WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser

Deel 3: 270 KAPITEINS DER KOOPVAARDIJ IN DE DRECHTSTREEK IN DE 19E EEUW
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl
 
KAPITEINS EN STUURLIEDEN DER KOOPVAARDIJ, LEDEN VAN DE VRIJMETSELAARS LOGE ,,LA FLAMBOYANTE,, TE DORDRECHT IN DE 19E EEUW

In Dordrecht is een vrijmetselaarsloge ,,LA FLAMBOYANTE,, opgericht in 1812 (deze loge zetelt al vanaf 1837 in het Muntgebouw te Dordrecht) waarvan de leden een rederij hadden opgericht op 11-4-1835 tot 1870. Zij lieten hun 5 eigen schepen bouwen op de werf van Jan Schouten te Dordrecht voor de vaart naar Oost Indië. (Jan Schouten was in 1812 mede oprichter van loge ,,La Flamboyante,, en was tevens voorzittend meester van deze loge tot in 1835.
Deze schepen waren:
- Fregat ,,BROEDERTROUW,, 1835/36. 
- Fregat ,,DELTA,, 1838. 
- Fregat ,,OSIRIS,, 1840. 
- Bark ,,JAN SCHOUTEN,, 1853. 
- Bark ,,GROOTMEESTER NATIONAAL,, 1856.

Leden van deze loge waren in die tijd o.a. houthandelaren, reders, kooplieden, scheepsbouwers, touwslagers en zeilmakers. Bijzonderheid is dat er in de periode van 1823 tot 1880 er 72 kapiteins en 1e stuurlieden der koopvaardij lid waren van deze loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
De broederschap van de vrijmetselarij is een internationale broederschap met overal ter wereld haar loges. Er waren ook enkel Nederlands sprekende loges zoals in Batavia, Soerabaja, Kaapstad, Simonstad, Willemstad, Paramaribo.

De vrijmetselarij kent 3 inwijdingen, die van: Leerling, Gezel en Meester.

Veel kapiteins en stuurlieden die waren ingewijd als vrijmetselaar waren geen vast lid van de loge maar werden passanten genoemd. Zij hadden op hun reizen een internationaal bewijs van lidmaatschap (Maçonniek paspoort). Opgesteld in het Nederlands, Frans en Engels waarmee zij overal in de wereld op hun reizen in de havens als daar een loge was (plaats van samenkomst) naar toe konden gaan. Ook onmisbaar was het ,,HET REISZAKBOEKJE VOOR DE VRIJMETSELAAR,, ANNO 1848 (kopie deel reisboekje in de bijlage) met daarin een lijst van de loges in Nederland en het buitenland met plaats en locatie in Nederland (44 loges).

Nederlandse Kolonies (15 loges) o.a. Batavia, Samarang, Soerabaja, Sint Eustatius, Sint Maarten, Curaçao, Suriname.

Nederlandstalige loges in het buitenland (15 loges) o.a. Bengalen, Berbice, Kaap de Goede Hoop, en Ceylon.

Engelse loges in het buitenland:
Oost Indie (40 loges), Afrika (7 loges), West Indie (27 loges), Noord en Zuid Amerika (66 loges), Australië (5 loges)

De gegevens van de kapiteins en stuurlieden die lid waren van loge ,,La Flamboyante,, heb ik verwerkt in dit overzicht van kapiteins in de Drechtstreek. (achteraan heb ik een aparte lijst op alfabetische volgorde van alle kapiteins en stuurlieden die lid waren van deze loge toegevoegd).

(C) Papendrecht 2007-2008 H.W.G. van Blokland-Visser
(C) Dordrecht 2007-2008 EvD (http://genbook.dordtenazoeker.nl)