WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser

HANDEL EN SCHEEPVAART TE DORDRECHT IN DE 17E EN 18E EEUW
door H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015/2016)  - contact per email

Bij gebruik van gegevens van de website vermeld dan:
"mw. H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht (website: blokland-visser.dordtenazoeker.nl)"
INHOUD

* Een overzicht van kooplieden/reders/hun handel/schepen en schippers te Dordrecht in de 17e eeuw

kooplieden/reders A t/m F
kooplieden/reders G t/m M
kooplieden/reders N t/m R
kooplieden/reders S t/m Z
 
* Overzicht van zeeschepen in de 17e eeuw

zeeschepen 1639-1699 met namen van reder en schipper
 
* Overzicht van zeeschepen te Dordrecht in de 17e en 18e eeuw

periode 1700-1749: overzicht van zeeschepen te Dordrecht in de 17e en 18e eeuw
periode 1750-1774: Dordrecht - nieuwe rederijen en toename handel
periode 1775-1794: Dordtse schepen varen onder een neutrale vlag en voor de V.O.C.
periode 1795-1809: de grote teruggang van Dordte zeehandel door oorlog
periode 1810: overzicht van zeeschepen in bezit van reders te Dordrecht dd. 22-1-1810
periode 1809-1815: rederijbewijzen
 
* 22 kooplieden/reders te Dordrecht in de 18e eeuw: hun handel, schepen en onderlinge familiebanden

1. rederij familie Backus (13 schepen)
2. rederij firma den Bandt 't Hooft (5 schepen)
3. rederij firma Paulus van Batenburg & zn (7 schepen)
4. rederij firma Boonen & Nierhoff (5 schepen)
5. rederij Hendrik Francois de Court (4 schepen)
6. rederij David & Samuel Crena (26 schepen)
7. rederij firma Jacob van Dongen (11 schepen)
8. rederij firma Hugo Gevers & co (14 schepen)
9. rederij familie Hardus/Fa. Dam & Hardus (15 schepen)
10. rederij Jesse de Heer Gz & zn. (18 schepen)
11a. rederij firma Gerrit van Hoogstraten & zn (45 schepen)
11b. rederij firma Gerrit van Hoogstraten & zn (artikel tijdschrift Aachterum 2015-2)
12. rederij Fa. Aart v/d Kaa & Zn & Kouwens (17 schepen)
13. rederij Gijsbert de Lengh Mz (6 schepen)
14. rederij Firma Hendrik van Lidt de Jeude (5 schepen)
15. reder Fa. Adriaan van Loon/Gebr. van Loon (8 schepen)
16. rederij Fa. van Poelien van Nuland (11 schepen)
17. rederij familie Rees (23 schepen)
18. rederij firma Frank van der Schoor & zn (39 schepen)
19. rederij firma Stratenus (5 schepen)
20. rederij Firma Vos & Uijterlimmen (11 schepen)
21. rederij fa. Pieter Vernimmen & Walpot (13 schepen)
22. rederij firma Vriesendorp & zn (13 schepen)
 
* Kooplieden/reders: hun handel en schepen te Dordrecht in de 18e eeuw

deel 1: periode 1700/1750
deel 2: periode 1750/1780
deel 3: periode 1780/1795
deel 4: periode 1795 tot 1815
 
* Kooplieden/reders en hun handel te Dordrecht in de 17e en 18e eeuw

deel 1: zoutziederijen/zoutketen
deel 2: houtzaagmolens en handel in hout
deel 3: de oliemolens en handel in olie en graan
deel 4: handel in stokvis en traan
deel 5: de walvisvaart© Papendrecht 2015-2016 H.W.G. van Blokland-Visser.
© Dordrecht 2015-2016 EvD. (http://www.dordtenazoeker.nl)