WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser

JOODSE BEWONERS IN DE DRECHTSTREEK 1740-1940
door H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht maart 2008)  - contact per email

Bij gebruik van gegevens van de website vermeld dan:
"mw. H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht (website: blokland-visser.dordtenazoeker.nl)"

Inleiding

HET IS 65 JAAR GELEDEN DAT OP 8 MAART 1943 DE 25 JARIGE JOODSE STUDENT JACOB MEYER VAN STRAATEN UIT ALBLASSERDAM (IN ARKEL ONDERGEDOKEN) VOOR F 7,50 WERD VERRADEN DOOR BUURTBEWONER DHR. STAP EN OPGEPAKT. OP 21 MEI 1943 WERD HIJ VERMOORD IN SOBIBOR

(Het hele verhaal staat opgetekend bij het overzicht van de familie van Straaten)

Dit verhaal en vele andere verhalen waren de aanleiding om mijn overzicht van Joodse bewoners in de Drechtstreek op papier te zetten.
Voor de viering van het Joodse feest ,,Toe Bisjwat" (verjaardag van de bomen) zou een boom geplant worden in Alblasserdam ter nagedachtenis van de omgekomen familie van Straaten uit Alblasserdam.
Vooraf was mij gevraagd of ik nog nakomelingen kon opsporen van een van de andere takken van de familie van Straaten. Als genealoog had ik al diverse Joodse families in kaart gebracht en ook de familie van Straaten. Dit op een verzoek uit 1985 toen ik werd benaderd door Hollandse Joden die in Israel woonden en hier op onderzoek waren naar e.v.t. families. Het ging om de Joodse families van Straaten en van Hechten uit Papendrecht en de Joodse familie den Hartog uit Sliedrecht.
Dit onderzoek heb ik later uitgebreid naar de andere Joodse families in de Drechtstreek.
Waar mogelijk heb bij de diverse families verhalen, akten en foto's toegevoegd.
Om de achtergronden van het Joodse volk beter te begrijpen had ik erg veel aan het boek ,,OMZWERVINGEN,, de geschiedenis van het Joodse volk door Chaim Potok. Hierin beschrijft hij hoe het Joodse volk door de eeuwen heen werd vervolgd en verdreven om elders weer een bestaan te opbouwen. en zich staande wist te houden.

  INHOUD
OVERZICHT VAN DE JOODSE FAMILIES IN DE DRECHTSTREEK
NAAMSAANNEMING TE DORDRECHT IN 1811.
  GENEALOGIEEN VAN ENKELE JOODSE FAMILIES.
FAMILIE ZADOKS TE DORDRECHT
FAMILIE /DE HEER/COHEN DE HEER TE DORDRECHT
FAMILIE LEVISSON / LEEVENSON TE DORDRECHT
JOODSE LEDEN VAN VRIJMETSELAARSLOGE ,,LA FLAMBOYANTE'' TE DORDRECHT IN DE 19E EEUW.
  FAMILIE VAN STRAATEN IN DE DRECHTSTREEK
FAMILIE DEN HARTOG IN DE DRECHTSTREEK
FAMILIE (DE) BOERS UIT DE DRECHTSTREEK
FAMILIE ZWART UIT DE DRECHTSTREEK
FAMILIE VAN HECHTEN/ HEGTEN UIT DE DRECHTSTREEK
FAMILIE VAN BRAKEL UIT DE DRECHTSTREEK
FAMILIE DE VRIES UIT DRECHSTREEK
FAMILIE VAN DER GRAAF UIT DE DRECHTSTREEK

    Joodse personen te Dordrecht rond 1800

Bronvermelding
:
 Stadsarchief Dordrecht
- Bevolkingregister/adresboeken/Dordrechtsche Courant. 
- Archieven van Vrijmetselaarsloge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht. 
- Kamer v Koophandel te Dordrecht Zeemanscollege te Dordrecht.
- Joodse Gemeente te Dordrecht.
- Oud Gerechtelijk Archief Dordrecht. 
- Oud Notarieel Archief Dordrecht. 
- Trouwboeken te Dordrecht tot 1811. 
- Burgerlijke stand van Dordrecht / Zwijndrecht / H.I.Ambacht / Ridderkerk / Nieuw Lekkerland / Alblasserdam / Papendrecht / Sliedrecht / Hardinxveld/Giessendam.
Genealogische gegevens van: Dhr G. Kalb te Papendrecht / Dhr Maliepaard te Ridderkerk / Mevr J. de Moei te Ridderkerk/Mevr Ruth de Jong te Gorinchem / Mevr R. de Leeuw v Weenen te Brielle / Dhr Jaques J.v Straaten te Amsterdam / Dhr J.C. Zadoks te Amsterdam / Dhr J.H. Cohen te Amsterdam / Dhr H. Duizend te Amsterdam / Dhr B.N. den Hartog te Badhoevedorp / Riet v Meel v Sluysdam te Dordrecht (familie Leevenson te Dordrecht)

Publicaties:
- Joodse bewoners in de West-Alblasserwaard 1780-1940 (1,2,3) - H.W.G. van Blokland-Visser [Kwartaalblad Historische Vereniging West-Alblasserwaard 19 (2000), nr 3, p 12]
- Joodse bewoners in de West-Alblasserwaard 1780-1940 (I) - H.W.G. van Blokland-Visser [Misjpoge, vol. 14 (2001), nr. 3, p. 61-71]

(C) Papendrecht 2007-2008 H.W.G. van Blokland-Visser.