WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser

HANDEL EN SCHEEPVAART TE DORDRECHT IN DE 19E EEUW
door H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2007/2015)  - contact per email

Bij gebruik van gegevens van de website vermeld dan:
"mw. H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht (website: blokland-visser.dordtenazoeker.nl)"

TIP: Veel Dordtse zeilschepen worden ook vermeld op www.scheepsindex.nl

  INHOUD:

DEEL 1: 21 REDERIJEN EN 3 SCHEEPSWERVEN TE DORDRECHT IN DE 19e EEUW
DEEL 2: REGISTER VAN BIJL- EN KOOPBRIEVEN VAN 269 SCHEPEN TE DORDRECHT VANAF 1819 T/M 1869
DEEL 3: 270 KAPITEINS DER KOOPVAARDIJ IN DE DRECHTSTREEK IN DE 19e EEUW

DEEL 1:
21 REDERIJEN EN 3 SCHEEPSWERVEN TE DORDRECHT IN DE 19e EEUW
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl

 

  21 REDERIJEN EN 3 SCHEEPSWERVEN (klik op het scheepvaart-logo)
Inleiding - Archief Vrijmetselaarsloge ,,LA FLAMBOYANTE,, te Dordrecht. (Stadsarchief Dordrecht)
- Archief 128 Handelshuis JACOB VAN WAGENINGEN (Stadsarchief Dordrecht).
- Archief 226 Firma VAN HOOGSTRATEN, BOONEN EN NIERHOFF
- Archief 294 Firma / Rederij JACOB VRIESENDORP(Stadsarchief Dordrecht)
- Archief 124 Rederij ADOLPH BLUSSÉ VAN OUD ALBLAS (Stadsarchief Dordrecht).
- Archief 9 WATERGERECHT TE DORDRECHT(Stadsarchief Dordrecht)
- Archief 12 WATERSCHOUT te Dordrecht (Stadsarchief Dordrecht).
- Archief 93 ZEEMANSCOLLEGE te Dordrecht (Stadsarchief Dordrecht).
- REGISTER VAN BIJL-EN KOOPBRIEVEN te Dordrecht
HANDEL & SCHEPEN TE DORDRECHT 1825-1870
ZEEMANSCOLLEGE te Dordrecht
Rederij FRANK VAN DER SCHOOR new oktober 2012
Rederij MAATSCHAPPIJ DORDRECHTSCHE SCHEEPSREDERIJ anno 1825. 
Rederij VRIESENDORP.
Rederij CHRISTIAAN DE KLERK EN JACOBUS DE VOOGD v/a 1819.
Rederij GERRIT VAN HOOGSTRATEN v/a 1819.
Rederij GEORGE / THOMAS EN ABRAHAM SANDBERG i.s.m. JAN WOLTER VAN HERWAARDEN EN PIETER VAN DER SLIK v/a 1821.
Rederij GERARD MAURITZ v/a 1828.
Rederij MATHEUS WILLEM REES v/a 1819
Rederij ANTHONIE NICOLAAS BOUVY anno 1825.
Rederij ADOLPH BLUSSÉ VAN OUD ALBLAS EN C.S. Anno 1829.
- Rampzalige 2e reis fregat ,,DORDTENAAR,, 1832/1833.
- Uit het logboek nr. 18/archief 124 van de 2e reis v/h fregat ,,DORDTENAAR,, 1832/1833
- Eerste aandeelhouders en kosten v/d bouw van het fregat de ,,DORDTENAAR,,
(REDERIJEN A. BLUSSÉ VAN OUD ALBLAS EN GEBRS BLUSSÉ door Mr. P.Blusse van Oud Alblas)
Rederij VISSER, MULLER, V/D SANDE EN VERBEEK anno 1828.
Rederij LEDEN VRIJMETSELAARSLOGE ,,LA FLAMBOYANTE,, te Dordrecht Anno 1835. 
- 1e schip fregat ,,BROEDERTROUW,,
- Eerste aandeelhouders v/h fregat,,BROEDERTROUW,,
Rederij JACOB BUYS 'T HOOFT EN FREDERIK CORNELIS DEKING - DURA v/a 1823.
Rederij FLORENT VAN WAGENINGEN EN JACOB VAN WAGENINGEN DIRKZ. Anno 1840.
Rederij HENDRIK BRUNNER EN C.S. Anno 1838.
Rederij PIETER SMITS FRANSZ anno 1841.
Rederij GEBR CASTENDIJK voor 1800.
Reder / Koopman KLAAS EIJ(N)SBERGEN
Reder JAN WOLTER VAN HERWAARDEN anno 1828.
Reder WILLEM FREDERIK DE JONG v/a 1821.
Rederij GEBR VAN METEREN v/a 1819.
Rederij JOHANNES VAN OLDENBORGH anno 1851.
Rederij RUBEN VOGELSANG en Co v/a 1819.
- De werf van JAN SCHOUTEN 1709-1859 aan de Kalkhaven te Dordrecht.
- Lijst van schepen gebouwd op de werf van JAN SCHOUTEN.
- De werf van CORNELIS GIPS v/a 1796 aan de Riedijkshaven te Dordrecht. [werf de Merwede]
- Lijst van schepen gebouwd op de werf van CORNELIS GIPS te Dordrecht.
- De werf van BAREND VAN LIMMEN anno 1739 te Dordrecht. [werf de Eendragt]
- Lijst van schepen gebouwd op de werf van BAREND VAN LIMMEN v/a 1838

 

