WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser
(emailadres)

Bij gebruik van gegevens van de website vermeld dan:
"mw. H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht (website: blokland-visser.dordtenazoeker.nl)"

 

Korte levensbeschrijving en achtergrond van historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser:

"Ik ben in 1943 geboren te Papendrecht als dochter van de directeur van het aannemersbederijf VISSER & SMIT te Papendrecht. Ik groeide op in de Drechtstreek bij de rivieren Merwede/Maas en Noord een gebied van scheepswerven, scheepsmotoren en baggermaatschappijen. Ik voel mij erg verbonden met het water en de scheepvaart, als kind voer ik dagelijks met de stoompont over naar Dordrecht om naar school te gaan.
Ik studeerde later LOKALE en REGIONALE geschiedenis en MARITIEME geschiedenis met de onderwerpen de SCHEEPSWERVEN en REDERIJEN in de Drechtsteek vanaf 1600 t/m de 19e eeuw o.a. de scheepswerven van:
- ,,SMIT,, te Alblasserdam.
- ,,DUYVENDIJK,, te Papendrecht.
- ,,SCHOUTEN,, te Dordrecht.
- ,,GIPS,, te Dordrecht. (met mijn onderzoek naar de bouw van de eerste Clipper de ,,KOSMOPOLIET,, die in Nederland werd gebouwd)"

About historian/writer mrs. H.W.G. Blokland-Visser:

"I was born in Papendrecht in 1943 as the daughter of the director of the contracting company Visser & Smit in Papendrecht. I grew up in the Drechtstreek near the rivers Maas/Merwede and Noord, an area of shipyards/ship engines and dredging companies. I feel very connected to the water and shipping, as a child I sailed daily with the steam ferry to Dordrecht to go to school. I later studied local and regional history and maritime history with the subjects of shipyards and shipping companies in the Drechtstreek from 1600 to the 19. century, a.o. the ship-yards of Smit in Alblasserdam, Duyvendijk in Papendrecht, Schouten in Dordrecht, Gips in Dordrecht (with my research into the construction of the first clipper that was built in the Netherlands: the "Kosmopoliet".INHOUD (klik op het wapentje om de inhoud van een onderwerp te bekijken)

DORDRECHT EN DE INVLOED VAN DE ZUID NEDERLANDSE VLUCHTELINGEN UIT O.A. LUIK/BRABANT/VLAANDEREN EN WALLONIE in de periode 1572/1650
DORDRECHT EN ZIJN SCHEPEN / SCHEEPSWERVEN / SCHEEPSTIMMERLIEDEN IN DE 17e en 18e EEUW

en

HANDEL EN SCHEEPVAART TE DORDRECHT IN DE 17E EN 18E EEUW
HANDEL EN SCHEEPVAART TE DORDRECHT IN DE 19E EEUW
300 JAAR HANDEL IN SUIKER TE DORDRECHT 1605-1905
450 JAAR HANDEL IN ZOUT TE DORDRECHT 1570-1920

en

LEDEN VAN DE VRIJMETSELAARSLOGE ,,LA FLAMBOYANTE,, TE DORDRECHT IN DE 19e EEUW 1812-1910 (200 jaar - 1812-2012)
JOODSE BEWONERS IN DE DRECHTSTREEK 1740-1940
PAPENDRECHT EN ZIJN GESCHIEDENIS (vanaf 27-5-2012: incl. oude scheepswerven en scheepbouwers / de Tweede Wereldoorlog 1944-1945)

 


(c) mei 2009-2022; webbeheer EvD, Dordrecht.