DEEL 1:
PAPENDRECHT EN 300 JAAR FAMILIE VISSER: BOEREN, BURGERS EN AANNEMERS

door H.W.G. van Blokland-Visser
DERDE GENERATIE AANNEMERS VISSER te Papendrecht, 1900-1930

ZOONS VAN PLEUN VISSER GZN (Aannemers Gebr. Visser)
Gerrit, Teunis, Mees en Pleun werkten samen met hun vader in de huizenbouw of watertorenbouw van Mart Visser Gzn (broer van Pleun). Gerrit zocht met zijn gezin in 1909 zijn heil in de U.S.A. en de andere broers gingen gezamenlijk verder tot 1920.

TEUNIS VISSER (1875-1953), metselaar
Teunis werkte eerste samen met zijn broers, maar ging na 1920 allen verder. Hij trouwde in 1904 met Johanna Roodbol, in 1878 geboren te Zwijndrecht, in 1949 overleden, dochter van Jacob Roodbol en Pieternella Korthof. Het gezin woonde eerst in het Oosteind B32, later bouwden zij een eigen huis aan de Schoorweg.
Hun kinderen:
- Pleuntje (1905) huwde 1928 Gerrit van de Graaf;
- Jacob (1914) huwde 1943 Pietertje van der Linden. Hun drie zoons: Teunis (1948), Jacob (1953) en Johan (1961) gingen allen een technisch beroep in.
visser_49b.jpg (25579 bytes)
(Teunis Visser (1875) en zijn vrouw Johanna Roodbol, met dochter Pleuntje en zoon Jacob)

MEES VISSER PLEUNZN (1886-1945), metselaar/aannemer
Mees werkte eerst met zijn vader en broers samen, vertrok een paar jaar naar zijn broer Gerrit in Amerika en ging in 1913 in ondertrouw met een boerendochter uit Dubbeldam, H. van der Werken. het huwelijk ging echter op verbod van de vader van de bruid niet door; wel kreeg hij een zoon. In 1918 trad Mees in het huwelijk met Gerrigje Dekker (1887-1931), dochter van Arie Dekker en Ariaantje Trapman. Zij kregen drie kinderen:
- Pleun (1918) huwde Ariena Monster, metselaar/aannemer;
- Arie (1919) huwde P. van Wijngaarden (werkte jaren in Amerika);
- Marrigje (1925);

Mees werd samen met zijn broer Pleun aannemer onder de naam Gebr. Visser. In 1917 waren zijn jaarinkomsten f 775. Het gezin woonde aan het Westeind, de werf en opslag van materiaal lag aan het Oosteind, gemeenschappelijk eigendom met oom Mart Visser Gzn. Later ruilden zij diverse stukken grond uit in het belang van ieders bedrijf en werf.

visser_50.jpg (29252 bytes) (De bouw van de boerderij van kraal onderaan de Zalmsteeg in Papendrecht (ca 1926) door Pleun Plz en Mees Plz Visser)

PLEUN VISSER PLEUNZN (1887-1963), metselaar/aannemer
Pleun werkte tot 1920 samen met zijn broers en vader, daarna bouwde hij als aanemer met zijn broer Mees de huizen aan de Boezemsingel in Papendrecht en de huizen in 'Den Briel', zoals de zijstraat van de Veerweg in Papendrecht werd genoemd. Verder werden er nieuwe boerderijen in de gemeente door hen gebouwd en waren zij in de jaren twintig betrokken bij de dijkophoging. Hij bouwde met zijn broer Adrianus de 'blauwe zaal' aan het Westeind, waar thans (1999) nog de drukkerij van Koppelaar in is gevestigd.
Ook buiten de gemeente waren zij actief, samen met de andere leden van de Papendrechtse aannemersfamilie Visser, zoals in de watertorenbouw van Visser en Smit.
Pleun trouwde in 1912 met Susanna Dekker (1892-1977), dochter van Jan Dekker, boer in het Oosteind en Neeltje Dekker. het gezin woonde in het Westeind.
Hun kinderen waren:
- Pleun (1920), bouwkundige en aannemer te Zeist, huwde Marie Pors;
- Marrie (1913) huwde slager Gerrit Pullen uit Papendrecht;
- Jan (1915), uitvoerder bij N.V. Visser en Smit, huwde Jacoba Alblas; Hun zoon Joris is bouwkundige, zoon Pleun is dr. ir. weg- en waterbouw te Delft;
- Neeltje (1918) huwde Bart Kok uit Papendrecht.
- Susanna (1922) huwde J. Verhoeven;