DEEL 2:
REGISTER VAN BIJL- EN KOOPBRIEVEN VAN 269 SCHEPEN TE DORDRECHT VANAF 1819 T/M 1869
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl

 

  REGISTER VAN BIJL- EN KOOPBRIEVEN VAN 269 SCHEPEN TE DORDRECHT VANAF 1819 T/M 1869 (klik op het scheepvaart-logo)
Inleiding
REGISTER VAN BIJL EN KOOPBRIEVEN TE DORDRECHT 1819/1869 Nrs. 1 t/m 268
ALFABETISCH OVERZICHT VAN: SCHEPEN, SCHEEPSBOUWERS, REDERS, REDERIJEN, KAPITEINS EN KOOPLIEDEN.
  Uit GRONINGEN EN FRIESLAND / 83 schepen
Uit DORDRECHT / 216 schepen.
Uit GRONINGEN EN FRIESLAND / 40 scheepsbouwers.
Uit DORDRECHT / 5 scheepsbouwers.
Uit DORDRECHT / 16 rederijen.
Uit GRONINGEN EN FRIESLAND /136 kapiteins.
Uit OOST FRIESLAND/DUITSLAND / 21 kapiteins.
Uit DORDRECHT /ALBLASSERDAM / NIEUW LEKKERLAND EN ELDERS UIT NEDERLAND / 170 kapiteins.
Uit GRONINGEN EN FRIESLAND / 30 kooplieden / reders.
Uit DORDRECHT / 5 kooplieden / reders.

 

DEEL 3:
270 KAPITEINS DER KOOPVAARDIJ IN DE DRECHTSTREEK IN DE 19e EEUW
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl


  270 KAPITEINS DER KOOPVAARDIJ IN DE DRECHTSTREEK IN DE 19e EEUW (klik op het scheepvaart-logo)
Inleiding
Zoeken naar goede kapiteins.
Kapitein der koopvaardij een riskant beroep.
Kapiteinsvrouwen, dochters van korenmolenaar VLIEGENTHART.
Kapiteinsvrouwen uit de familie EDDES (ETS) aan de Nieuwe Haven te Dordrecht 1840/1850.
Kapiteinsvrouwen / dochters van de Reders en Scheepsbouwers te Dordrecht en Alblasserdam 1830/1840.
Kapiteins en stuurlieden der koopvaardij, leden van de vrijmetselaarsloge "LA FLAMBOyante" te Dordrecht in de 19e eeuw.
Overzicht van de kopieen en afbeeldingen in de Bijlagen.
270 Kapiteins der koopvaardij in de Drechtstreek in de 19e eeuw.
  Kapiteins der koopvaardij in de Drechtstreek Abbema t/m Cremer
Kapiteins der koopvaardij in de Drechtstreek Derks t/m Huizer
Kapiteins der koopvaardij in de Drechtstreek Immink t/m Rotgans
Kapiteins der koopvaardij in de Drechtstreek Ruhaak t/m Zuidema
Kapiteins en stuurlieden der koopvaardij die lid waren van de vrijmetselaarsloge "LA FLAMBOYANTE'' te Dordrecht 1830-1880.
34 Kapiteins der koopvaardij uit Dordrecht.


 

NB.
- krantenartikel De Stem van het Weekend van 19 januari 2007 "Boek in de maak over Dordtse zeevaartkapiteins
   (met afbeelding: portret kapitein Bartel Pieters van Wijland (tr. Christina Vliegenthart) en fregat Generaal Baron van Geen)

- krantenartikel De Dordtenaar 24 april 2004 "Kosmopoliet was een kanjer". 
- Register houdende aantekening van de rederijbewijzen voor Hollandse schepen (1809-1815).
- inkomstenboek havenloods Eddes 1876-1880;
- database haven-, paal- en aanleggelden van de stad Dordrecht 1840-1892 (zeevaart en binnenvaart);
- kopieboek havendienst 1864-1867 Dordrecht;
- bewerking Dordtse adviesgelden zeeschepen 1814-1840 (ca 150/200 schepen per jaar; geen namen van schepen, alleen van kapitein/schipper!); 
- bewerking Dordtse adviesgelden 1850-1851 (wel namen van schepen); 
- roepseinen 1867; 
- index van ca 180 Dordtse havenloodsbriefjes 1910;  
- Dordrecht - havenloodsgelden januari 1894-mei 1911 (namen van schepen; niet van kapiteins);
  Met de loodsen:
  * jan '94 - feb '94 Rietschoten (*).
  * jan '94 - dec '99 Friedrich August Heinrich Petersen (* Schlamerstorp 14-4-1849).
  * feb '94 - jun '95 Jan Uiterlinden (* 's-Gravendeel 9-3-1825).
  * feb '94 - mei '11 Jan de Graaf (* Strijen 31-1-1845).
  * aug '96 - jan '97 Cornelis Adrianus Leeflang (* Nieuw Helvoet 26-1-1863).
  * mei '97 - apr '04 Johannes Slijkhuis (* Maassluis 30-9-1868).
  * dec '04 - apr '08 Hendrik Willem van der Reijden (* Brielle 13-6-1856).
  * mrt '08 - mei '11 Jacobus Johannes Ophorst (* Dordrecht 2-8-1875)
.
- Rheinschiffsregister (voorbeeld 1910 en 1914)

(C) Papendrecht 2007-2016 H.W.G. van Blokland-Visser
(C) Dordrecht 2007-2019 EvD (http://www.dordtenazoeker.nl)