-03-1869 zeevaart (inkomend), z.i. no. 016 J. Sandberg, Triton, 8 cent per ton, 159 Tonnen f 6,36
27-08-1869 zeevaart (inkomend), z.i. no. 210 E.R. Sandberg, Triton, 8 cent per ton, 169 Tonnen f 13,52
08-03-1870 zeevaart (inkomend), z.i. no. 009 E.H. Vogelensang, Triton, 8 cent per ton, 169 Tonnen f 13,52
31-10-1870 zeevaart (inkomend), z.i. no. 243 M.G. Knijf, Triton, 8 cent per ton, 169 Tonnen f 13,52
20-03-1871 zeevaart (inkomend), z.i. no. 012 M. Knijf, Triton, 8 cent per ton, 169 Tonnen f 13,52
07-11-1871 zeevaart (inkomend), z.i. no. 347 M.G. Knijff, Triton, 8 cent per ton, 169 Tonnen f 13,52
29-06-1872 zeevaart (inkomend), z.i. no. 133 M.G. Knijf, Triton, 8 cent per ton, 169 Tonnen f 13,52

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Zeevaart' :
31-08-1867 zeevaart (inkomend), z.i. no. 236 D.J. Mulder, Zeevaart, 8 cent per ton, 276 Tonnen f 11,04
30-09-1871 zeevaart (inkomend), z.i. no. 268 D.J. Mulder, Zeevaart, 8 cent per ton, 276 Tonnen f 22,08

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Bulgerstein' :
30-04-1867 zeevaart (inkomend), z.i. no. 063 A. Sanberg, Bulgerstein, 12 cent per ton, 577 Tonnen (half) f 34,62
31-08-1868 zeevaart (inkomend), z.i. no. 196 J.H. van Wijngaarden, Bulgerstein, 12 cent per ton, 577 Tonnen f 69,24
04-11-1869 zeevaart (inkomend), z.i. no. 354 J.H. van Wijngaarden, Bulgerstein, 12 cent per ton, 577 Tonnen f 69,20
31-08-1870 zeevaart (inkomend), z.i. no. 168 J.H. van Wijngaarde, Bulgerstein, 12 cent per ton, 577 Tonnen f 69,24
30-11-1870 zeevaart (inkomend), z.i. no. 270 J.H. van Wijngaarden, Bulgerstein, 12 cent per ton, 577 Tonnen f 69,24

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Wampoa' :
30-06-1868 zeevaart (inkomend), z.i. no. 111 Zandberg, Wampoa, [.] cent per ton, 462 Tonnen f 23,10
02-01-1871 zeevaart (inkomend), z.i. no. 001 Vogelsang, Wampoa, 10 cent per ton, 462 Tonnen (half) f 23,10
30-09-1871 zeevaart (inkomend), z.i. no. 259 E.H. Vogelsang, Wampoa, 10 cent per ton, 462 Tonnen f 46,20(26,20)

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Bengalen' :
30-06-1868 zeevaart (inkomend), z.i. no. 112 Zandberg, Bengalen, 8 cent per ton, 293 Tonnen f 11,72
30-06-1871 zeevaart (inkomend), z.i. no. 145 H. de Goede, Bengale, 8 cent per ton, 293 Tonnen f 23,44
31-08-1871 zeevaart (inkomend), z.i. no. 238 H. de Goede, Bengale, 8 cent per ton, 293 Tonnen f 23,44
06-11-1872 zeevaart (inkomend), z.i. no. 335 H. de Goede, Bengalen, 8 cent per ton, [-] Tonnen f 11,72
23-09-1875 zeevaart (inkomend), z.i. no. 223 J. Hoster, Bengalen, 8 cent per ton, 293 Tonnen f 23,44
15-10-1877 zeevaart (inkomend), z.i. no. 235 J. Hasker, Bengalen, 6 cent per ton, 161(T) Tonnen f 11,72
26-11-1877 zeevaart (inkomend), z.i. no. 258 J. Hosker, Bengalen, 8 cent per ton, 293(T) Tonnen f 11,72
26-02-1878 zeevaart (inkomend), z.i. no. 010 J. Hosker, Bengalen, 8 cent per ton, 293(T) Tonnen f 23,44
15-07-1879 zeevaart (inkomend), z.i. no. 113 J. Hasker, Bengalen, 8 cent per ton, 293(T) Tonnen f 11,72
08-10-1880 zeevaart (inkomend), z.i. no. 178 Sandberg, Bengalen, 8 cent per ton, 293(T) Tonnen f 23,44
21-10-1882 zeevaart (inkomend), z.i. no. 247 Hester, Bengalen, 776 M3 f 17,46
16-01-1883 zeevaart (inkomend), z.i. no. [-] Hoster, Bengalen, 776 M3 f 34,92
16-04-1883 zeevaart (inkomend), z.i. no. [-] Hoster, Bengalen, 776 M3 f 34,72
15-07-1883 zeevaart (inkomend), z.i. no. [-] Hoster, Bengalen, 776 M3 f 34,92
20-10-1883 zeevaart (inkomend), z.i. no. [-] Sandberg, Bengalen, 776 M3 f 34,92
17-04-1884 zeevaart (inkomend), z.i. no. [-] H. Sandberg, Bengalen, 776 M3 f 34,97
19-01-1884 zeevaart (inkomend), z.i. no. [-] S. Sandergen, Bengalen, 776 M3 f 34,92
02-08-1886 zeevaart (inkomend), z.i. no. 117 W. Smits, Bengalen, 776 M3 f 34,92

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Adriana' :
31-10-1871 zeevaart (inkomend), z.i. no. 319 E.R. Sandberg, Adriana, 12 cent per ton, 767 Tonnen f 92,04
30-06-1873 zeevaart (inkomend), z.i. no. 131 E.R. Sandberg, Adriana, 12 cent per ton, 767 Tonnen f 92,04
26-03-1876 zeevaart (inkomend), z.i. no. 013 Sandberg, Adriana, 5 1/2 cent per M3, 1990 M3 f 109,45
31-05-1877 zeevaart (inkomend), z.i. no. 057 A. Sandberg, Adriana, 1990 M3 f 109,45
05-07-1880 zeevaart (inkomend), z.i. no. 096 J. van Herwaarden, Adriana, 1990 M3 f 54,72
30-11-1880 zeevaart (inkomend), z.i. no. 219 J. van Herwaarden, Adriana, 1990 M3 f 54,72
05-01-1881 zeevaart (inkomend), z.i. no. [-] J. van Herwaarden, Adraina, 1990 M3 f 109,74

(C) Papendrecht 2007-2008 H.W.G. van Blokland-Visser
(C) Dordrecht 2007-2008 EvD (http://genbook.dordtenazoeker.nl)