ZOONS VAN JAN VISSER GZN, aannemers Gebr. Visser
Gerrit P.A. Visser en Pieter Antonie Visser zetten het bedrijf van hun vader voort. Zoon Hendrik C. heeft een technisch bureau in Papendrecht, samen met J. van Duyvendijk. Alledrie de zoons leerden door in Dordrecht.

GERRIT P.A. VISSER (1881-1946), werktuigkundige/aannemer
Gerrit nam in 1913 samen met zijn jongere broer Pieter het bedrijf over van zijn vader Jan, aan de Kerkbuurt buitendijks tegenover de korenmolen. Het eerste wat zij deden was van het bedrijf een N.V. maken onder de naam 'Concordia', een maatschappij tot aanneming van werken en verhuring van bouwmateriaal. De werf en loodsen stonden tegenover wat nu de Kerkbuurt 116/118 is. Zij zaten door heel Nederland, met als specialisatie fabriekshallen en bruggenbouw.
visser_51.jpg (81471 bytes)
(De Jongejan van de N.V. Concordia uit Papendrecht, de drijvende heistelling op een bak bij de aanleg van een brug over de Amstel bij Uithoorn, ca 1922)

Gerrit trouwde in 1913 te Noordwijk met Elisabeth P. van Bommel (1886-1958), dochter van Pieter van Bommel en Geertje Maria van de Koppel. (Haar zuster Trui van Bommel was onderwijzeres op de oostelijke school aan het Oosteind in Papendrecht. Zij was een volle nicht van mevr. J.T. Visser van de Papendrechtse aannemer)
Het gezin ging bij de werf wonen, waar ze in 1913 twee huizen onder-een-kap lieten bouwen, samen met broer Hendrik C. Visser. Deze huizen staan nog in de Kerkbuurt, de nrs. 19-21.
Het bedrijf kreeg met tegenslag te maken toen de grote loods op de werf omstreeks 1925 tot de grond toe afbrandde. Er werd weer een nieuwe loods gebouwd, maar de crisis diende zich aan en het bedrijf had moeite het hoofd boven water te houden. Tot in de jaren dertig was er nog werk. Daarbij kwam dat er geen opvolging was. Jan, Gerrits eenige zoon, voelde niet veel voor het aannemersvak en ging het onderwijs in. Het bedrijf werd gesloten.

Merwebode20mei1922.JPG (81656 bytes)
(UITSLAG AANBESTEDINGEN. HAARLEM, 12 Mei. Rijkswat. Het vernieuwen van een gedeelte van het Middenplankier in de haven van Terschelling. Raming f 28.975. M.i. N.V. "Concordia" te Papendrecht voor f 26.280. [Merwebode 22 mei 1922 (microfiche stadsarchief Dordrecht)])
Merwebode12aug1922.JPG (59353 bytes)
(UITSLAG AANBESTEDINGEN. HAARLEM, 4 Aug. Rijkswat(erstaat). Het maken van drie opgeruimde remstoelen en van een opger. dukdalf in de buitentoeleidingskanalen naar de schutsluizen te IJmuiden. Raming perc. 1 f 6700, 2 f 6160 en 3 f 5950. M.i. N.V."Concordia" te Papendrecht voor resp. f 5590, f 5600 en f 4990. [Merwebode 12 aug. 1922 (microfiche stadsarchief Dordrecht)])

(C) Papendrecht mei 2008 H.W.G. van Blokland-Visser